Page 104

S TA B I L I R E A Î N B E L G I A

5. Deja vindeþi? Procesul este invers decât cel menþionat mai sus. Dacã vindeþi locuinþa personalã în mai puþin de 2 ani, puteþi recupera circa 3/5 din taxele plãtite. La Bruxelles se poate recupera aproximativ 36 %. Dacã vindeþi locuinþa personalã în mai puþin de 5 ani, plãtiþi taxe pe profitul obþinut. Puteþi însã deduce din profit investiþiile ce au dus la majorarea preþului casei (renovãri, extinderi, îmbunãtãþiri) – deci pãstraþi toate facturile! Dacã revindeþi un imobil care nu este locuinþã personalã atunci se plãteþte impozit pe profitul obþinut. 6. Agenþiile imobiliare

7

Agence immobiliers/vastgoedmakelaar sunt implicate în vânzãricumpãrãri, închirieri, gestiune imobiliarã, consultanþã, evaluãri. Pentru informaþii suplimentare despre tarife, servicii, imobile de vânzare, consultaþi www.immoweb.be sau site-urile agenþiilor: Century 21 - www.century21.be; Eurorent - www.eurorent.com; Eurohouse -www.eurohouse.be; Housing Service- www.housing-service.be; Immo2002-www.immo2002.be; Macnash Associates- www.macnash.com; Toby -www.bureau-toby.com; Trevi -tel: 02 343 2240, www.trevi.be. Site-uri generale cu anunþuri de închirieri/vânzãri de locuinþe: www.immoweb.be þi www.vlanimmo.be. Existã ?i varianta discu?iilor directe cu proprietarul, fãrã intermediari: http://www.entre-particuliers.be/.

w w w. r o m b e l . c o m

7. Taxe la cumpãrare - dreptul de înregistrare*

98

Aceastã taxã þi altele care urmeazã sunt de achitat integral la data semnãrii actului de cumpãrare la notariat. În Belgia la cumpãrarea unui imobil intervenþia notarului este indispensabilã. În ceea ce priveþte taxele la cumpãrare þi regimul lor de aplicare: agentul imobiliar sau notarul vã pot da toate informaþiile necesare deoarece aceste taxe depind de zona de situare a imobilului. De regulã, taxele sunt în funcþie de regiune þi se aplicã pe valoarea totalã a imobilului : ? 12,5. % la Bruxelles þi în Regiunea Valonã ? 10 % în Flandra. Puteþi beneficia de taxe reduse de 6 % ( Bruxelles, Regiunea Valonã) þi respectiv 5 % (Flandra) dacã imobilul cumpãrat are un RC de maximum 745 € ( sau 845€ în cazul în care aveþi mai mult de 3 su 4 copii în întreþinere, etc). În realitate, imobile care au un asemenea RC redus aproape cã nu se mai gãsesc (era aplicat în cazul locuin?elor modeste, fãrã confort ?i situate prin zone periferice). Cererea pentru a beneficia de aplicarea dreptului redus la 6 sau 5 2013 - Ghidul Românului în Belgia

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement