Page 100

S TA B I L I R E A Î N B E L G I A

7

interese þi mai ales de perioada pe care vã gândiþi sã o petreceþi în acel apartament. Dacã vã cumpãraþi singuri mobila þi ulterior nu mai doriþi sã o mutaþi, o puteþi vinde la magazine din reþeaua Troc International (preiau mobila de acasã, o vând, contra unui comision, evident) þi astfel vã recuperaþi o parte din bani. SFÂRÞITUL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE - acest lucru se poate face fie: ? La cererea chiriaþului - pentru un contract pe termen scurt: cu 3 luni înainte, anunþat în scris prin scrisoare recomandatã ( în caz contrar, veþi pierde garanþia depusã ); soluþia: înþelegere de comun acord (puteþi gãsi un alt chiriaþ care sã vã preia contractul). Pentru un contract pe termen lung: se reînnoieþte automat la fiecare 3 ani; cu 3 luni înainte prin scrisoare recomandatã (dacã întrerupeþi contractul în primii 3 ani trebuie sã plãtiþi o compensaþie) ? La cererea proprietarului: - pentru un contract de 3 ani sau mai puþin: proprietarul nu poate stopa contractul! Pentru un contract de 9 ani: în orice moment dacã el sau familia sa vin sã locuiascã acolo; dupã 3 sau 6 ani pentru renovare; dupã 3 sau 6 ani fãrã motiv (plãteþte o compensaþie pentru chiriaþ). În toate situaþiile e necesar însã un preaviz de 6 luni. Pentru cãutarea unei locuinþe aveþi mai multe variante: începeþi cãutarile încã din þarã, contactând agenþiile imobiliare prin email - o datã ajunþi în Belgia aveþi deja câteva întâlniri prestabilite; în Belgia fiind, cãutaþi o rezidenþã, unde se poate închiria pe termen scurt þi mediu fãrã garanþii bancare, iar între timp alegeþi ceea ce vã place. Pe siteul www.ximmo.be existã o opþiune foarte practicã: puteþi afla care sunt "împrejurimile" locuinþei - þcoli, centre culturale, comerciale, sportive, spitale, medici, farmacii, restaurante....

w w w. r o m b e l . c o m

Cum devenim proprietarii unei locuinþe în Belgia

94

Cu toþii ne dorim o casã. În funcþie de preferinþe, veþi alege un apartament sau o casã dar nu trebuie uitate bineîn?eles posibilitãþile financiare ale fiecãruia þi nu în ultimul rand “generozitatea” unei bãnci. Odatã lamuritã problema creditului þi gasitã casa mult doritã, spunem "DA" þi ne aþteptãm la « sperietoarea » întabulãrii. Surprinzãtor însã, pentru a deveni proprietar în Belgia, procesul este foarte clar þi simplu. 1. Cum începem… 2. Rolul notarului 3. Creditul ipotecar 2013 - Ghidul Românului în Belgia

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement