Page 1


Спеціальність: біолог,

вчитель біології, хімії та екології

Освіта: Кіровоградський

державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Займана посада: вчитель хімії ЗШ І-ІІІ ступенів №2 м. Гайворон


Школа ГІМН ШКОЛІ У кожного із нас своя дорога Якою ми йдемо в далекий світ життя, Вона нас привела до рідного порога Вона нас поведе в далеке майбуття. Приспів: Рідна школа – це наша домівка, Як батьки ви для нас, вчителі. За любов і тепло вам спасибі, І низький вам уклін до землі.


Тому недарма кредом є професійна позиція: Я хочу, щоб школа стала для дітей рідною домівкою, і намагаюсь все зробити для цього; Я хочу, щоб мене любили, тому ставлюсь до дітей так, як би хотіла, щоб ставилися до мене; Я – людина і можу помилятися, тому я буду терпляча до помилок дітей; Майже всього, що я знаю, я навчилася на особистому досвіді, через це дозволяю дітям набути особистого досвіду; Я намагаюсь розвинути у дітей почуття справедливості, і я навчу їх ненавидіти неправду і любити правду; Я не можу зробити так, щоб страх, біль, розчарування і стреси зникли, тому я буду намагатись пом'якшити удар.


заходити до класу з усмішкою; під час зустрічі заглянути кожному в очі, зрозуміти його настрій і підтримати, якщо йому погано;

бути стриманою, терплячою, уважною; не шукати легкого шляху, вселяти в дитину віру в себе; радіти маленьким успіхам своїх учнів жити з дітьми повним життям, радіти і засмучуватись разом з ними, захоплюватись і дивуватись..


“Учень – не посудина, яку потрібно наповнити, а світильник, який треба запалити”


Проблема, над якою я працюю


Мета роботи:  розробка ефективної методичної системи, що забезпечить формування проектних умінь.

• Об'єкт дослідження - навчально-виховний процес з хімії у загальноосвітній школі. • Предмет дослідження - метод проекту як форма навчання хімії у школі


Актуальність роботи  Сьогодні метод проектів вважають одним з найперспективніших методів навчання, адже він створює умови для творчої самореалізації тих, хто навчається; підвищує мотивацію до навчання; сприяє розвитку інтелектуальних здібностей; дозволяє залучити кожного учня до активного пізнавального процесу. В основу методу проектів покладено ідею, що виявляє сутність поняття «проект», його спрямованість на результат, який можна отримати за умови розв'язання тієї чи іншої практично або теоретично значущої проблеми. Результат можна побачити, продумати, використати в реальній практичній діяльності.


Метод проектів Метод проектів – освітня технологія, спрямована на здобуття учнями знань у тісному зв'язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних умінь і навичок завдяки системній організації проблемноорієнтованого навчального пошуку

Проектна технологія передбачає вирішення проблемних ситуацій, які потребують від учасників навчального процесу пошукових зусиль, спрямованих на дослідження та розробку оптимальних шляхів створення проектів, їх неодмінний захист і аналіз результатів


1 2

3 4 5

дослідницькі •

творчі

ігрові та рольові •

інформаційні

практикоорієнтовані


Алгоритм проведення проектів Визначення Визначення проблеми проблеми

1 2 3 4

5

Висунення Висуненнягіпотези гіпотези Обговорення Обговоренняметодів методів дослідження дослідження

Проведення дослідження

Оформлення результатів Аналіз та коригування даних

Висновки

6

7


бачити пробл еми

знаходи ти способи їх розв’яза ння

прогно зувати резуль тат

знаходити причиннонаслідков і зв’язки

коригува ти план своїх дій

Ключовим стержнем методу проектів є його спрямованість на результат, що є основою реальної практичної діяльності під час розв’язування конкретної проблеми.


Теми уроків, на яких можливе застосування методу проектів


Самостійна робота

Робота в групах

Робота в парах

Метод “Прес” “Хімічний боулінг”

Хрестики нулики

Тестування

“ Знайди помилку ”

Ігрова невідкладна допомога

Мозковий штурм, асоціювання

“Займи позицію ”


Оцінювання

Взаємоперевірка

Традиційне оцінювання Експертна оцінка

Самооцінювання


Повторення і вивчення теорії

Інформаційне повідомлення

Практична діяльність

Творче завдання


“Урок

– це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору, ерудиції”. В. О. Сухомлинський


Технології колективно – групового навчання


Творча робота


Позакласна робота


Педагогічний колектив


Результативна діяльність  2013-2014 рік – Квашук Костянтин, учень 8-го класу, ІІ місце у районній олімпіаді з хімії.  2013-2014 рік – Кравчук Олександр, учень 7-го класу, ІV місце у районній олімпіаді з хімії.


Сповідь учителя


Портфоліо Буртова Інна Василівна  
Портфоліо Буртова Інна Василівна  
Advertisement