Page 1

Potočník

1. číslo 2010/11


OBSAH Školní rok s vidinou státní maturity Stali jsme se “pokusnými králíky”, budeme skládat státní maturitu

Kouzla s velkým MÁGem str. 1

Jak vidí svůj revír komisař Volf? Přimlouval bych se za přísnější maturity. Rozhovor s maturitním komisařem Mgr. Janem Volfem

str. 1

Poslední prázdniny str. 2

Dvakrát do stejného potoka nevstoupíš Co se změnilo přes letní prázdniny na potoční?

Rozhovor s Mgr. Irenou Hencovou o maturitní generálce

Poslední školní rok středoškoláka z pohledu Dagmar Nowakové

str. 4

Zůstává duší tělocvikářkou str. 4

Jak se stala tělocvikářka zástupkyní

str. 5

Zprávičky Bez pohybu? To jako bys nežil.

Úspěchy a novinky z Potoční

str. 7

Jak správně žít radí Mgr. Irena Hencová

str. 8

Rekordy v tělesné výchově Tabulka rekordů v tělesné výchově za školní rok 2009/2010

str. 9

Přílohy Japonské umění origami Jak vytvořit tučňáka.

str. 1

Růže skryté v pet lahvích Atraktivní doplňky oděvů vyrobené z odpadového materiálu

Říkáme mu Einstein I práce v knihovně může být “vzrůšo”

str. 3

Studentský underground Buřičská poezie Tomáše Piskoře

Bonus

str. 2

str. 5

Nový školní seznam literárních děl ke státní maturitě


školní rok s vidinou státní maturity Dva měsíce se zdají jako hodně dlouhá doba k prožití prázdnin. Většinou si pečlivě naplánujete, co vše budete dělat, koho a jaká místa navštívíte. Ale ani se nenadějete a osm dlouhých týdnů je pryč a realita školního roku je opět tady. Prvního září začal školní rok 2010/2011. Mnozí žáci jen postoupili do dalšího ročníku, pro ně bude nový školní rok jako každý jiný. Pro mě a stovky dalších studentů však je tento rok důležitý. Budeme maturovat. A tentokrát to nebude jen tak ledajaká maturita. Stali jsme se “pokusnými králíky”, budeme skládat maturitu státní. Názory na ni jsou různé. Ovšem stačilo, aby se pár lidí shodlo, a je to tady. Státní maturita bude v tomto roce nejdůležitější věcí, na kterou se budeme muset soustředit.

Pojďme však na veselejší téma. Naše přehlídky chloubou naší školy. řady rozšíří i letos noví studenti “prváci”. Snad se jim bude dařit a Určitě bude zase vycházet školní časopis, kdo má chuť, může se zapojí se do dění na naší škole. zapojit do tvorby jeho čísel. Pokud Naši školu potkaly i jiné změny. se chcete svěřit, kde jste byli, koho Hned zkraje roku jsme zjistili, že jste viděli a co jste prožili, a myslíte máme nového zástupce ředitele, lépe si, že to zaujme i další studenty, dejte řečeno zástupkyni. Paní Hencové vše na papír, napište o svém zážitku přejeme mnoho sil a pevné nervy, zprávu, článek a doneste ho k nám do lepší školní rok k nástupu do nové redakce Potočníku. Jestliže nemáte “básnické střevo”, nevadí, my už funkce si nemohla vybrat. váš výtvor dáme do zralé podoby. Rok to bude určitě pestrý, opět Pokud máte talent ke psaní, píšete budou probíhat všelijaké soutěže, poezii, povídky, rádi je v Potočníku olympiády a turnaje. Budeme se moci otiskneme. Naše redakce ráda přivítá zapojit do projektů. Pozor, hlavně ty i nové členy. s výjezdy do zahraničí jsou zajímavé. S módními přehlídkami to bude letos Užijme si i “užijme si” nový školní asi slabší, nejsou lidi - oděvářek rok naplno. na naší škole nějak ubývá. Škoda, Jana Borská, OP 4.B vždycky se zdálo, že jsou módní

Kouzla s velkým MÁGem Rozhovor s Mgr. Irenou Hencovou V říjnu naši školu navštívil velký kouzelník MAG´10 . Předvedl své triky a slíbil, že na jaře k nám vyšle svou mladší sestru Státní maturitu. Generál v sukních, neboli Generálka Postavila všechny do latě. První v řadě se octla Mgr. Hencová, která dostala hned zkraje výkonu své zástupcovské funkce bojový úkol vše kolem vystoupení Velkého MÁGa zorganizovat. Závod s časem však zvládla s přehledem sobě vlastním. Občas jí MÁG „pod nohy“ hodil nějakou překážku, všechny však zdolala „bez ztráty kytičky“, takže Škarohlídi, kteří její počínání zpovzdáli bedlivě sledovali, nakonec museli přiznat, že ve zkoušce zdatnosti obstála. Náš rozhovor s vítězkou přináší pohled do kuchyně, v níž se organizace připravovala „na stůl“.

Měla jste na starosti organizování zkušební státní maturity. Bylo obtížné generálku připravit? Bylo to hodně náročné, ale myslím si, že se vše v rámci možností podařilo velmi dobře. Když jsem se začala seznamovat s  problematikou maturitní generálky, zjistila jsem, že

zadavatelům, kteří žákům předávali potřebné informace a pracovní materiály u zkoušky samotné. Největší úskalí bylo spojeno s poslechovou částí didaktických testů z cizích jazyků. Tady se vyskytla určitá úskalí, která jsme museli překonat. Kdybychom si tuto část generálky

Pro nás je důležité, že jsme našli problémy, které se do ostré maturity musí odstranit. si musím prostudovat legislativu k ní - vyhlášky, zákony. Musím říct, že se vše nakonec podařilo hlavně díky panu Volfovi. Jako školní komisař věděl některé informace, které ve vyhláškách uvedeny nebyly a bez kterých jsme se úkolu nemohli úspěšně zhostit. Administrativní část generálky už připravil bývalý zástupce Mgr. V. Bilko. Poděkování však patří všem

1

nevyzkoušeli, nevím, jak bychom se na jaře s některými problémy vyrovnali. Nevěděli bychom, co nás čeká, v čem úskalí spočívají. Za všechny několik perliček. Přišli jsme na to, že kolegyně, které zadávají poslechovou část testu z cizích jazyků buďto nemohou mít vysoké podpatky, protože ty při chůzi klapou, nebo se nebudou moci ve třídě pohybovat. Také jsme při této příležitosti přišli na to, že nám vržou dveře u kantýny,


která sousedí s jednou ze tříd, v  nichž se test zadává. Zdají se to být „prkotiny“, ale mohou žákům znesnadnit porozumění poslechové části testu. Pro nás je důležité, že jsme našli problémy, které se do ostré maturity musí odstranit.

výsledek maturitní zkoušky, proto taky má být zkouška přiměřeně náročná. No, uvidíme, zatím vysoké školy nemohou akceptovat výsledky maturitní zkoušky, která se bude konat v tomto školním roce. Časem se určitě ukáže, jestli se podaří původní záměr uvést do života. Bylo by dobré, kdyby měla maturitní zkouška vysokou vypovídací hodnotu pro další vzdělávání. Tím, že se spuštění státní zkoušky neustále oddalovalo, že se mnoho let jen ověřovaly různé formy

už dnes ví, jakou podobu zkouška bude mít, a mohou se tak připravovat cíleně.

Jak se ale my, studenti odborných škol, můžeme srovnávat s gymnazisty? Držela bych se původní myšlenky, že si žáci gymnázií budou volit ve větší Jak tedy maturitní generálku míře vyšší úroveň zkoušek, protože hodnotíte? Byla přínosná? zpravidla chtějí pokračovat ve studiu Je to pro vás současné maturanty na vysokých školách, pro které může obrovská výhoda, že jste si mohli mít vyšší úroveň zkoušek výpovídací vyzkoušet, jak to u části maturitních hodnotu o studentově způsobilosti zkoušek bude pokračovat Kdo chce studovat dál, musí „srovnat“ svůj nově vypadat. Je ve studiu dobré, že víte, že u například handicap, jít do souboje s gymnazisty a přeskočit písemné zkoušky humanitních laťku ve vyšší úrovni. z českého jazyka n e b o musíte celých 25 minut tiše sedět a jen didaktických testů a písemných prací, přírodovědných oborů. Bude-li chtít přemýšlet, co napíšete. Teď už také došlo k velkému odlivu financí. Také absolvent odborné školy studovat počítáte s tím, že u zkoušek musíte si myslím, že kdyby se začalo se státní na vysoké škole právě humanitního jen pracovat, že nesmíte v jejich maturitou podle původního plánu, zaměření, nemá cestu uzavřenu, složit průběhu opustit zkušební místnost, předešlo by se výbuchům emocí na zkoušku ve vyšší úrovni z ČJL vždy žádný odchod na wc, žádné mobilní straně žáků, pedagogů a veřejnosti. může. Přesto se musí na SOŠ klást telefony, žádné pití, jídlo. Zjistili jste, Před každou zkouškou je totiž největší důraz na odbornou zkoušku, že se musíte podřídit nějakému řádu důležité pozitivní naladění, abyste šli protože se předpokládá, že jejich a že to pro mnohé z vás vůbec není „do zápasu“ s kuráží a chutí zvítězit, absolventi se budou dále vzdělávat lehké. Proto je opravdu dobře, že jste a tady teď panují více negativní ve svém oboru. Přesto je dobré mít si generálku zkusili. postoje, nevole a nervozita. postavenou laťku v takové výšce, kterou musí „přeskočit“ každý, kdo Jaký máte názor na samotnou státní Myslíte si, že jsou žáci na tuto chce mít ukončeno středoškolské maturitu? Stálo za to „vrazit“ do maturitu připraveni? vzdělání maturitou, výška této laťky ní tolik peněz? Já si myslím, že žáci by na ni měli je v základní úrovni. Kdo chce Tolik peněz, kolik už se utratilo, být a z větší části jsou už dnes studovat dál, musí „srovnat“ svůj určitě ne, ale původní myšlenka připraveni. Chybí samozřejmě učivo handicap, jít do souboje s gymnazisty nebyla špatná. V původním návrhu závěrečného ročníku studia. Ještě a přeskočit laťku ve vyšší úrovni. bylo, že státní maturita pomůže celý školní rok se budou na maturitu odbourat přijímačky na vysoké připravovat, tak jak to dělali i jejich Děkuji za rozhovor. školy. Základem pro přijetí by byl předchůdci. Důležité je, že studenti Jana Borská, OP 4.B

Jak vidí svůj revír komisař Volf? Mgr. Jan Volf, učitel dějepisu a českého jazyka a literatury, komisařem? Ano, správně, i z učitele se může stát postrach všech, kteří nedodržují pravidla, a to pravidla daná státem k průběhu maturitní zkoušky. A co

vše má na starosti takový maturitní komisař? Tak na to jsme se zeptali přímo pana Volfa.

2

Pane učiteli, jak jste se k funkci komisaře dostal? Byl jsem proškolen jako tzv. lektor/ tutor. Prošel jsem e-learningovým kurzem (tedy přes internet), pak následoval jeden prezenční seminář


(tzn. zúčastnil jsem se ho osobně). Složil jsem prostřednictvím testování zkoušku. Také jsem se sám zapojil do proškolování a testování učitelů. Proškolil jsem se dobrovolně, na rozdíl od řady kolegů a kolegyň z jiných škol, kteří přípravy na státní maturity bojkotovali a čekali, že státní maturity spuštěny nebudou. Teď jsou tito kolegové v nevýhodě. Myslím, že jsem se snažil svou funkci plnit zodpovědně, ale zároveň je třeba dodat, že je na posouzení jiných (tedy CERMATU), zda jsem vše dodal správně, a na České školské inspekci, jejíž inspektor v době maturitní generálky školu navštívil. Co obsahuje práce maturitního komisaře? V  podstatě jsem kontroloval, aby byla zkušební dokumentace předána zadavatelům neporušená. Tak se má zabránit, aby nikdo nepovolaný testy neotevřel před konáním maturitních zkoušek. Dále jsem kontroloval průběh maturit ve třídách a řešil problémy, které nastaly. Poté jsem dohlížel na předání testů a záznamových archů, do kterých žáci psali své odpovědi, kontroloval jsem, zda jsou v  pořádku počty testových sešitů, záznamových archů, zda byly vyplněny správně prezenční listiny i protokoly z  učebny, do kterých zadavatelé píší, zda zadání i průběh zkoušky proběhl v pořádku, či nikoliv. Pak přišlo na řadu skenování záznamových archů z  didaktických testů a později i opravených písemných

prácí a elektronickou cestou jsem je odesílal do CERMATU. Nakonec jsem sepsal, za pomoci pana ředitele, protokol ze zkušebního místa, jež shrnuje, jak probíhala maturita na celé škole.

vykonávat funkci komisaře. Zabrala příprava na MAG hodně vašeho času?

Poměrně ano, ale přizpůsobil jsem se. Komisař měl odpracovat 40 hodin Našly se nějaké chyby v organizaci čistého času, ale věřte, že jsem nad maturitami a jejich přípravou spolu s MAGu? vedením školy a svými kolegyněmi Ze začátku byly určité problémy zadavatelkami strávil nepoměrně s technikou, s CD přehrávači, ale ty více času. se vyřešily hned. Problém nastal u dvou CD, kdy v  jednom případě u Jaký je váš osobní názor na státní zkoušky z angličtiny přeskakovalo maturitu? CD a u zkoušky z němčiny se v jednom cvičení smísila čeština Záleží na tom, jakým způsobem bude s  němčinou. Zajímavé je, že když hodnocena. Přimlouval bych se za jsem po zkouškách CD znovu přehrál, přísnější hodnocení. Nesouhlasím vše bylo v pořádku. Ale informoval s  dnešním trendem, kdy má “kdekjsem CERMAT a oni chtějí tato CD do” maturitu, přes 50% maturantů jde na vysoké školy a naše školství prozkoumat.

Přimlouval bych se za přísnější hodnocení. Nesouhlasím s dnešním trendem, kdy má “kdekdo” maturitu. Budete mít i nějakou funkci při chrlí tisíce vysokoškoláků, kteří pak státní maturitě „na ostro“ nebo nenajdou uplatnění. vaše funkce skončila ve středu 13. Státní maturitu nelze hodnotit hned, října 2010? určitě se bude vyvíjet… Má své U maturit „na ostro“ budu zřejmě zno- chyby, ale souhlasím s ní. V případě vu školním maturitním komisařem, českého jazyka se nelze vše jen avšak už na jiné, cizí škole. Tak by se mechanicky naučit. U státní maturity měla zaručit objektivita zkoušky. Tak je dán větší důraz na schopnost žáka se má předejít tomu, aby si domácí na pracovat s jazykovými prostředky, své škole dohodli, jak “vše” udělají na jeho schopnost porozumět textu a k vlastní spokojenosti. Jsem také pracovat s ním, a to je dobře. Myshodnotitelem, to znamená, že budu lím, že tak to je i v případě cizích hodnotit písemné zkoušky a ústní jazyků. zkoušky z českého jazyka a literatury. Jsem proškolený i jako zadavatel, Děkuji za rozhovor. Jana Borská , OP4.B ale to bych potom současně nemohl

3


Fejeton Poslední prázdniny Dagmar Nowaková

Většina středoškoláků si ani neuvědomila, co se stalo, a už jsou ve čtvrťáku, maturitu mají před sebou a prázdniny, které utekly světelnou rychlostí, jsou nadobro pryč. „A sakra! Co si jen teď počnu?“ říká si leckterý z nich. Pochopitelně už není kam uniknout, a proto je zmáhá panika. Jejich strach však ještě není takový, aby se ve škole snažili, anebo se snad, nedej bože,

učili. Říká se, že čtvrťák je lehčí než třeťák. Ale není tomu tak! Ve třídách vzniká totiž blázinec, všichni se hádají o malichernosti, jako jsou různé šerpy, stužky, nápisy na ně, ba dokonce jde i o kýčovité květinky. Čas neúprosně letí a je tady skoro prosinec. Teď už se většina studentů pilně připravuje na maturitu, ale najdou se i takoví, kteří trčí ještě někde ve svých snech a plánují, jak mít prázdniny do konce života. Někoho napadlo, že nejlepší způsob jak je mít

napořád, není opakovat všechny ročníky několikrát, ale jít studovat pedagogiku. Spolužák J. měl přesně tohle v plánu. Nicméně si vše rychle rozmyslel, když uviděl škrty v  oblasti státních zaměstnanců. No ano, ale co teď bude dělat, když zelený dech maturity má za zády a plán, jak zachránit poslední prázdniny selhal? Nezbývá mu nic jiného, než se jít pořádně učit a doufat, že se získá dobře placenou práci. Chápe, že nemusí nutně mít k takové práci kvalifikaci, a proto si usmyslel, že jeho cílem bude ministerstvo vnitra.

dvakrát do stejného potoka nevstoupíš Slečny na pánských wc Možná se vám, pánové, na začátku školního roku stalo, že jste vešli na záchod a najednou se ve dveřích objevila nějaká slečna. Jistě jste se podivili. Že by vám chtěla pomoct s vykonáním potřeby? Nebo že by šlo o poskytnutí nějaké nadstandardní služby? Je to možné, avšak vysvětlení je jiné, prozaičtější. Jen došlo ke změně, ve  druhém patře budovy na Potoční byl jeden dívčí záchod v průběhu prázdnin přebudován na pánský. A tak slečny, dosud zvyklé sem chodit, bez rozmyslu vejdou a čeká je překvapení. S  údivem v očích vyjdou zpět na chodbu a až teď si všimnou nápisu Páni, a rudnou ve tváři. To však není jediná změna, která naši školu během prázdnin „postihla“.

Bude někdy den jako jedna velká přestávka? Je druhý den školy. Polovina lidí je plná elánu, ta druhá se ale ještě nevyspala z dvouměsíčního flámu,

nazývaného velké prázdniny. V učebnách i na chodbách vládne klid. Když tu se po budově rozlehne hlasité zvonění a - vydrží celý den. Zřejmě proto, aby si uši studentů uvědomily, že už mají poslouchat učitele a ne MP3. Nebo si možná škola chtěla vynahradit dvouměsíční pauzu, kdy zvonění neslyšela, a tak se rozhodla, že teď se bude zvonit bez přestání. „Vždyť to těm lidem muselo chybět!“ říká rozhořčená škola, když ji obviňují z toho, že si dělá, co chce. No, možná se dočkáme i takového dne, kdy se rozhodne, že nebude zvonit vůbec a celý den bude jedna velká přestávka. K obědu jukebox Další podivnou změnou v naší škole je velká „bedna“ umístěná v přízemí ve výklenku naproti schodišti. Vyslechli jsme tento rozhovor: „Hele, co si myslíš, že to je?“ ptá se jeden spolužák druhého. „Nevím. Asi jukebox!“ „To jako, že si od teď budeme moct o přestávkách pouštět písničky?“ „Asi. No co jiného

4

by to mohlo být?“ “Ale chlapci, přístroj neslouží k poslouchání hudby a k obveselování žáků, ale ke stravování,” prozradila jim hořké tajemství učitelka. Tak je to tedy, máme jukebox k  odhlašování a objednávání obědů. Avšak možná, jednou – kdo ví, co bude? Třeba se dočkáme doby, kdy se z  nudného stravovacího boxu stane zábavný jukebox a chodbami školy se o přestávkách ponesou tóny nějaké písničky. Necháme se překvapit.

Teorie přeměny zástupce v zástupkyni Změny však zasáhly nejen budovu školy, ale zaznamenáte je i ve vedení školy. Zástupce ředitele se během prázdnin proměnil v zástupkyni. Po škole kolují dvě teorie, jak se to stalo. První teorií je, že si pan Bilko řekl: „Chce to změnu!“ a přijal nové jméno a příjmení, pohlaví a tělesné proporce, zkrátka podstoupil celkovou proměnu, jakou občas vídáme v jakémsi televizním pořadu. Zastánců této teorie se


ptáme, k čemu by to panu Bilkovi bylo? Jako pravděpodobnější vidíme druhou teorii, která vychází z toho, že pan Bilko, i když by mu nikdo nehádal věk kolem šedesáti, šel jednoduše do důchodu, a tak ho ve funkci nahradila paní Hencová. Že tato teorie má své potvrzení v praxi, o tom se přesvědčila jedna z našich redaktorek. Více se můžete dočíst v jejím článku, který věnovala právě naší nové zástupkyni.

Proč jsou “bažanti” pro nás důležití? Čeho si jistě každý žák vyššího ročníku povšimnul, je, že kromě nových učitelů jsou ve škole i noví žáci. Obecně se jim říká “bažanti”. Jsou to studenti prvního ročníku, kteří jsou tady od toho, aby se druháci nemuseli bát, že nebudou mít kam propadnout, když se jim ve studiu nebude dařit podle představ rodičů a

učitelů. Proto si jich važme. Musíme si jich cenit ještě víc, protože někteří z nich byli vybráni k experimentu, který má potvrdit správnost teorie Kapacitních důvodů. Naše škola ověřuje správnost cesty slučování žáků různých oborů v jednu třídu. Letos vznikla třída IP 1. sloučením žáků oborů Informatika v ekonomice a Obchodně podnikatelská činnost. Linda Bordovská, IE2A

Zůstává duší tělocvikářkou Představujeme zástupkyni ředitele Mgr. Irenu Hencovou Známe ji jako energickou a veselou osobu. Dříve byla „jen“ učitelskou oporou naší školy, dnes je zástupkyní ředitele. Využili jsme chvíle, kdy měla chviličku čas, a pustili se do ní s rozhovorem. Nakonec se z chviličky vyklubalo celkem dlouhé a zajímavé povídání. Jak jste se dostala k funkci zástupce ředitele? To je spíše otázka pro pana ředitele. Volba zástupce ředitele je v  jeho kompetenci. Pracuji na naší škole již 16 let (aspoň si to myslím). Takže mě, moji práci a můj postoj ke škole znají nejen kolegové, ale také pán ředitel už “nějaký ten pátek”. Také jsem vystudovala čtyř semestrální Školský managament pro vedoucí pracovníky, což je v současnosti podmínkou pro výkon vedoucí funkce ve školství. To jsou asi důvody, které vedly pana ředitele k tomu, že mě obsadil na pozici zástupce ředitele. Změnil se nějak postoj učitelů k vám? U někoho se změnil, u někoho ne. Část kolegů mě bere stále stejně jako předtím a chápe, že musím rozdávat úkoly a oni že je musí plnit. Někteří

tyto mé nové povinnosti přijímají hůř. Myslí si, že jsem se změnila já (znáte ten vtip: dejte ….. funkci, a on vymyslí lejstro). Ale já se snažím o to, aby to nebyla pravda. Vždy platilo, že co jsem řekla, stála jsem za tím, a nyní se o to také snažím. Chystáte ve škole nějaké změny? Již došlo k několika změnám ve školním řádu na tento školní rok. Ale to není jen má práce, je to práce všech, jak pedagogů, tak vedení školy. Většina změn, které nastaly, nejsou mojí zásluhou, ale vyplynuly ze situace, z nutnosti je udělat. Mnozí je spojují s mým nástupem, ale není to pravda. Ty změny se připravovaly již delší dobu. A samozřejmě další se chystají, to bude překvapení na příští školní rok. Změnil se váš postoj ke studentům? Já si myslím, že se nezměnil. Chybí mi učení, vyučovací proces jako takový, adrenalin, který přináší. A samozřejmě mi hlavně chybí osobní kontakt se žáky ve vyučovacích hodinách. Proto se hodně těším na těch několik hodin, které učím, a je mi líto, když mi z nějakého důvodu odpadnou.

5

Co vše “spadlo” na vaši hlavu s nástupem do funkce? Musím více pracovat samostatněji, kreativněji, ale hlavně jsem získala větší zodpovědnost. Stručně řečeno zodpovídám z větší části za školní budovu na ulici Potoční, dále mám na starosti z  větší části teoretickou výuku (do mé působnosti spadají všechny třídy kromě Provozu služeb a Obchodníka – Management obchodu). S teoretickým vyučováním je spojena tvorba rozvrhu, ten se dělá o prázdninách, popř. v září, v průběhu školního roku zajišťuji suplování. Také zodpovídám za správné a úplné údaje v  pedagogické dokumentaci


jako jsou třídní knihy, listy žáků atd. Kontroluji plnění pedagogického procesu. A tak bych mohla ve výčtu úkolů pokračovat ještě dlouho. Tohle vše dělám dohromady s paní Ing. P. Schwarzovou. Laicky řečeno, jde o papírovou činnost a studium různých dokumentů, jako jsou vyhlášky a jiné.

včas předat buď panu řediteli, nebo odboru školství Moravskoslezského kraje apod. Bohužel musím některé své podřízené ke splnění úkolů neustále tlačit. Důslednost mých kolegů v dodržování termínů nebo ve zpracování úkolů není vždy taková, jak bych si představovala. Chci, aby dodržovali určité termíny, protože já

Myslíte si, že státní maturita bude mít vliv na zvýšení zájmu o učební obory? Teď je počet žáků-učňů hodně nízký. Doufám, že se časem učební obory zase naplní. Současný trend je, aby “všichni” měli maturitu a řemesla tak nějak upadají. Ne že by učební obory na školách zanikly, pořád existují,

Chybí vám v téhmálokdo však le funkci něco? chce výuční Vždy platilo, že co jsem řekla, stála jsem za tím, a Člověk je tvor list, většina nyní se o to také snažím. společenský a žáků chce mít živý, tedy i já. V maturitu. Jen kabinetě TV, ve kterém jsem strávi- je taky musím dodržet. doufám, že státní maturita pomůže la tolik roků, bylo pořád živo, až tomu, aby jak žáci, tak jejich rodiče jsme si říkali, že je to zde jako na Která pozice je pro vás lepší, více přemýšleli o tom, zda je studiVáclaváku. Až si někdy člověk přál dělá vám větší radost, učitel nebo jní obor tou správnou volbou nebo být sám. Nyní mám kabinet jen pro zástupce ředitele? jestli je vhodnější zvolit učební obor. sebe a často se stává, že je zde ticho, Lepší vnitřní pocit mám jako peda- Naše škola nabízí dva učební obory, smutno. Možná i z toho důvodu mám gog. Mám radost, když učím a žáky Provoz služeb a Krejčí. Bohužel dveře otevřené. Naproti tomu jsou to baví. Ale v  dnešní době si žáci třídu v  oboru Krejčí se již několik dny, kdy se dveře tzv. netrhnou, kdy návštěvu školy často pletou s  ki- let nepodařilo otevřít, a to z důvodu musím řešit řadu problémů. nem, jen sedět, koukat a nic nedělat. nezájmu o toto studium. Věřím však, Také mi určitě bude chybět adrenalin Daleko větší snahu a touhu něco že zlaté časy řemesel ještě přijdou. spojený s výukou tělesné výchovy, už se naučit u nich vidím vesměs jen se nezúčastním sportovních soutěží v konzultačních hodinách, lidově Jak je možné, že někteří studenti nebo akcí jako sportovně turistický řečeno v doučování. mohou být v jednom ročníku i kurz nebo lyžařský výcvik. Tyto akněkolik let? tivity mi budou chybět a budu muset Když jste nastoupila do funkce, Je to dáno systémem, který tady je. hledat ten svůj adrenalin někde jinde. musela jste se vzdát třídnictví ve Žák může studovat bezplatně do svých Myslím si, že se asi nikdy nebudu vaší třídě? 26 let. Když jsou na škole v  rámci nudit dlouho, protože škola je jako jím zvoleného oboru volné kapacřeka, kdy nikdy dvakrát nevstoupím ity, tak proč by ředitel školy žákovi Mám radost, když učím do stejné vody a na stejné místo. neměl umožnit tento obor studovat. a žáky to baví. Je jedno, kolik je žákovi let, musí Ztrácíte touto funkcí hodně volsplnit podmínky přijímacího řízení. ného času? Ne, třídu stále mám. Zvykla jsem si Ale pokud je kapacita naplněna, Zatím ano. Pan Bilko mi sice předal na ně a oni na mě, aspoň doufám. není žák, který žádá o opakování veškeré své podklady, ale tím, že Nemohla jsem ji na 4. ročník ročníku, přijat. Naplněnost kapacit se v  tomto školním roce najelo na předat někomu jinému, nebylo by například letos omezila přijímání mnoho nových věcí, jako jsou elek- to ode mne fér ani vůči žákům, žáků, žádajících opakování ročníku, tronické třídní knihy, tvorba rozvrhu ani vůči učiteli. Slíbila jsem, že mi ne všem bylo vyhověno. Povinností pomocí programu Bakalář a další, toto třídnictví nenaruší chod práce školy je umožnit vykonat opravné začínáme jakoby od píky. zástupce. Mám teď sice povinnosti zkoušky, ale povolit opakování navíc, ale třída funguje, pomáhají mi. ročníku už není povinností. Stalo Tohle je asi velice náročné? Dalším důvodem k tomu, že jsem si se, že někteří žáci a jejich zákonní Je. Povím to jednoduše. Je lehčí třídnictví nechala, bylo, že se jedná zástupci počítali s  automatickým úkoly dostávat, těžší je vymýšlet je o dvouoborovou třídu. Je jen velmi umožněním opakování ročníku. a zadávat, nejtěžší je kontrolovat. málo vyučujících, kteří vyučují ce- Když jim nebylo vyhověno, žádali o Například mám splnit úkol, zadám lou tuto třídu, což je podmínkou pro přestup na jiný obor v  rámci školy, učitelům požadavky a termíny, abych třídnictví, a ti navíc mají své třídy. což jim opět mohlo být umožněno, mohla materiály dále zpracovat a nebo jednoduše přešli na jinou školu.

6


Tak se může stát, že někteří žáci studují jeden ročník i více let, třeba tři roky. Napadlo vás někdy, že byste chtěla zavést zpět na školy některé tresty? No, tělesné tresty, jako je facka, určitě ne, ale určité postihy ano. Například bych zavedla úklid v okolí školy. V odpoledních hod-

inách by se žáci, kteří vážně nebo opakovaně porušují školní řád, mohli podílet na odklizení papírků či nedopalků. Velmi často se setkáváme se záškoláctvím, častými pozdními příchody do školy i do vyučovacích hodin po přestávkách, někteří žáci se nepřezouvají. Vážným porušováním školního řádu je nevhodné chování žáků ve vyučování, které pak brání celé třídě pracovat. Pokud bych měla

takovou pravomoc, zavedla bych něco na způsob veřejně prospěšných prácí. A měla jste někdy chuť potrestat studenta nějakým tím pohlavkem? Bohužel jsem někdy takové nutkání měla, ale naštěstí zůstalo jen u „svrbění ruky“. Takový pocit měl někdy asi každý z nás. Děkujeme za rozhovor. Jana Borská a Darja Šebestová, OP 4.B

Zprávičky Ludmila Rosová mezi ocěněnými studenty kraje Ředitel školy obdržel děkovný dopis od náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věry Palkové za dosažení významných úspěchů žáků naší školy za školní rok 2009/2010. Žákyně oboru Oděvnictví Ludmila Rosová byla 8. října mezi 25 oceněnými nejúspěšnějšími žáky středních škol v Moravskoslezském kraji. RED Kolika jazyky mluvíš, tolikrát jsi člověkem Kroužek španělštiny Španělština je jedním z nejrozšířenějších jazyků ve světě. Nemluví se jí jen ve Španělsku, ale dorozumíte se jí téměř v celé Jižní a

Střední Americe. Je to další světový jazyk, který můžeme využít i na dovolené v běžném styku s lidmi na jihu Evropy. Naše škola tedy studentům nabízí možnost učit se základům tohoto jazyka v  kroužku španělštiny, který vede paní Pavla Matýsková. Žáci se tady učí zvládat základní konverzační fráze. a také se dozvědí zajímavé i důležití informace z reálií a kultury španělsky mluvících zemí. K  těm, kteří kroužek navštěvují, se může připojit, kdo má zájem. RED Ženy (i žáci) v pokušení Občas musejí žáci z  důvodu organizace důležité akce v  budově na Potoční školu vyprázdnit. Letos se to stalo hned zkraje roku, kdy budoucí maturanti skládali zkoušky u maturitní generálky. Proto se devět

7

tříd vydalo do kina Vlast, aby tam zhlédli filmové představení Ženy v pokušení. Pochopitelně všichni žáci byli rádi, že se neučilo. Nicméně na některých bylo vidět, že je název filmu moc nenadchl a že si říkají, co to bude za nesmysl. V  malé anketě, kterou jsme provedli mezi spolužáky před tímto představením, jsme zjistili, že podle některých studentů české filmy do kin vůbec nepatří. Jiní zase naopak českému filmu fandí a optimisticky dodávají, že když se najde dobrý tým, originální scénář a výborný režisér, není možné, aby nevznikl kvalitní film i u nás. Většině dotázaných se libí styl českého filmu a vychvalují hlavně smysl pro humor našich tvůrců. Nejoblíbenějšími českými filmy jsou podle dotázaných studentů Pelíšky, S  čerty nejsou žerty, Jedna ruka netleská, Obušku z  pytle ven, Román pro ženy. Z  toho lze


postřehnout, že nové filmy u studentů tolik nebodují. Samotné „Ženy v pokušení“ všichni, kerých jsme se zeptali po představení, hodnotí kladně jako film, který s lehkou nadsázkou vypráví o životě. Zaujala je hlavně Eliška Balzerová coby žena v  důchodu, která si umí život opravdu užívat se vším všudy. Jeden ze studentů řekl, že tento film mravně pohoršuje mládež (tedy pokud lze mládež ještě něčím dnešní mládež pohoršit). Určitě je to film pohodový, nenáročný, který stojí za to zhlédnout. Dagmar Nowaková, OP 4.B

Ocenění s bonusem Zaslali jsme do soutěže „Staň se respektovaným novinářem“, kterou vyhlásila organizace Respekt institut, poslední čísla Potočníka loňského školního roku a náš časopis byl vybrán mezi pětici těch nejlepších. Nejenže ta spousta práce a úsilí, které do tvorby našeho časopisu vkládáme, byly oceněny, ale dostali jsme ještě něco navíc. Na školu přijel tým z Respekt institutu, aby s námi strávil jedno dopoledne. Mohli jsme spolu se svými spolužáky ze 4. ročníku prožít “něco jako” vysokoškolskou přednášku pana Ivo Mludka o tom, jak svět médií proniká do našich životů,

jak je ovlivňuje, jak média působí na naše vědomí. Jeho vystoupení bylo varováním, abychom tolik působení médií nepodléhali. Po přednášce se sešla redakce Potočníka a několik dalších zájemců o novinařinu s redaktorkou časopisu Respekt Bárou Procházkovou. Z jejího worshopu jsme si odnesli podněty pro naši další redakční práci. Toto dopoledne bylo to další zkušeností, která nám pomůže při tvorbě našeho školního časopisu, také se nám „otevřely oči“ v některých věcech našeho běžného života. Borská Jana, OP4.B

Bez pohybu? To jako bys nežil. Pohyb je jednou ze základních a formujeme postavu, odstraňujeme nejdůležitějších vlastností živé záporné emoce a zvyšuje psychickou hmoty. Je tedy přirozenou potřebou odolnost organismu, zvyšujeme i člověka, je základem veškeré produkci endorfinů v mozku, zlepšuje jeho aktivní činnosti. Dnes však určuje životní rytmus lidí ne jejich přirozenost, ale technický pokrok. V moderní civilizaci, ve které žijeme, trpíme nedostatkem odpovídajících pohybových podnětů, zato na nás působí přemíra stresových faktorů. Jestliže pohybová aktivita vždy podporuje fyzické, duševní i sociální zdraví lidí, „sedavý životní styl“ pak člověku přináší řadu vážných problémů. Náš organismus nereaguje adekvátně na každodenní stresy, protože nejsme dostatečně tělesně zdatní. A tak trpíme mnohými zdravotními problémy, nad kterými by naši předkové kroutili hlavami. Přesto je naším ideálem být zdraví, Z turistikého kurzu zdatní, výkonní , chceme prožívat uvolněnost a náladu, zvyšujeme kvalitní život až do vysokého věku. duševní potenciál a schopnost Toužíme být fyzicky i duševně krásní. soustředění, cítíme se být odolnější Dokonce víme, jak toho dosáhnout. vůči stresu, zpomalujeme proces Víme, že lze pozitivně ovlivňovat našeho stárnutí. organismus člověka tělesnými Přesto buďto podléháme sedavému cvičeními, že přiměřeným způsobu života, nebo se snažíme pravidelným pohybem, snižujeme dosáhnout výše zmiňovaných jevů tělesnou hmotnost a nadbytečný jinými, náhradními prostředky. A tak tuk, zpevňujeme svaly a vazy, snižujeme svou tělesnou hmotnost a

8

nadbytečný tuk drastickými dietami, nebo ještě lépe bez nich, přilepíme si na některou z částí těla náplast na hubnutí a jen čekáme, až půjdou kila dolů. Zpevňujeme svaly a formujeme postavu u televize, ležíme si v posteli obaleni pásy vysílajícími elektrické impulzy do našeho ochablého těla a čekáme, až se tuky přemění v žádoucí svalovou hmotu. Záporné emoce odstraňujeme a psychickou odolnost organismu zvyšuje tabletami, jako jsou například sedativa. Uvolněnost a náladu si zlepšuje pitím alkoholu, někteří případně jinými látkami. A když přestaneme toto vše užívat a dělat, vzápětí podlehneme stresu a cítíme se být na pokraji svých sil, případně života. Samozřejmě neexistuje žádný zaručený recept na to, jak být fit, každý z nás musí najít svou cestu. Co je však pro všechny společné, je nutnost pohybové aktivity. Proto se jí nevyhýbejme, naopak ji cílevědomě vyhledávejme a věnujme se jí. Mgr. Irena Hencová


Rekordy v tělesné výchově ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 DISCIPLÍNA 100 m

800 m

Granát

Tyč - sestava

Chyt -postřeh

MÍSTO 1. 2. 3.

PŘÍJMENÍ Šenková Česlarová

JMÉNO Adéla Kristýna

Maršálková Smyčková

Andrea Nikola

1. 2. 3. 1. 2. 3.

Kašparová Veselá Maršálková Koporová Jerglíková

Beáta Nela Andrea Monika Veronika

Šupinová Funková

Dominika Kateřina

OP 1. IE 1. A

1. 2. 3. 1.

Kobielová Vilčková Kokešová

Nikola Ester Zuzana

OD 1. OP 3. A OP 3. B

Horňáková Hrabietzová Slamínková Česlarová Šebestíková Bartková

Veronika Alexandra Lucie Kristýna Kristýna Kateřina

IE 1. B PN 1. MO 1. PN 2. OD 4. OP 2.

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. MÍSTO 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

Tůmová Šebestíková Slamínková Mirgová Pišová Sikorová Babečková Bordovská Šebestíková PŘÍJMENÍ Bartková Hlaváčová Bartošová Bartošíková Veličková Polochová Kožušníková Hlaváčová Bartošová

Sára Kristýna Lucie Kristýna Alice Eva Tereza Linda Kristýna JMÉNO Kateřina Markéta Petra Monika Žaneta Monika Elenena Markéta Petra

OD 2. OD 4. MO 1. OP 3. A OP 2. IE 2. IE 1. B IE 1. A OD 4. TŘÍDA OP 2. OB 3. OP 3. A OP 1. OT 3. OB 4. OD 2. OB 3. OP 3. A

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

Šormová Kotrlová Šupinová Jerglíková Šormová Kašparová Šebestíková Hlaváčová Bartošová

Nikola Markéta Dominika Veronika Nikola Beáta Kristýna Markéta Petra

1. 2. 3.

Stolariková Jerglíková Žáčková

1. 2. 1. 2. 3.

2. 3. Přednožování

Angličan

Výdrž - shyb

DISCIPLÍNA Klik

Motorický test

Leh sed

Člunkový běh

Skok z místa

Desetiboj

Šplh - tyč

Šplh – lano Dribling

Střelba – 2 min

Překaž. dráha

1. 2. 3. 1. 2. 3.

TŘÍDA OD 2. PN 2.

VÝKON 13,90 15,06 15,50

PŘÍJMENÍ Dubčák Velička Kovář

JMÉNO Jakub Tomáš Lukáš

TŘÍDA OB 4. OP 3. B IE 1. A

VÝKON 12,60 12,90 13,00

3:40,00 3:44,00 3:48,00 36 33 30

Chwastek Monsport Kovář Balcar Tobiáš Šenk

Otto Ondřej Lukáš Ondřej David Daniel

IE 1. B PN 1. IE 1. A PN 2. OB 4. OP 1.

2:39,00 2:42,00 2:46,00 52,00 49,50 42,00

12,50 13,90 14,00 0

Macek Jaroš Koláček Haleš

Michal Jakub Robin Filip

IE 1. A OB 2. IE 1. B MO 1.

13,30 13,70 13,80 0

0

Velička

Tomáš

OP 3. B

0

0

Monsport Starzewski

Ondřej David

21 20 19 31,60 32,00 32,70 1:23,00 1:20,00 1:20,00 VÝKON 34 33 30 180 168 120 92 86 86

Kolek Smeja Horváth Velička Mikuda Strejček Barva Balcar Velička PŘÍJMENÍ Bršťák Jaroš Mikuda Tobiáš Kubáň Macek Hrabal Šenk

Michal Ondřej David Tomáš Milan Radim Michal Ondřej Tomáš JMÉNO Jan Jakub Milan David Antonín Michal Jan Daniel

IE 2. OB 3. OP 1. OP 3. B OP 3. A IE 2. OB 2. PN 2. OP 3. B TŘÍDA IE 1. B OB 2. OP 3. A OB 4. IE 2. IE 1. A OB 4. OP 1.

Čotek Monsport

Petr Ondřej

OP 3. A PN 1.

MO 1. IE 2. OP 1. OD 2. MO 1. IE 1. B OD 4. OB 3. OP 3. A

10,30 10,50 10,90 217 210 204 184 165 165

Veselý Balcar Sanyter Hrabal Veselý Polák Velička Monsport

Jakub Ondřej Lukáš Jan Jakub Marek Tomáš Ondřej

IE 2. PN 2. IE 1. B OB 4. IE 2. IE 1. A OP 3. B PN 1.

Balcar Jaroš

Ondřej Jakub

PN 2. OB 2.

Lucie Veronika Alžběta

OB 3. OD 2. OD 2.

5,10 5,90 5,90

Polák Mikuš

Marek Petr

Kovalčík Zrubek

Daniel Lukáš

IE 1. A IE 1. B IE 2.

3,00 4,00 4,00

----

----

----

----

Hlaváčová Urbanová

Markéta Dominika

------OB 3. OB 2.

Šenková Veselá

Adéla Nela

OD 2. IE 2.

------49 48 44

Barva Strejček Horváth Veselý Havlák

Michal Radim David Jakub Jakub

OB 2. IE 2. OP 1. IE 2. IE 1. A

3,20 5,30 56 55 54

Reková Skýbová Rejdová Kašparová Šmírová Rezáková

Veronika Adriana Michaela Beáta Tereza Edita

OP 3. B OP 2. PN 2. IE 1. B IE 1. A OP 3. B

24 17 17 51,20 53,20 59,00

Balcar Slezák Baran Sanyter Macek Slezák

Ondřej Štěpán David Lukáš Michal Štěpán

PN 2. OP 3. B IE 1. B IE 1. B IE 1. A OP 3. A

26 22 19 39,70 40,30 43,00

PN 1. OP 2.

IE 1. B IE 2. PN 2. PN 2. OD 2.

PN 1. PN 2.

0 21 18 18 31,00 32,50 33,20 1:32,40 1:32,00 1:27,00 VÝKON 50 50 50 160 152 132 82 78 77 9,60 9,70 9,80 272 255 250 168 163 155

Doufáme, že v letošním roce dojde k překonání těchto rekordů.

Mgr. Irena Hencová

9


Oděvářská

revue


Japonské umění origami Origami je umění papírových skládaček známé po celá staletí. Ještě i dnes je v Japonsku důležitou součástí výchovy a každodenní zábavou dětí i dospělých. Stále více příznivců si získává v mnoha zemích

světa. Origami vyžaduje jen zcela skromné prostředky. Abyste se mu mohli věnovat, potřebujete jen kus papíru. Spoustu dobrých nápadů a tipů na skládání najdete na webových

Origami Tučňák Pomůcky: čtvercový kus papíru Při skládání tučňáka vycházíme ze základniho tvaru. Jak vytvoříme základní tvar: 1. Čtvercový kus papíru složíme po obou uhlopříčkách. 2. Vzniklý trojúhelník položíme horním rohem dolů. 3. Levý a pravý roh přehneme směrem dolů po vyznačených čarách. 4. Máme základní tvar. Postup skládání tučňáka: 1. Základní tvar položíme otevřenými rohy dolů a otočíme na druhou (zavřenou) stranu. 2. Horní roh přehneme směrem dolů asi v jedné třetině. Otočíme zpět otevřenou stranou. 3. Volné konce přehneme směrem do stran podél okraje ohnutého horního rohu. 4. Ohnutý horní roh narovnáme a přehneme podle naznačených čar. 5. Složíme v polovině, křídla jsou překrytá. 6. Volný konec mezi křídly složíme po vyznačené čáře dovnitř, špičku ohneme, aby vznikl přehyb. 7. Rozložíme, dolní špičku dáme rovně - slouží jako nohy, a máme tučňáka. Michaela Kozlová, OD3.

Využili jsme origami při tvorbě modelu, který soutěží na Mladém módním tvůrci v Jihlavě.

1

stránkách nebo v knižních publikacích, kterých najdete na pultech knihkupectví hned několik. Pro inspiraci vám nabízíme návod ke složení origami tučňáka, jehož autorkou je Michaela Kozlová.


Růže skryté v PET lahvích Taky rádi pořád něco tvoříte? Vymýšlet však stále nové a nové věci není jen tak. Nápady někdy nepřicházejí, ať děláte, co děláte. Co takhle vyrobit něco atraktivního z odpadového materiálu, třeba z plastu?

Pet růže Pomůcky: • • • •

plastové láhve různých barev svíčka nůžky pinzeta (můžete použít také manikúrní nůžky)

Postup: 1. Rozstřihněte plastovou láhev na dvě poloviny. Potom jednu půlku rozstříhejte na dlouhé plátky různé šířky. 2. Plátky rozstřihněte na menší části, z nich poté vystřihněte lístečky. 3. Zapalte svíčku, nad níž budeme lístečky opalovat. Uchopte lístek do pinzety nebo nůžek a přiložte opatrně k plamenu. Opalujte ho tak dlouho, dokud nedosáhnete požadovaného tvaru. 4. Různé tvary a velikosti lístečků si udělejte ve větším množství. 5. Připravte si podklad, na který budete lístečky upevňovat. Z plastu vystřihněte kolečko, které nad svíčkou trochu ožehněte. 6. Poté připevněte lístečky k základu. Lístky nejprve nad ohněm nahřejte a rychle připevněte ke kolečku. Musíme postupovat rychle, protože plast okamžitě tuhne. 7. Lístečky připevňujte v několika řadách. Abyste měli opravdu bohatou květinu, začněte lístky lepit uprostřed kolečka (zde se vejdou asi 4 menší lístečky). Dělejte tolik řad, kolik se jen vejde. Lístky můžete upevňovat i na spodní stranu základního kolečka. 8. A takto může vypadat hotový výrobek: Jana Kaiserová, OD 3.

Pet růže jsou také součástí modelu, který soutěží na Mladém módním tvůrci v Jihlavě.

2


Říkáme mu Einstein Rozhovor s vedoucí bohumínské knihovny S Magdou Jedzokovou jsme se seznámily před několika lety. Neznám nikoho, kdo by tak skvěle zastával tolik činností jako právě ona. Ve svém volném čase hraje divadlo, účinkuje v  taneční skupině Kanafas, věnuje se přátelům. Je až neuvěřitelné, s jakou energií vše zvládá. Proto mě překvapilo, jaké povolání si zvolila. Knihovna, nic moc „vzrůšo“ – napadlo mě. Teprve po rozhovoru, ve kterém jsme si povídaly právě o její práci, jsem změnila názor! Vím o tobě, že pracuješ v bohumínské knihovně. Jak dlouho už to je? Začala jsem začátkem května 2010, takže mám za sebou pět měsíců. Jakou funkci zastáváš? Jsem vedoucí knihovny. Přesněji, mám na starost odvětví knihovny v K3 Bohumín, příspěvkové organizaci, jejímž ředitelem je Mgr. Karel Balcar. Většina knihoven je samostatných, ale ta naše je spojená s kinem a kulturním domem. Jak ses k této své práci dostala? Prošla jsem výběrovým řízením, kterého se účastnilo 12 uchazečů. O výběrovém řízení jsem se dozvěděla na internetový stránkách K3 Bohumín. Měla jsem výhodu, že jsem na vysoké škole psala diplomovou práci právě o K3 Bohumín, kterou jsem srovnávala s kulturním střediskem v Českém Těšíně. Proto jsem K3 už dobře znala. Jak ti tato práce vyhovuje? Práce mi vyhovuje, líbí se mi, ale občas bojuji. Nejsem svou profesí knihovnice, a tak na spoustu věcí teprve přicházím. Pozice vedoucího není tolik o knížkách, jako spíše o provoze organizace. Práce v knihovně není „o sezení na zadku“. Je různorodá a vůbec není nudná. Samozřejmě jsou dny úspěchu a také dny nezdaru. Výhodou je relativně pružná pracovní doba. Odpracovat samozřejmě musím 8 hodin denně, ale díky své

pozici mohu podle potřeby zůstat déle a příště si vybrat náhradní volno. To využívám pro svou druhou příležitostnou práci – Těšínské divadlo, se kterým spolupracuji jako externista. Jsem choreografkou hry Ze života hmyzu. Ty jsi nevystudovala zrovna školu, která by tě připravovala na to, co teď děláš. Myslíš, že u knihovnictví zůstaneš, nebo se budeš věnovat tomu, co jsi vystudovala? Upřímně, nerada bych skončila jako úřednice, i když mám na to školu. Jestli u knihovnictví zůstanu, zatím nevím. Ráda bych tady nějakou dobu pracovala, čas ukáže, co si pro mě osud přichystal. Co vše je náplní tvé práce? Zajišťuji fungující provozu. Proto není takový problém, že nejsem vystudovanou knihovnicí, i když někdy si myslím,že by to bylo vhodnější. K mé práci patří kupříkladu zajištění oprav nefunkčních přístrojů, jako jsou počítače, tiskárny, ale také prasklá vodovodní potrubí a tak podobně. Ale také musím mít koncepci náplně práce knihovny. Samozřejmě půjčujeme knihy, ale vedle toho pořádáme besedy a další akce pro děti a veřejnost, zajistit je je moje práce. Také občas zastupuji knihovnice u výpůjčního pultu, například když mají dovolenou. A jaká je ještě náplň mojí práce? Když si vzpomenu na své začátky ... Po třech a půl hodinách, které jsem v provozní den v knihovně strávila, za mnou přišla knihovnice s tím, že někdo na dětském oddělení odcizil jednomu dítěti boty. Tak jsem hned zajišťovala posílení kamerového systému a pořízení nových, uzamykatelných botníků. Druhý týden za mnou přišel mladík, že před nějakou dobou odcizil z dospělého oddělení plasmovou televizi a že má uhradit její cenu, takže se chce domluvit na splátkách. Třetí týden přišly záplavy a část Bohumína byla pod vodou. Když byly

3

v roce 1997 povodně, voda zatopila i knihovnu a velká část fondu se pak musela vyhodit. Proto jsem teď s dobrovolníky celou noc evakuovala knihovnu z přízemí do vyššího patra pro případ, že by voda opět „přišla“, naštěstí se tak nestalo. Pak jsme na tři týdny knihovnu uzavřeli, aby mohla proběhnout revize knihovního fondu a mohli jsme provést úpravy dospělého oddělení, pokládaly se nové koberce, vymalovalo se a měnily se některé police. To byly mé začátky. Zajiťuješ také pro provoz knihovny peníze? Jak se to daří? Ano, to také patří k mé práci, ale řekněme bonusově. Jsme veřejná knihovna a ta získává peníze od svého zřizovatele, tím je město Bohumín. Ale snažíme se získávat peníze i od sponzorů. Těch bohužel moc není. Jak jsou na tom v dnešní době lidé s četbou? Říká se, že zvlášť mladí už moc nečtou, je to pravda? Mohlo by se více číst, to je pravda. Záleží … buď mladí nečtou vůbec, nebo do knihovny přijdou hlavně na internet. Ale jsou takoví jako jeden malý klučina, kterému říkáme Einstein, jelikož jeho nejoblíbenější četbou jsou knihy, které mají 600, 700 a více stran. Chlapec chodí snad do 2. nebo 3. třídy. Jaké akce se můžeme v dohledné době ve tvé knihovně zúčastnit, bude tady nějaký zajímavý host? Veřejná čtení teď máme za sebou, nějakou dobu budeme mít trochu klidněji, za což jsem ráda. Plánujeme akci „Otevřte své šuplíčky“, ale ta bude asi začátkem roku. Musíme se na ni dobře připravit, chci ji udělat jako větší akci. V nejbližší době tedy nic mimořádného nebude. Svůj první názor na práci vedoucí knihovny jsem tedy musela změnit. Práce v  knihovně není nuda, je zajímavá a různorodá. Magdě přeji hodně sil. Borská Jana, OP4.B


Vidina maturity

Petra Duลˆkovรก, OD3.

4


Studentský underground Co to je umělecký, literární underground? Slovo undreground, neboli podzemí, dalo název generaci umělců (literátů, výtvarníků a hudebníků), kteří tvořili, v protikladu s oficiálním uměním, nekonvenčně, snažili se postihnout banalitu všedního dne a jejich životním stylem byla společenská revolta. Představiteli undergroundové poezie byli například Egon Bondy a Ivan Martin Jirous, řečený Magor.

Píseň anarchisty Strany řídí tenhle stát Hádají se o blbostech my se utápíme ve starostech Samé dluhy a úplatky tuneláři a černé skládky Bordel je to na tom světě takové komické varieté Nutí nás se na to dívat pak k volbám nás chcou pozývat Nevolte už žádné strany stát si uřídíme sami

5


Redakce: Šéfredaktorka - Jana Borská, OP4.B, Linda Bordovská, IE2.A, Dáša Nowaková, OP4.B, Jana Machalová, OP2., Kristýna Odstrčilíková, OP1. Do tohoto čísla přispěli: Mgr. Irena Hencová, Mgr. Magda Luzarová, Petra Duňková, OD3., Tomáš Piskoř, MO1., Michaela Kozlová, OD3., Jana Kaiserová, OD3., Darja Šebestová, OP4.B, Kateřina Strnadová, OD4., Petra Gašpariková, OD4. Spolupracovali: PhDr. Eva Fojtíková, Roman Zajíc

Studentský časopis Potočník SŠO a OP, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Toto číslo vychází v listopadu 2010 právo na tiskové chyby vyhrazeno

10,- Kč

Potocnik  
Potocnik  

Casopis potocnik

Advertisement