Page 1

Potočník

4. číslo 2009/10


Obsah:

Víte, že ...

Naše téma - Charita: I malá pomoc je dobrá!Svátek s Emilem

... charitativní činnost má na naší škole tradici, a proto jsme

Ekologické okénko Exkurze v Bartošovicích na Moravě a v Kuníně Stručně o oslavách Dne Země Neetické, neslušné, ponižující ... - z festivalu TUR Ostrava 2010 Sláva a dobrá nálada – soutěž Svět podle mě v roce 2015 -TUR Ostrava 2010opět z festivalu Redakční aktivity Solokapr - Workshop – březen Televizní workshop se Solokaprem Potočník nejlepším školním časopisem MSK Stáže a projekty Rapporto finale – Zpráva ze stáže ve Florencii Studium Maturant versus krutá realita

Kurzy, soutěže, přehlídky Sportem a hrou ke zdraví Brunofest Vědomostní soutěž Olympijské hry Sport Kopaná – Pro naše bronzová medaile, Trnka nejlepším brankářem Stolní fotbal – Mistrovství F-M Přílohy Oděvářská revue Projekt Čtrnáct klenotů v srdci Evropy – Oblékni finalistku České miss do extravagance a vyhraje Prostějovská zlatá jehla 2010 Kulturní revue Divadelní představení Recenze divadelního představení – Sen noci svatojánské v Těšínském divadle Ilustrárna – „Výtvarka“ jak má být

Titulní strana – ilustrace Petra Duňková

se i letos v dubnu zúčastnili akce Svátek s Emilem, která má přispět na sportovní činnost handicapovaných dětí? Čtěte o našich zkušenostech z ní.

... záchranná stanice pro poraněná zvířata, hlavně pro ptáky, je v Bartošovicích nedaleko Kunína? ... že jako každoročně jsme oslavili Den Země? Letos byl celý duben věnován sérii akcí, které zorganizovala Mgr. Magda Luzarová ... že z filmového festivalu TUR Ostrava 2010 jsme odcházeli se zápornými pocity i se skvělou náladou? Jak vnímají naši vrstevníci akci, která je má přivést k přemýšlení o udržitelném rozvoji? A jak jsme ji pojali my? ... že jsme se chytili do Solokapří sítě? Dva workshopy stály za to, o umístění Potočníka v soutěži školních časopisů nemluvě. ... že Florencie je naší už tradiční školní stážovou destinací? Přinášíme malé osobní ohlédnutí za pobytem v tomto starobylém městě z pera redaktorky Potočníka Dagmar Nowakové. ... že maturita je naše věčné téma. Tedy opět o maturitě, tentokrát pod čarou, takové malé rozloučení bývalé redaktorky a přispěvatelky do Potočníka, dnes už absolventky Pavlíny Klaudové. ... že Mgr. Irena Hencová drží nad sportovními aktivitami a sportovním duchem našich žáků ochrannou ruku, a proto pro ně vymyslela řadu akcí náročných pro tělo i mozkové závity.

... že jsme oblékli nejkrásnější dívku roku? Ludmila Rosová, autorka návrhu modelu pro Jitku Válkovou, shrnuje své zážitky z finálové soutěže Česká miss 2010. ... že tradice je dobré dodržovat. Na oděvních soutěžích máme stále co představit. A vždy se nám dostane nějakého toho ocenění, třeba v podobě Ceny diváka. ... že rádi navštěvujeme divadelní představení. Zvláště Těšínské divadlo jakoby se stalo naším kulturním partnerem. Jeho nabídka her je pro nás stále lákavá, zvláště když se jedná o komedie. ... výtvarná tvorba je činností, která je atraktivní hlavně pro studentky oděvních oborů. O tom, že se dá dobře spojit i s literaturou, není pochyb. Podobizny literárních autorů provedené technikami, které nabízí nejen realismus, ale třeba futurismus, fauvismus, pop-art a op-art, stojí za to zhlédnout. Budou trvale zdobit místnosti spojené se školní knihovnou a studovnou.


I malá pomoc je dobrá! Svátek s Emilem

Vstřícnost, ochota, ale také neochota, odmítání a nepříjemné pohledy. Lidé a jejich povahy jsou různé. O tom jsme se mohli přesvědčit, když jsme prodávali dárkové předměty nadace Emil. Ve čtvrtek 22. a v pátek 23. dubna 2010 jsme se rozešli po Frýdku-Místku a také po Frýdlantu nad Ostravicí, abychom mohli svým dílem přispět na dobrou věc. Pět dvojic ze třídy OP 3.B a stejný počet žáků ze třídy PN 1. prodával školní gumy s motivem Emila za symbolickou částku 20 korun. Bohužel jsme se občas setkali s neochotou některých oslovených a neunikli jsme ani obvinění, že jsme „veřejní žebráci“. Naštěstí se našli i ti, kteří přispěli na dobrou věc. Svou ochotou věnovat „dvacku“ pro handicapované lidi nás překvapili

hlavně lidé našeho věku. Ti přispívali s radostí, často nám vhodili do kasičky i větší částku. Nepříjemné překvapení nás však čekalo na naší škole. Tam byli ochotní většinou jen učitelé. Naše očekávání bylo jiné, mysleli jsme si, že naši spolužáci mají sociální cítění, ale mnozí nás přesvědčili o opaku. Letošní sbírky, která se každoročně koná u příležitosti Svátku s Emilem, se zúčastnilo přes 3800 středoškoláků z celé republiky (číselná informace z www.emil-cpt. cz). Výtěžek z ní se využije na Hry handicapované mládeže Brno 2010. Zjistili jsme, že mnoho lidí o Emilovi neví. Zde jsou tedy základní informace o tomto nadačním fondu. Snad poslouží i našim spolužákům k tomu, aby v dalším roce, už poučeni, přispěli hojněji a více než letos.

Ptáček Emil je symbolem handicapovaných dětí, které i přes svůj problém mají chuť sportovat. Jméno Emil dostal po našem legendárním běžci Emilu Zátopkovi. Za osm let pomohl Emil více než 7000 handicapovaným dětem ve sportovních svazech. Dále také daroval auta, která vozí děti ze sportovních klubů. Díky Emilovi mohlo být zaplaceno několik tisíc hodin speciálních trenérů pro handicapovanou mládež. Nadační fond Emil tedy pomáhá handicapované mládeži hlavně při jejích sportovních aktivitách. Pro tyto děti je pohyb velmi důležitý, dodává jim radost a smysl života. Každý z vás, i když nepřispěl při veřejné sbírce, může pomoct. A pamatujte, že pomůže každá, i nepatrná částka. Pokud chcete přispět, či zjistit více informací, najdete je na www.emilcpt.cz.

Exkurze v Bartošovicích na Moravě a v Kuníně

Jana Borská, OP 3.B

9. dubna se třídy PN 1., OD 1. a OD 2. spolu s částí třídy OP 2. rozjely do záchranné stanice pro poraněná zvířata, převážně ptáky, a do Centra ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě. Žáci si zde nejdříve prohlédli expozici vycpaných zvířat. Tady skončili jedinci, které se nepodařilo zachránit např. po jejich střetu s autem nebo po zásahu elektrickým proudem. Dále se studenti dozvěděli, jakým způsobem se provádí odchov orla skalního a jeho následný návrat do volné přírody v oblasti Beskyd. Také mohli obdivovat živá zvířata. Současnými obyvateli stanice jsou například vrána, poštolky, krkavci, čápi, sovy, ale také veverky a srny. Název projektu bartošovické záchranné stanice „Živá příroda na dosah“ je opravdu výstižný. Kde jinde si máte možnost pohladit srnku nebo nahlédnout do hnízda sovám. Návštěva žáků školy v této stanici je snad víc přiblížila k přírodě, zdálo se, že odsud odcházeli spokojeni. A po vzdělávání následovala

trocha kulturního vyžití na zámku v Kuníně. Na studenty čekala prohlídka zámku s výkladem o jeho bývalých majitelích. Prohlédli si i půdní prostory s jedinečným komínovým systémem, který jinde k vidění není. Pak se podívali do zámeckého zrcadla, ke kterému se

váže zajímavá pověst. Tomu, kdo se do něj podívá a usměje se na sebe, zůstane dobrá nálada po celý den. Samozřejmě že to všichni udělali. Návrat do Frýdku byl opravdu radostný. Ludmila Postuwková, PN 1.


Stručně o oslavách Dne Země Letos jsme oslavili Den Země jaksepatří, zúčastnili jsme se totiž celé řady akcí s ekologickou tematikou. Hned 9. dubna 2010 se žáci tříd OD 1., OD 2. a PN 1.podívali do Centra ekologické výchovy a na záchrannou stanici v Bartošovicích na Moravě. A když už byli v těchto končinách, nemohli vynechat ani návštěvu zámku v Kuníně. Na exkurzi na frýdeckou skládku se 20. dubna vydaly třídy PS 1. a OB 2.. Navštívili školicí středisko na Panských Nových Dvorech, kompostárnu v Bruzovicích a recyklační středisko v Lískovci.

22. dubna, kdy se oficiálně slaví Den Země, proběhlo ve Frýdku-Místku několik akcí, jichž se také zúčastnili žáci naší školy. Studenti většiny tříd 1. ročníku nesměli chbět na projekci „Česká republika – země známá neznámá“, kterou v kině Petra Bezruče pořádala organizace Planeta Země 3000. Tentýž den pak Středisko volného času Klíč z Frýdku-Místku zorganizovalo soutěž o nejoriginálnější model z odpadového materiálu, na které žákyně OD 3. prezentovaly svůj model a obsadily 2. místo. Výtvarné soutěže s ekologickou a přirodovědnou tematikou

Ptáci kolem nás, kterou uspořádalo Středisko volného času Korunka v Ostravě-Mariánských Horách, se zúčastnily Ludmila Rosová z OD 2. a Andrea Maršálková z PN 1. A ačkoli se duben chýlil ke konci, akcím ke Dni Země ještě nebyl konec. 28. dubna se třídy OP 3.A a OP 3.B zúčastnily ekologického filmového festivalu TUR Ostrava 2010. V souvislosti s tímto festivalem byla vyhlášena soutěž „Jak si představuji svoje město v roce 2015???“, v níž se svou výtvarnou vizí zvítězila žákyně OD 2. Ludmila Rosová. Mgr. Magda Luzarová

Neetické, neslušné, ponižující ...

... takové chování jsme zažili na TUR Ostrava 2010. Festival zaměřený na ekologii nám nepřinesl zážitek, jaký jsme očekávali. V Domě kultury Vítkovic v Ostravě probíhal od 26. do 29. dubna 2010 mezinárodní filmový festival o ekologii, lépe řečeno o udržitelném rozvoji, TUR Ostrava 2010. Obsahová náplň festivalu byla opravdu zajímavá. Filmy, které bylo možné zhlédnout, přednášky a další doprovodné akce se zabývaly tématy jako zelená planeta, média a ekologie, životní styl a zdraví, člověk a společnost. Žáci naší školy na festivalu rozhodně nemohli chybět. Těchto oslav Dne Země se právě 28. dubna zúčastnili studenti ze tříd OP 3.A a OP 3.B.

Od deváté hodiny ranní čekala návštěvníky přednáška o rorýsovi obecném, dále film o orlech skalních a jejich životě v Beskydech a také film o vodách Bretaně. Po přestávce měl následovat další program, toho jsme se však nedočkali. Ne že by ho organizátoři festivalu neměli dobře připravený, na této straně bylo všechno v pořádku, ale někteří návštěvníci, žáci škol, se chovali způsobem, který nás přinutil opustit festival dřív, než jsme chtěli a původně zamýšleli. Již během filmu o orlech žijících v Beskydech, se většina přítomných v promítacím sále bavila, a to tak hlasitě, že bychom komentáři k filmu rozuměli snad jen díky naslouchátkům. Z fil-

mu jsme tedy „nic neměli“. A to „nejlepší“ nás teprve čekalo. Film o vodách Bretaně, prostřednictvím kterého jsme díky jeho autorů mohli navštívit překrásný kout Francie (kdo z nás se tam opravdu někdy podívá?), většina lidí v sále ignorovala. Nejenže opět nahlas mluvili a pokřikovali po sobě, ale kopali nohama do sedaček, házeli po sále papírky a největší zábavou pro ně bylo „ostřelování“ diváků žvýkačkami. Když jsme se snažili s těmi, kteří seděli blízko nás, domluvit, aby se ztišili, dočkali jsme se jen posměchu. Druhý film jsme si tedy vůbec neužili. Rozhodli jsme se, že po přestávce se už do sálu nevrátíme, přestože program, který pro návštěvníky pořadatelé akce připravili, byl velmi zajímavý a lákavý. Odnášeli jsme si s sebou nechtěné „dárečky“, které nám nadělili naši vrstevníci, žvýkačky nalepené na kalhotách a několika tričkách. Určitě víte, jak snadno se žvýkačka z oděvů odstraňuje, to už je lepší se s těmi kalhotami a tričky rozloučit. A mimochodem, víte, jak dlouho trvá, než si příroda „poradí“ s takovým výdobytkem naší civilizace jako je žvýkačka a tento se rozloží a zmizí z povrchu zemského?


Když jsme chování některých návštěvníků festivalu nemohli ovlivnit, doufali jsme, že dosáhneme aspoň toho, že ti, kteří představení narušovali, budou za své nehorázné chování potrestáni. Kontaktovali jsme ředitele školy, jejíž žáci nám tak znepříjemnili průběh festivalu, bohužel jsme se z jeho strany nedočkali žádné odezvy. Dodnes nevíme, jak se vedení školy k záležitosti postavilo, například zda byli „narušitelé“ festivalu potrestáni. Také jsme se obrátili na organizátory festivalu, abychom jim

sdělili svou zkušenost. Ředitelka festivalu, paní Marcela Mrózková Heříková (ředitelka televizní stanice Fabex Media s. r. o. – pozn. red.) nám prostřednictvím e-mailu poděkovala za upozornění na tuto skutečnost. Uvedla, že příprava festivalu každoročně zabere mnoho času. Je složité vybrat témata, která by mladé lidí mohla zaujmout, proto ji mrzí, že se ti, které obsah festivalu zaujal, museli setkat s těmi, které nijak neoslovil. Bohužel není v silách organizátorů vybrat právě jen takové hosty festivalu, kteří by o daná témata

měli vážný zájem. Děkujeme paní ředitelce, že se naším upozorněním zabývala, a doufáme, že jí náš podnět pomůže při organizaci dalších ročníků festivalu. Snad se v příštím roce naši spolužáci, kteří navštíví v pořadí osmý ročník festivalu o udržitelném rozvoji, budou domů vracet jen s kladnými zážitky z jeho průběhu a budou diskutovat jen o tématech, která přinesly přednášky a filmy, jež jim organizátoři nabídli.

vyhlášení soutěže o nejlepší studentskou práci na téma „Svět podle nás v roce 2015“ bylo pravým opakem naší neblahé zkušenosti, kterou jsme si zde prožili o dva dny dříve. Na tuto událost byli pozváni zástupci naší školy proto, aby mohli převzít ocenění v rámci soutěže studentských prací Svět podle nás v roce 2015. Mgr. Magda Luzarová spolu s Ludmilou Rosovou ze třídy OD 2. se tedy zúčastnily vyhlášení výsledků soutěže, a redakce Potočníka byla u toho. Na konci „filmového“ týdne, v pátek 30. dubna 2010, se sešly významné osobnosti našeho kraje s režiséry promítaných filmů a se soutěžícími studenty v ostravském hotelu Imperial. Zde byly vyhlášeny výsled-

ky soutěží. Naše spolužačka Ludmila Rosová získala 1. místo. Její kresba zaujala nejen hodnotící porotu, ale i ostatní účastníky setkání. Ludmila si samozřejmě odnesla ocenění v podobě diplomu, ale převzala také sadu malířských potřeb, které určitě podnítí její další výtvarnou činnost. Ředitelka festivalu paní Mrózková Heříková naši delegaci osobně přivítala, pozdravila se s námi a po celou dobu konání akce se nám věnovala. Měli jsme možnost s ní promluvit o nepříjemné zkušenosti, kterou získali naši studenti při své návštěvě středečního promítacího dne. Toto setkání bylo pro nás velmi podnětné. Domů jsme tak odjížděli s pocity zcela odlišnými, než s jakými se vraceli naši spolužáci o dva dny dříve. Děkujeme paní Mrózkové Heříkové za vstřícnost, s jakou se nám věnovala. Jsme o zkušenost bohatší. Teď víme, že záleží na společnosti, v jaké se člověk nachází. Lidé, kteří nedokážou ocenit práci druhých, si zaslouží, aby zůstali mimo hlavní dění. My ale chceme být těmi, kteří se dění, jež může ovlivnit kvalitu našeho budoucího života, účastní.

Jana Borská, OP 3.B

Sláva a dobrá nálada Ludmila Rosová z OD 2. získala 1. místo v soutěži Svět podle mě v roce 2015

Slavnostní ukončení festivalu TUR Ostrava 2010, vyhlášení soutěže o nejlepší film, jež bylo možné na něm zhlédnout, a také

Ludmila Rosová se svou výtvarnou vizí

Jana Borská, OP 3.B


Solokapr Workshop

Když jsem se dozvěděla o možnosti zúčastnit se víkendového workshopu, který se konal 27. – 28. března 2010 v hotelu Freud v Ostravici, neváhala jsem snad ani chvilinku a řekla jsem: „Ano“. Na základní škole jsem se totiž takového workshopu již několikrát zúčastnila a bylo vždy na výbornou. Co to je workshop? Jedná se o soustředění žáků – redaktorů školních časopisů s lidmi z  občanského sdružení Novináři dětem a z internetového portálu Solokapr.cz, kteří každoročně pořádají soutěž o

nejlepší školní časopis Moravskoslezského kraje. Cílem tohoto soustředění bylo, aby členové redakcí představili své časopisy, které přihlásili do soutěže. Naše jednání řídil známý redaktor Petr Bohuš. Nejdříve bylo naším úkolem stručně představit „svůj“ časopis. Pak nás rozdělili do skupinek, ve kterých byly zastoupeny vždy 2 redakce. Naším úkolem bylo zhodnotit klady a zápory nejen konkurenčního časopisu, ale i toho našeho. Nebyl to snadný úkol. Diskutovali jsme třeba o tom, zda je výhodou, či nevýhodou, že časopis vychází jen občas, tedy méně než jednou za měsíc, že není barevný a podobně. Pak jsme si také mohli důkladně prohlédnout všechny prezentované časopisy, abychom mohli, teď už v rolích porotců, ohodnotit úroveň časopisů.

Televizní workshop se Solokaprem Po minulých zkušenostech

s workshopy, které pořádalo občanské sdružení Novináři dětem, jsem se dalšího workshopu, který navíc nabízel možnost získat zkušenosti s médii, nemohla dočkat. Vždyť umět mluvit na kameru mi může být jednou k něčemu dobré. Kdo by navíc odolal nabídce zúčastnit se takového setkání, když se zčásti koná místo školy? A tak jsme ve třech, Jana, Dáša a já, redaktorky Potočníka, 3. června vyrazily do penzionu Karolína v Kunčicích pod Ondřejníkem. Přestože Kunčice sousedí s obcí, ve které bydlím, měla jsem mírné problémy s  dopravou. Setkání začínalo v 17:00, ale já se mohla dostavit nejdříve o 15 minut později. Navíc jsem si nebyla jistá, jestli penzion najdu, ale nakonec vše dopadlo, jak mělo. Jana a Dáša mě čekaly, a navíc jsem hned ve dveřích potkala hlavního pořadatele a iniciátora všech workshopů pana Petra Bohuše. Ten se chytl za hlavu

a pronesl: „Zase ty?“, a já se začala šíleně smát. Když jsme se všichni sešli v konferenční místnosti, abychom si řekli, co od workshopu očekáváme, velmi mě překvapil věkový rozdíl účastníků. Byli tam desetiletí školáci, ale také starší středoškoláci kolem devatenácti let. Překvapení vystřídaly obavy, neboť v místnosti, ve které byla umístěna kamera, jsem se necítila dobře. Za chviličku však musela jít tréma stranou. Naším prvním úkolem bylo představit se do kamery. Nebylo snadné si rozmyslet, co řekneme, a pak to ještě opravdu na kameru říct. Každé vystoupení bylo úplně jiné. Nejlepší snad byla dvojice Lukáš a Jana. Už mají nějaké zkušenosti před kamerou za sebou, protože tři roky dělají v jedné lokální televizi. To se jim pak mluvilo! Když byl natočen poslední medailonek, přehráli jsme si je na videu a povídali si o nich. Co povídali!? Nejprve jsme měli zhodnotit svůj vlastní výkon, což

Byli jsme rozděleni do dvou porot, pro kategirii Základní školy a Střední školy. Zástupci porot vystoupili, aby přednesli, na jakém umístění časopisů v soutěži o ten nejlepší se členové dohodli. Naši vrstevníci ohodnotili náš časopis hodně vysoko. Potočník skončil v konkurenci čtyřiceti časopisů jako druhý. Kromě dobrého pocitu z toho, že se náš časopis „děckám“ líbil, jsem si odvezla zkušenost k nezaplacení. Přiučit se něčemu novému je vždycky dobré a tady toho nového bylo dost. Poznala jsem na vlastní kůži, jak je obtížné hodnotit a obhajovat svou vlastní práci i posuzovat práci jiných. Nezávidím porotcům soutěže Solokapr, jelikož teď už vím, že vybrat ten nejlepší časopis nemusí být tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Linda Bordovská, IE 1.A

bylo „sakra“ těžké, a pak nás vzali „do parády“ ostatní. Tak to vám byla zkušenost! Pak už jsme si raději pouštěli jen ukázky televizního zpravodajství a kritizovali jsme profesionály. Jestli si myslíte, že po tom všem jsme měli noční klid, mýlíte se. To se slavily jedny narozeniny a taky nesměla chybět „kanadská noc“. Ráno pak sice bylo pro některé z nás ospalé, přesto se šlo do práce. Rozdělili jsme se do dvojic a tentokrát jsme natáčeli rozhovory. Abychom se nemohli vzájemně inspirovat, natáčelo se v oddělené místnosti. No a pak se opět promítalo video a hodnotilo se. Atmosféra byla výborná. Při diskusích jsme se moc nehádali. „Solokapři“ měli akci dobře zorganizovanou, dokonce jsme dostali i pár drobností. Některým z nás se ani nechtělo domů. Získali jsme nové přátele, novou zkušenost a hlavně vzpomínky, na které se nezapomíná, zvlášť když nám zůstalo několik společných fotek. Linda Bordovská, IE 1.A


Potočník nejlepším školním časopisem Moravskoslezského kraje Když se naskytla příležitost

opět se setkat s lidmi, se kterými jsem se seznámila ne televizním workshopu, hned jsem jí využila. Proto jsem se s šéfredaktorkou Janou Borskou ráda rozjela na vyhlášení soutěže Solokapra o nejlepší školní časopis v Moravskoslezském kraji, které se konalo 8. dubna 2010 v Kulturním domě Vítkovic v Ostravě.

která se hned dala do vyhlašování oceněných časopisů. Nejdříve byly předávány zvláštní ceny, a to v naší kategorii středních škol. A tak byly uděleny ceny například za ručně malované obrázky, za zajímavou úvodní stránku atp. Vždy jsme se s Janou na sebe podívaly a pokrčily rameny: vždyť to má náš časopis taky. Když předávání pokračovalo vyhlášením zvláštních cen v

Redaktorky Jana Borská, Dagmar Nowaková, Linda Bordovská

Cestou vlakem jsme tak trochu probíraly šance Potočníka na úspěch v soutěži a došly jsme k tomu, že přeci není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a hlavně se podívat na to, jaké časopisy vydává konkurence na jiných školách. Také jsem v Ostravě zahlédla pár dětí z bývalé školy a pana učitele, který na mé základní škole vede školní časopis Druhé patro, do něhož jsem přispívala. Děti šly za ním jako kuřátka. Bylo to příjemné setkání. Sotva jsme se usadily v sále, začal program, který uvedl náš „starý známý“ Petr Bohuš. Slečny z Janáčkovy konzervatoře zahrály na příčnou flétnu. Všichni však byli příliš napjatí a nemohli se dočkat, až se dozví výsledky soutěže. Představila se nám tříčlenná porota,

kategorii základních škol, proletělo mi hlavou, že jsem snad sem ani neměla jezdit, nějak jsem se cítila zklamaná. Následovalo předávání hlavních cen. Když vyhlásili, že druhé místo získal všemi favorizovaný časopis OAOčko, byla jsem tak zaměstnaná přemýšlením o tom, kdo tedy bude vítězem, když už snad žádný další časopis lepší není, že když se od mikrofonu ozvalo: „První místo získává časopis Potočník!“ ani jsem to pořádně neslyšela. Jana do mě šťouchla a konečně mi to došlo. Vyhráli jsme. To přece není možné. Nemohla jsem tomu uvěřit. Vždyť na podzimním workshopu na našem časopise ostatní nenechali ani chlup čistý, a teď jsme nejlepší. Jana šla převzít cenu a já jsem zůstala celá

ztuhlá sedět. Neuvěřitelné! O to vše bylo neuvěřitelnější, když časopis, ve kterém jsem začínala, díky kterému jsem se vlastně k psaní dostala, Druhé patro, se v kategorii základních škol umístil rovněž jako první! Tak tomu jsem vážně věřit nemohla. Vždyť ještě loni jsem do něho přispívala i já. Byl to vlastně i můj úspěch. Moje dvojnásobná radost. Pak byla slavnostně otevřena vernisáž, na které byly vystaveny ukázky z časopisů. Sice ji umístili do takové malé místnosti, kde byly časopisy tak trochu nepřehledně natěsnané na sebe, i my návštěvníci jsme se na sebe museli tlačit, ale přesto jsme několik nápadů s Janou okoukly. Byla to dobrá inspirace. Ještě jsme si stihli s mým bývalým panem učitelem vzájemně pogratulovat a šly jsme s Janou oslavovat. I když bylo trochu chladno, koupily jsme si v prvním obchodě, který jsme potkaly po cestě na nádraží, pořádný nanuk. Fakt jsme se musely trochu zchladit. Cestou zpátky do školy jsme řešily, jak tu novinu řekneme paní učitelce Fojtíkové, která nás do soutěže přihlásila a připravovala nás na to, abychom nebyly zklamané, když nic nevyhrajeme. Zaklepaly jsme na studovnu, a když nám paní učitelka otevřela dveře, vyhrkla jsem na ni: „Paní učitelko, máme pro vás špatnou zprávu. My jsme vyhrály!“ Měli jste vidět její překvapení. Měla obrovskou radost z ceny, kterou jsme přivezly, ze čtyřdílných Dějin české literatury. Prý je to velmi cenný příspěvek do školní knihovny. My jsme také nepřišly zkrátka, v taškách, které jsme s diplomem převzaly, na nás zůstala spousta drobných dárků. Můj bývalý pan učitel měl pravdu: vyhráli ti nejlepší. Linda Bordovská, IE 1.A


Rapporto finale Zpráva ze stáže ve Florencii Možnost pracovat ve Florencii pro mě byla tou největší zkušeností v životě. Poprvé jsem byla v zahraničí na celkem dlouhou dobu a žila jsem „sama na sebe“. Pro mě stáž znamenala hodně. Přijde mi, že to byla opravdová zkouška dospělosti. Zatím jsem neměla moc příležitostí pracovat a tady byla možnost dokázat sama sobě, že překvapivě i škola může hodně naučit a že se člověk může uplatnit. Nezdokonalila jsem se pouze v jazycích a v gestikulaci, ale také ve vaření. Ochutnala jsem tradiční toskánská jídla. Také jsem poznala mnoho zajímavých lidí, Italů, Čechů, ale dokonce i jednoho Mexičana, který byl mým spolubydlícím. Je to charismatický muž, ale bohužel si nevzpomínám na jeho jméno. Pracuje v nemocnici kousek od domu, ve kterém jsem bydlela. Na fotkách jsme si ukázali města, ve kterých jsme se narodili, a dokonce jsem ho učila mluvit česky. Řekl, že čeština je velmi obtížný jazyk. Velice rád cestuje a dokonce navštívil i Českou republiku. Naše hlavní město jej okouzlilo svou atmosférou. Podle toho, jakým tónem o Česku mluvil, bych řekla, že se sem určitě ještě podívá. Moje práce? Pracovala jsem spolu s dalšími pěti stážistkami v sesterských společnostech Fly Events s.r.l., Comi S.p.A a Arca – Amici della Repubblica Ceca. Hned na začátku nás naše šéfová Michaela Žáčková Rossi seznamovala s projekty. Nejvíce času jsme věnovaly projektu Life beyond tourism. Pracovaly jsme zde v programech word a excel. Life beyond tourism – život mimo cestovní ruch Tento projekt je výsledkem deseti let práce nadace Romuldp Del Bianco. Její motto zní: „Mezinárodní integrace, bez konkurence, respektující individuality -

poznáváme společně minulost a pracujeme na společné budoucnosti.“ Tato nadace spolupracuje s mnoha institucemi po celém světě, zejména se zahraničními univerzitami. Chce, aby lidé skutečně poznali zem, do které vycestovali, aby to nebyla jen honba za fotkou památky, kterou si stejně každý může prohlédnout na internetu. Nadace podporuje zachování identity míst a hmotné i nehmotné kulturní dědictví. Existuje i fotoblog, na který je dobré se podívat. Zkráceně projekt Life beyond tourism je i o uvědomění sebe samého, protože neexistuje člověk, který by se rád vracel na místa, kde se k němu chovali neuctivě, zato se rád vrátí tam, kde se cítil dobře. Zatím to zní jako utopie, ale věřím, že se jednou všechny státy začnou respektovat a budou společně budovat základy světové koalice. Více informací na www. lifebeyondtourism.com „To nejlepší z České Republiky“ Tato výstava je projektem společnoti CzechTourism. Konala se ve dnech 26. a 27. dubna v  auditoriu al Duomo ve Florencii. Pouštěly se zde turistické filmy o naší zemi. Bylo nabízeno typicky české občerstvení a pouštěly se zde turistické filmy o

naší zemi. „Auditorium al Duomo a Caffé Astra al Duomo“ Spolupracují s místními institucemi a s nadací Romualdo Del Bianco. Auditorium i caffé astra souhlasí s projektem Life beyond tourism, a proto se snaží rozvíjet znalosti kultury turistů. Velmi často se zde pořádají různé akce, nejen na podporu výše zmiňovaného projektu. Můj volný čas Čas jsem trávila různě. Ani chvíli jsme se nenudila, protože vždy bylo co dělat. Ráda jsem procházela zákoutí města. Spolu s kamarádkou Bárou jsme navštívily např. Palác Pitti, Zlatý most, zdejší parky, katedrály, viděly jsme sochu Davida a rozhlédly jsme se po okolí mého bydliště. Nejvíce se mi líbila zahrada u Paláce Pitti, protože pohled na město mě naprosto uchvátil a připomenul mi Prahu. Jednoho dne jsem se spolu s  ostatními vydala k  moři do města Viareggio a hned ten den jsme stihli navštívit i šikmou věž v  Pise. Převážně po večerech jsem četla naprosto výborný román Arthura C. Clarka 2001: Vesmírná odyssea. Všem, kteří mají rádi scifi, doporučuji.


Šikmá věž v Pise Původně to měla být nejvyšší zvonice své doby, ale díky měkkému jílovitému podloží stavitelé rezignovali na původní projekt, a tak zde stojí věž z bílého mramoru s úctyhodnými 56 metry. Neplánované vychýlení, které v  současnosti činí asi tři metry, učinilo tuto stavbu nezapomenutelnou. Možnost zhlédnout věž je inspirující zážitek. Výstavba trvala 177 let a doufejme, že tento div s  námi zůstane napořád. Díky pobytu ve Florencii se

cítím bohatší Na Florencii budu vždycky vzpomínat v dobrém, protože jsem získala mnoho zkušeností. Snad poprvé v životě jsem se dostala k práci, která byla smysluplná a nějakým způsobem mě naplňovala. Byla to práce, kde jsem sama musela přemýšlet nad věcmi, které by mi doma nepřicházely na mysl. Uvědomila jsem si, že je nesmírně důležité znát cizí jazyk a dokázat se domluvit. Hlavně jsem si začala více vážit toho, co je mi na České republice drahé. I když jsme poměrně malý národ, můžeme toho tolik nabídnout. Stačí jen chtít a začít

Maturant versus krutá realita Pavlína Klaudová

MATURITA. Slovo o osmi písmenech. Pouhých osm písmen, a tolik skrytých překvapení. Člověk se ani nestačí nadechout, obzvlášť studující nástavbu, a ta dáma s velkým M už ťuká na dveře. Nejdřív jen zlehka, aby snad nepolekala studentíka spícího v hodině s hlavou na lavici. Po Stužkovacím večírku se všichni čerství maturanti stále řídí známým heslem: ,,Čím míň víš, tím líp spíš!“ Maturita však klepe na dveře stále hlasitěji. Hlava začíná bolet z přehršle češtiny, ta totiž zdatně konkuruje od(p)borným předmětům a v zápolení s nimi mnohdy i vítězí. Protože konkurence je opravdu zdatná, musí jít jedno nebo druhé zákonitě stranou. Ale co to? Ten rámus se už prostě nedá snést! Co ta pitomá maturita jenom vyvádí? To už není ťukání! Ona si snad vzala beranidlo a čím dál naléhavěji a otravněji naráží na nedobytnou tvrz maturantovy hlavy. Hradby dále odolávají. Vždyť mám pořád ještě dostatek času. A tak moc se nechce do učení. Navíc když jiní říkají:,,Che! Maturita je fraška!“ Tak dobře se ta slova poslouchají. Ani mě nenapadne si ověřovat, jestli jsou, či nejsou pravdivá. Lepší milosrdná lež než krutá pravda.

Už je jen čtrnáct dní před dnem D. To už si i ti nejzatvrzelejší odpůrci učení začínají lehce uvědomovat, že se něco děje. A tak sprintem vpřed. Snad doběhnu do cíle. Ale na to musí být člověk trénovaný! Ach jo, třeba s trochou štěstí ... Pročpak se asi říká svatému týdnu svatý? Člověku se zdá o tom, jak ho chce zhltnout učebnice češtiny, o knížce účetnictví nemluvě, ekonomika hrozí bankrotem psychiky a marketing nejednoho studentíka úspěšně rozpláče. A tu z toho všeho rázem vidíte ,,všechny svaté“! Jak to proboha udělal ten kamarád, který mě konejšil slovy: ,,Buď v klidu, já jsme byl celý svaťák v lihu a dal jsem to!“ Za týden se nenaučíte všechno. Je to fyzicky i duševně naprosto nemožné, věřte mi. Takže přichází na řadu magická formulka, kterou na mě „vybalil“ jeden z mých známých: ,,Don´t worry, God has a plan!“ Takže nezbývá než přemýšlet, jak „to nějak“ zvládnout. Člověk se nesmí nechat lapit do pasti. Ale jak to udělat, jak elegantně vybruslit z otázky, kterou jste nechtěli, případně ji neumíte? To je docela obtížná věc. I Chuck Norris by měl čelo zalité potem, a to je nějaký frajer. Už to mám. Řešení je tady. Použiju šarm s mixem vtipu.

se v něčem zdokonalovat, protože každý může dosáhnout toho, po čem touží. Důležité je nebát se zeptat a hlavně vždy být slušným, ale přitom tvrdým člověkem. Uvědomila jsem si, že Češi jsou velmi xenofobní vůči cizincům, k turistům, a to by se mělo změnit. Když ne z důvodu, abychom prohloubili vzájemné vztahy, tak alespoň pro to, aby cestovní ruch kvetl mnohem více a rychleji. To nejdůležitější, co jsem na stáži získala, je nadhled a chuť poznávat nové věci. Dagmar Nowaková, OP 3.B

Je to tady! Zmateně pobíháme sem a tam, postáváme po chodbách, posilujeme lámáním čokolády (s ořechy je prý dobá na nervy). Někteří si zpříjemňují chvíle čekání ponořeni do papírů s vypracovanými otázkami jen proto, aby zjistili, že jejich mozek stávkuje. Jiní jen tak postávají a čekají na zprávu, jakouže otázku si to ten před nimi vytáhl. Ne že by chudáka chtěli politovat, ukonejšit ho, nebo mu pogratulovat. Zavládne buď jásot, to když jde o otázku, kterou čekající neumí nebo ji nechtěli, protože je odporná, a nebo se dostaví zděšení v případě, že ten pitomec si vytáhl právě tu otázku, kterou si toužebně přáli všichni ostatní. Čekající jsou v moci strachu. Zákon schválnosti totiž funguje naprosto perfektně a podezírám ho, že má za to slíbené nějaké velké prémie. Vědět, jak vypadá, zadala bych na toho všiváka kriminalistický popis, abyste se mu zdaleka vyhnuli, když ho uvidíte, jak si to štráduje po chodě zrovna před vaší maturitní zkouškou, případně abyste mu podrazili nohu! A tak ... Kamarád nejvěrnější, tahák, si spí doma někde zapomenut v učebnici, pěkně v teplíčku. Bude třeba zapojit výřečnost, vtip a šarm. Snad se dílo podaří. Jdem na to! Uffffffffffffffffffff! To bylo něco! A to je vše, přátelé.


Sportem a hrou ku zdraví Zpráva z turisťáku Když se řekne turistický kurz, mnozí z nás si představí nudný týden, strávený někde v  chatkách s  učiteli, dennodenní několikakilometrové túry a po nich bolavé klouby. Letos však náš kurz vypadal jinak.

jsme tak trochu počítali, nikdo z nás však nemohl předvídat tu super atmosféru a zábavu, která na kurzu panovala. V pondělí 10. května ráno se studenti tříd OP 3.B, OP 3.A, PN1. a OB 3. sešli před školou, aby mohli

Petanque

Když jsme ještě před odjezdem zjistili, že hotel, ve kterém budeme ubytováni, má své webové stránky, hned jsme je navštívili. Od té doby jsme se na ně pravidelně chodívali dívat, abychom se ujistili, že prostředí, ve kterém budeme bydlet, není vymyšlené. Skutečnost opravdu odpovídala tomu, co jsme na stránkách hotelu viděli. S tím

Brunofest Už podruhé se skupina

dvanácti manekýnek a manekýnů zúčastnila tohoto přehlídkového festivalu. Tentokrát se festival konal v Brušperku na ZŠ Vojtěcha Martínka. Leták sliboval vystoupení nejlepších účastníků v kategoriích Zpěv, Tanec a Herectví. Naše skupina byla zařazena do kategorie Volné téma, v té se soustředili všichni zúčastnění, kteří chtěli předvést své konstruktivní myšlení, prezentovat své nápady a fantazii. Festival je

kolem desáté autobusem vyrazit směrem na Valašské Klobouky do horského hotelu Jelenovská. V autobuse panovala dobrá nálada, těšili jsme se na bazén, pěkné pokoje a na dobré jídlo. Náš první dojem z místa, na kterém jsme měli strávit skoro týden, sice nebyl zrovna stoprocentní, ten ale spravil oběd. Když jsme pak „omrkli“ hřiště a svým složením specifický, na pódiu se vedle sebe setkávají účastnici z mateřských škol, základních škol až po středoškoláky z celého Moravskoslezského kraje. Prezentují se jak jednotlivci, tak dvojice nebo skupiny, či dokonce soubory. Naše skupina se představila patnáct minut trvající módní přehlídkou, ve které prezentovala žákovské kolekce – Růžové snění, Plechová kavalérie, Barvy a Sport, které již mohli diváci zhlédnout na Velkých módních přehlídkách

posilovnu a někteří z nás večer vyzkoušeli teplotu vody v bazénu, nebo si zahráli stolní tenis, bylo jasné, že na naší straně panuje spokojenost. Dobrý začátek pobytu, na kterém si mají účastníci protáhnout svaly ztuhlé každodenním vysedáváním ve školních lavicích, ne? Další čtyři dny byly před námi a my se těšili na program, který pro nás učitelky vymyslely. Rozdělily nás na dvě skupiny, abychom prý si mohli hrát a soutěžit, aniž bychom se vzájemně pletli pod nohama. Pohybu bylo opravdu dost. Zahráli jsme si volejbal, přehazovanou, fotbal, kroket, frisbee, pétanque. Dokonce jsme si zavzpomínali i na dětská léta. Asi byste se divili, kdybyste nás viděli, jak skvěle se bavíme u takových her, jako je vyvolávaná či Bumbrlík. A večerní program? Ten byl jasný, kuželky a bazén. Protože jsme byli na „turisťáku“, nesměla nás minout ani procházka. Tak jsme se vydali do obce Lipina dokoupit nějaké ty zásoby. Také jsme zašli do místní jízdárny, kde jsme mohli zblízka obdivovat třicet krásných koní. Pro některé bylo obrovským zážitekem, když si mohli koně pohladit a dát jim nějaký ten mls, jiní obdivovali koně pouze z dálky. Díky, paní učitelky. Byl to příjemně strávený týden. Borská Jana, OP 3.B

Kapky módy 2009 a Karneval módy 2010. Za vzornou reprezentaci školy si zaslouží poděkování všichni zúčastnění. Byli to Sikorová E., Klár F., Kotrlová M. (všichni z IE 2.), Žáčková A. (OD 2.), Mikuda M. (OP 3. A), Hubeňáková A. (OT 3.), Bolková I., Krejčová K., Juchelková K., Kobielová N. (všichni z OD 1.), Mirgová L. (IE 1. A), tisková mluvčí Ryszková L. (OP 4.) a také Mgr. I. Dominíková. Mgr. Irena Hencová


Vědomostní test Olympijské hry V letošním kalendářním roce proběhly zimní olympijské hry ve Vancouvru. Česká veřejnost je pokládá za velmi úspěšné, spokojena mohla být hlavně část našich sportovců. Tyto hry nám divákům přinášely krásné sportovní zážitky, mohli jsme se radovat (M. Sáblíková, L. Bauer), ale někdy jsme byli i zklamaní (výkony českých hokejistů). Média věnovala tomuto sportovnímu svátku množství pozornosti, přenášela sportovní klání, ale také informovala o pravidlech sportovních odvětví,

sdělovala informace z historie OH, moderátoři vedli rozhovory se současnými sportovci nebo s těmi, kteří závodili a reprezentovali naší vlast v  minulosti. Hlavně televize umožnila díky různým televizním trikům divákům vstupovat na sportoviště, do zákulisí nebo i do olympijské vesnice mezi sportovce. Divák mohl tedy získat spousty poznatků o tomto sportovním svátku. Připravili jsme pro žáky naší školy soutěž. Od 10. do 17. května studenti jednotlivých ročníků a tříd řešili zadání vědomostnímu testu,

3 nejlépe odpovídající žáci jednotlivých tříd: Třída OD 1. Šimičková 25 bodů Příjmení Počet bodů Šupinová 19 bodů Rýdlová 23 bodů Skurková 18 bodů Chovančíková 22 bodů Třída PN 1. Kobielová 21 bodů Příjmení Počet bodů Třída PS 1. Jandová 23 bodů Příjmení Počet bodů Moraviecová 21 bodů Sikorová 26 bodů Janušová 20 bodů Čuntová 21 bodů Třída OD 2. Gadlinová, Příjmení Počet bodů 17 bodů Šemetová Žáčková 27 bodů Třída MO 1. Kuffová 20 bodů Příjmení Počet bodů Kaiserová 19 bodů Haleš 27 bodů Třída IE 2. Adamišová 23 bodů Příjmení Počet bodů Andrlová 21 bodů Kolek 27 bodů Třída IE 1. A Budinská 25 bodů Příjmení Počet bodů Kotrlová 24 bodů Goryl 22 bodů Třída OB 2. Piskoř 21 bodů Příjmení Počet bodů Havlák 21 bodů Kučera 28 bodů Třída IE 1. B Janotová 22 bodů Příjmení Počet bodů Holinková, Jaroš 22 bodů Švrčina 27 bodů Třída OP 2. Bršťák 25 bodů Příjmení Počet bodů Kolář 25 bodů Poláková 22 bodů Třída OP 1. Borisová 21 bodů Příjmení Počet bodů POŘADÍ 1. MÍSTO 2. MÍSTO 3. MÍSTO 4. MÍSTO 5. MÍSTO 6. MÍSTO 7. MÍSTO 8. MÍSTO

TŘÍDA PRŮMĚR POŘADÍ IE 2. 20,30 9. MÍSTO OP 3. B 19, 06 10. MÍSTO IE 1. B 18,92 11. MÍSTO OD 1. 18,14 12. MÍSTO OB 2. 17,89 13. MÍSTO OP 3. A 17,50 14. MÍSTO MO 1. 17,35 15. MÍSTO OD 2. 17,12 16. MÍSTO

Děkuji všem zúčastněným žákům a také Mrg. Simoně Krabcové za pomoc při zajišťování testování.

TŘÍDA PRŮMĚR OP 2. 16,56 PN 1. 16,32 OT 3. 16,20 OB 3. 15,39 PS 3. 15,36 IE 1. A 14,87 PS 1. 14,69 OP 1. 14,65

TŘÍDA OB 2. MO 1. IE 1. B OD 2. IE 2.

Chcete-li si ověřit, co o olympijských hrách víte, případně se chcete poučit, čtěte dále. Otiskujeme

který prověřil nejen jejich zájem o vrcholnou sportovní událost, ale také jejich paměť a celkový rozhled. Test se týkal jak historie OH, tak informací o našich sportovcích a v neposlední řadě samotného sportu a pohybu. Na 40 otázek odpovídali žáci všech tříd kromě maturantů. Výsledky se určovaly vždy sečtením správných odpovědí zúčastněných žáků třídy a poté vydělením dílčího výsledku počtem těchto žáků. Nejvyšší průměr pak určil následné pořadí jednotlivých tříd:

Ďuranová, Řezníčková

21 bodů Třída PS 3. Příjmení Počet bodů Holečková 23 bodů Kopidolová 20 bodů Koričanská 17 bodů Třída OP 3. A Příjmení Počet bodů Hlaváč 24 bodů Čečotková 24 bodů Bartošová 21 bodů Třída OP 3. B Příjmení Počet bodů Šumbera 24 bodů Velička 24 bodů Vávra, Slezák 22 bodů Třída OB 3. Příjmení Počet bodů Josieková 23 bodů Hlaváčová 21 bodů Tabachová 20 bodů Třída OT 3. Příjmení Počet bodů Kociánová 23 bodů Maďová 22 bodů Kolářová 20 bodů Skýbová 20 bodů

CELKOVĚ NEJLEPŠÍ PŘÍJMENÍ A JMÉNO KUČERA DANIEL HALEŠ FILIP ŠVRČINA MICHAL ŽÁČKOVÁ ALŽBĚTA KOLEK MICHAL

BODY 28 bodů 27 bodů 27 bodů 27 bodů 27 bodů

vědomostní test o olympijských hrách v plném znění. Mgr. Irena Hencová


TEST •Jak se nazývá největší sportovní událost moderní doby? a/ Antické hry b/ Anglické hry c/ Olympijské hry •Kdo je podle pověsti zakladatelem Olympijských her? a/Homér, aténské olympijské hry, konané v Řecku na ostrově Lesbos b/ Hérakles, antické olympijské hry, konané v Řecku v Olympii na poloostrově Peloponés c/ Achilles, antické olympijské hry, konané v Řecku v Olympii na poloostrově Peloponés •Antické olympijské hry byly nejvýznamnější, největší a nejstarší z všeřeckých her. Konaly se: a/ od roku 776 př. n. l. do roku 100 n. l. b/ od roku 324 př. n. l. do roku 393 n. l. c/ od roku 776 př. n. l. do roku 393 n. l. •Kdo zformuloval a podílel se na realizaci obnovení Letních olympijských her? a/ Pierre de_Coubertin b/Johann Christoph Friedrich Gutsmuths c/ Pietro Paolo Vergerio •Kdy se konaly první novodobé letní olympijské hry? a/ v roce 1886 b/ v roce 1836 c/ v roce 1896 •Kdy se konaly první novodobé zimní olympijské hry? a/ v roce 1896 b/ v roce 1920 c/ v roce 1924 •Letní i zimní olympijské hry se konají jednou za 4 roky. Od kterého roku se střídají po dvou letech (do té doby se konaly vždy ve stejný rok)? a/ od roku 1992 b/ od roku 1988 c/ od roku 2000 •Co je základem olympijské myšlenky? a/ Ideál tělesné krásy a duchovní dokonalosti (kalokagathía), posvátný mír (ekecheiría), slavnostní obřad při zahájení OH, dále obohaceny o požadavek nerovnoprávnosti všech sportovců bez rasové, politické a náboženské diskriminace, o požadavek demokracie a internacionalismu. Dnešní olympijská myšlenka je v podstatě vyjádřena v základním článku olympijské charty. b/ Ideál tělesné krásy a duchovní dokonalosti (kalokagathía), posvátný mír (ekecheiría), slavnostní obřad při zahájení OH, dále obohaceny o požadavek rovnoprávnosti všech sportovců bez rasové, politické a náboženské diskriminace, o požadavek demokracie a internacionalismu. Dnešní olympijská myšlenka je v podstatě vyjádřena v základním článku olympijské charty. c/ Ideál tělesné krásy a duchovní dokonalosti (kalokagathía), válka, slavnostní obřad při zahájení OH, dále obohaceny o požadavek rovnoprávnosti všech sportovců bez rasové, politické a náboženské diskriminace, o požadavek demokracie a internacionalismu. Dnešní olympijská myšlenka je v podstatě vyjádřena v základním článku olympijské charty. •Olympijské symboly, znaky vyjadřující olympijské myšlenky a univerzálnost olympijského hnutí, jeho úkoly a cíle. Rozlišujeme: a/ nejvyšší symboly olympijského hnutí (olympijský symbol, vlajka, heslo), emblémy, znaky NOV (národní olympijský výbor) a organizačních výborů OH (ZOH), maskoty b/ nejvyšší symboly olympijského hnutí (olympijský symbol, vlajka, heslo), emblémy, znaky NOV (národní olympijský výbor) a organizačních výborů OH (ZOH), maskoty, oblečení, výzbroj c/ emblémy, znaky NOV (národní olympijský výbor) a organizačních výborů OH (ZOH), maskoty, výzbroj •Olympijské kruhy jsou: a/ Nejvyšším olympijským symbolem, které jsou vzájemně propojeny. Pět kruhů představuje pět kontinentů spojených olympijskou myšlenkou, šest barev (včetně bílého podkladu) barvy všech národů světa. b/ Šest kruhů představuje šest kontinentů spojených olympijskou myšlenkou, šest barev (plus bílý podklad) barvy všech národů světa. c/ Nejvyšším olympijským symbolem, které jsou vzájemně propojeny. Šest kruhů představuje šest kontinentů spojených olympijskou myšlenkou, šest barev (plus bílý podklad) barvy všech národů světa. •Olympijské heslo: a/ Citius, altius, fortius (Rychleji, výše, silněji) b/ Citius, altius (Rychleji, výše) c/ Citius, altius, fortius (Rychleji, zdravěji, silněji) •V letech 1964 – 1980 prohrál sovětský hokejový tým na zimních OH jen velmi malý počet zápasů. Kolik? a/ dva b/ čtyři c/ pět •Kdo byl vlajkonošem české výpravy při zahájení OH ve Vancouvru 2010? a/ hokejista Jaromír Jágr b/ běžec na lyžích Lukáš Bauer c/ rychlobruslařka Martina Sáblíková •Kdo byl vlajkonošem české výpravy při zakončení OH ve Vancouvru 2010? a/ hokejista Jaromír Jágr b/ běžec na lyžích Lukáš Bauer c/ rychlobruslařka Martina Sáblíková •Kdy se zimních OH poprvé zúčastnila československá výprava? a/ Chamonix 1924 b/ St._Moritz 1928 c/ Garmisch-Partenkirchen 1936 •Které zimní OH se nekonaly a/ ZOH 1932 Lake Placid (USA), ZOH 1936 Garmisch-Partenkirchen (Německo) b/ ZOH 1936 Garmisch-Partenkirchen (Německo), ZOH 1940 Sapporo (Japonsko) c/ ZOH 1940 Sapporo (Japonsko), ZOH 1944 Cortina d´Ampezzo (Itálie) •Kdo získal první českou (československou) zlatou medaili na zimních OH? a/ Jiří Raška, Grenoble 1968 b/ Lukáš Bauer, Sarajevo 1984 c/ Jakub Janda, Turín 2006 •Kde byl poprvé představen maskot zimních OH? a/ Grenoble 1968, vlček Vučko b/ Innsbruck 1976, Sněhulák v červeném tyrolském klobouku c/ Calgary 1988, párek ledních medvědů v kanadských statsonech Howdy a Hidy •Jak se jmenovali maskoti zimní OH ve Vancouvru 2010? a/ hnědý medvěd Coal, kojot Copper, bilá zaječice Powder b/ čtyři sovičky: Sukki, Nokki, Lekki, a Tsukki c/ mořský medvídek Miga, sněžný muž Quatchi, zvířecí duch Sumi •Každá medaile při zimních OH ve Vancouvru 2010 byla jiná, nebyla kulatá a dohromady tvořily jeden velký celek ve tvaru: a/ medvěda a zajíce b/ sovy c/ kosatky a havrana •Čím proslul běžec na lyžích Radim Nyč v bronzové běžecké štafetě v Calgary 1988? a/ bojoval s jednou hůlkou b/ u předávky upadl c/ srazil Nora Ulvanga •Na kterých zimních OH získal Petr Barna bronzovou medaili? a/ Sarajevo 1984 b/ Calgary 1988 c/ Albertville 1992 •Kdo v Salt Lake City 2002 získal první místo? a/ Aleš Valenta, akrobatický lyžař b/ Lukáš Bauer, běžec na lyžích c/ Dominik Hašek, hokejista •Kdo získal poslední českou olympijskou medaili v krasobruslení? a/ Radka Kovaříková, René Novotný b/ Petr Barna c/ Michal Březina


•Martina Sáblíková získala na zimních OH ve Vancouvru 2010 2 zlaté a 1 bronzovou medaili a/ zlatá 500 m, bronzová na 1 500 m a zlatá na 3 000 m b/ zlatá na 1 500 m, bronzová na 3 000 m a zlatá na 500 m c/ zlatá na 3 000 m, bronzová na 500m a zlatá na 1 500 m •Zápas hokejistek Kanada – Slovensko v úvodu turnaje skončilo rekordním olympijským debaklem: a/ 14:0 b/ 18:0 c/ 24:0 •V jakém individuálním závodě získal Lukáš Bauer bronzovou medaili ve Vancouvru 2010 a/ 15 km b/ 50 km c/ skiatlon (2 krát 15 km) •Jaké místo obsadila Šárka Záhrobská ve slalomu speciál na zimních OH ve Vancouvru 2010 a/ 2 místo b/ 3 místo c/4 místo •Pořadí ČR v pořadí zemí podle medailí a/ 10 místo, 4 zlaté, 1 stříbrná, 3 bronzové b/ 14 místo, 2 zlaté, 0 stříbrná, 4 bronzové c/ 16 místo, 2 zlaté, o stříbrná, 2 bronzové •V roce 2014 se budou konat zimní OH: a/ v Londýně b/ Lake Placid c/ Soči •Původ a definice sportu je: a/ anglosaského původu a odvozuje se od slova disport. Znamená obveselení, rozptýlení, vlastně útěk od práce, od povinnosti k zábavě b/ ruského původu a odvozuje se od slova letnij sport. Znamená obveselení, rozptýlení, vlastně útěk od práce, od povinnosti k zábavě, závodění a umístění c/ anglického původu a odvozuje se od slova de sport. Znamená obveselení, rozptýlení, vlastně útěk od práce, od povinnosti k zábavě •Který z uvedených prezidentů Mezinárodního olympijského výboru nedávno zemřel (duben 2010) ? a/ Pierre de Coubertin b/ Avery Brundage c/ Michael Killanin d/ Juan Antonio Samaranch •Jak se jmenuje závod, skládající se z běhu, jízdy na kole a plavání? a/ biatlon b/ triatlon c/ pentatlon d/ pekatlon •Který sport je provozován na ledě? a/ kriket b/ kroket c/ lakros d/ curling •Která disciplína nepatří do desetiboje? a/ skok o tyči b/ vrh koulí c/ skok do dálky d/ hod kladivem •Který olympijský vítěz se stal představitelem Tarzana? a/ Ron Ely b/ Johny Weissmüller c/ Lex Barker d/ Miles O´Keef •Co nepatří mezi odborné termíny spojené s golfem? a/ bogey b/ birdie c/ eagle d/ golden goal •Na kterých z následujících olympijských hrách nedošlo k žádnému bojkotu? a/ roku 1976 v Montrealu b/ roku 1980 v Moskvě c/ roku 1984 v Los Angeles d/ roku 1992 v Barceloně •Kde se koná Velká cena Itálie Formule 1? a/ v Pienze b/ v San Marinu c/ v Turíně d/ v Monze •Dokončete následující citát: „Mens sana in corpore…….“ (ve zdravém těle zdravý…) ? a/ vino b/ rama c/ sano d/ est

Mgr. Irena Hencová

Pro naše bronzová medaile, Trnka nejlepším brankářem Okresní kolo středoškolských her v kopané V pondělí 3. května 2010 se konalo na dvou travnatých plochách na stadionu sdružení Fotbal Frýdek-Místek okresní kolo AŠSK středních škol v kopané. Celkem se ho zúčastnilo 9 středních škol okresu FrýdekMístek (celkem 136 hráčů + 12 pedagogických pracovníků + 3 rozhodčí). Družstva byla rozdělena do tří skupin a utkání se hrála 2 x 20 minut. Bylo odehráno celkem 12 fotbalových utkání, ve kterých hráči vstřelili celkem 39 branek, některé byly opravdu po nádherných akcích a krásných střelách. Turnaj řídili zkušení rozhodčí, kteří byli

delegováni fotbalovým svazem Frýdku-Místku. Byli to p. Marek Švec, Michal Kolarský, Lukáš Krpel. Vítězná družstva z každé skupiny postoupila do finále, kde pak každé družstvo odehrálo 2 utkání systémem každý s každým. Tady byla hrací doba 2 x 25 minut a výsledek se započítával do finálové tabulky. Finálová utkání byla velmi vyrovnaná a bylo vstřeleno celkem 13 branek. Vítězem se stalo družstvo Střední průmyslové školy z  FrýdkuMístku, které tak obhájilo své loňské prvenství. Zajistilo si tak postup do krajského finále, které se koná 18. května 2010 od 8.30 hodin na stadionu Ve Stovkách Frýdek-Místek.


Výsledky

Skupina A 1 1 SPŠ FM 2 SOŠ,SOU Jablunkov 3 SŠ INFOTECH FM Skupina B

0:5 0:5

2 5:0

3 5:0 0:0(1:0)

0:0(0:1)

skóre 10:0 0:5 0:5

1 2 3 skóre 1 Gymnázium Frýdlant 3:1 0:1 3:2 2 SŠ zem.a les.FM 1:3 0:3 1:6 3 SŠ gastr. a sl. FM 1:0 3:0 4:0 Skupina C 1 2 3 skóre body 1 SŠO a OP, F-M 3:1 1:1(0:1) 4:2 3 2

SŠ el. a dřevozp.FM

3 OA FM Skupina - finále 1 2 3

SPŠ FM SŠ GaS FM SŠ O a OP, FM

1:3

2:0

1:1(1:0)

0:2

1

2 3:2

2:3 1:3

2:2

3 3:1 2:2

body 4 1 1 body 2 0 4 pořadí 1.

pořadí 1. 2. 3. pořadí 2. 3. 1. střelci Horvát D. Klvaňa L. Horvát D.

3:3

2

2.

1:3

1

3.

Čotek P.

skóre 6:3 4:5 3:5

body 4 1 1

pořadí 1. 2. 3.

střelci Horvát D. Hlaváč M.

5. SŠ elektrostavební a dřevozpracující Frýdek-Místek Celkové pořadí: 6. Obchodní akademie Frýdek-Místek 1. Střední průmyslová škola Frýdek-Místek 7. SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov 2. SŠ gastronomie a služeb Frýdek-Místek 3. SŠ oděvní a obchodně podnikatelská Frýdek-Místek 8. SŠ informačních technologií Frýdek-Místek 9. SŠ zemědělská a lesnická Frýdek-Místek 4. Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí Individuální cena – nejlepší brankář – Vojtěch Trnka (OB 3.)

Všem členům školního družstva děkuji za vzornou reprezentaci školy a hlavně za skvělé výkony v nepříznivém, deštivém počasí. Členové družstva: kapitán Hlaváč M. (OP 3.A), brankář Trnka V. (OB 3.), náhradní brankář Vejrosta L. (IE 1.B), Čotek P. (OP 3 A), Dubčák J. a Tobiáš D. (OB 4.), Velička T. a Vávra M. (OP 3 B), Kolek M., Kubáň A. a Veselý J. (všichni z IE 2.), Horvát D. a Šenk D. (OP 1.), Klvaňa L., Ševčík F. a Kolář O. (všichni z IE 1.B) a Mohyla J. (MO 1.) Mgr. Irena Hencová


Mistrovství Frýdku-Místku středních škol ve stolním fotbale 2010 Dne 23. března 2010 se v pingpongové místnosti na SPŠ, F-M, p.o. konal turnaj ve stolním fotbale. Pořadatelem byl Foosballový sportovní klub F-M, o. s. Takové soutěže jsem se zúčastnila poprvé, a to na popud samotných žáků. Byla jsem mile překvapena, jak je tato hra mezi mládeží rozšířená. Příjemným zjištěním také je, že naše republika má své velmi úspěšné reprezentanty. Ředitelem turnaje je jeden z  nich, Petr Plasgura. Pro ty, kteří nejsou zasvěcení. Stolní fotbal neboli fotbálek, kalčo (převážně na Moravě, pravděpodobně z italského calcio fotbal, srovnej slovensky kalčeto), foosball či soccer je hra většinou pro 4 hráče - 2 útočníky a 2 obránce (popř. 1 na 1 nebo 4 na 4). Panáčci jsou umístěni v různém počtu na 8 průchodných nebo teleskopických tyčích. Obránce hraje s jedním brankářem a s obrannou řadou se dvěma panáčky (dvojkou), útočník se středovou řadou s pěti panáčky (pětky neboli hrábě) a s útočnou řadou se třemi panáčky (trojky). Cílem hry je dát do brány protihráče co nejvíce gólů. Hraje se zleva doprava. Jedna hra je většinou dotována deseti míčky, nebo se také hraje na deset vítězných gólů s dvougólovým rozdílem. Skončí-li hra nerozhodně, pak jde o tzv. „plichtu“. Pokud hráči prohrají

se skóre 10:0, pak jdou „pod stůl“. To znamená, že oba hráči, kteří prohráli, musí podlézt fotbalový stůl. Protáčení tyčí o více než 360° je zakázáno. Mezi nejčastěji používané turnajové střely patří Pull shot (stahovačka) a Push shot (odtahovačka), Pin shot (někdy také Front-pin) a Snake. V poslední době vzrůstá na turnajích popularita Pin shotu, o což se zasloužil zejména Frederic Collignon z Belgie, který s touto střelou slaví velké úspěchy. A nyní k samotnému turnaji. Soutěžilo se ve dvojicích (mohly být i čistě chlapecké, dívčí nebo smíšené). Z šestičlenných

Naši školu reprezentovaly tyto dvojice : 1. Hlaváč Michal (OP 3. A) a Slezák Štěpán (OP 3. B) 2. Šumbera Ondřej (OP 3. B) a Čotek Petr (OP 3. A) 3. Veselý Antonín (IE 2.) a Kovalčík Daniel (IE 2.) 4. Trnka Vojtěch (OB 3.) a Dubčák Jakub (OB 4.) 5. Mikuš Petr (IE 1. B) a Slamínková Lucie (MO 1.)

kvalifikačních skupin, kde se hrálo systémem každý s každým, postoupily vždy nejlepší dvojice do 32 KO pavouka (vyřazovací). Systém byl prý totožný jako na Světovém poháru a na Mistrovství světa. Samotná kvalifikace všem zúčastněným zajistila možnost dobře si zahrát. Hrálo se na 8 – 10 stolech. Po postupu 32 dvojic do KO pavouka proběhla exhibice českých reprezentantů, ukázka různých střel, byly podány také informace o hře, pořádání a účasti různých typů soutěží a byla uspořádána také individuální soutěž o nejlepší typ střely.

Výsledky Mistrovství Frýdku-Místku středních škol ve stolním fotbale 2010 1.

Filip Kulhánek - Pavel Janulík

2.

Jan Fejkus - Miroslav Bubík

3.

Michal Hlaváč - Štěpán Slezák, SŠO a OP, F-M (OP 3.A a OP 3. B)

9.

Petr Mikuš - Lucie Slamínková, SŠO a OP, F-M (IE 1. B a MO 1.)

17. Jakub Veselý - Daniel Kovalčík, SŠO a OP, F-M (IE 2.) 17. Ondřej Šumbera - Petr Čotek, SŠO a OP, F-M (OP 3.B a OP 3. A) 38. Vojtěch Trnka - Jakub Dubčak, SŠO a OP, F-M (OB 3. a OB 4.)

Všem zúčastněným děkuji za předvedené výkony a vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Irena Hencová


Recenze divadelního představení Po dlouhé době se Těšínské divadlo vrací k divadelním hrám známého anglického spisovatele a dramatika Williama Shakespeara. Na 24. dubna 2010 byla naplánována premiéra hry Sen noci Svatojánské, které předcházela veřejná generální zkouška, na které nesměli chybět studenti středních škol. Žáci 3. ročníku naší školy se jí také zúčastnili. Tato Shakespearova komedie patří na celém světě k nejhranějším. Stále dovede diváky potěšit i pobavit. Hlavními zápletkami děje jsou trampoty milenců, kteří si nedovedou poradit se svými city, a amatérských herců, kteří nacvičují divadelní představení. Ve hře vystupují nejen postavy pozemské, ale i postavy nadpřirozené, jako je Oberon, král víl, jenž má problémy se svou paní Titánií. Diváci se také zasmějí zlomyslným kouskům škodolibého skřítka Puka. Příběhy postav se proplétají, komplikují, ale nakonec vše skončí dobře. Těšínské divadlo představilo v hlavních rolích jak své stálé členy, tak hosty z jiných divadel. Na scéně výrazně zazářila Adéla Krulikovská, která si zahrála roli nezbedného skřítka Puka. Dokázala publikum rozesmát, diváci se skvěle bavili. Její ztřeštěné kousky nepřesáhly únosnou mez. Oproti tomu oba mužští představitelé hlavních rolí diváky nepřesvědčili. Jejich herectví bylo nevýrazné, místy až strnulé. Ženské hlavní postavy si ve svém projevu vedly lépe, dobrým tahem se ukázalo obsazení Heleny, kterou si zahrála hostující Markéta Glosová. Výtvarné pojetí scény vhodně dokreslovalo antický příběh. Kostýmy a líčení, i přes modernější pojetí, ladilo s celou scénou. Přestože má představení některé nedostatky, můžeme tuto realizaci Shakespearovy komedie, která vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, divákům doporučit. Beata Josieková, OD 3.

„Výtvarka“ jak má být Když jsme před třemi lety nastoupily do prvního ročníku, těšily jsme se hlavně na hodiny výtvarné výchovy. Říkaly jsme si, že se konečně toho hodně naučíme, že se každá zdokonalíme ve svém výtvarném projevu. Opak se však stal pravdou, nebylo to takové, jak jsme si představovaly. Většina hodin nám odpadávala a ty, které nakonec proběhly, za moc nestály. Byly jsme velmi zklamané. Situace se však naštěstí změnila, ve druhém ročníku nás začala učit paní učitelka Mertová, se kterou se hodiny výtvarné výchovy staly něčím úplně jiným než dosud. Dává nám velmi zajímavé a někdy i netradiční úkoly. Díky ní jsme se mohly například podílet na tvorbě dvou oděvních kolekcí. Jednou je EKO ODĚV, druhou modely, které jsme ručně šily z látky, jež předtím posloužila jako opona na módní přehlídce školy. Tyto práce nás velmi bavily, protože jsme mohly uplatnit svou tvořivost. Nyní máme nový „bojový“ úkol - namalovat prostřednictvím výtvarných technik moderních uměleckých směrů portréty světových i českých spisovatelů a básníků. Tyto naše obrazy pak umístíme do nové školní knihovny. Zpočátku jsme sice měly velké obavy, jestli tak náročný úkol zvládneme, ale nakonec jsme se do práce vrhly doslova po hlavě. Jsme rády, že tak zajímavou práci můžeme dělat zrovna my. Nejdříve jsme se musely „seznámit“ se spisovateli i s moderními uměleckými směry a výtvarnými postupy. Pro začátek byl zvolen kubismus a pointilismus. Vytvořit například kubistický protrét není žádná hračka, pořádně se „zapotíte“. Ale to byla jen taková ochutnávka. Tato práce nám opravdu „zachutnala“ natolik, že jsme se rozhodly pokračovat. A tak jsme studovaly další významné směry 20. století. Hodně jsme se poučily, protože o některých z nich jsme dosud ani neslyšely, a teď je docela dobře známe. Pod našima rukama pak mohly vzniknout portréty futuristické, fauvistické, pop-artové, někoho zase více zaujal surrealismus, někoho op-art. Každou z nás oslovil jiný umělecký směr a jiná literární osobnost a každá si mohla ověřit, kam sahají její tvůrčí schopnosti. Odhalovaly jsme skrytá tajemství a uviděly jsme, co na první pohled vidět není, to jsme se pak pokusily vyjádřit prostřednictvím vlastní malby. Byla to jedinečná práce. Jsme zvědavé, co si na nás paní učitelka Mertová připraví v příštím školním roce, jaký zajímavý úkol pro nás připravuje. Beata Josieková ve spolupráci s Marií Langerovou, obě OD 3.


Futurismus - Vladimir Vysockij

Fauvismus - Bob Dylan

Realismus - Ernest Hemingway

Op-art - Bob Dylan


Impresionismus - Bohumil Hrabal

Fauvismus - Zdeněk Svěrák

Pop-art - Vladimír Holan

Pop-art - Jaromír Nohavica


Oděvářská

revue


Oblékni finalistku České miss do extravagance a vyhraje Díky účasti v projektu „Čtrnáct klenotů v srdci Evropy“ jsme byly pozvány, abychom se jako divačky zúčastnily finále soutěže Česká Miss 2010, které se konalo 20. března 2010 v Praze. Tehdy jsme netušily, že dívka, pro kterou jsme navrhovaly a šily šaty, získá korunku Miss. O to krásnější zážitek pro nás byl, když se Jitka Válková , která s neobyčejnou elegancí předvedla antracitový oděv z naší dílny, stala Miss. Už cesta do Prahy byla zážitkem, protože projet se zadarmo Pendolinem se nám znovu hned tak nepodaří. Dopravit se metrem přes celou Prahu na místo konání soutěže bylo sice náročné, cestování jsme už měly všechny dost, ale v okamžiku, kdy jsme vstoupily do Thámovy haly, z nás únava opadla. Potkávaly jsme spoustu známých tváří, nechyběla tady snad ani jedna celebrita. No řekněte, které obyčejné středoškolačce se podaří „naživo“ se potkat s exprezidentem Havlem nebo s hercem Jeanem Claudem van Damem? Setkat se s lidmi, jako jsou kluci ze Superstar, moderátoři Adéla Banášová a Leoš Mareš, Miss 2009 Iveta Lutovská a další, je zážitek na celý život. A to hlavní teprve mělo přijít. Měly jsme obléknout „naši“ finalistku do extravagantních šatů. Už to, že jsme mohly nahlédnout do zákulisí slavné soutěže, stálo za to. A pak už jsme si nerušeně v hledišti užívaly skvělé show. Byl to večer plný emocí. Dnes už s chladnou hlavou můžeme říct, že naše šaty zazářily. Ludmila Rosová, OD2.

Poprvé byl náš model spolu s ostatními oficiálně představen na tiskové konferenci 15. března 2010. Jitka Válková, Česká miss 2010


Prostějovská zlatá jehla 2010 Aby se mohli zúčastnit 9. ročníku prestižní soutěže Prostějovská zlatá jehla, vyjeli někteří soutěžící už časně ráno, ba dokonce v noci. Tuto módní show si totiž nenechali ujít nejen studenti oděvních škol z Moravy a Slezska, ale také z Rakouska či vzdálených měst České republiky. Do Prostějova se 13. května 2010 vydal také autobus plný děvčat z naší školy. Jeli jsme podpořit své spolužáky, manekýnky a manekýny, kteří měli předvést modely ve dvou soutěžních kolekcích. Soutěžilo se sice celkem ve čtyřech kategoriích, ale naše škola obsadila jen dvě. V kategorii „Za vším hledej ženu“ tak mohli diváci zhlédnout kolekci „Panoši“, která však v silné konkurenci neprorazila. Pak na přehlídkové molo vystoupili manekýni a manekýnky v modelech kolekce Glamour, která soutěžila v kategorii „Návraty, aneb to už tady bylo“. Tato kolekce zaujala přítomné v hledišti natolik, že ji odměnili Cenou diváka.

Musíme přiznat, že mnohé konkurenční modely a kolekce byly velmi povedené a atraktivní. Hlavně v kategorii jednotlivců byly k vidění zajímavé nápady. Talent mnohých mladých návrhářů je nepřehlédnutelný. Škoda, že soutěž dopadla tak trochu jednotvárně – ocenění „pobraly“ modely prostějovských, ostatní jako by pro porotu byly nezajímavé, nezáživné

a neocenitelné. My jsme to však viděly jinak. Zvláště v kategoriích „Na jedno použití“ a „Hudba mého srdce“ bylo mnoho modelů, na kterých jsme mohly oči nechat. Určitě některé stály za to, aby se jejich tvůrci octli na stupních vítězů. Třeba to bude v dalším, tentokrát jubilejním ročníku jinak. Kašparová Nela, Kožuszniková Elena,OD2.

Kolekce Glamour - zleva Petra Gašpariková, Marie Kociánová, Eva Síkorová, Aneta Hubeňáková, Radim Strejček, Filip Klár, Milan Mikuda


Redakce: Jana Borská, OP3.B, Linda Bordovská, IE1.A, Dagmar Nowaková, OP3.B

Redakce: Šéfredaktorka - Jana Borská, OP3.B, Linda Bordovská, IE1.A, Dáša Nowaková, OP3.B, Pavlína DoKlaudová, tohoto číslaPN2. přispěli:

Pavla Klaudová, PN2., Mgr. Magda Luzarová, Mgr. Irena Hencová, Ludmila Postuwková, PN1., Beata Josieková, OD3., Marie Langerová, OD3., LudmilaDo Rosová, tohotoOD2., číslaKašparová přispěli: Nela, OD2., Kožuszniková Elena, OD2.

Mgr. Irena Hencová, Mgr. Magda Luzarová, Mgr. Daria Sahebová, PhDr. Lenka Skřekucká, Bc. Markéta Filipová, Nela Chamrádová, Petra Duňková, OD2., Kristýna Laborová, OD4., Antonín Kubáň, IE2., Tomáš Piskoř, IE1.A Výtvarné práce: Obálka - Petra Duňková OD2., Kulturní revue - Marie Langerová, OD3., Markéta Halaštová, OD3.,Markéta Spolupracovali: Hlaváčová, OD3., Miroslava Vnenková, OD3., Beáta Josieková, OD3.

PhDr. Eva Fojtíková, Roman Zajíc Spolupracovali: PhDr. Eva Fojtíková, Roman Zajíc

právo na tiskové chyby vyhrazeno právo na tiskové chyby vyhrazeno

Studentský časopis Potočník SŠO a OP, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Toto číslo vychází v březnu 2010 Studentský časopis Potočník SŠO a OP, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Toto číslo vychází v červnu 2010

Potočník 4. 2009/10  

Školní časopis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you