Page 8

KARTŲ DIALOGAS: TIKĖJIMO LIUDIJIMAI Tai paskaitų ciklas, kurį organizuoja Bernardinų jaunimo centras. Parapijiečių bei pranciškono kun. br. Arūno Peškaičio paraginti pradėjome organizuoti paskaitų ciklą. Jau įvyko brolio kunigo Juliaus Sasnausko pasidalinimas, pranciškonės tretininkės Irenos Baranauskienės OFS, prof. Vytauto Ališausko bei, mūsų dideliam džiaugsmui, pavyko pasikviesti ypač garbų svečią – Kauno arkivyskupą metropolitą Sigitą Tamkevičių SJ, kuris labai mielai sutiko atvykti ir pasidalinti tikėjimo liudijimu, tikėjimo, kuris palaikė gyvenant sovietinės priespaudos metais, leidžiant Katalikų Bažnyčios kroniką. Šis susitikimas paliko neišdildomą įspūdį visiems dalyvavusiems.

Kai išgirdau, kad apie savo tikėjimą liudyti bernardinų jaunimui yra pakviestas Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius buvau ir sužavėtas ir nustebęs. Žavėjo tai, kad jaunimas nori pasisemti tikėjimo patirties iš vyresnės kartos dvasininkų. Ta­ čiau kita vertus ką gali pasakyti ateinantį rudenį privalantis atsistatydinti iš pareigų arkivyskupas šiuolaikiniam jaunimui bernardinų parapijoje? Gal būt todėl arkivys­ kupas savo liudijimą pradėjo nuo prisiminimų apie jaunystę ir pirmuosius kunigystės metus, kurių dalis prabėgo mano gimtajame Simne? Ir dabar nežinau, kaip ir kokiu būdu jaunas kunigas mums, Simno vaikams ir paaugliams, įkvėpė meilę tikėjimui, tiesai, dorai ir Tėvynei. Iš kur mumyse atsirado ryžto ir drąsos nebijoti pasakyti „ne“ raginimui stoti į sovietines jaunimo organizacijas, kai buvome gąsdinama visokiais baubais? Iš kur man tada užteko drąsos ir sąmoningumo po apklausos mokyklos direktorės kabinete, nepabūgti ir mandagiai atsisveikinti: „Su Dievu“? 1975 m. balandžio 1 d. mane, šeštos klasės mokinį, iškvietė į direktorės kabinetą apklausai. Įtaręs, kad galiu būti tardomas dėl patarnavimo prie Mišių, prisimi­niau žodžius: „kai suėmę jus ves, nesirūpinkite iš anksto ką kalbėsite. Kalbėkite, kas tą valandą jums bus duota, nes kalbėsite nebe jūs, o Šventoji Dvasia“ (Mk 13,11). Apklausos metu Alytaus rajono švietimo skyriaus vedėjas V.Valeika klausinėjo kodėl aš ne pionierius, kas pakvietė patarnauti prie Mišių, ar už tai negaunu pinigų, ar ne Tamkevičius ruošė mane prie pirmos Komunijos? Tačiau aš atsakiau, kad mane ruošė mama, o kunigėlis tik egzaminavo. Nors tai buvo netiesa, bet melagių dieną galima buvo ir taip atsakyti. Argi aš kaltas, kad tardytojai patys ją pasirinko. Tik vėliau paaiškėjo, kad pats baisiausias atsakymas vedėjui buvo tas mano atsisveikinimas „su Dievu“. To jis nesitikėjo ir dėl to plūdo vargšus mokytojus per susirinkimą pripažindamas, kad keturiasdešimt mokytojų yra bejėgiai prieš vieną kunigėlį. Dar didesnis smūgis jiems visiems buvo tai, kad apie šį tardymą netrukus pasirodė straipsnis Katalikų Bažnyčios Kronikos nr. 16. O po kurio laiko šio straipsnio turinį visam pasauliui išplatino „Vatikano radijas“. Tas kunigėlis buvo 1969 m. pabaigoje paskirtas eiti Simno bažnyčios vikaro pareigas kun. Sigitas Tamkevičius. Jis surinko būrį patarnautojų prie Mišių, slaptuose susirinkimuose pasakodavo apie sovietų okupaciją ir trėmimus, supažindindavo su saugumiečių tikslais ir metodais. Čia mes sužinojome apie disidentus A.Sacharovą, S.Kovaliovą, A.Solženyciną. Todėl jį sekė saugumo sutelkti vietiniai ir atvažiavę sekliai. Beje šitiems buvo sunkiausia, nes jiems sunkiai sekėsi mažame miestelyje

8

Profile for Romanas Sabakonis

Po Bernardinų skliautais Nr. 7  

Po Bernardinų skliautais Nr. 7  

Profile for romanukas
Advertisement