Page 32

Koks vis dėlto yra sunkus išganymo kelias, kurio tikslas – sutikti Jėzų, būti Jo mokiniu, dalintis Jo meile ir pažinimu. Misionierius yra Dievo įrankis, kuris dalinasi savo sutiktu Dievu. Ten, kur apstu neteisybės ir vergovės, ateina Jėzus, kuris veda į amžiną laisvę. Vis dėlto, kokia didelė Jėzaus širdis ir kokia stipri Jo meilė. Norisi padėkoti ir žemai nulenkti galvą prieš tuos žmones, kurie atrado savo misiją ir žmones, tokius skirtingus išvaizda, bet panašius ir lygius Jėzaus meilėje. Dėkoju Dievui.“ Janina

32

Profile for Romanas Sabakonis

Po Bernardinų skliautais Nr. 7  

Po Bernardinų skliautais Nr. 7  

Profile for romanukas
Advertisement