Page 25

EVANGELIZACIJOS KAMAJUOSE 2011 metų rudenį Pauliaus Minkevi­ čiaus iniciatyva prasidėjo evangelizacija Kamajų miestelyje Rokiškio rajone. Taip nutiko neatsitiktinai – čia gyvena Pauliaus močiutė. Lankant močiutę ir kartu su ja einant į bažnyčią, kilo noras po Kamajų bažnyčios skliautais matyti kuo daugiau jaunų, besišypsančių veidų. Kaip tik nuo 2011 metų pavasario čia, Kamajų Šv. Kazimiero parapijoje, savo tarnystę pradėjo jaunas iniciatyvus kunigas Andrius. Tad bendradarbiaujant su juo bei tikybos mokytoja Vilma pradėti organizuoti susitikimai su šio miestelio jaunimu. Susitikimų centras – bendra Eucharistija, malda ir šlovinimas, o po šito toliau smagiai ir prasmingai leidžiame laiką: kartu vaišinamės, žaidžiame, dalinamės ir kalbamės mažose grupelėse, skaitome Biblijos bei „YouCat“ ištraukas, piešiame, atliekame įvairias užduotis, kurios visiems padeda labiau pažinti Dievą, vieniems kitus ir save. Iš Vilniaus riedame dažniausiai pilnu baltuoju autobusiuku, o pasitinka mus gausus būrelis jaunimo iš apylinkių. Jeigu pirmieji susitikimai buvo nedrąsūs, antrais metais jau pačios pirmosios mūsų atvykimo akimirkos būna pilnos šypsenų ir pasitikėjimo. Per tiek laiko užsimezgė draugystė. Jaunimas susirašo laiškais, vieni kitiems siunčia dovanėles ir vis laukia kitų susitikimų. Gera kas kartą, nuvykus į Kamajus, išvysti gėlėmis bei įvairiais jaunimo nuoširdžiai sukurtais darbeliais papuoštą bažnyčią. O dar labiau širdį džiugina tai, kad bažnyčią ne tik puošia, bet joje vis gausiau lankosi jauni ir šaunūs mūsų Kamajų parapijos bičiuliai.

25

Profile for Romanas Sabakonis

Po Bernardinų skliautais Nr. 7  

Po Bernardinų skliautais Nr. 7  

Profile for romanukas
Advertisement