Page 24

Vedini noro nešti taiką ir gėrį, nusprendėme ar­ timiau susipažinti su pranciškoniškuoju jaunimu, gyvenančiu Lietuvoje. Mes su džiaugsmu priėmėme kvietimą ir atvykome iš Baltarusijos, Slucko, iš viso šeši žmonės. Šiuo metu du iš mūsų studijuo­ ja Lenkijoje, tad atvyko iš ten. Mums teko patirti rūpesčių gaunant vizas, sunkumų atsiprašant iš darbų, nemiegotų naktų autobusuose ir stotyse, įveikiant tūkstančius kilometrų, kai kam neatvykti į egzaminus… Bet Viešpats Jėzus Kristus mus api­ pylė malonėmis. Žinoma, kaip ir daugelyje panašių susitikimų, mums teko džiaugsmas dalyvauti įdomiose konfer­ encijose, galimybė susipažinti su naujais žmonėmis, žinoma, sutikome ir senų gerų pažįstamų. Di­džiau­ sią įspūdį viso susitikimo metu mums paliko Evan­ gelizacija. Nešti tikėjimą ten, kur siaučia abejonės, yra viena svarbiausių užduočių mažiesiems bro­ liams.

Liudijimas

Mūsų delegatų grupelei tai buvo pirma tokios Evan­ gelizacijos patirtis. Maloniai nustebino, jog tai vyko ne kažkokio žaidimo forma, kada visi galėtų daryti, ką jie patys nori ir pasirenka, arba, jei nenori, visai nedalyvauti, bet tai buvo tikrai rimta užduotis, drįsčiau sakyti – misija, kur kiekvienas dalyvis turėjo atsiduoti su visa atsakomybe. Iš pradžių mes šiek tiek nerimavome, kad negalėsime dalyvauti dėl kalbos barjero. Ypač jaudinomės, kai buvo dalijama­ si į grupes, kas už ką bus atsakingas evangelizacijos metu. Išgirdę savo vardus sužinojome, jog mums tenka didelė atsakomybė likti ir melstis už tuos, kurie tą vakarą evangelizuos. Supratome, kad jei žiūrėsime į savo užduotį pro pirštus, tai gali sužlug­ dyti viską. Mes likome labai nustebinti to atėjusio kiekio žmonių į bažnyčią tą vakarą, supratome, kokia svarbi visų užduotis, ir kad žmonės atėjo visų, dalyvavusių evangelizacijoje, dėka. Manome, jog Jėzų atrado daug naujų draugų. Mes esame labai dėkingi lietuvių jaunimui už jų atvirumą, draugiškumą, šiltą priėmimą, už pasiau­ kojimą ir norą visada padėti, ypač už vertimą ir ko žodžiais neapsakysi. Dėkui kiekvienam organizato­ riui ir dalyviui už neeilinę galimybę pabūti drauge ir sustiprinti savo tikėjimą! Baltarusijos pranciškoniškasis jaunimas

24

Po Bernardinų skliautais Nr. 7  
Po Bernardinų skliautais Nr. 7  
Advertisement