Page 22

JAUPROS SUSITIKIMAS TELŠIUOSE

Vedini noro nešti taiką ir gėrį, nusprendėme artimiau susipažinti su pranciškoniškuo­ ju jaunimu, gyvenančiu Lietuvoje. Mes su džiaugsmu priėmėme kvietimą ir atvykome iš Baltarusijos, Slucko, iš viso šeši žmonės. Šiuo metu du iš mūsų studijuoja Lenkijoje, tad atvyko iš ten. Mums teko patirti rūpesčių gaunant vizas, sunkumų atsiprašant iš darbų, nemiegotų naktų autobusuose ir stotyse, įveikiant tūkstančius kilometrų, kai kam neatvykti į egzaminus… Bet Viešpats Jėzus Kristus mus apipylė malonėmis. Žinoma, kaip ir daugelyje panašių susitikimų, mums teko džiaugsmas dalyvauti įdo­ miose konferencijose, galimybė susipažinti su naujais žmonėmis, žinoma, sutikome ir senų gerų pažįstamų. Didžiausią įspūdį viso susitikimo metu mums paliko Evan­ gelizacija. Nešti tikėjimą ten, kur siaučia abejonės, yra viena svarbiausių užduočių mažiesiems broliams. Mūsų delegatų grupelei tai buvo pirma tokios Evangelizacijos patirtis. Maloniai nustebino, jog tai vyko ne kažkokio žaidimo forma, kada visi galėtų daryti, ką jie patys nori ir pasirenka, arba, jei nenori, visai nedalyvauti, bet tai buvo tikrai rimta užduo­ tis, drįsčiau sakyti – misija, kur kiekvienas dalyvis turėjo atsiduoti su visa atsakomy­ be. Iš pradžių mes šiek tiek nerimavome, kad negalėsime dalyvauti dėl kalbos barjero. Ypač jaudinomės, kai buvo dalijamasi į grupes, kas už ką bus atsakingas evangelizaci­ jos metu. Išgirdę savo vardus sužinojome, jog mums tenka didelė atsakomybė likti ir melstis už tuos, kurie tą vakarą evangelizuos. Supratome, kad jei žiūrėsime į savo užduotį pro pirštus, tai gali sužlugdyti viską. Mes likome labai nustebinti to atėjusio kiekio žmonių į bažnyčią tą vakarą, supratome, kokia svarbi visų užduotis, ir kad žmonės atėjo visų, dalyvavusių evangelizacijoje, dėka. Manome, jog Jėzų atrado daug naujų draugų. Mes esame labai dėkingi lietuvių jaunimui už jų atvirumą, draugiškumą, šiltą priėmimą, už pasiaukojimą ir norą visada padėti, ypač už vertimą ir ko žodžiais neapsakysi. Dėkui kiekvienam organizatoriui ir dalyviui už neeilinę galimybę pabūti drauge ir sustiprinti savo tikėjimą! Baltarusijos pranciškoniškasis jaunimas

22

Profile for Romanas Sabakonis

Po Bernardinų skliautais Nr. 7  

Po Bernardinų skliautais Nr. 7  

Profile for romanukas
Advertisement