Page 19

Nemažai susitikimų prabėgo aiškinantis, kas tas pranciškoniškasis jaunimas, broliai pranciškonai, šv. Pranciškus ar šv. Bernar­ das iš Sienos. Kartu susitikimuose dalyvavo ir kun. Kęstu­ tis Dvareckas su priklausomų žmonių ben­ druomene. Jie liudijo apie asmeninį kiekvie­ no žmogaus prisikėlimą iš priklausomybių liūno ir naujo gyvenimo pradžią. Edvinas iš Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro pasakojo apie misionieriaus kelią Argentino­ je. Nemažai teko pasukti galvas dėl aktualių klausimų. Klausimai apie pasaulio pabaigą buvo svarbūs visiems, nes kaip tik artėjo 2012 metų pabaiga. Todėl tvirtas Kęstučio atsakymas, jog jis tuo netiki, uždėjo visus taškus ant “i”. Pasaulio pabaiga nežinia kada bus. Kiekvienas vaikinas turėjo galimybę asmeniškai pasikalbėti su mumis akis į akį. Advento Mišios įvyko Vilniaus vaikų socia­ lizacijos centre su kun. Andžej. Jose šlovino pranciškoniškasis jaunimas. Drauge giedojo, šlovino visos susirinkusios centro merginos! Su nedideliu šurmuliu viskas pavyko puikiai. Taip pat buvo išdalinti „Youcat“ – jaunimo katekizmas kiekvienai centro gyventojai.

Projekto rėmėjas

Visuose susitikimuose kalbėjomės apie Jaunimo dienas, tiek pasaulines, tiek nacio­ nalines. Patys didžiausi klausimai tikriausiai buvo išspręsti per filmukus ir atvirus liudi­ jimus apie Dievo buvimą ir veikimą. Vienas susitikimas įvyko visiškai neplanuotai, tačiau labai pasiteisino. Tą kartą važiavome net 9! Visas pilnas autobusiukas. Parodėm filmuką ir pasišnekėjome apie Pasaulines jaunimo dienas, trumpai drūtai pateikėm bendrą jų vaizdą. Kaip visada, šiuose centruose situaciją gelbėja žaidimai, kuriems nereikia didelio pasiruošimo, bet vyksta puikiai, nes visi dalyvaujantieji deda indėlį. Itin buitiškais klausimais prasidedantis žaidimas, atro­ do, auga iki rimtų dvasinių klausimų: Ar mėgsti silkę? Kur gyveni? Ar tau garbė eiti į bažnyčią? Ar jūs broliai? Pastarasis rim­ tai krito į širdį daugeliui. Gal vieni kitų ir nevadinam broliais bei sesėmis, tačiau toks dalykas pastebėtas!

19

Po Bernardinų skliautais Nr. 7  
Po Bernardinų skliautais Nr. 7  
Advertisement