Page 18

Po Bernardinų skliautais

SOCIALINĖS TARNYSTĖS

„Kartu galime gydyti visuomenės žaizdas.“

N

uo pat Vilniaus pranciškoniškojo jaunimo brolijos įsteigimo jaunimas du kartus per mėnesį lankosi Vilniaus vaikų ir Veliučionių socializacijos centruose. Mums tai – savo baimių nugalėjimo, Gerosios Naujienos, pranciškoniškumo, evange­ lizacijos laikas, jiems – draugiškumo, supratimo, bendravimo ir priėmimo mokymasis. Siekdami mažinti socialinę atskirtį tarp nusikalsti linkusių paauglių ir visuomenės, pranciškoniškasis jaunimas ir Bernardinų jaunimo centro savanoriai nuolat stengiasi atliepti dvasinius šių centrų vaikų poreikius. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros paramos dėka vykdytas tęstinis projektas „Kartu galime gydyti visuomenės žaizdas“. Projektas siekė mažinti socialinę atskirtį ir nešti Gerosios Naujienos žinią šių centrų auklėtiniams per žaidimą, filmus, diskusijas, pokalbius ir kt.

18

Profile for Romanas Sabakonis

Po Bernardinų skliautais Nr. 7  

Po Bernardinų skliautais Nr. 7  

Profile for romanukas
Advertisement