Page 1

ДОВІДКА про стан надання наркологічної допомоги населенню Чернівецької області

Чернівці, 2011


Наркологічна служба Чернівецької області має розвинену мережу та високий фаховий потенціал, що забезпечує достатній рівень виконання покладених на неї завдань. Хоча потужності та матеріально-технічне забезпечення в порівнянні з 1991 роком зменшились в декілька разів (таб.1). Штатно-посадова структура єдиного в області територіального наркологічного закладу – КМУ «Чернівецький обласний наркологічний диспансер» (надалі - ЧОНД) відповідає вимогам наказу МОЗ України № 33 від 23.02.2000 р., а саме : • диспансерне відділення з графіком роботи у дві зміни та плановим навантаженням 50 відвідувань в зміну, • цілодобовий пост Медичних оглядів на стан сп’яніння, • госпрозрахункове відділення профілактичних наркологічних оглядів, • стаціонарне відділення на 60 наркологічних ліжок, • клініко-діагностична лабораторія, • кабінет Замісної Підтримуючої Терапії (надалі – ЗПТ) з плановим навантаженням 70 відвідувань щоденно для отримання наркотичних лікарських засобів, • мережа наркологічних кабінетів в орендованих приміщеннях ЦРЛ в усіх 11 районах області та м. Новодністровськ, • адміністративно-господарський персонал. Станом на 01.10.2011 р. в ЧОНД працює 119 штатних одиниць, з яких 95 посад на бюджетному фінансуванні та 24 посади на госпрозрахунку. Лікарів – наркологів фізичних осіб працює всього 30, з яких 23 атестовані на відповідні категорії, 4 пройшли спеціалізацію з наркології і 3 працюють на посадах лікарями-стажистами. Медичних сестер всього 31, з яких лише 19 атестовані на відповідні категорії. Впродовж останніх 10 років спостерігається значне зростання навантаження на всі структурні підрозділи установи в цілому та на посаду лікаря – нарколога кожного підрозділу зокрема. Так, чисельність диспансерної групи наркологічних хворих зросла на 30 % ( таб. 2) . Чисельність профілактичної групи нагляду зросла в 6 разів (таб.3). Чисельність зареєстрованих хворих на наркотичну залежність збільшилась на 40 % (таб.4). Продовжує невпинно зростати навантаження на лікарів-наркологів, що проводять медичні огляди на стан сп’яніння. Якщо у 2000 р. таких оглядів було проведено 7339, то в 2010 р. – 17807, або в 2,5 рази більше (таб.5). При цьому левова частка оглядів проводиться в ЧОНД (таб.6). Новостворене у 1999 р. госпрозрахункове відділення профілактичних наркологічних оглядів що представлене окремим наркологічним кабінетом в кожному районі області забезпечує щорічно огляд до 30 000 осіб (2000 р. – 28 429 оглядів, у 2010 р.- 28 573). Що дає можливість ефективного застосування сучасних інструментів протиалкогольної та протинаркотичної первинної профілактики, реального виявлення наркологічних проблем на ранніх стадіях хвороби та проведення своєчасного превентивного лікування. Більше половини відвідувань до лікаря-нарколога відбувається з приводу захворювань (таб.7). Забезпечення населення області ліжками наркологічного профілю складає 6,7 на 100 тис. нас., що вдвічі нижче ніж середній показник по Україні (по Україні – 13,0). За цим показником Чернівецька область після скорочення до 50 наркологічних ліжок, перебуває на останньому рейтинговому місці по Україні (таб.8).


Робота стаціонарного відділення на 60 наркологічних ліжок щорічно перевантажується, що змушує скорочувати тривалість перебування на ліжку і значно погіршує якість специфічного протиалкогольного та проти наркотичного лікування. Так, у 2000 р. було проліковано 920 наркологічних хворих з середньою тривалістю лікування 19,5 ліжко-днів. А в 2010р. кількість пролікованих становила вже 2176 хворих, з перебуванням на ліжку лише 10,5 днів, при нормативному мінімальному терміні лікування - 20 ліжко-днів (таб.9-10). Фактично наркологічне відділення виконує функцію відділення кризових станів (медичного витверезника), оскільки понад 50% госпіталізацій здійснюється в ургентному порядку. Понад 70% всіх госпіталізованих потребують тривалого лікування соматичних хвороб та розладів, що не дозволяє акцентувати лікування на протиалкогольній чи протинаркотичній терапії. Клініко-діагностична лабораторія ЧОНД проходить систематичну атестацію на відповідність якості вимірювань та проведених досліджень вимогам з метрології та стандартизації. Оснащення та матеріально-технічне забезпечення дозволяє виконувати в повному обсязі лабораторне обстеження наркологічних хворих. При цьому навантаження на лабораторію зросло за останні роки в 6 разів. Так, у 2003 р. було виконано всього 8729 аналізів (з них лише 25 на виявлення алкоголю та 75 – наркотиків), а в 2010 р. вже 48 733 (з них 63 – виявлення алкоголю, 627 – виявлення наркотиків) (таб.11). З березня 2008 року відповідно до вимог МОЗ України на в структурі ЧОНД було організовано додатковий підрозділ – кабінет замісної підтримуючої терапії (надалі - ЗПТ) з щоденним режимом роботи (без святкових та вихідних) для надання медикаментозного лікування препаратами наркотичної групи Метадону гідрохлорид та Бупренорфіну гідрохлорид. У встановленому законодавством порядку було організовано технологію отримання, зберігання та використання наркотичних засобів. Всього замісну терапію отримують 70 хворих на наркоманію, з яких 90 % обтяжені такими хворобами як ВІЛ\СНІД, твс, гепатити В,С, …(таб.12.). Оскільки організація підрозділу здійснювалась в межах існуючого штатного розпису та кошторису видатків установи, довелось перерозподіляти функційні обов’язки багатьох працівників диспансерного відділення, що значно збільшило навантаження на посади, але знизило можливості залучення лікарів-наркологів до профілактичної роботи та обмежило виконання функційних обов’язків . Враховуючи статус єдиного в області територіального наркологічного закладу, в ЧОНД сформовано персоніфіковану базу даних наркологічних хворих, та осіб, що звертались до медичних установ інших регіонів України з приводу наркологічних проблем. Дана інформація є надзвичайно важливою для роботи лікаря-нарколога оскільки катамнестичний анамнез дозволяє значно прискорити та здешевити процедуру встановлення наркологічного діагнозу з дотриманням вимог чинного законодавства. Особливо важливого юридичного наповнення така інформація набирає під час проведення профілактичних наркологічних оглядів та медичних оглядів за направленнями правоохоронних органів. Основними проблемами обласної наркологічної служби залишаються недостатня спадкоємність та співпраця з установами загально соматичної мережі в питаннях обміну інформацією про наркологічні проблеми хворих та відвідувачів. Адже приховування інформації про вживання наркотиків чи зловживання алкоголем в кінцевому результаті призводить до запущених форм алкоголізму чи наркоманії.


Продовжується практика проведення детоксикації запійних станів та станів сп’яніння в реанімаційних палатах, кардіологічних чи терапевтичних відділеннях, на дому бригадами швидкої медичної допомоги, без подальшого специфічного протиалкогольного чи протинаркотичного лікування, що заохочує хворих до продовження вживання алкоголю чи наркотиків. Але ще частіше непрофесійне втручання в перебіг алкогольної залежності призводить до розвитку гострих алкогольних психозів (таб.13). Всупереч чинному законодавству медичними працівниками не надається інформація про звернення по медичну допомогу в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, що не дозволяє своєчасно та адекватно надавати спеціалізовану наркологічну допомогу та позбавляє пацієнтів права на отримання такої допомоги. Особливо грубими порушеннями є встановлення діагнозів наркоманія, алкоголізм чи алкогольний делірій без консультації лікаря-нарколога та необхідного тестування і обстеження. Разом з тим, якщо медичні працівники ЦРЛ направляють наркологічних хворих на стаціонарне лікування, то медичні заклади м. Чернівці практично випали з системи надання наркологічної допомоги, за винятком СШМД жодного направлення з поліклінік (таб.14). В цілому всі районні лікарні забезпечені необхідним оснащенням для діагностики станів алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Проте аналіз крові на алкоголь виконується лише в 4 районах. Виявлення наркотиків в біосердовищах не здійснюють 3 ЦРЛ. Лише 1 ЦРЛ не забезпечена ні приладами для виявлення алкоголю в повітрі, ні тестами на виявлення наркотиків, ані лабораторним оснащенням для виявлення алкоголю в крові (таб.15). Таким чином, враховуючи вищенаведене можна вважати роботу обласної наркологічної служби такою, що потребує покращення. напрямки реформування наркологічної служби в короткостроковій перспективі • утворення Централізованої Хіміко - Токсикологічної Лабораторії • перенесення медичних оглядів на стан сп’яніння в первинну мережу • охоплення профілактичними наркологічними оглядами ширших верств населення, у тому числі учнів та студентів освітніх закладів • організація міжрайонних реабілітаційних наркологічних центрів різних форм власності з багатоканальним фінансуванням • централізація, зосередження діагностично – консультативної допомоги в обласному наркологічному диспансері • побудова вертикальних зворотних зв’язків, спадкоємності між первинною та третинною ланкою медичної допомоги в питаннях діагностики, безперервності лікування та реабілітації наркологічних хворих Головний позаштатний спеціаліст ГУОЗ за спеціальністю «Наркологія»

В.О. Самсонюк


Таб.1

Регрес обласної наркологічної служби 1991 рік

Структурні підрозділи обласної наркологічної служби (міжвідомчі) наркологічні ліжка стаціонарів

2011 рік

1

210

2

740

3

40

4

15

5

11

наркологічні кабінети ЦРЛ

12 госп

6

60 працівників

ГО “ Товариство боротьби за тверезий спосіб життя ”

-

7

1

8

-

диспансерне відділення

1

9

-

1

10

-

госпрозрахункове відділення профілактичних наркологічних оглядів Кабінет замісної підтримуючої терапії

11

98 працівників

примусове лікування

УМВС

Витверезники УМВС наркологічні пости на

підприємствах

Хіміко - Токсикологічна Лабораторія

Чернівецький обласний наркологічний диспансер

50 -

-

1 95 працівників

Таб. 2.


Таб.3.

Чисельність профілактичної групи наркологічного нагляду Чернівецька область

Таб.4.


Таб.5.

Таб.6.


Всего наркокоек на 100 тыс. населения

20

15

25

0

Одеська; 10,9

Ів.-Франківська; 11,2

Чернігівська; 11,4

Закарпатська; 11,7

АР Крим; 12,1

5

Административно-территориальные единицы

Чернівецька; 6,7

Волинська; 7,3

Тернопільська; 7,8

м. Київ; 7,9

Вінницька; 9,1

Черкаська; 9,3

43,7 44,4

56,3 55,6

42,7

59,6

57,3 57,4

63,1 64,7 65,2

35,3 34,8

Вінницька Рівненська

69,8 71,0

30,2 29,0

Львівська Хмельницька

Сумська

Запорізька

22,8

77,2

23,1 76,9

23,5

68,8 31,2 Чернігівська

Миколаївська

67,1 32,9 Житомирська

76,5

66,8 33,2 Київська

Полтавська

36,9

37,9 62,1

40,4

42,6

52,7

50,7

49,3 47,3

50,0

50,0

47,9

43,2

56,8

52,1

42,1

70,0 57,9

Волинська

0,0 62,8

З приводу захворювання 37,2

Луганська

Закарпатська

Черкаська

Ів.-Франківська

Тернопільська

Донецька

Херсонська

0,3

Львівська; 12,8

Рівненська; 13,0

Миколаївська; 13,5

Донецька; 13,8

Харківська; 14,2

Чернівецька

Одеська

Дніпропетров.

Кіровоградська

Харківська

0,4

Хмельницька; 14,3

Житомирська; 14,4

Київська; 14,9

Сумська; 15,8

м. Севастополь; 15,9

0,1

м. Севастополь

0,6

Кіровоградська; 16,8

73,7

0,7

АР Крим

30,0

26,3

0,8

Дніпропетровська; 17,5

м. Київ

0,2 56,8

0,5

43,2 100,0

0,9

Полтавська; 18,8

Україна

1,0

Запорізька; 9,7

10

Україна; 13,0

Частка відповідних відвідувань, %

Таб.7.

Співвідношення відвідувань до лікаря-нарколога з приводу захворювань та профілактичних оглядів

Профілактичні

Административно-территориальные единицы

Таб.8.

Забезпеченість наркологічними ліжками (на 100 тис. нас.)

Україна 2010 р.


Таб.9.

Таб.10.


Таб.11.

Таб.12. Питома вага обтяжених соматичною патологією наркозалежних пацієнтів ЗПТ Чернівецька область 2011 рік


Таб.13.

Таб.14. Проліковано в наркологічному стаціонарі ЧОНД в 2010р. та 9 міс. 2011 року


Таб.15.

Забезпеченість ЦРЛ оснащенням для виявлення алкоголю чи наркотиків в біосередовищах станом на 01.10.2011 р. № п\п

район

Виявлення наркотиків

Герцаївський

Виявлення Алкоголю в повітрі що видихається +

+

Лабораторне виявлення алкоголю в крові -

1 2

Глибоцький

-

+

-

3

Вижницький

+

+

+

4

Заставнівський

+

-

-

5

Кельменецький

+

+

+

6

Кіцманський

+

+

+

7

Новоселицький

+

+

-

8

Путильський

-

-

-

9

Сокирянський

+

+

+

10

Сторожинецький

+

+

-

11

Хотинський

+

+

-


довідка про стан наркологічної допомоги  

довідка про стан наркологічної допомоги населеню Чернівецької області

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you