Page 12

ЗВІТ ІПВГ УКРАЇНИ ЗА 2014-2015 РОКИ

Експорт залізних руд неагломерованих у 2014-2015 рр.

МАРГАНЦЕВІ РУДИ 2015 рiк

100,8

17,3

13,6

8,6 19,7

6,8

11,4

17,8

2,4

58 038,20 тис. т

2%

11,9

0,0

0, 00 тис. т

107

0%

Балансовi (всього)

22

20 США

З невизначеним промисловим значенням

Інші

12

24 Велика Британія

Казахстан

37 Китай

73 Чехія

Росія

295 13 Інші країни

Всього

10

Казахстан

США

20 Велика Британія

20

60 Китай

Чехія

Росія

85

329

Структура запасів руд марганцю станом на 01.01.2016 за категоріями

6,3

4,3

2120 565

29,8

Забезпеченість видобування запасами – 594 роки18 Забезпеченість споживання запасами – 451 рік19

71,8 22,7

Всього

Обсяг експортованої продукції, тис т

Вартість експортованої продукції, млн дол. США

2014 рiк

Позабалансовi запаси

2 380 194,90 тис. т

98%

2014 рiк

20

2015 рiк

0,97

Структура балансових запасів руд марганцю (А+В+С1) станом на 01.01.2016 за регіонами, тис. т

0,0037 0,24 0,04 0,0000

0,3

0,1

0,0037

0,000

3,3

0,0000

Всього (по областям)

Дніпропетровська

0,004

Херсонська

1 578 200 598 680 6 036

Австралія

Єгипет

0,004 ПАР Австралія

3,7

2 182 916

Запорізька

0,000

ПАР

0,60

Єгипет

Обсяг імпортованої продукції, тис т

Вартість імпортованої продукції, млн дол США

Імпорт руд та концентратів титанових у 2014-2015 рр.

18 19

Балансових запасів руд марганцю вистачить на 594 роки, якщо обсяги видобування будуть на рівні 2015 р. Балансових запасів руд марганцю вистачить на 451 рік, якщо обсяги споживання будуть на рівні 2015 р.

21

UAEITI 2014-2015 UA EN Short version  

2-й Звіт ІПВГ України (2014-2015). Коротка версія 2nd Ukraine EITI Report (2014-2015). Short version

UAEITI 2014-2015 UA EN Short version  

2-й Звіт ІПВГ України (2014-2015). Коротка версія 2nd Ukraine EITI Report (2014-2015). Short version

Advertisement