Page 1

2014 2015

ЗВІТ ІПВГ УКРАЇНИ Скорочена версія UKRAINE EITI REPORT The abbreviated version


2014 2015

ЗВІТ ІПВГ УКРАЇНИ Скорочена версія

Цей звіт є скороченою версією Національного Звіту ІПВГ України 2014-2015 і призначений виключно для презентаційних цілей. Для отримання детальної інформації необхідно звертатись до Національного Звіту ІПВГ України 2014-2015.

Оригiнал українською мовою 1


ЗВІТ ІПВГ УКРАЇНИ ЗА 2014-2015 РОКИ

ІНІЦІАТИВА ПРОЗОРОСТІ ВИДОБУВНИХ ГАЛУЗЕЙ: КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ, ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Інформація про ініціативу Ініціатива прозорості видобувних галузей (ІПВГ) – це міжнародний стандарт, призначення якого полягає у підвищенні прозорості отримання доходів держави від діяльності в сфері видобування природних ресурсів. Країни, які впроваджують стандарт ІПВГ, повинні розкривати інформацію щодо податкових та інших платежів, отриманих державою від компаній, що видобувають природні ресурси, а також щодо процедур надання дозволів (ліцензій) на користування надрами та інших відомостей, пов’язаних з надрокористуванням.

Розвиток ініціативи в Україні

2009 30 вересня

Україна зобов’язується приєднатись до ІПВГ, схвалено Постанову Кабінету Міністрів України №1098 «Про приєднання України до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях»

Створення Багатосторонньої групи зацікавлених осіб (БГЗО) з питання імплементації ІПВГ в Україні, до якої на паритетних засадах увійшли представники органів влади, компаній та громадськості Керівництво та контроль над виконанням вимог ІПВГ в окремо взятій країні здійснює багатостороння група зацікавлених осіб (БГЗО), яка скаладається з представників уряду, бізнесу та громадських організацій. В Україні також функціонує Національний Секретаріат ІПВГ, який координує діяльність щодо впровадження ІПВГ в Україні. Більш детальну інформацію про ІПВГ в Україні наведено на сайті www.eiti.org.ua

2013 17 жовтня

31 липня

ІПВГ В УКРАЇНІ ПІДТРИМУЮТЬ:

Лютий

2015 16 червня

Укладено договір з Незалежним адміністратором. Початок підготовки першого Звіту ІПВГ України

2015

Публікація першого національного Звіту ІПВГ України

2017

10 жовтня

Отримання Україною статусу країни-кандидата ІПВГ

Ухвалення ВР Закону № 521-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях»

2015

2012

Грудень

Публікація другого національного Звіту ІПВГ України, який покриває два календарні роки та низку додаткових видобувних галузей

Перша валідація України з боку Міжнародного Секретаріату ІПВГ

2017

Липень

Світовий банк

Міжнародний фонд «Відродження»

Агентство США з Міжнародного Розвитку (USAID) в Україні

Уряди Німеччини та Великої Британії через проект «Ефективне управління державними фінансами», що реалізується федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

2

СФЕРА ОХОПЛЕННЯ ЗВІТУ ІПВГ УКРАЇНИ ЗА 2014-2015 РР. Видобування вугілля; Видобування нафти; Видобування природного газу; Видобування руд заліза; Видобування руд титану; Видобування руд марганцю; Транспортування нафти та газу. У 2014-2015 рр. у сферу охоплення Звіту ІПВГ, за результатами техніко-економічної оцінки, а також аналізу інформації отриманої від Державної

фіскальної служби України, були включені 97 видобувних компаній, які сумарно сплатили, згідно даних ДФС, понад 99% надходжень в Зведений бюджет України від видобувних галузей. Лише 51 з 97 видобувних компаній надали відповіді на запит в рамках підготовки Звіту. Крім того, Незалежним адміністратором отримано відповідь від 7 видобувних компаній, які не входити в сферу охоплення Звіту.

3


ЗВІТ ІПВГ УКРАЇНИ ЗА 2014-2015 РОКИ

КОРОТКИЙ ОГЛЯД ВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Чернiгiв Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», станом на початок 2014 р. у надрах України виявлено понад 20 тис. родовищ і рудопроявів з 117 видів мінеральної сировини, з яких приблизно половина мають промислове значення і враховуються Державним балансом запасів корисних копалин.

Суми

Луцьк

ЛВ

Рiвне

ВУГІЛЛЯ

ГОРЮЧI

нафта

газ

нафта та газ

вугiлля камя'не

КАМ’ЯНОВУГIЛЬНI БАСЕЙНИ Дн ЛВ

Mn

залізо марганець

Ti

титан

НАФТОГАЗОНОСНІ РЕГІОНИ 1 2 3

Донецький

КИÏВ Харкiв

Львiв

Львiвсько-Волинський

Тернопiль

ЗАЛIЗОРУДНI БАСЕЙНИ Км КР Кч

Кременчуцький

2

Вiнниця

Км

Черкаси

Захiдний нафтогазоносний регiон

Нк

Полтава

1

IваноФранкiвськ Ужгород

Криворiзький Керченський

Дн

Дніпро Чернiвцi

Луганськ

Ti

Дн

Кропивницький

МАРГАНЦЕВОРУДНI БАСЕЙНИ

Схiдний нафтогазоносний регiон Пiвденний нафтогазоносний регiон

Житомир

Хмельницький

РУДИ Fe

Ti

КР

Нк

Донецьк Запорiжжя

Нiкопольський Mn Fe Fe

Миколаїв

Fe

Херсон

Одеса

Азовське море

Кч

ОСНОВНI РОДОВИЩА КОРИСНИХ КОПАЛИН 4

3

Fe Fe Fe

Сiмферополь

ЧОРНЕ

МОРЕ

5


ЗВІТ ІПВГ УКРАЇНИ ЗА 2014-2015 РОКИ

Видобування вугілля в 2014-2015 рр. за окремими компаніями6, тис. т

КАМ’ЯНЕ ВУГІЛЛЯ

-1% Структура балансових запасів кам’яного вугілля за основними вугленосними регіонами станом на 01.01.20155, млн т

Забезпеченість видобування запасами – 1 115 років1 Забезпеченість споживання запасами – 979 років2

2014

-16%

2015

Структура запасів кам’яного вугілля станом на 01.01.2016 за категоріями

3

Всього балансових запасів (А+В+С1)

Всього (за областями)

44 317

Вугілля марки Г 6 669 6 094

Вугілля марки А

17 901

2 565 14 367

Донецька

4 332

18 909

Дніпропетровська

Львівська

1 816

Львівська

0

Волинська

-22% +18%

930 643

890 691

773 911

ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1»

ТДВ «Шахта Білозерська»

-31%

ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська»

1 284 1 248 ДП «Селидіввугілля»

1 616 1 754 ДП "Львіввугілля"

813

3 165

4 870

5 187

-3%

39 515

Луганська

Дніпропетровська Волинська

2 594

Вугілля марки Б

Всього (за областями) 2 565 26 074

Донецька

7 891

Вугілля марки ДГ

64 700

Луганська

13 002

Вугілля марки Д

2015 рiк

2 549 1 293

2014 рiк

ПрАТ "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу"

Структура балансових запасів станом на 01.01.2016 за марками вугілля4, млн т

2 693 2 428

Видобування за регіонами, тис. т

-74%

ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля»

ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»

Позабалансові запаси

+9% -49%

ПрАТ «Краснодонвугілля»

69

1 773

Волинська

ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит»

1 031

Львівська

-64%

1 552

15,8%

1 987

Харківська

Балансовi запаси (С2)

млн т

10 339

Дніпропетровська

-70%

ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит»

60,5%

11 539,7

13 554

Донецька

Балансовi запаси (А+В+С1)

44 316,7 млн т

14 320 2 565

Луганська

5 211 4 375

23,7%

-10%

41 300

ПАТ «Шахтоуправління «Покровське»

0,0%

17 374,4 млн т

Всього (за областями)

Запаси з невизначеним призначенням

18 917 18 787

18,5 млн т

18 833

6

За результатами анкетування компаній

1 983 0

2 569

Вугілля марки П Вугілля марки Ж

2 565

Вугілля марки К

1 922 1 011

Вугілля марки ПС 0

Балансових запасів вугілля вистачить на 1 115 років, якщо обсяги видобування будуть на рівні 2015 р. Балансових запасів вугілля вистачить на 979 років, якщо обсяги споживання будуть на рівні 2015 р. 3 Дані ДНВП «Геоінформ України» 4 Дані ДНВП «Геоінформ України» 1

5

Дані ДНВП «Геоінформ України»

2

6

7


ЗВІТ ІПВГ УКРАЇНИ ЗА 2014-2015 РОКИ

Експорт кам’яного вугілля у 2014-2015 рр.7

ПРИРОДНИЙ ГАЗ 2015 рiк

Забезпеченість видобування запасами – 46 років9 Забезпеченість споживання запасами – 27 років10

521

41 2

9 293 млн м куб

23

14

26

Росія

Болгарія

Інші

1

33

3

Марокко

53

3

Греція

65 Туреччина

348 Словаччина

562

1 462 Інші

Всього

226

235 Польща

Румунія

261 Індія

332

332 Іспанія

Велика Британія

473 Словаччина

626

629

Структура запасів природного газу (вільного і розчиненого) станом на 01.01.2016 за категоріями 4

Болгарія

Марокко

Туреччина

107 54

Росія

724

51 47 45 41 26 21 23 20 15

7 034

21565 734

125

Всього

Обсяг експортованої Вартість продукції, експортованої тис. т продукції, млн дол. США

2014 рiк

1,0% 0,0%

Умовнобалансовi запаси Балансовi запаси

924 115 млн м куб

Імпорт кам’яного вугілля у 2014-2015 рр за країнами8

99,0%

7 8

8

Дані Держстату Дані Держстату

2015 рiк

393 123 128 114 68 31

28%

2 806

262

203 308

млн м куб

22%

Інші

928

885

50% ПАР

Казахстан

Канада

839

952

млн м куб

Астралія

США

Росія

Всього

256 439 млн м куб

464 368

181

14 598

7 926

774

24

Інші

299 ПАР

419 Канада

657 Казахстан

683 Астралія

1 988 США

2 565 10 467 Росія

14 694

324 95 104 60 32

Позабалансовi запаси

Структура балансових запасів природного газу станом на 01.01.2016 за ступенями геологічного вивчення

1 631

1 154

Всього

Обсяг імпортованої продукції, тис. т

Вартість імпортованої продукції, млн дол. США

2014 рiк 1 793

14 млн м куб

9

Розвiданi достовiрнi запаси (код 111) Розвiданi вiрогiднi запаси (код 121) Попередньо розвiданi вiрогiднi запаси (код 122)

Балансових запасів природного газу вистачить на 46 років, якщо обсяги видобування будуть на рівні 2015 р. Балансових запасів природного газу вистачить на 27 років, якщо обсяги споживання будуть на рівні 2015 р.

10

9


ЗВІТ ІПВГ УКРАЇНИ ЗА 2014-2015 РОКИ

Видобування природного газу в 2014-2015 рр. за окремими компаніями, тис. т Структура балансових запасів природного газу за основними регіонами, млн м

3

-4%

-5%

+74%

Видобування природного за регіонами України, млн м3

120 116

170 239

239 217

252 268

56 53

Станом на 01.01.2016

ТОВ «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед»

Інші регіони

-5%

75 137

Шельф Чорного моря

+81%

ТОВ «Перша українська газонафтова компанія»

Станом на 01.01.2015

Сумська область

-3%

ПрАТ «Укргазвидобуток»

106 014

11%

+41%

ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» (Дані Міненерговугілля)

109 959

Львівська область

-9%

СП «Полтавська газонафтова компанія»

69 545

4%

ПрАТ «Природні ресурси»

76 802

Харківська область

-29% 336 238

8% 37%

37 506

+7%

«Укрнафтобуріння» ТОВ "Куб-газ"

36%

Полтавська область

585 608

343 145

ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ» ПрАТ «Видобувна компанія

353 037

4%

1 302

4%

751

38 988

ПАТ «Укргазвидобування»

39 931

+4%

ПрАТ «Нафтогазвидобування»

36%

ПАТ «Укрнафта»

328 917

37%

1 733 1 497

15 114 14 528

924 115

358 461

4% 11%

2015

-14%

975 696

37 506

2014

Івано-Франківська

439

Луганська

505

Луганська

303

Інші регіони

693

1 030

14,5

477

2,8

6,1

19,5

3,5

2,1

3,2 1,5

16,4 Інші країни ЄС

455

976

940 874 595 421

Угорщина

513

301

Норвегія

Сумська

645

1 677

Німеччина

Львівська

Івано-Франківська Інші регіони

10

634

7 977

Полтавська

3 940

Росія

Сумська

673

565 9 2338

Харківська

4 507

5 694

0,9 1,3

Львівська

7 583

19 908

2015 рiк

Норвегія Інші країни ЄС

565 9 2704

Харківська Полтавська

Всього (за областями)

Німеччина

20 584

2014 рiк

Росія

Всього (за областями)

2015 рiк

Обсяг імпортованої продукції, млрд м³

2014 рiк

Вартість імпортованої продукції, млн дол. США

Імпорт природного газу у 2014-2015 рр. за країнами

11


ЗВІТ ІПВГ УКРАЇНИ ЗА 2014-2015 РОКИ

Структура балансових запасів нафти за регіонами, тис. т

НАФТА ТА ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ 11

-4%

Забезпеченість видобування запасами – 509 років12 Забезпеченість споживання запасами – 336 років13

126 651

Структура запасів нафти станом на 01.01.2016 за категоріями

тис. т

121 290 тис. т

41,8%

43,8%

Позабалансовi запаси Запаси з невизначеним призначенням

39 849 тис. т

Розвiданi достовiрнi запаси (код 111)

49 204

66 288 тис. т

55%

5 798 тис. т

5%

11 12 13

12

20 693

21 714

21 426

17%

9%

15%

18 450

21%

20%

21 762

Полтавська область

8%

18%

Сумська область Івано-Франківська область Львівська область

18 363

11 529

9 922

26 356

26 327

Станом на 01.01.2015

Структура балансових запасів нафти станом на 01.01.2016 за ступенями геологічного вивчення

40%

17%

22%

Чернігівська область Інші регіони

14,4%

тис. т

24 559

21% Балансовi запаси

115 790

121 290

26 840

Розвiданi вiрогiднi запаси (код 121) Попередньо розвiданi вiрогiднi запаси (код 122)

Станом на 01.01.2016

Видобування нафти за регіонами України, тис. т

2014 рiк Всього (за областями)

2015 рiк 2 039

Всього (за областями) 2 565 917

Сумська 365

Івано-Франківська

1 817 2 565 817

Сумська 320

Івано-Франківська

Чернігівська

363

Чернігівська

304

Полтавська

186

Полтавська

167

Львівська

124

138

Львівська

65

Харківська

51

Дніпропетровська 15

Дніпропетровська

16

Харківська Інші 4

Інші 4

Надалі по розділу під поняттям «нафта» слід розуміти «нафта та газовий конденсат» Балансових запасів природного газу вистачить на 509 років, якщо обсяги видобування будуть на рівні 2015 р. Балансових запасів природного газу вистачить на 336 років, якщо обсяги споживання будуть на рівні 2015 р.

13


14

-5%

-35% +4% -3% 41,2 8,0

41,3 8,0

2014 рiк 147 131 16

159,7 18,9

178,6

Інші країни

27,3

Литва

27,4

0,1

Інші країни

-16%

Інші країни

-5%

Литва

+56% Вартість експортированої продукції, млн дол. США

2015

2014 рiк

Казахстан

4,0 3,9 ПрАТ «Укргазвидобуток»

-4% 2014

Обсяг експортированої продукції, тис т

4,0 4,2

ТОВ «Арабський енергетичний альянс ЮЕИ»

-12%

Казахстан

Вартість імпортованої продукції, млн дол. США

4,4 4,2

ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ»

45,0

Видобування нафти в 2014-2015 рр. за окремими компаніями, тис. т

Росiя

Обсяг імпортованої продукції, тис т

5,6 3,6

ТОВ «Куб-газ»

14,2 11,9

28,8

-11%

ТОВ «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед»

ПрАТ «Нафтогазвидобування»

34,0 30,3

-44%

ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння»

36,1 34,3

-14%

СП «Каштан Петролеум ЛТД»

42,8 36,7

51,7 28,8

46,0

52,2

532,9 512,6

1 877,3 1 660,7

-12%

СП «Полтавська газонафтова компанія»

ТОВ «СП «Укркарпатойл ЛТД»

ПрАТ «Природні ресурси»

ПАТ «Укргазвидобування»

ПАТ «Укрнафта»

ЗВІТ ІПВГ УКРАЇНИ ЗА 2014-2015 РОКИ

Експорт нафти у 2014-2015 рр.

2015 рiк 3,0

3,0 0

0,1 0

Імпорт сирої нафти у 2014-2015 рр.

2015 рiк 82,1

82,0 0,1 0,3

227,4 227,7

15


ЗВІТ ІПВГ УКРАЇНИ ЗА 2014-2015 РОКИ

ЗАЛІЗНА РУДА

Видобування залізних руд за регіонами, тис. т

Забезпеченість видобування запасами – 125 років14 Забезпеченість споживання запасами – 148 років15

2014 рiк Всього (по областям)

2015 рiк Всього (по областям)

176 049

172 044

Структура запасів залізних руд станом на 01.01.2016 за категоріями Дніпропетровська

38 038

Полтавська

7 316

Кіровоградська

-5%

Дніпропетровська

15

16

Балансових запасів залізних руд вистачить на 125 років, якщо обсяги видобування будуть на рівні 2015 р. Балансових запасів залізних руд вистачить на 148 років, якщо обсяги споживання будуть на рівні 2015 р.

ПрАТ «Центральний ГЗК»

ПАТ «Південний ГЗК»

283 504

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

14

365 680

ПрАТ «Північний ГЗК»

Донецька

868 733

ПрАТ «Полтавський ГЗК»

2 471 473

ПрАТ «Інгулецький ГЗК»

5 462 309

Запорізька Кіровоградська

23 944 24 264

12 127 529

Полтавська АР Крим

24 766 24 094

21 579 228

28 848 27 980

Всього (по областям)

28 876 24 623

31 687 28 093

Структура балансових запасів (А+В+С1) залізних руд за регіонами (станом на 01.01.2016), тис. т

2014

+55%

2015

-6%

+2%

+3%

+17% -93% 412 28

-3%

+1%

ТОВ «Восток-руда»

-15%

513 598

-3%

ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»

-11%

2 832 2 876

82%

4 509

ПрАТ «Євраз Суха Балка»

29 222 217,90 тис. т

4 381 4 509

Позабалансовi запаси

7 048

Видобування залізних руд у 2014-2015 рр. за компаніями, тис. т

ЗАТ "Запорізький ЗРК"

З невизначеним промисловим значенням

5 475 5 154

6%

Запорізька

ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат»

тис. т

4 381

Запорізька

Балансовi (всього) запаси

38 820

Кіровоградська

9 162 14 197

2 316 431,00

121 667

Полтавська

ТОВ «Єристівський ГЗК»

12%

Дніпропетровська

126 314

14 394 13 688

4 129 901,00 тис. т

17


ЗВІТ ІПВГ УКРАЇНИ ЗА 2014-2015 РОКИ

ТИТАНОВІ РУДИ

2014 рiк

61

144

2 500 тис. т

8

30%

386

Рутил

5 900 тис. т

Інші

517 Сербія

154

455 Австрія

Румунія

Словаччина

Чехія

Угорщина

1 654

4 058

4 541

28 147 Всього

10

Iльменiт

93 Інші

227

Запаси титанових руд станом на 01.01.2016

20

6 53

4

Сербія

410 Австрія

470 Угорщина

846

1 761 Словаччина

3 615 Чехія

Польша

178

Польша

22

2 565 15 220

69

14

4 915

2 565 12 025 Китай

24 361

258

34

Китай

119

Румунія

860

560

1 163

1 040 361

Забезпеченість видобування запасами – 28 років16 Забезпеченість споживання запасами – 1 053 роки17

2015 рiк

1 741

Всього

Обсяг експортованої продукції, тис т

Вартість експортованої продукції, млн дол. США

Експорт залізних руд неагломерованих у 2014-2015 рр.

70%

Видобування титанових руд у 2014-2015 рр., тис. т

2014

2015

250 63

-4%

240 63

Iльменiт Рутил

16 17

18

Балансових запасів титанових руд вистачить на 27 років, якщо обсяги видобування будуть на рівні 2015 р (http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2016/mcs2016.pdf ). Балансових запасів титанових руд вистачить на 1053 роки, якщо обсяги споживання будуть на рівні 2015 р.

19


ЗВІТ ІПВГ УКРАЇНИ ЗА 2014-2015 РОКИ

Експорт залізних руд неагломерованих у 2014-2015 рр.

МАРГАНЦЕВІ РУДИ 2015 рiк

100,8

17,3

13,6

8,6 19,7

6,8

11,4

17,8

2,4

58 038,20 тис. т

2%

11,9

0,0

0, 00 тис. т

107

0%

Балансовi (всього)

22

20 США

З невизначеним промисловим значенням

Інші

12

24 Велика Британія

Казахстан

37 Китай

73 Чехія

Росія

295 13 Інші країни

Всього

10

Казахстан

США

20 Велика Британія

20

60 Китай

Чехія

Росія

85

329

Структура запасів руд марганцю станом на 01.01.2016 за категоріями

6,3

4,3

2120 565

29,8

Забезпеченість видобування запасами – 594 роки18 Забезпеченість споживання запасами – 451 рік19

71,8 22,7

Всього

Обсяг експортованої продукції, тис т

Вартість експортованої продукції, млн дол. США

2014 рiк

Позабалансовi запаси

2 380 194,90 тис. т

98%

2014 рiк

20

2015 рiк

0,97

Структура балансових запасів руд марганцю (А+В+С1) станом на 01.01.2016 за регіонами, тис. т

0,0037 0,24 0,04 0,0000

0,3

0,1

0,0037

0,000

3,3

0,0000

Всього (по областям)

Дніпропетровська

0,004

Херсонська

1 578 200 598 680 6 036

Австралія

Єгипет

0,004 ПАР Австралія

3,7

2 182 916

Запорізька

0,000

ПАР

0,60

Єгипет

Обсяг імпортованої продукції, тис т

Вартість імпортованої продукції, млн дол США

Імпорт руд та концентратів титанових у 2014-2015 рр.

18 19

Балансових запасів руд марганцю вистачить на 594 роки, якщо обсяги видобування будуть на рівні 2015 р. Балансових запасів руд марганцю вистачить на 451 рік, якщо обсяги споживання будуть на рівні 2015 р.

21


ЗВІТ ІПВГ УКРАЇНИ ЗА 2014-2015 РОКИ

Видобування руд марганцю за 2014-2015 рр. за компаніями, тис. т

Імпорт руд та концентратів марганцевих у 2014-2015 рр., т21

+3%

2014 рiк

20

22

2,8 0,6

20

0,7

0,0 Інші

17,1

92,6 Австралія

Бразилія

232,6 ПАР

Гана

Росія

275,1

1 271,6 Всього

8,7 Інші

26,4 Росія

72,2 Бразилія

83,5 Австралія

654,1

2,1

278,2

502,6

0,0

3,2

4,6 14,6

35,0

0,0

1,7

0,0

Польща

Інші

5,7

7,8 Чехія

Словаччина

28,6 США

Всього

0,1 Росія

1,7 Польща

3,0 Чехія

4,9 Китай

Грузія

111,4

67,6

0,3

Імпорт руд та концентратів марганцевих, включаючи залiзистi марганцевi руди та концентрати iз вмiстом марганцю 20% або бiльше в перерахунку на сухий продукт

0,3 0,3

0,0

30,8 Словаччина

40,5

0,4

27,7 49,0

26,4 52,0

Всього

6,4 3,7

4,2

60,7

71,4

2015 рiк 11,4

Всього

Обсяг експортованої Вартість експортованої продукції, тис т продукції, млн дол. США

Експорт руд та концентратів марганцевих у 2014-2015 рр., тис. дол. США20

160,3

ПАР

0,0

ТОВ «Ландшафт»

2015 рiк 186,1

Гана

ПАТ «Марганецький ГЗК»

Обсяг імпортованої продукції, тис т

-100% 9,5

ПАТ «Орджонікідзевський ГЗК»

2015

2014 рiк

971,4

2014

Вартість імпортованої продукції, млн дол. США

1 335,9

1 176,3

2 339,0

2 268,7

+14%

Експорт руд та концентратів марганцевих, включаючи залiзистi марганцевi руди та концентрати iз вмiстом марганцю 20% або бiльше в перерахунку на сухий продукт

23


ЗВІТ ІПВГ УКРАЇНИ ЗА 2014-2015 РОКИ

ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ ТА ГАЗУ Обсяги транспортування транзиту природного газу оператором магістральних газопроводів України (ПАТ «Укртрансгаз») у 2009–2015 рр.

Доходи та чистий прибуток операторiв газо- та нафтопровiдної систем

Транзит територією України, млрд м куб. Транспортування споживачам України, млрд м куб.

Обсяги транзиту природного газу, млрд м куб

Дохiд вiд основної дiяльностi, млн грн

Обсяги транспортування та транзиту нафти, млн т

Чистий прибуток, млн грн

-5,8%

Обсяги транзиту та транспортування нафти на НПЗ України оператором магістральних нафтопроводів України (ПАТ «Укртранснафта») у 2009–2015 рр.

2012

2013

2014

2015

2013

2014

Транзит, млн т Транспортування на НПЗ України, млн т

16,8

3 330

2015

2 321

2014

2 876

67,1 30,4

2013

16,8

67,1

25 191,9

62,2 38,1

2012

14 265,6

86,1 44,1

2011

17,6 62,2

15 695,2

84,3 48,8

2010

ПАТ «Укртранснафта»

86,1

16 440,8

104,2 51,7

2009

84,3

98,6 50,4

44,5

95,8

ПАТ «Укртрансгаз»

2015

1 360,3 452,6

24

17,8 9,8

14,6 4,0

15,6 2,2

15,0 1,8

15,2 1,6

2009

-1 253,7

20,1 9,7

9,4

29,1

-10,3%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

688,7

-777,0 -3 293,1

2012

2013

2014

2015

-54,0 2013

2014

2015

25


ЗВІТ ІПВГ УКРАЇНИ ЗА 2014-2015 РОКИ

Тарифи на транспортування та розподiл природного газу в 2014-2015 рр. 22 , грн/тис. м3 Тариф для споживачів на «прямих трубах» Середньозважений тариф на розподіл природного газу («облгази») Тариф на транспортування магістральними газопроводами ПАТ «Укртрансгаз»

656,2

663,5

689,1

2014 рiк Всього

366,7

228,3

228,3

387,8

361,8

294,4

275,7

138,4

126,7 01.05.2014 31.05.2014

01.06.2014 31.03.2015

01.04.2015 30.06.2015

01.07.2015 30.09.2015

452,4

26

Руди металів

12 986 686,21

Руди металів Вугілля

7 207 832,35

70 364 937,89 14 246 339,39 7 904 067,79

+98,5% 2014

+81,2%

+166,5%

Плата за Податок на користування додану надрами варість

+14,4% +148,7% -24,1%

Податок на Рентна плата на Податок на прибуток транспортування доходи підприємств нафти і газу фізичних осіб

Акцизний податок

680 298,39

БориславДрогобич

-6,0%

1 653 903,52

ОрівДрогобич

5,2 26,4

6,9 77,7

9,0 67,6

10,9 75,7

ГнідинціГлинськоКременчуцький РозбишівськаНПЗ Кременчуцький НПЗ

18 714 725,52

М.ПавлівкаКременчуцький НПЗ

2015

665 085,04

2015

3 083 915,39

+1,026%

2 696 393,39

+651%

3 632 134,95

+594%

2014

1 362 853,79

+590%

11,1 76,6

97,1 25,0 22

Нафта та газ

92 515 345,07

Сумарні надходження від видобувних галузей по видам платежів, які підлягали звірці в 2014-2015 рр., тис. грн (згідно даних ДФС)

+408%

ДолинаДрогобич

37 802 949,56

Вугілля

Тарифи на транспортування нафти по окремих дiлянках трубопроводiв в 2014-2015 рр. , грн/т

+288%

Нафта та газ

236,7 01.10.2015 31.12.2015

Всього

57 997 468,11

516 013,47

355,0

2015 рiк

8 607 515,64

01.01.2014 30.04.2014

615,1

9 153 101,75

93,9

615,1

25 319 586,99

193,1

615,1

13 975 933,41

287,0

325,6

Сумарні надходження від видобувної галузі України (згідно даних ДФС), тис. грн

37 152 065,22

265,1

325,6

ПОДАТКОВІ ПЛАТЕЖІ ВИДОБУВНИХ КОМПАНІЙ

Екологічний податок

Споживачі «на прямих трубах» - споживачі, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних газопроводів

27


ЗВІТ ІПВГ УКРАЇНИ ЗА 2014-2015 РОКИ

Результати звірки, тис. грн

-1,4%

-0,1%

82,8%

Данi Компанiй

-0,1%

Нафта та газ

Руди металiв

2014 рiк

66,1%

Руди металів

65,6%

98,1%

Вугілля

93,9%

2014 рiк

28

Вугiлля

Нафта та газ

6 758 015,15

54 157 488,78

54 941 456,60

2 991 453,41

2 927 042,12

6 401 015,51

85,0%

6 409 515,82

Нафта та газ

29 537 104,25

85,7%

29 507 558,08

+2,2%

-1,1%

Руди металiв

-0,1% 4 818 835,99

Видобувні галузі, всього

6 684 227,72

82,6%

Данi ДФС

4 821 279,12

Частка сумарних надходжень, за якими успішно виконано звірку

Вугiлля

2015 рiк

2015 рiк

29


ЗВІТ ІПВГ УКРАЇНИ ЗА 2014-2015 РОКИ

Сумарні податкові платежі видобувних компаній (згідно даних компаній), тис. грн

0,0%

2014 рiк

Данi ДФС

+0,4%

ІНШІ ПЛАТЕЖІ ВИДОБУВНИХ КОМПАНІЙ Неподаткові платежі компаній у 2014-2015 рр. у бік ДП та ЦОВВ23, млн грн

Данi Компанiй

604,1

+2,8% -5,3%

613 516,77

36,2

10,1%

10,9%

294,5

Неподатковi платежi компанiй у 2014 роцi

Неподатковi платежi компанiй у 2015 роцi

Екологічний податок

Соціальні витрати та благодійні внески компаній у 2014-2015 рр.24, млн грн

2015 рiк

868,8

17,5

112,0

998,2 73,1

840,8

+0,6% 464 521,71

1 615 908,20

Акцизний податок

953,0

39,1

Податок на Рентна плата на Податок на прибуток транспортування доходи підприємств нафти і газу фізичних осіб

-2,3% 1 653 903,52

3 000 998,51

+0,1% 2 998 458,39

3 632 135,00

0,0% 3 632 134,95

6 042 810,15

6 098 035,14

23 142 358,74

23 227 958,46

Звiренi платежi

Данi Компанiй

-0,9% 27 761 820,17

330,7

2014 рiк

-0,4%

28 448 288,16

543,1

Данi ДФС

-2,4%

30

0,0% 613 262,62

630 162,20

Податок на Рентна плата на Акцизний доходи транспортування податок фізичних осіб нафти і газу

2015 рiк

Плата за Податок на користування додану надрами варість

Платежi, якi не було звiрено

61,0

665 085,04

1 362 853,00

1 362 853,79

2 501 013,05

2 433 344,10

7 151 102,53

Податок на прибуток підприємств

0,0%

461 972,23

Плата за Податок на користування додану надрами варість

7 152 772,11

12 520 104,42

0,0% 12 466 599,55

14 150 821,19

14 150 198,80

-45,3%

Соцiальнi платежi та благодiйнi внески у 2014 році

Вугiльний сектор

Залiзорудний сектор

Нафтогазовий сектор

Соцiальнi платежi та благодiйнi внески у 2015 році

Вугiльний сектор

Залiзорудний сектор

Нафтогазовий сектор

Екологічний податок 23 24

За результатами анкетування компаній За результатами анкетування компаній

31


ЗВІТ ІПВГ УКРАЇНИ ЗА 2014-2015 РОКИ

ФІСКАЛЬНИЙ РЕЖИМ ВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ

Рентна плата за користування надрами для в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; плата за землю

0%

Розподіл податків між бюджетами різних рівнів (згідно з Бюджетним кодексом України)

Державний бюджет

Рентна плата за транспортування; ПДВ; мито та додатковий імпортний збір; акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів; збір у вигляді цільової надбавки до чинного тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності; військовий збір

10%

0%

Мiсцевi бюджети Бюджет областi, м. Києва

100% 0%

0%

50%

32

100%

Екологічний податок

10% 100%

Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення

25%

50%

Мiсцевi бюджети

100%

Державний бюджет Мiсцевi бюджети

0%

Державний бюджет

90%

Рентна плата за користування надрами для видобування вуглеводнів

100%

100%

2015 рiк

Податок на прибуток підприємств

0%

0%

Мiсцевi бюджети Бюджети мiсцевого самоврядування

100% 2014 рiк

Державний бюджет

Державний бюджет

25%

Сiльськi, селищнi, мiськi, бюджети

25% 60%

20% 55%

Бюджет областi

Державний бюджет Бюджет областi, м. Києва

75%

2014 рiк

2015 рiк

33


ЗВІТ ІПВГ УКРАЇНИ ЗА 2014-2015 РОКИ

РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ, ТИС. ГРН 2014 рiк

2015 рiк 4,5%

Донецька

50%

50%

1 689 571,16

Львівська

Інші регіони

4,6%

Чернiгiвська

Бюджет областi, м. Києва

2 296 006,49

28,7%

12 839 766,41

2 077 649,70

Державний бюджет

2014 рiк

3,8%

1 319 341,69

1 996 170,59

Збір (рентна плата) за спеціальне використання води

50%

2,9%

Дніпропетровська

5,1%

50%

Івано-Франківська

7,2%

3 238 572,15

Податок на доходи фізичних осіб Районнi бюджети

25% 25%

Луганська

Державний бюджет

50%

Бюджети сил, селищ, мiст районного значения

60%

25%

12,2%

16,0%

5 437 321,79

7 174 849,35

Сумська

Полтавська

14,9%

6 664 834,16

15%

Харківська

Бюджети мiсцевого самоврядування

3,3%

Обласнi бюджети

Львівська

2,2%

2 335 721,87

3,3%

1 556 943,27

Чернiгiвська

2 339 495,99

1,2%

872 635,56

Донецька

2015 рiк

2,1%

1 494 271,95

Інші регіони

27,2%

Івано-Франківська

19 291 504,37

4,90%

Харківська

3 501 298,61

Луганська

6,7%

4 732 260,87

Сумська

23 6%

34

25,5%

16 745 126,59

18 103 059,67

Дніпропетровська

Полтавська

35


ЗВІТ ІПВГ УКРАЇНИ ЗА 2014-2015 РР.

Список видобувних компаній, що надали інформацію для звірки

Список видобувних компаній, що не надали інформацію для звірки

!

Список видобувних компаній, що надали інформацію для звірки

Видобування нафти та газу 1. ТОВ «Шелл Юкрейн Експлорейшн Енд Продакшн І» 2. Договір про спільну діяльність від 06.10.2011 р. № 1330-1-4 – уповноважена особа ТОВ «Шелл Юкрейн Експлорейшн Енд Продакшн І» 33832065 3. ТОВ «Арабський енергетичний альянс ЮЕИ» 4. ТОВ «Ені Україна» 5. ТОВ «Західгазінвест» 6. ТОВ «Куб-газ» 7. ТОВ «Перша українська газонафтова компанія» 8. ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння» 9. ПрАТ «Укргазвидобуток» 10. ТОВ «Пром-Енергопродукт» 11. Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» (без права юридичної особи) 12. ТОВ «Тисагаз» 13. ТОВ «Парі» 14. СП «Каштан Петролеум ЛТД» 15. ТОВ «СП «Укркарпатойл ЛТД» 16. Договір про спільну діяльність від 21.07.1997 р. № 23-3/97-84Б-97 – уповноважена особа ТОВ «Газ-МДС» 24253556 17. ПАТ «Укртрансгаз» 18. ТОВ «Західнадрасервіс» 19. ТОВ «ДП «Укрспецзамовлення» 20. ПрАТ «Природні ресурси» 21. ТОВ «Східний геологічний союз» 22. Договір про спільну діяльність від 19.08.2002 р. № 85/2002 – уповноважена особа ТОВ «Східний геологічний союз» податковий номер 32426289 23. ТОВ «Геологічне бюро «Львів» 24. ТОВ «Прикарпатська енергетична компанія» 25. ТОВ «Горизонти» 26. ПАТ «Укртранснафта» 27. НАК «Нафтогаз України» 28. ПАТ «Укргазвидобування» 29. СП «Полтавська газонафтова компанія» 30. ТОВ «Енергосервісна компанія «Еско-Північ» 31. ПрАТ «Нафтогазвидобування» 32. ПАТ «Укрнафта»

36

1. ПАТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» 2. СП «Бориславська нафтова компанія» в формі ТОВ 3. ТОВ «Енергія-95» 4. ПрАТ «Пласт» 5. ПАТ «НАК «Надра України» 6. ТОВ «Укрнафтогазінвест» 7. ТОВ «Українська бурова компанія» 8. ТОВ «Прайм-Газ» 9. ТОВ «Макком-груп» 10. ТОВ «Надрагаз» 11. ТОВ «Укрістгаз» 12. ТОВ «Богородчанинафтогаз» 13. ТОВ «Надра геоцентр» 14. Договір про спільну діяльність від 29.06.2004 р. № 612 - уповноважена особа ТОВ Виробничо-комерційна фірма «Діон» 24430679 15. Договір про спільну діяльність від 10.06.2002 р. № 3 – уповноважена особа ТОВ «Карпатигаз» 30162340 16. Договір про спільну діяльність від 25.04.2003 р. № 147 – уповноважена особа ТОВ «Нафтогазрембуд-1» 33799463 17. Договір про спільну діяльність від 24.12.1997 р. № 999/97 - уповноважена особа Нафтогазовидобувне управління «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта» 22525915 18. Договір про спільну діяльність від 28.11.2000 р. № 1-Д21/008/2000 – уповноважена особа Полтавська філія Закритого акціонерного товариства «Девон» 26002442 19. Договір про спільну діяльність від 04.02.2004 р. № 60 – уповноважена особа ТОВ Фірма «Хас» 21237338 20. Договір про спільну діяльність від 24.03.2004 р. № 493 – уповноважена особа ТОВ «Карпатигаз» 30162340 21. Договір про спільну діяльність від 26.12.2003 р. № 122 - уповноважена особа ТОВ «Сахалінське» 32337278 22. ТОВ «Гравеліт-21» (34013604) відповідальний за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД 23. Договір про спільну діяльність від 15.09.2004 р. № 927 – уповноважена особа ТОВ «Цефей» 32869749 24. Договір про спільну діяльність від 19.01.1999 р. № 35/4 – уповноважена особа ПАТ «Укрнафта» 135390 25. Договір про спільну діяльність від 28.01.2008 р. № 35/21 – уповноважена особа СП «Каштан Петролеум ЛТД» 23703371 26. Договір про спільну діяльність від 07.09.2001 р. № 4 – уповноважена особа ПрАТ «Галс-К» 31566427 27. Договір про спільну діяльність від 13.10.2004 р. № 1747 – уповноважена особа ТОВ «Карпатнадраінвест» 31789453 28. Договір про спільну діяльність від 19.05.2000 р. № 17-2000 – уповноважена особа ТОВ «Сіріус-1» 32239577 29. ТОВ «Надра геоцентр» (34763705), відповідальне за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД №265-12 від 23.11.2007 р. з газопромисловим управлінням «Харківгазвидобування»

Список видобувних компаній, що не надали інформацію для звірки

!

Видобування руд металів 33. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 34. Філія «Вільногірський гірничо-збагачувальний комбінат» ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» 35. Філія «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» 36. ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» 37. ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» 38. ТОВ «Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат» 39. ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» 40. ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» 41. ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» 42. ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат»

30. ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» 31. Підприємство з іноземними інвестиціями у формі ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» 32. ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» 33. ПрАТ «Євраз Суха Балка» 34. ПАТ «Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат» 35. ПАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» 36. ТОВ «Міжріченський гірничо-збагачувальний комбінат»

Видобування вугілля 43. ДП «Красноармійськвугілля» 44. ДП «Львіввугілля» 45. ДП «Шахта «Південнодонбаська № 3 ім. М.С. Сургая» 46. ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» 47. ПАТ «Лисичанськвугілля» 48. ПАТ «Шахта «Надія» 49. ДП «Селидіввугілля» 50. ДП «Торецьквугілля» 51. ПрАТ «Краснодонвугілля» 52. ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» 53. ТДВ «Шахта «Білозерська» 54. ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля»1 55. ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» 56. ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит» 57. ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит» 58. ПрАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу» 59. ПАТ «Шахтоуправління «Покровське»

1

37. ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» 38. ПАТ «Шахта ім. О.Ф. Засядька» 39. ДП «Сніжнеантрацит» 40. ДП «Артемвугілля» 41. ДП «Торезантрацит» 42. ДП «Макіїввугілля» 43. ПАТ «Орендне підприємство «Шахта «Жданівська» 44. ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» 45. ТОВ «ДВ нафтогазовидобувна компанія» 46. ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля»1

ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» надали інформацію лише за 2014 рік.

37


2014 2015

EITI REPORT OF UKRAINE The abbreviated version

This report is abbreviated version of National EITI Report of Ukraine 2014-2015 and intended solely for presentation purposes. For detailed information use National EITI Report of Ukraine 2014-2015.


EITI REPORT OF UKRAINE 2014-2015

THE EXTRACTIVE INDUSTRIES TRANSPARENCY INITIATIVE (EITI): INFORMATION ON THE INITIATIVE AND HISTORY OF ITS DEVELOPMENT IN UKRAINE Information on the Initiative The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) is a global Standard that has the main purpose of promoting the transparency of revenues of a state from its natural resources. The countries implementing the EITI Standard should disclose the information on tax and other payments received by the state from natural resources extractive companies, the procedures for granting permits (licenses) for the use of natural resources and other information related to the use of natural resources.

The development of EITI in Ukraine

2009

September 30

Ukraine committed to implement the EITI, having approved Resolution No. 1098 of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On Ukraine’s Accession to the Extractive Industries Transparency Initiative»

The EITI Multi-Stakeholder Group in Ukraine was created, which includes representatives of the government, business and civil society, on an equal basis The governance and control over the EITI implementation in a given country are executed by a Multi-Stakeholder Group (MSG), which include representatives of the government, business and civil society. Ukraine also has the EITI National Secretariat, which coordinates the activities of implementation of the EITI in Ukraine. More information on EITI in Ukraine can be found on the website www.eiti.org.ua

2013 October 17

July 31

EITI IN UKRAINE SUPPORT BY:

February

2015 June 16

The agreement with the Independent Administrator was concluded. The preparation of Ukraine’s first EITI Report began

2015

Publication of Ukraine’s first national EITI Report

2017

October 10

Ukraine was accepted as an EITI Candidate Country

Parliament passed the Law of Ukraine No. 521-VIII «On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Ensuring the Transparency in the Extractive Industries»

2015

2012

December

Publication of Ukraine’s second national EITI Report, which covers two calendar years and additional extractive industries

The first validation of Ukraine by the EITI International Secretariat

2017

July

World Bank

International Renaissance Foundation

USAID

German and UK Governments through the “Good Financial Governance” Project implemented by the federal enterprise Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

2

THE SCOPE OF THE EITI REPORT OF UKRAINE 2014-2015 Extraction of coal; Extraction of crude oil; Extraction of natural gas; Mining of iron ores; Mining of titanium ores; Mining of manganese ores; Transportation of oil and gas. In 2014-2015, based on the results of scoping study and analysis of the information received from the State Fis-

cal Service of Ukraine, the scope of the EITI Report covered 97 extractive companies, which together paid more than 99% of tax revenues to the Consolidated budget of Ukraine from extractive industries. Overall, only 51 of 97 extractive companies responded to a request distributed for the purposes of preparing the Report. In addition, the Independent Administrator received a response from 7 extractive companies that were not designed for reconciliation.

3


EITI REPORT OF UKRAINE 2014-2015

BRIEF OVERVIEW OF UKRAINE’S EXTRACTIVE INDUSTRIES Chernihiv According to Geoinform of Ukraine SRPE, as of the beginning of 2014, more than 20 thousand ore deposits and manifestations containing 117 types of minerals have been identified in Ukrainian territory, of which approximately half are of commercial value and are registered in the State Registry of Mineral Reserves.

LV FOSSIL FUELS

oil

Rivne

COAL

natural oil and gas natural gas

Hard coal

COAL BASINS DN LV

iron ores

Mn

Ti

manganese titanium ores ores

OIL AND GAS REGIONS 1 2 3

Zhytomyr

Donetsk Basin

KYIV Kharkiv

Lviv

Lviv-Volyn basin

Ternopil

IRON ORES BASINS KM Kremenchug basin KR Kryvyi Rih basin KCH Kerchensky basin

2

Vinnytsia

KM

Cherkasy

West oil and gas region

NK

Poltava

1

IvanoFrankivsk region Uzhgorod

DN

Dnipro Chernivtsi

Luhansk

Ti

DN

Kropyvnytskyi

MANGANESE BASINS

East oil and gas region South oil and gas region

Ti

Khmelnytsky

METAL ORES Fe

Sumy

Lutsk

KR

NK

Donetsk Zaporizhzhia

Nikopol basin Mn Fe Fe

Mykolaiv

Fe

Kherson

Odesa

Azov sea

KCH

MAIN FIELDS MINERAL RESOURCES 4

Fe Fe

3

Fe

Simferopol

BLACK

SEA

5


EITI REPORT OF UKRAINE 2014-2015

Volumes of coal extraction by companies in 2014-20156, thous. ton

COAL

-1%

Reserves for extraction – 1115 years1 Reserves for consumption – 979 years2

Structure of the balance reserves of hard coal, by region (as of 01.01.20155), mln t

-16%

Structure of the hard coal reserves, by the category as of 01.01.20163

«ДГ» - type

2,565

2 565 14,367

Donetsk

4,332

18,909

Dnipropetrovsk

Lviv

1,816

Lviv

Volyn

0

Volyn

890 691

773 911 Mine Bilozerska ALC

1,284 1,248 Selydivvuhillia State Enterprise

1,616 1,754

2,549 1,293 DTEK Mine Komsomolets Donbasu PrJSC

Lvivvuhillia State Enterprise

2,693 2,428

813

+18%

-31%

Shakhtoupravlinnia Pivdennodonbaske No 1 State Enterprise

According to companies’ responses

3,165

4,870

5,187

39,515

Lugansk

Dnipropetrovsk

2,569

«Ж» - type

17,901

Donetsk

2,594

«П» - type

2 565 26,074

Luhansk

6,094

«Б» - type

Total (regions)

6

6,669

«А» - type

64,700

-22%

930 643

Total (regions)

7,891

2015

-3%

Vuhilna kompaniia Krasnolymanska State Enterprise

2014

13,002

«Г» - type

«ПС» - type

Coal extraction in Ukraine, by region, thous. t

44,317

«Д» - type

«К» - type

69

-74%

DTEK Dobropilliavuhillia LLC

Total balance reserves (А+В+С1)

Volyn

+9% -49%

Krasnodonvuhillia PrJSC

Off-balance Reserves

Structure of the balance reserves of hard coal as of 01.01.20164, mln t

18,833 1,983 0

1,922 1,011

Balance reserves of coal will cover extraction for 1115 years, if the volumes of extraction remain at the same level as in 2015 Balance reserves of coal will cover consumption for 979 years, if the volumes of consumption remain at the same level as in 2015 3 Geoinform of Ukraine SRPE 4 Geoinform of Ukraine SRPE 1

1,031

Lviv

15.8%

1,773

mln t

1,987

Kharkiv

-64%

DTEK Sverdlovantratsyt LLC

11,539.7

10,339

Dnipropetrovsk

Balance Reserves (С2)

-70%

1,552

60.5%

13,554

Donetsk

DТЕК Rovenkyantratsyt LLC

44,316.7 mln t

14,320 2 565

Luhansk

5,211 4,375

Balance Reserves (А+В+С1)

-10%

41,300

Shakhtoupravlinnia Pokrovske PJSC

23.7%

Total (regions)

18,917 18,787

Ucertain Purpose Reserve

0.0%

17,374.4 mln t

2015

DTEK Pavlogradvuhillia PrJSC

18.5 mln t

2014

5

Geoinform of Ukraine SRPE

2

6

7


EITI REPORT OF UKRAINE 2014-2015

Export of hard coal, by country7

NATURAL GAS 2015

Reserves for extraction – 46 years9 Reserves for consumption – 27 years10

521

Structure of the natural gas reserves, by the category as of 01.01.2016

2

3

1.0% 0.0%

1

26 Other

23

14 Bulgaria

Balance reserves

924,115 million mcm

99.0%

2014

7 8

8

28%

393 123 128 114 68 31

Proven reserves (code 111)

464,368

million mcm

50% 203,308

262

million mcm

22%

Other

928 South Africa

885 Canada

839 Kasakhstan

Australia

952

2,806 USA

Russia

181 Other

14,598 299 South Africa

Total

419

7,926

774

24

Canada

657 Kasakhstan

683 Australia

1,988

Export of hard coal by country According to State Statistics Service of Ukraine

USA

2 565 10,467 Russia

14,694

256,439 million mcm

1,631 324 95 104 60 32

Off-balance reserves

Structure of the balance reserves of natural gas as of 01.01.2016

2015

1,793

Total

Volume of imported Cost of products, imported products, thous. ton million USD

Import of hard coal, by country8

1,154

14 million mcm

Provisional balance reserves

Russia

33

53

3

Greece

65 Turkey

348 Slovakia

562 Total

1,462 Other

226 Romania

235 Poland

261 India

332

332 Spain

Great Britain

626

473 Slovakia

Russia

9,293 million mcm

41 4

Bulgaria

629

724

54

Marocco

Turkey

107

Marocco

51 47 45 41 26 21 23 20 15

7,034

21,734 565

125

Total

Volume of exported, thous. ton

Cost of exported products, million USD

2014

9

Proven probable reserves (code 121) Preliminary explored probable reserves (code 122)

Balance reserves of natural gas will cover extraction for 46 years, if the volumes of extraction remain at the same level as in 2015 Balance reserves of natural gas will cover consumption for 27 years, if the volumes of consumption remain at the same level as in 2015

10

9


EITI REPORT OF UKRAINE 2014-2015

Volumes of natural gas extraction, by company in 2014-2015, mln mcm

Structure of the balance reserves of natural gas, by region, mln mcm

-4%

-5% 975,696

56 53 Regal Petroleum Corporation Limited LLC

-5%

75 137

Natural gas extraction in Ukraine, by region, mln mcm

+81%

Persha ukraiinska gazonaftova kompaniia LLC

120 116

-3%

Ukrgazvydobutok Pr JSC

252 268

585 608

1,302

170 239

as of 01.01.2016

Vydobuvna kompaniia Ukrnaftoburinnia Pr JSC (MECI data)

Other

239 217

Black sea shelf

-9% +41%

Join Venture Poltavska gazonattova kompaniia LLC

Sumy region

Pryrodni Resursy Pr JSC

as of 01.01.2015

11%

-29% 336 238

109,959

106,014

Lviv region

+7%

Kub-gaz LLC

69,545

4%

Enerhoservisna kompaniia Esco-Pivnich LLC

76,802

Kharkiv region

751

8% 37%

37,506

Nattogazvydobuvannia PJSC

36%

Poltava region

1,733 1,497

343,145

4%

+4%

Ukrnatta PJSC

353,037

15,114 14,528

4%

38,988

Ukrgazvydobuvannia PJSC

36%

39,931

4% 11%

+74%

328,917

37% 37,506

2015

-14%

924,115

358,461

2014

Import of natural gas, by country

439

Luhansk

505

Luhansk

303

Other

693

1,030

14.5

2.8

6.1

19.5

3.5

2.1

3.2 1.5

16.4 Other країни ЄС

Ivano-Frankivsk

477

Hungary

455

976

Norway

513

940 874 595 421

Germany

Sumy

645

1,677

301

Russia

Lviv

3,940

4,507

5,694

0.9 1.3

634

7,977

Poltava

Ivano-Frankivsk Other

10

673

2 565 9,338

Kharkiv

2015

Norway Other країни ЄС

Sumy

7,583

19,908

Germany

2 565 9,704

Kharkiv Lviv

Total (regions)

Russia

20,584

Cost of imported products, million USD

Total (regions)

Poltava

2014

2015

Volume of imported products, billion m3

2014

11


EITI REPORT OF UKRAINE 2014-2015

Structure of the balance reserves of oil, by region, thous t

OIL AND GAS CONDENSATE 11

-4%

Reserves for extraction – 509 years12 Reserves for consumption – 336 years13

126,651

Balance reserves

thous. t

121,290 thous. t

41.8%

43.8%

24,559

21%

Structure of the oil reserves, by the category as of 01.01.2016

115,790

121,290

26,840

Off-balance reserves Uncertain purpose reserves

9%

17%

21,762

20,693

21,714

21,426

17%

15%

18,450

21%

20% 18%

Poltava region

8%

Sumy region Ivano-Frankivsk region

18,363

11,529

9,922

26,356

26,327

22%

Lviv region Chernihiv region Other

39,849 thous. t

14.4%

As of 01.01.2015

Oil extraction in Ukraine, by region, thous t

Structure of the balance reserves of oil as of 01.01.2016

Proven reserves (code 111)

49,204 thous. t

66,288 thous. t

40%

55%

5,798 thous. t

5%

11 12 13

12

As of 01.01.2016

Proven probable reserves (code 121) Preliminary explored probable reserves (code 122)

2014

2015

Total (regions)

2,039

Total (regions) 2 565 917

Sumy 365

Ivano-Frankivsk

1,817 2 565 817

Sumy 320

Ivano-Frankivsk

Chernihiv

363

Chernihiv

304

Poltava

186

Poltava

167

Lviv

124

138

Lviv

65

Kharkiv

51

Dnipropetrovsk 15

Dnipropetrovsk

16

Kharkiv Other 4

Other 4

In the section the term "oil" means «oil and gas condensate» Balance reserves of oil will cover extraction for 509 years, if the volumes of extraction remain at the same level as in 2015 Balance reserves of oil will cover consumption for 336 years, if the volumes of consumption remain at the same level as in 2015

13


14

-5%

+4% -3% 41.2 8.0

41.3 8.0

2014 147 131 16

159.7 18.9

178.6

Other

-35% 27.4

0.1

Other

-5% 27.3

Lithuania

-16%

2014

Kazakhstan

2014

Other

+56% Cost of exported products, million USD

2015

Lithuania

4.0 3.9 Ukrgazvydobutok Pr JSC

-4%

Volume of exported products, thous. ton

4.0 4.2 Arabskyi energetychnyi alians IUEI LLC

-12%

Kazakhstan

Cost of imported products, million USD

4.4 4.2

Enerhoservisna kompaniia Esco-Pivnich LLC

Volumes of oil extraction, by company in 2014-2015, thous t

Russia

Volume of imported products, thous. ton

5.6 3.6

Kub-gaz LLC

14.2 11.9

-11%

Regal Petroleum Corporation Limited LLC

28.8

Nattogazvydobuvannia PrJSC

45.0

34.0 30.3

-44%

Vydobuvna kompaniia Ukrnaftoburinnia Pr JSC

36.1 34.3

-14%

Kashtan Petroleum LTD Joint Venture

42.8 36.7

51.7 28.8

46.0

52.2

532.90 512.63

1,877.3 1,660.7

-12%

Poltavska gazonaftova kompaniia Joint Venture

Join Venture Ukrkarpatoil LLC Â

Pryrodni Resursy Pr JSC

Ukrgazvydobuvannia PJSC

Ukrnatta PJSC

EITI REPORT OF UKRAINE 2014-2015

Export of oil, by country

2015 3.0

3.0 0

0.1 0

Import of crude oil, by country

2015 82.1

82.0 0.1 0.3

227.4 227.7

15


EITI REPORT OF UKRAINE 2014-2015

Iron ores extraction in Ukraine, by region, thous t

IRON ORES Reserves for extraction – 125 years14 Reserves for consumption – 148 years15

2014 Total (regions)

Structure of iron ores reserves, by the categories (as of 01.01.2016), thous t

2015

Dnipropetrovsk Kirovohrad

12%

Zaporizhzhia

2,316,431.00

172,044

Dnipropetrovsk

126,314 38,038

Poltava

4,129,901.00 thous t

Total (regions)

176,049

121,667 38,820

Poltava

7,316

7,048

Kirovohrad

4,381

Zaporizhzhia

4,509

Balance reserves

thous t

6%

Uncertain purpose reserves

29,222,217.90

Off-balance reserves

thous t

82%

Volumes of iron ores extraction, by company in 2014-2015, thous t

-11% -15%

-3% -3%

+1% -5%

2014

+55%

16

412 28

2,832 2,876

4,381 4,509 Zaporizhzhia iron ore industrial complex PrJSC

Evraz Sukha Balka Pr JSC

5,475 5,154

Yerystivskyi GZK LLC

Kryvyi Rih iron ore industrial complex PJSC

9,162 14,197

23,944 24,264

24,766 24,094

14,394 13,688 Central GZK Pr JSC

Vostok-ruda LLC

Balance reserves of iron ores will cover extraction for 125 years, if the volumes of extraction remain at the same level as in 2015 Balance reserves of iron ores will cover consumption for 148 years, if the volumes of consumption remain at the same level as in 2015

Southern GZK PJSC

283,504

ArcelorMittal Kryvyi Rih PJSC

365,680

+17% -93% 513 598

15

868,733

Ingulets GZK PrJSC

2,471,473

+3%

+2%

IIyich iron and steel works P JSC

14

-6%

5,462,309

Zaporizhzhia

Donetsk

28,848 27, 980

12,127,529

Poltava

Kirovohrad

Northern GZK Pr JSC

21,579,228

Dnipropetrovsk

Crimea AR

28,876 24,623

Total (regions)

Poltavsky GZK Pr JSC

Structure of the balance reserves (А+В+С1) of iron ores, by region (as of 01.01.2016), thous t

31,687 28, 093

2015

17


EITI REPORT OF UKRAINE 2014-2015

Export of non-agglomerated iron ores, by country

2014

20

6 53

10

8

Reserves of titanium ores (as of 01.01.2016)

2,500 thous t

517

386

Serbia

Other

455

Ilmenite

Austria

154 Hungary

1,163

1,654

4,058

4,541 Slovakia

93 Other

Reserves for extraction – 28 years16 Reserves for consumption – 1053 years17

30%

Czech Republic

227 Serbia

28,147 410 Austria

470 Hungary

1,761 Slovakia

3,615 Czech Republic

Poland

61

4

Poland

22

178 144

2 565 15,220

69

14

4,915

2 565 12,025 China

24,361 Total

34

560

China

119

846

860

Total

361

Romania

1,040

258

Volume of exported products, thous. ton

2015

1,741

Romania

million USD

Cost of exported products,

TITANIUM ORES

Rutile

5,900 thous t

70% Titanium ores extraction in Ukraine, thous t

2014

2015

250 63

-4%

240 63

Ilmenite Rutile

Balance reserves of titanium ores will cover extraction for 28 years, if the volumes of extraction remain at the same level as in 2015 (http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2016/mcs2016.pdf ). Balance reserves of titanium ores will cover consumption for 1053 years, if the volumes of consumption remain at the same level as in 2015

16

17

18

19


EITI REPORT OF UKRAINE 2014-2015

Export of titanium ores and concentrates, by country

MANGANESE ORES 2015

100.8

17.3

6.3

4.3

13.6

8.6 19.7

6.8

11.4

17.8

2.4

58,038.20 thous. t

2%

0.00 thous. t

0%

Uncertain purpose reserves

22

20 USA

Balance

Other

12 Kazakhstan

Great Britain

37 China

24

73 Czech Republic

Russia

Structure of manganese ores reserves, by the category (as per 01.01.2016), thous t

11.9

0.0

107 295 13 Other

Total

10 USA

20

20 Great Britain

Kazakhstan

60 China

Czech Republic

Russia

85

329

2120 565

29.8

Reserves for extraction – 594 years18 Reserves for consumption – 451 years19

71.8 22.7

Total

Volume of exported products, thous. ton

million USD

Cost of exported products,

2014

2,380,194.90 thous. t

98%

Off-balance reserves

Import of titanium ores and concentrates, by country

20

2015

0.97

Structure of the balance reserves (А+В+С1) of manganese ores, by region (as of 01.01.2016), thous t

0.0037 0.24 0.04 0.0000

0.3

0.1

0.0037

3.3

0.0000

Total (regions)

0.000

0.000

Dnipropetrovsk Kherson

1,578,200 598,680 6,036

Australia

Egypt

0.004 South Africa Australia

3.7

2,182,916

Zaporizhzhia

0.004

South Africa

0.60

Egypt

Volume of imported products, thous. ton

Cost of imported products, million USD

2014

18 19

Balance reserves of manganese ores will cover extraction for 594 years, if the volumes of extraction remain at the same level as in 2015 Balance reserves of manganese ores will cover consumption for 451 years, if the volumes of consumption remain at the same level as in 2015

21


22 1.7 0.0

Other

0.7

Poland

5.7

0.0

Slovakia

2.8 3.7

7.8

2014

Czech Republic

28.6

0.3 67.6

11.4

Georgia

111.4

Export of manganese concentrate and agglomerate, by country

0.3 0.0

4.6

Other

49.0

17.1

27.7

Brasil

92.6 Australia

71.4

232.6

2014

Russia

275.1

654.1

2.1

South Africa

1,271.6

186.1

Ghana

Total

8.7

14.6

Other

26.4

26.4

Russia

52.0

72.2

60.7

Brasil

83.5

million USD

+14%

Australia

502.6 278.2

971.4

-100% 2015

Cost of imported products,

2014 160.3

South Africa

Landshaft LLC

Volume of imported products, thous. ton

0.0

9.5

1,335.9

1,176.3

2,339.0

2,268.7

+3%

Ghana

Total

Marganets GZK PJSC

USA

Total

0.1

0.6

Russia

0.4

1.7

Ordzhonikidze GZK PJSC

Poland

3.0

4.9

30.8

40.5

million USD

Cost of exported products,

4.2

Czech Republic

China

Slovakia

Total

Volume of exported products, thous. ton

EITI REPORT OF UKRAINE 2014-2015

Volumes of manganese ores extraction, by ccompany in 2014-2015, thous t Import of manganese concentrate and agglomerate, by country

2015

35.0

3.2 0.0

2015

6.4 0.3 0.0

23


EITI REPORT OF UKRAINE 2014-2015

OIL AND GAS TRANSPORTATION Revenue and profit of gas and oil transportation system Operators

The volume of gas transit through the territory of Ukraine in 2009-2015 Transit through Ukraine, billion cub. m

Volumes of natural gas transit, billion cubic meters

Revenue from main activity, million UAH

Transportation to the Ukrainian customers, billion cub. m

Volume of oil transportation and transit, million tones

Net profit, million UAH

-5.8%

The volume of oil transit and transportation to refineries in Ukraine 2009-2015

2012

2013

2014

16.8

2015

2013

2014

3,330

2015

2,321

2014

2,876

67.1 30.4

2013

16.8

67.1

25,191.9

62.2 38.1

2012

14,265.6

86.1 44.1

2011

17.6 62.2

15,695.2

84.3 48.8

2010

Ukrtransnafta PJSC

86.1

16,440.8

104.2 51.7

2009

84.3

98.6 50.4

44.5

95.8

Ukrtransgaz PJSC

2015

Transit, million ton Transportation to refineries in Ukraine, million ton

24

17.8 9.8

14.6 4.0

15.6 2.2

15.0 1.8

15.2 1.6

2009

20.1 9.7

9.4

29.1

-10.3%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1,360.3 452.6

-1,253.7

688.7

-777.0 -3,293.1

2012

2013

2014

2015

-54.0 2013

2014

2015

25


EITI REPORT OF UKRAINE 2014-2015

Tariffs for natural gas transportation and distribution,20 UAH / thousand m3

TAX PAYMENTS OF EXTRACTIVE COMPANIES

Tariff for "direct pipes" customers The weighted average tariff for natural gas distribution ("oblgas") Tariff for Uktransgaz PJSC main pipelines transportation

265.1 287.0 193.1 93.9 01.01.2014 30.04.2014

325.6

325.6

Total government revenues from extractive industries in 2014-201521 , thous UAH

615.1

615.1

615.1

656.2

663.5

689.1

2014 Total

355.0

366.7

228.3

228.3

126.7 01.05.2014 31.05.2014

361.8

294.4

138.4 01.06.2014 31.03.2015

01.04.2015 30.06.2015

387.8

275.7 01.07.2015 30.09.2015

452.4

Total

57,997,468.11

Oil and gas

37,802,949.56

Oil and gas

Metal ores

12,986,686.21

Metal ores

Coal

236.7 01.10.2015 31.12.2015

2015

Coal

7,207,832.35

92,515,345.07 70,364,937.89 14,246,339.39 7,904,067.79

Total government revenues from extractive companies, per revenue streams in 2014-201522, thous UAH

+98.5% Tariffs for oil transportation via the trunk pipelines, UAH/t 2014

Glinsko Rozbyshivska Refinery in Kremenchuk

Oryv Drohobych

Borislav Drohobych

Production royalty

21 20

26

Consumers "on the direct pipes" – consumers, whose pipelines are directly connected to the trunk gas pipelines

22

+166.5%

Value added tax

Corporate income tax

+14.4%

+148.7%

Transportation royalties

Personal income tax

Excise tax

516,013.47

680,298.39

1,653,903.52

665,085.04

3,083,915.39

2,696,393.39

3,632,134.95

-24.1% 1,362,853.79

18,714,725.52

5.2 26.4

Hnidyntsi Refinery in Kremenchuk

6.9 77.7

M. Pavlivka Refinery in Kremenchuk

9.0 67.6

10.9 75.7

Dolina Drohobych

11.1 76.6

25.0

97.1

+408%

2015

-6.0%

2015

8,607,515.64

+1,026%

9,153,101.75

+651%

25,319,586.99

+594%

13,975,933.41

+590%

+81.2% 37,152,065.22

+288%

2014

Environmental tax

According to the State Fiscal Service of Ukraine According to the State Fiscal Service of Ukraine

27


EITI REPORT OF UKRAINE 2014-2015

Share of government revenues, which were reconciled

-0.1%

82.8%

Reported by SFS Reported by companies

Oil and gas

Metal ores

2014

66.1%

Metal ores

65.6%

98.1%

Coal

93.9%

2014

28

Coal

Oil and gas

6,758,015.15

54,157,488.78

54,941,456.60

2,991,453.41

2,927,042.12

6,401,015.51

85.0%

6,409,515.82

Oil and gas

29,537,104.25

85.7%

29,507,558.08

+2.2%

-1.1%

Metal ores

-0.1% 4,818,835.99

-0.1%

4,821,279.12

Extractive industries

-1.4%

6,684,227.72

82.6%

Reconciliation of tax payments, per industry, thous UAH

Coal

2015

2015

29


EITI REPORT OF UKRAINE 2014-2015

OTHER PAYMENTS OF EXTRACTIVE COMPANIES

Reconciliation of tax payments, per type of payment, thous UAH

Production royalty

Reported by SFS

+0.4%

Reported by companies

Corporate income tax

Personal income tax

Transportation royalties

-5.3%

604.1

-45.3% Payments that weren’t reconciled

0.0%

543.1

330.7

Excise tax

613,516.77

630,162.20

613,262.62

61.0

665,085.04

1,362,853.00

1,362,853.79

2,501,013.05

0.0% 2,433,344.10

7,151,102.53

7,152,772.11

12,520,104.42

Value added tax

Other non-tax payments by the companies in 2014-2015 to the state enterprises and central executive authorities23, mln UAH

+2.8%

0.0% 12,466,599.55

14,150,821.19

14,150,198.80

0.0%

2014

Reconciled payments

36.2

10.1%

10.9%

294.5

Non-tax payments of companies in 2014

Non-tax payments of companies in 2015

Екологічний податок

Extractive companies’ social costs and charitable contributions in 2014-201524, UAH mln

2015

Reported by SFS

30

Corporate income tax

Transportation royalties

Personal income tax

Excise tax

464,521.71

461,972.23

1,615,908.20

868.8

112.0

998.2 73.1

+0.6%

840.8

953.0

-2.3% 1,653,903.52

3,000,998.51

+0.1% 2,998,458.39

3,632,135.00

0.0% 3,632,134.95

6,042,810.15

6,098,035.14

23,142,358.74

23,227,958.46

27,761,820.17

28,448,288.16

-0.9%

Value added tax

2015

39.1

-0.4%

Production royalty

2014

Reported by companies

17.5

-2.4%

Екологічний податок

Social payments and donations (2014) 23 24

Coal sector

Iron Ore sector

Oil and Gas sector

Social payments and donations (2015)

Coal sector

Iron Ore sector

Oil and Gas sector

According to queried companies’ responses According to queried companies’ responses

31


EITI REPORT OF UKRAINE 2014-2015

FISCAL REGIME FOR EXTRACTIVE INDUSTRIES Non-production royalty

Allocation of taxes between the budgets of various levels (general Budget Code rule)

0%

State budget

0%

Local budgets

2014

100%

2015

Corporate income tax

0%

State budget

Local government budgets

Transportation royalty; VAT; customs duties; excise tax; levy in the form of a special-purpose surcharge to the applicable natural gas tariff for consumers of all ownership forms

10%

0%

Local budgets Regional budget, budget of the city of Kyiv

100%

100%

0% Environmental tax

10%

Local budgets

100%

Production royalty for non-hydrocarbon minerals

50%

32

Local budgets

100%

State budget

50%

0% State budget

90%

Production royalty

0%

100%

100%

State budget Municipal (city, village) budgets

25% 60%

25%

25%

20% 55%

Regional budget

State budget Regional budget, budget of the city of Kyiv

75%

2014

2015

33


EITI REPORT OF UKRAINE 2014-2015

REGIONAL DISTRIBUTION OF REVENUES FROM THE EXTRACTIVE INDUSTRIES THOUS UAH 2014

2015 4.5%

50%

50%

Donetsk region

Lviv region

Other regions

Regional budget, budget of the city of Kyiv

5.1%

28.7%

12,839,766.41

2,077,649.70

Chernihiv region

50%

1,689,571.16

4.6%

State budget

2014

3.8%

1,319,341.69

1,996,170.59

Special water use levy/ rent fee for special use of water

50%

2.9%

Dnipropetrovsk region

2,296,006.49

Ivano-Frankivsk region

7.2%

3,238,572.15

Luhansk region

Personal income tax

District budgets

25% 25%

State budget Municipalities (incl. districtlevel cities)

50%

60%

25%

12.2%

16.0%

5,437,321.79

7,174,849.35

Sumy region

Poltava region

14.9%

6,664,834.16

15%

Kharkiv region

Local governments budgets

3.3%

2,335,721.87

Regional budgets

1,556,943.27

Lviv region

Chernihiv region

3.3%

2.2%

2,339,495.99

1.2%

872,635.56

Donetsk region

2015

2.1%

1,494,271.95

Other regions

27.2%

Ivano-Frankivsk region

19,291,504.37

4.90%

Kharkiv region

3,501,298.61

Luhansk region

6.7%

4,732,260.87

Sumy region

23.6%

34

25.5%

16,745,126.59

18,103,059.67

Dnipropetrovsk region

Poltava region

35


EITI REPORT OF UKRAINE 2014-2015

Extractive companies, whose provided information for reconciliation

Extractive companies, whose didn’t provide information for reconciliation

!

Oil and gas 1. Shell Ukraine Exploration and Production I LLC 2. Joint activity agreement of 06/10/2011 No 1330-1-4 – authorized entity Shell Ukraine Exploration and Production I LLC 33832065 3. Arabskyi energetychnyi alians IUEI LLC 4. Eni Ukraiina LLC 5. Zakhidgazinvest LLC 6. Kub-gaz LLC 7. Persha ukraiinska gazonaftova kompaniia LLC 8. Vydobuvna kompaniia Ukrnaftoburinnia PrJSC 9. Ukrgazvydobutok PrJSC 10. Prom-Energoproduct LLC 11. Representation office Regal Petroleum Corporation Limited (without legal entity right) 12. Tysagaz LLC 13. Pari LLC 14. Kashtan Petroleum Joint Venture 15. Joint Venture Ukrkarpatoil LLC 16. Joint activity agreement of 21/07/1997 No 23-3/97-84 Б-97 – authorized entity Gaz-MDS LLC 24253556 17. Ukrtransgaz PJSC 18. Zakhidnadraservis LLC 19. State Enterprise Ukrspetszamovlennia LLC 20. Pryrodni Resursy PrJSC 21. Skhidnyi Geolohichnyi Soiuz LLC 22. Joint activity agreement of 19/08/2002 No 85/2002 – authorized entity Skhidnyi Geolohichnyi Soiuz LLC 32426289 23. Geologichne biuro Lviv LLC 24. Prykarpatska energetychna kompaniia LLC 25. Horyzonty LLC 26. Ukrtransnafta PJSC 27. Naftogaz of Ukraine National Joint-Stock Company 28. Ukrgazvydobuvannia PJSC 29. Poltavska gazonaftova kompaniia Joint Venture 30. Enerhoservisna kompaniia Esco-Pivnich LLC 31. Naftogazvydobuvannia PrJSC 32. Ukrnafta PJSC

!

Metal ores

1. State Joint-Stock Company Chornomornaftogaz PJSC 2. Joint Venture Boryslavska Naftova Kompaniia LLC 3. Energiia-95 LLC 4. Plast PrJSC 5. National Joint-Stock Company Nadra Ukraiiny PJSC 6. Ukrnaftogazinvest LLC 7. Ukraiinska burova kompaniia LLC 8. Praim-Gaz LLC 9. Makkom-grup LLC 10. Nadragaz LLC 11. Ukristgaz LLC 12. Bogorodchanynaftogaz LLC 13. Nadra Geotsentr LLC 14. Joint activity agreement of 29/06/2004 No 612 – authorized entity Vyrobnycho-komertsiina firma Dion LLC 24430679 15. Joint activity agreement of 10/06/2002 No 3 – authorized entity Karpatygaz LLC 30162340 16. Joint activity agreement of 25/04/2003 No 147 – authorized entity Naftogazrembud-1 LLC 33799463 17. Joint activity agreement of 24/12/1997 No 999/97 authorized entity Naftogazovydobuvne upravlinnia Poltavanaftogaz of Ukrnafta PJSC 22525915 18. Joint activity agreement of 28/11/2000 No 1-Д 21/008/2000 – authorized entity Poltava branch of Devon CJSC 26002442 19. Joint activity agreement of 04/02/2004 No 60 – authorized entity Firma Has LLC 21237338 20. Joint activity agreement of 24/03/2004 No 493 – authorized entity Karpatygaz LLC 30162340 21. Joint activity agreement of 26/12/2003 No 122 authorized entity Sakhalinske LLC 32337278 22. Gravelit-21 LLC (34013604) responsible for taxes maintenance and paymants provision to the budget during implementation JAA 23. Joint activity agreement of 15/09/2004 No 927 – authorized entity Tsefei LLC 32869749 24. Joint activity agreement of 19/01/1999 No 35/4 – authorized entity Ukrnafta PJSC 135390 25. Joint activity agreement of 28/01/2008 No 35/21 – authorized entity Kashtan Petroleum LTD Joint Venture 23703371 26. Joint activity agreement of 07/09/2001 No 4 – authorized entity Gals-K PrJSC 31566427 27. Joint activity agreement of 13/10/2004 No 1747 – authorized entity Karpatnadrainvest LLC 31789453 28. Joint activity agreement of 19/05/2000 No 17-2000 – authorized entity Sirius-1 LLC 32239577 29. Nadra Geotsentr LLC (34763705) responsible for taxes maintenance and paymants provision to the budget during implementation JAA No 265-12 of 23/11/2007 with Gazopromyslove upravlinnia Kharkivgazvydobuvannia

33. ArcelorMittal Kryvyi Rih PJSC 34. Vilnohirsk GZK Branch of United mining and chemical company State Enterprise 35. Irshansk GZK Branch of United mining and chemical company State Enterprise 36. United mining and chemical company State Enterprise 37. Northern GZK PrJSC 38. Bilanivskyi GZK LLC 39. Ingulets GZK PrJSC 40. Poltavsky GZK PrJSC 41. Central GZK PrJSC 42. Yerystivskyi GZK LLC

30. Southern GZK PJSC 31. The foreign investment enterprise in the form of PrJSC Zaporizhzhia iron ore industrial complex 32. Kryvyi Rih iron ore industrial complex PJSC 33. Evraz Sukha Balka PrJSC 34. Ordzhonikidze GZK PJSC 35. Marganets GZK PJSC 36. Mizhrichenskyi GZK LLC

Coal 43. Krasnoarmiiskvuhillia State Enterprise 44. Lvivvuhillia State Enterprise 45. Mine Pivdennodonbaska No 3 named after M. S. Surgaia State Enterprise 46. Shakhtoupravlinnia Pivdennodonbaske No 1 State Enterprise 47. Lysychanskvuhillia PJSC 48. Mine Nadiia PJSC 49. Selydivvuhillia State Enterprise 50. Toretskvuhillia State Enterprise 51. Krasnodonvuhillia PrJSC 52. Vuhilna kompaniia Krasnolymanska State Enterprise 53. Mine Bilozerska ALC 54. DTEK Dobropilliavuhillia LLC1 55. DTEK Pavlogradvuhillia PrJSC 56. DТЕК Rovenkyantratsyt LLC 57. DTEK Sverdlovantratsyt LLC 58. DTEK Mine Komsomolets Donbasu PrJSC 59. Shakhtoupravlinnia Pokrovske PJSC

1

36

Extractive companies, whose didn’t provide information for reconciliation

Extractive companies, whose provided information for reconciliation

37. Shakhtoupravlinnia Donbas PJSC 38. Mine named after O.F. Zaciadko PJSC 39. Snizheantratsyt State Enterprise 40. Artemvuhillia State Enterprise 41. Torezantratsyt State Enterprise 42. Makiivvuhillia State Enterprise 43. Orendne pidpryiemstvo Mine Zhdanivska PJSC 44. Donetska vuhilna energetychna kompaniia State Enterprise 45. DV naftogazovydobuvna kompaniia LLC 46. DTEK Dobropilliavuhillia LLC1

DTEK Dobropilliavuhillia LLC provided information only for 2014

37


Національний Звіт ІПВГ України 2014-2015 та його Скорочена версія підготовлені компанією EY. EY є міжнародним лідером із аудиту, оподаткування, супроводу угод і консультування. Наші знання та якість послуг, які ми надаємо, сприяють зміцненню довіри і впевненості на ринках різних країн у всьому світі. Ми формуємо команду видатних лідерів, під чиїм управлінням наш колектив виконує взяті на себе зобов'язання. Таким чином, ми робимо суттєвий внесок у поліпшення ділового середовища в інтересах наших співробітників, клієнтів і суспільства в цілому. Дізнайтеся більше на сайті: ey.com.

National EITI Report of Ukraine 2014-2015 and its Abbreviated version are prepared by EY. EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. The insights and quality services we deliver help build trust and confidence in the capital markets and in economies the world over. We develop outstanding leaders who team to deliver on our promises to all of our stakeholders. In so doing, we play a critical role in building a better working world for our people, for our clients and for our communities. For more information about our organization, please visit ey.com.


2014 2015

UAEITI 2014-2015 UA EN Short version  
UAEITI 2014-2015 UA EN Short version  

2-й Звіт ІПВГ України (2014-2015). Коротка версія 2nd Ukraine EITI Report (2014-2015). Short version

Advertisement