Page 1

NATURAL


Autor: Roman Mayer Formát realizácie: 80x60 cm /zatial len v digitálnej forme/ Inšpirácia: land art, minimal art Rok tvorby: 2013

O autorovi:

Narodený v Bratislave v roku 1992, štúdium na ŠÚV J. Vydru v Bratislave. 3,5 roka práce pre mestskú časť Dúbravka ako fotograf. 2 malé výstavy na územý ZUŠ E. Suchoňa v Bratislave, vystavovaná práca v úzkom výbere na Red Bull ART OF CAN 2011 v Bratislave. Tvorba zameraná v oblastiach: fotografia, grafika, maľba, sošky, šperk, film (kamera), ex člen hudobnej kapely (bassgitara), atď. Profesori: akad. mal. Milan Pagáč, akad. mal. Vladimír Kordoš, PeadDr. Jozef Dusík, akad. mal. Peter Meluzín, akad. mal. Peter Cibula, Mgr. Pavla Šoltisová, akad. soch. Milan Remeta, Mgr. Irjo Malovaný, a ďalší. Tvorba propagovaná aj cez www.lightmayer.blogspot.com


Natural  
Natural  

prezentácia

Advertisement