Page 1

ZIELONA GÓRA

Uniwersytet Zielonogórski - Zakład Filologii Romańskiej zaprasza na

od 25 do 26 marca 2014 500 milionów osób mówiących po francusku

* wtorek 25 * Café francophone Exposition d’art plastique : « Le mouvement »

Hall Neo - Al. Wojska Polskiego 71a Hall -

DNI FRANKOFONII

Al. Wojska Polskiego 69

9.30

Kawiarenka frankofońska Wystawa prac plastycznych: „Le mouvement”

École des Beaux-Arts de Zielona Góra

Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze

Exposition : « Sous les toits de Paris »

Wystawa: „Pod dachami Paryża”

mgr Barbara Wrześniak, UZ

Ouverture solennelle des Journées Francophones

Aula J Neo - Al. Wojska Polskiego 71a

Hol Neo - Al. Wojska Polskiego 71a Hol

mgr Barbara Wrześniak, UZ

10.00

Al. Wojska Polskiego 69

Uroczyste otwarcie Dni Frankofonii

Aula J Neo - Al. Wojska Polskiego 71a

Konferencja „Oblicza Frankofonii: wczoraj i dziś” – Fin de siècle – Aula J « De l'absinthe à la femme fatale : sur certaines composantes de la mythologie fin de siècle »

10.30

« Le symbolisme belge s'invite dans la peinture fin de siècle »

12.15

„Belgijski symbolizm w malarstwie fin de siècle’u”

Petit spectacle musical

13.30

Mały spektakl muzyczny

« L’Impressionisme en musique »

15.30

„Impresjonizm w muzyce”

prof. dr hab. Wiesław Malinowski, UAM/UZ (présentation en français)

Marie-Claire Hoebanx – Haute École Francisco Ferrer de Bruxelles (présentation en français) Par les élèves du Groupe Scolaire n° 1 de Chynów

Jagoda Piekarczyk, UZ (présentation en français)

prof. dr hab. Wiesław Malinowski, UAM/UZ (wystąpienie w j. francuskim)

e

« L’image de l’enfance à la fin du XIX siècle »

Marie-Claire Hoebanx – Wyższa Szkoła Francisco Ferrer w Brukseli (wystąpienie w j. fr.) W wykonaniu uczniów Zespół Edukacyjnego nr 1 z Chynowa Jagoda Piekarczyk, UZ (wystąpienie w j. francuskim)

„Obraz dzieciństwa w końcu XIX wieku”

Beata Dąbrowska, Agnieszka Majchrzak, UZ (présentation en polonais)

Beata Dąbrowska, Agnieszka Majchrzak, UZ (wystąpienie w j. polskim)

« Henri de Toulouse-Lautrec »

„Henri de Toulouse-Lautrec”

Joanna Sienkiewicz, UZ (présentation en polonais)

Joanna Sienkiewicz, UZ (wystąpienie w j. polskim)

« La pédagogie de Célestin Freinet »

„Koncepcja pedagogiczna Celestyna Freineta”

Anna Lisowska, Justyna Fedys, UZ (présentation en polonais)

Anna Lisowska, Justyna Fedys, UZ (wystąpienie w j. polskim)

e

« Le développement scientifique au XIX siècle le rôle particulier des femmes dans la recherche »

„Rozwój nauki w XIX wieku: szczególna rola kobiet w osiągnięciach naukowych”

Paulina Drożdźyńska, Kamil Poliński, UZ (présentation en polonais)

Paulina Drożdźyńska, Kamil Poliński, UZ (wystąpienie w j. polskim)

e

« La double vie de Paris au XIX siècle »

„Podwójne życie dziewiętnastowiecznego Paryża”

Claudia Mastek, Grzegorz Złomek, UZ (présentation en polonais)

e

„W oparach absyntu i w szponach femme fatale: tematyka i mitologia francuskiego fin de siècle'u”

Claudia Mastek, Grzegorz Złomek, UZ (wystąpienie w j. polskim)

e

« La mode au tournant du XIX et XX siècles »

„Moda na przełomie XIX i XX wieku”

Monika Płończak, UZ (présentation en polonais)

Monika Płończak, UZ (wystąpienie w j. polskim)

* środa 26 * « La pédagogie de fin de siècle à Bruxelles ou la pédagogie d'Alexis Sluys est-elle encore d'actualité ? »

10.00

Concours pour les lycéens

11.30

Aula J

Arlette Vanwinkel – Haute École Francisco Ferrer de Bruxelles (présentation en français)

Aula J

« Les facettes de la France de la fin du XIXe siècle à nos jours »

„Pedagogika końca wieku w Brukseli: Aula J czy pedagogika Alexisa Sluysa straciła na swej aktualności?” Arlette Vanwinkel – Wyższa Szkoła Francisco Ferrer w Brukseli (wystąpienie w j. fr.)

Konkurs dla licealistów „Oblicza Francji od fin de siècle’u po współczesność”

Aula J

Konferencja „Oblicza Frankofonii: wczoraj i dziś” – Varia – Aula J « Napoléon et son rôle dans l’histoire de la Grande-Bretagne » Agata Ratajczak, UZ (présentation en polonais)

15.00

« La France et la Belgique sous nos yeux »

„Napoleon i jego rola w historii Wielkiej Brytanii” Agata Ratajczak, UZ (wystąpienie w j. polskim)

„Francja i Belgia naszymi oczami"

Katarzyna Malinowska, Aleksandra Pietrzyk, UZ (présentation en polonais)

Katarzyna Malinowska, Aleksandra Pietrzyk, UZ (wystąpienie w j. polskim)

« L’immigration en France de 45 à nos jours »

„Imigracja do Francji : od 45 roku po dziś”

« La vie quotidienne à la cour de France »

„Życie codzienne na dworze francuskim”

Jacob Borowik, UZ (présentation en français)

Jacob Borowik, UZ (wystąpienie w j. francuskim)

Katarzyna Walczak, UZ (présentation en polonais)

SOIRÉE CHANSON, MODE, KARAOKÉ, DISCOTHÈQUE SANS FRONTIÈRES

Par les étudiants de l’UZ, leurs amis et DJ Mundek

Club Musico-Artistique « 4 Róże dla Lucienne »

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI; ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE;

Katarzyna Walczak, UZ (wystąpienie w j. polskim)

20.00

WIECZÓR PIOSENKI POKAZ MODY, KARAOKE, DYSKOTEKA BEZ GRANIC Studenci UZ, przyjaciele i DJ Mundek

Klub Muzyczno-Artystyczny „4 Róże dla Lucienne”

PARLAMENT STUDENCKI; KLUB MUZYCZNO- ARTYSTYCZNY „4 RÓŻE DLA LUCIENNE”

Affiche francophonie 2014  

Frankofonia 2014 Zakład Filologii Romańskiej Uniwersytet Zielonogórski