Page 1

Buturuga UDMR

U pag. 2 pag. 3

brief Edito claudiu pĂdurean, redactor-șef

saptamana@ romanialibera.ro

DMR și-a conservat perfect statutul de buturugă mică ce poate răsturna orice guvernare mare. De aceea, pelerinajul politicienilor români la Congresul de la Oradea a fost perfect justificat pentru ilustrarea potențialului de șantaj de care dispune formațiunea politică a maghiarilor ardeleni. Între două blocuri politice copleșitoare, PDL – UNPR versus USL, UDMR este formațiunea care poate decide cine guvernează. Deocamdată, UDMR rămâne în coaliția cu PDL. Însă maghiarii sunt cei care stabilesc punctele importante de pe agenda Coaliției de guvernare. Dacă problema Legii Educației a fost deja rezolvată, UDMR a decis că trebuie să promoveze Legea Statutului Minorităților Naționale, care îi va consacra dominația politică în comunitatea maghiară, Legea regionalizării, care va duce la apariția Ținutului Secuiesc, și noua Lege electorală, care maximizează șansele UDMR de a intra în Parlament și în anul 2010. PDL pare dispus să accepte pretențiile UDMR. USL ar putea rupe UDMR din coaliția de guvernare doar dacă ar supralicita. Poate că susținerea lui Hunor Kelemen pentru postul de premier este singurul lucru pe care UDMR nu îl poate obține de la PDL.

pag. 2 pag. 6 pag. 2 pag. 5 pag. 8

Coşmarul alb al rromilor: căsătoriile între copii

Căsătoria tradiţională, nu timpurie, este menită să conserve puritatea fetei. La rromi există o neîncredere în societatea majoritară și ei caută să-și protejeze fetele. pag. 8 pag. 4

pag. 5

Prin deceniul [apte al secolului trecut, mare [edin]` a Comitetului politic executiv al C.C. al P.C.R. (celebrul CEPEX).

Cum funcŢiona spionajul economic comunist

Din ziarul România Liber`, Aldine

Opera Maghiar` din Cluj-Napoca invit` publicul, joi, 10 martie, la spectacolul „Hunyadi Laszlo“ de Ferenc Erkel.

Spectacol istoric la Opera MaghiarĂ

www.romanialibera.ro

Activitatea Minei Uricani a fost reluat` pe 1 martie, dup` ce în urm` cu o lun` a avut loc un accident încare au murit patru muncitori [i un inginer.

Mina Uricani, redeschisĂ

10

RL, Edi]ia de Transilvania

9

Oceanul Arctic este un mediu ostil pentru forarea dup` petrol. Dar acest lucru nu împiedic` Rusia s` se apuce de treab`.

8

Rusia începe sĂ foreze DUPĂ petrol arctic

Nr.21

supliment New York Times

Muzeul de Art` Cluj-Napoca prezint` în perioada 23 februarie20 martie 2011 expozi]ia de pictur` „În miezul lucrurilor“, organizat` de curatorul Ileana Pintilie.

7

ExpoziŢii la Muzeu

25

www.romanialibera.ro

În ultimele decenii din istoria Imperiului AustroUngar, suprafe]e tot mai mari de teren au trecut din mâinile maghiarilor în cele ale românilor.

Cum au rĂscumpĂrat românii Ardealul

24

Din ziarul România Liber`, Aldine

La 6 ani, Melita are pielea la fel de fragil` ca aripile unui fluture. O simpl` îmbr`]i[are o poate r`ni. Dac` mu[c` dintr-un m`r, coaja îi zgârie gura [i esofagul pân` la sângerare.

23

Drama fetiŢei fluture

22

Din ziarul România Liber`

Un ziar din Timi[oara a reu[it s` îi deconspire pe agen]ii sub acoperire ai Direc]iei Generale Anticorup]ie, infiltra]i în Vama Moravi]a.

Cum au fost deconspiraŢi „spionii“ din VamĂ

21

RL, Edi]ia de Transilvania

„Bercea Mondial [i-a pierdut onoarea [i respectul romilor din comunitatea sa, dup` ce a încercat s`-[i fac` singur dreptate“.

Mondialu’, la judecata ŢigĂneascĂ

Din ziarul România Liber`

Dup` c`derea comunismului, num`rul uciderilor de prunci nen`scu]i a crescut foarte mult.

22.000.000 de români nenĂscuŢi

www.romanialibera.ro

21 – 25 februarie 2011 7 – 11 martie 2011

O sinteză a evenimentelor trecute și viitoare 11

pag. 5


2

săptămâna RL Nr. 21

ce a fost 25/02 – amănunte în RL, Aldine

Amănunte pe www.romanialibera.ro, 21 februarie 2011

22.000.000 de români nenăscuți

După căderea comunismului, numărul uciderilor de prunci nenăscuți a crescut foarte mult.

N

umărul întreruperilor de sarcină care au avut loc între 1958 şi 2008 este mai mare decât populaţia actuală a României. Această statistică înfiorătoare demonstrează politicile demografice dezastruoase pe care le-a avut România în perioade diferite ale istoriei sale recente.

Cum au răscumpărat românii Ardealul În ultimele decenii din istoria Imperiului AustroUngar, suprafețe tot mai mari de teren au trecut din mâinile maghiarilor în cele ale românilor.

U

ltimele decenii din istoria Imperiului Austro-Ungar au adus schimbări spectaculoase pe piața funciară a Transilvaniei. După câteva sute de ani, în care pământul principatului fusese împărțit între domeniile Coroanei, moșiile nobililor maghiari, cele ale scaunele secuiești și cele ale orașelor săsești, românii ardeleni au început să dețină tot mai mult pământ. Bineînțeles, existau unele domenii care aparțineau deja românilor, cum ar fi cele ale nobililor sau boierilor din regiuni cum ar fi Țara Făgărașului, Maramureșul, Țara Hațegului, Banatul ori diversele feude ale domnilor din Valahia sau Moldova. A urmat apoi o serie de donații, pe care, cu precădere, împărații austrieci le-au făcut românilor. Însă cele mai multe terenuri au fost răscumpărate cu ajutorul creditelor ipotecare.

Ar fi trebuit să mai am azi încă şase fraţi, mai mari decât mine. Dar în viaţă nu suntem decât eu şi un frate de-al meu. Ceilalţi sunt în Cer. I-a avortat mama.“ o româncă

Șase frați nenăscuți

„Ar fi trebuit să mai am azi încă şase fraţi, mai mari decât mine. Dar în viaţă nu suntem decât eu şi un frate de-al meu. Ceilalţi sunt în Cer. I-a avortat mama“. Aceste cuvinte, ce aparţin unei femei de 40 de ani, definesc 50 de ani de politică demografică haotică a acestei ţări. Cifrele vorbesc de la sine - 22.178.906 avorturi, făcute în intervalul cuprins între 1958 şi 2008. Datele aparţin Centrului de Calcul, Statistică Sanitară şi Documentare din Ministerul Sănătăţii. Şi mai interesant este faptul că la sfârşitul acestui interval, adică în 2008, populaţia României, conform datelor oficiale, era de 21.504.442 de locuitori. Deci numărul avorturilor din 50 de ani este mai mare decât populaţia actuală a ţării.

Trei avorturi, în medie, de femeie

„Nu ştiu să se mai fi petrecut un asemenea fenomen, într-o altă ţară europeană. Poate

23/02 – din ediția RL

Mulți dintre copiii românilor nu s-au mai născut,din cauza avorturilor

doar în Rusia numărul avorturilor să fie mai mare“, ne-a spus Vasile Gheţău, profesor de Demografie la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii din Bucu-

Cum pot fi reformate Internele Președintele Traian Băsescu a vorbit despre corupția din ministerele Administrației și Internelor și Finanțelor Publice.

S

erviciul secret DGIPI este principalul vinovat pentru proliferarea corupţiei în Ministerul Administraţiei şi Internelor, iar la Ministerul Finanţelor cauzele sunt atât numirile pe funcţii de conducere pe criterii politice, cât şi legislaţia care permite jonglerii cu taxele şi accizele. La bilanţul Ministerului Administraţiei şi Internelor, preşedintele Traian Băsescu a

anchetă

economie

23/02 – RL, Ediția de Transilvania

1/03 – RL, Ediția de Sud-Est

Cum au fost deconspirați „spionii“ din Vamă

Galațiul rămâne în criză

Un ziar din Timișoara a reușit să îi deconspire pe agenții sub acoperire ai Direcției Generale Anticorupție, infiltrați în Vama Moravița și care au dezvăluit mecanismul contrabandei cu țigări de la granița cu Serbia. Deconspirarea agenţilor a stârnit o adevărată furtună la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI), pentru că unii agenți au fost puși în pericol

reşti şi director al Centrului de Cercetări Demografice „Vladimir Trebici“, din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române.

Principalele companii din Galaţi, combinatul ArcelorMittal şi Şantierul Naval Damen, au avut în 2010 un an cu pierderi, dar mai bun decât a fost 2009. Industria gălăţeană a înregistrat pierderi anul trecut, dar din punctul de vedere al rezultatelor economice anul 2010 a fost mai bun decât cel anterior. Iar pentru anul 2011 sunt speranţe de redresare. Principala companie din Galaţi, combinatul siderurgic ArcelorMittal, a încheiat 2010 cu pierderi de 10 milioane de euro.

declarat că oriunde pui degetul pe pătrăţelele organigramei acestui minister apar elemente de corupţie, deoarece atât la MAI, cât şi la Ministerul Finanţelor, nu s-a făcut niciodată o reformă reală. Există în realitate şanse de reformare a acestor două ministere? Cine ar trebui să o facă şi cine stabileşte criteriile? O analiză RL care poate fi găsită pe www.romanialibera.ro.


Nr. 21

săptămâna RL

3

ce a fost Amănunte pe www.romanialibera.ro, 22 februarie 2011

special

Mondialu’, la judecata țigănească „Bercea Mondial şi-a pierdut onoarea şi respectul romilor din comunitatea sa după ce a încercat să-şi facă singur dreptate.“

F

Aceasta este concluzia la care a ajuns Florin Motoi, şeful „judecătorilor de pace“ din comunităţile de romi, membrii aşa-zisului stabor.

lorin Motoi afirmă că dacă Bercea Mondial apela la stabor nu mai era acum în închisoare, acuzat de tentativă de omor. Şeful judecătorilor de pace susţine că lipsa de onoare şi respect a comunităţii de romi se va transmite şi copiilor lui Bercea. Întrebat de reporterii RL dacă acest conflict dintre Bercea Mondial şi nepotul său putea fi aplanat dacă agresorul respecta legile nescrise ale romilor, Florin Motoi a spus că „da, dacă Bercea apela la judecătorul de pace. Potrivit tradiţiei romilor, dacă într-o familie apare un conflict, atunci acesta trebuie rezolvat pe cale paşnică, în acea familie. Dacă membrii acelei familii nu ajung la o înţelegere, atunci ei pot apela la judecătorii de pace, la Kris“.

Amândoi frații sunt vinovați

Reprezentantul staborului spune că „fără să am vreo legătură cu acest caz, din punctul meu de vedere cred că amândoi fraţii sunt vinovaţi, pentru că nu trebuia să se ajungă aici, la înjunghierea unui copil. În momentul în care nişte fraţi îşi revendică nişte drepturi dintr-o moştenire, iar unul dintre ei se consideră dezavantajat, Bercea ar fi trebuit să recurgă el la soluţia judecătorului de pace, unde putea spune că a încercat să rezolve pe cale familială, dar nu a reuşit. Dacă nu ne-am înţeles în Consiliul de Familie, atunci problema se rezolvă la judecător. Într-o comunitate de romi tradiţionali, cum e cea a lui Bercea, un astfel de scandal între fraţi pentru nişte bani are efecte negative de neimaginat pentru cineva din afara comunităţii“. Tot el mai afirmă că „în rândul comunităţii, Bercea este acum un exemplu negativ. Pentru familia Bercea este o chestie extreme de urâtă că de la nişte bani au ajuns să se înjunghie, să se bage în închisoare. Dacă ar fi apelat la judecata noastră, nu s-ar fi ajuns

24/02 – din ediția RL

recunoaȘtere Bercea a pierdut respectul oamenilor

Bercea Mondial a pierdut respectul romilor

Bercea e exclus din comunitate, nu mai are onoare şi nici respect din partea romilor. E un exemplu negativ. De acum înainte, cazul Bercea va fi luat în discuţiile noastre când vom judeca astfel de conflicte.“ Florin Motoi, reprezentant stabor

aici. Dacă Bercea era până acum un om respectat în comunitate pentru că avea bani, recunoaştere şi o poziţie socială foarte bună, în momentul de faţă el a pierdut toate acestea. Dacă un om de nivelul lui, care are bani, ajunge să-şi taie nepotul pentru o casă, înseamnă că nu e omul care se prezintă în faţa oamenilor“.

Cine ar fura un ARO Doi membri dintr-un club al pasionaților de ARO au rămas fără mașini.

O

maşină veche de 15-16 ani, care nu costă mai mult de 1.500 de euro (cu îmbunătăţiri), ar trebui să fie în siguranţă în parcările din Bucureşti. Ei bine, lucrurile nu stau nici pe departe aşa. „Nu mi-am închipuit până acum că ARO s-ar putea fura”, spune Dan Chiriac. E şi motivul pentru care nu s-a gândit să-i monteze alarmă. Şi-a lăsat maşina într-o parcare de lângă Podul Grant,

peste drum de stadionul Giuleşti, pe 28 ianuarie 2011. „Un loc cu suficientă lumină pe timpul nopţii“, adaugă Dan. A doua zi dimineaţa, n-a mai găsit-o. Al doilea caz pe acest an a fost la exact o săptămână după primul. De data asta, ghinionistul se numeşte Cristian Ioniţă. Maşina lui se afla pe strada Panselelor, în sectorul 4, într-o parcare încadrată de blocuri. „Nici eu nu aveam alarmă la maşină”, recunoaşte Cristi.

Șeful staborului mai afirmă că acest caz „nu face din Bercea decât să-şi piardă respectul faţă de comunitate, să nu mai fie acceptat de comunitate ca un om de onoare, ca un om cu care să poţi face o afacere. Acest comportament negativ se reflectă asupra familiei lui, asupra copiilor săi. La noi, la romi, există căsătoriile aranjate. Într-un asemenea caz, nimeni nu o să mai vrea să se înrudească cu Bercea, pentru că face parte dintr-o familie unde membrii se înjunghie între ei“.

sănătate 22/02 – www.romanialibera.ro

Copiii cu Hunter Printr-o decizie arbitrară a autorităților medicale din România, șapte copii care suferă de o boală genetică îngrozitoare au fost lăsați fără tratament. Pentru a le salva viața, părinții au la îndemână două soluții: fie fac rost de cel puțin 250.000 de dolari, cât costă medicamentele, fie emigrează în alte țări unde tratamentul este plătit de stat. Vârsta la care trebuie început tratamentul este 2 ani.


4

săptămâna RL Nr. 21

ce urmează pe scurt

4/03/2011 – www.romanialibera.ro

8/03 – www.romanialibera.ro

Iarba verde de pe casă

Tango de 8 Martie

O clădire a primăriei va avea acoperiş „verde“, după un model creat de un copil. Acoperișurile verzi presupun folosirea spațiilor de pe clădiri pentru pajiști și grădini suspendate.

P

rimul acoperiş verde creat pe o instituţie publică, în România, va avea ca sursă de inspiraţie un desen realizat de un copil. Asociaţia Constructorilor de Acope­rişuri Verzi din România (ACAVR), care a fost lansată marţi la Cluj, a propus municipalităţii organizarea unui concurs în şcolile şi liceele oraş, iar desenul câştigător va fi pus în practică pe o clădire care aparţine primăriei. Thomas Emmerling, preşedinte şi membru fondator al ACAVR a explicat că aceste acoperişuri verzi sunt o soluţie pe care omenirea o foloseşte de mii de ani şi care, în secolul trecut, a revenit la modă, cu ajutorul unor tehnici moderne. Primele acoperişuri verzi sunt considerate Grădinile suspendate ale Babilonului. De asemenea, „la începutul anilor 1900 au început să se construiască primele acoperişuri verzi moderne. Unul din ele este cel de la staţia de tratare a apei de lângă lacul Moos din Elveţia“, spun reprezentanții ACAVR.

De 8 martie, doamnele şi domnişoarele din Cluj-Napoca îşi pot petrece seara într-un mod mai special. Casa Romană le-a pregătit o seară de „Tango argentinian“. Evenimentul va avea loc cu începere de la ora 19.00, la cafeneaua de pe strada Napoca 9. Localul le oferă clientelor separeuri pentru ca acestea să se simtă cât mai bine. Localul îi aparține cântărețului de muzică populară și romanțe Aurel Tămaș. 10/03 – www.romanialibera.ro

„Slugă la doi stăpâni“

Încurajări în Occident

În anii 1970, germanii au început să adopte pe scară largă această soluţie,iar în 2000,tot Elveţia a introdus o lege federală care încurajează folosirea acoperişurilor verzi.Acestea sunt adoptate, în Europa, inclusiv de patronii care construiesc fabrici. Costurile unui asemenea acoperiş, care reduce poluarea, atât cu praf cât şi cea fonică, dar şi factura la energie, se situează între aproximativ 40 şi 300 de euro pe metrul pătrat, în funcţie de complexitatea proiectului.

Acoperișurile verzi sunt tot mai la modă

5/03/2010 – revista Numai „U“

La începutul anilor 1900, au început să se construiască primele acoperişuri verzi moderne. Unul din ele este cel de la staţia de tratare a apei de lângă lacul Moos din Elveţia.“ reprezentanții ACAVR

10/03/2010 – supliment Timpul liber

Teatrul Naţional „Lucian Blaga“ din Cluj-Napoca invită publicul joi, 10 martie, la spectacolul „Slugă la doi stăpâni“ de Carlo Goldoni, în regia Monei Marian, care este și directoarea Teatrului Puck. Spectacolul va avea loc de la ora 19.00, iar preţul biletelor este de 30 lei, 25 lei, 15 lei, 10 lei, în funcţie de locul din sala de spectacol). Pentru studenţi, elevi şi pensionari preţul este de 7,5 lei. 10/03 – www.romanialibera.ro

SPectacol istoric la Opera Maghiară

Numai „U“, prezentă la derby-ul cu Gaz Metan Punk țigănesc la București Revista clubului sportiv Universitatea Cluj, Numai „U“, realizată de România Liberă în parteneriat cu clubul „studenţesc“, a ajuns la numărul 34 şi va apărea în acest weekend. Publicul care va veni la Sala Sporturilor „Horia Demian“, în special la derby-ul din baschetul masculin „U“ Mobitelco BT Cluj-Gaz Metan Mediaş, poate citi cronicile partidelor din etapele precedente la baschet, handbal şi volei, dar şi

un material în memoria lui Nicolae Ienac, managerul de la „U“ Mobitelco, decedat acum două săptămâni. De asemenea, fanii „studenţilor” pot afla din Numai „U“ şi în ce localitate clujeană se va construi o interesantă bază de pregătire pentru sportivii Universităţii. Revista va fi distribuită împreună cu biletele la derby-ul din baschet ce va avea loc sâmbătă, dar se va putea găsi şi în incinta sălii.

Gypsy, punk, ska, metal, rap, flamenco, cabaret, reaggae, dub… și multe stiluri, specifice „sound“ului unic al celor de la Gogol Bordello vor putea fi din nou auzite live la București. Trupa, în a cărei componență intră un ucrainean, doi ruși, un israelian, un etiopian, un ecuadorian și un american, o chinezoaică scoțiană și o thailandeză americană, amestecă sunetele tradiționale ale muzicii țigănești cu orice altceva se mai

poate cânta din acordeon, vioară, tobe, trompete sau saxofon. Și să nu uităm rock-ul și punk-ul sub care se îmbină toate aceste influențe multietnice. În 2010 trupa a lansat cel de–al șaselea album „Trans-Continental Hustle”, piese de pe acest material discografic urmând să fie cântate și la București în spectacolul de pe 9 martie. Concertul are loc la Sala Palatului. Biletele costă între 88 și 198 de lei.

Opera Maghiară din Cluj-Napoca invită publicul, joi, 10 martie, la spectacolul „Hunyadi Laszlo“ de Ferenc Erkel. Opera, în trei acte, va fi titrată în limba română şi va avea loc sub bagheta dirijorului Joszef Horvath. Rolurile principale vor fi interpretate de Zsuzsanna Bazsinka, în rolul lui Elisabetei Sălăjan, iar rolul lui Ladislau de Hunedoara de Tamas Daróczi. Spectacolul va avea loc de la ora 18.30.


Nr. 21

săptămâna RL

5

ce urmează cultură

societate

documentar

7/03 – www.romanialibera.ro

11/03 – www.romanialibera.ro

11/03 – supliment Aldine

Expoziţii la Muzeu

Studio TV pentru șomeri

Muzeul de Artă Cluj-Napoca prezintă în perioada 23 februarie-20 martie 2011 expoziţia de pictură „În miezul lucrurilor“ organizată de curatorul Ileana Pintilie cu lucrări selectate din creaţia unor tineri artişti timişoreni. Publicul poate urmări lucrările artiştilor: Daniel Brici, Gheorghe Fikl, Andreea Foanene, Cosmin Haiaş, Robert Köteles, Liliana Mercioiu Popa, Sorin Neamţu, Laurian Popa, Andrei Rosetti, Cristian Sida, Sorin Scurtulescu, Reka Ugron, Mihai Zgondoiu.

Şeful AJOFM Cluj, Daniel Don, va depune în aprilie un proiect pentru atragerea de fonduri europene cu care vrea să construiască un studio TV. Acesta va fi de fapt un birou dotat cu toată tehnica necesară transmiterii de imagini, pe Internet, către acei angajatori interesaţi să evalueze candidaţi de pe piaţa muncii din România, pentru anumite posturi. În acest fel, cele două părţi pot sta de vorbă faţă în faţă, dar fără să se deplaseze unul în ţara celuilalt.

Cum funcționa spionajul economic comunist

Prin deceniul şapte al secolului trecut, mare şedinţă a Comitetului politic executiv al C.C. al P.C.R. (celebrul CEPEX). O şedinţă strict secretă în cadrul căreia se făcea bilanţul unei acţiuni de anvergură, iniţiată şi condusă de „cel mai iubit fiu al poporului român“, tovarăşul Nicolae Ceauşescu: se analiza „rodul“ activităţii ministerelor, dar şi a celor 300 de agenţi secreţi trimişi peste hotare, în ţările cele mai dezvoltate – Germania, Japonia, Anglia, Franţa şi, desigur, SUA –, cu sarcini precise de a fura tehnologii de vârf care aveau apoi să fie aduse în România.

4/03 – supl. Meciul Campionilor

va apĂrea pe 11/03/2011 – www.romanialibera.ro

Rromii păstrează obiceiurile tradiționale

Coşmarul alb al rRomilor: căsătoriile între copii

Î

n prezent, între 50 şi 200 de mii de rromi pot fi bănuiţi că îşi mai căsătoresc copiii foarte devreme, adică la vârste cuprinse între 8-10 şi 14-16 ani. Aceşti rromi însumează 10-15 la sută din totalul etniei şi trăiesc în comunităţi tradiţionale. Acelea caracterizate, după manual, prin traiul împreună al mai multor generaţii, dictatura bărbaţilor şi un nivel de educaţie foarte scăzut. În acest context, România Liberă a încercat să afle de ce mai apar, cât de răspândite sunt, cât vor mai rezista şi nu în ultimul rând cum ar putea să fie fi eliminate aşa-numitele căsătorii timpurii.

mani) şi fost preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Rromi. „Eu ştiu că practica asta vine de când romii erau în slujba boierilor români. Stăpânii obişnuiau să cheme fetele rome frumoase în iatacurile lor. Era considerat dreptul lor să le revendice virginitatea. Aşa că romii fie le căsătoreau din timp, fie le pătau cu funingine ca să pară mai urâte“, spune Gruia Bumbu. Etnologul Delia Grigore, profesor de rromani la Facultatea de Limbi Străine din București, se declară ferm împotriva căsătoriilor între minori sub 14 ani, dar spune în schimb că în cazul adolescenților care se apropie de 18 ani, uniunile ar putea fi chiar cultivate. „Căsătoria tradiţională, nu timpurie, este menită să conserve puritatea fetei. La rromi există o neîncredere în societatea majoritară și ei caută să-și Căsătoriile timpurii vor persista „Căsătoriile timpurii se vor face aşa şi 100 de protejeze fetele. Dar eu nu aș impune acest cult ani de-acum încolo”, spune cu o voce aprinsă, al virginității, ci l-aș educa.Aş permite fără nici ca şi părul său roşcat, profesoara Elena Radu, un fel de problemă căsătoriile de la 16 ani peno susţinătoare fermă a discursului de tip tru că aşa s-ar ţine cont şi de realităţile lumii „mândră că sunt rromă”. Preia discursul Gruia moderne, unde oricum relaţiile consensuale Bumbu, director al organizaţiei Pakiv Româ- există de la vârste fragede”, spune Delia Grigonia („pakiv“ înseamnă încredere în limba rro- re.

Victorie sau adio titlu! CFR Cluj şi-a stricat în etapa trecută calculele pentru acest început de retur.

E

Căsătoria tradiţională, nu timpurie, este menită să conserve puritatea fetei. La rromi există o neîncredere în societatea majoritară și ei caută să‑și protejeze fetele. Dar eu nu aș impune acest cult al virginității, ci l-aș educa.“ Delia Grigore

galul cu Victoria Brăneşti le-a dat peste cap tactica alb-vişiniilor, iar de meciul cu Poli Timişoara, de sâmbătă seară, depinde în proporţie de peste 90% viitorul în clasament al elevilor lui Alin Minteuan. O victorie le-ar reda optimismul de a spera, măcar, la o minune, în timp ce la un rezultat de egalitate sau la o înfrângere, maxim un loc pe podium ar mai putea fi atins în acest sezon. CFR întâlneşte o echipă a Politehnicii Timişoara care nu a cunoscut înfrângerea în cele 19 partide de până acum din Liga I, care se află pe locul doi, la cinci puncte de liderul Oţelul Galaţi şi care nu a mai pierdut în faţa ardelenilor de trei meciuri. În acest sens, dacă feroviarii nu prea au nimic de pierdut astăzi, timişorenilor le-ar fi aproape fatal un eşec. CFR-Poli va începe la ora 19.00, iar toate detaliile despre acest meci pot fi găsite în revista „Meciul Campionilor“, ce va fi distribuită la stadion.


6

săptămâna RL Nr. 21

top 10 evenimente trecute Marea plasă imobiliară Mulți dintre speculanții imobiliari din perioada 2006-2008 vând acum în pierdere.

P

ână în 2008, printre români, entuziasmul de a cumpăra apartamente scumpe părea de neoprit. Analiștii economici previzionau creșteri de preț pentru următorul cincinal și, pentru că au mirosit că este loc de profituri rapide, și străinii s-au îngrămădit să își

investească banii în apartamente din România. Din păcate pentru ei socoteala nu s-a potrivit realității de astăzi. Numeroși speculanți imobiliari din perioada 20062008 s-au trezit că – în plină criză economică – apartamentele pe care le-au cumpărat nu mai au căutare.

VINERI, 25 FEBRuarie 2011

• Mii de apartamente au fost cumpărate înainte de declanșarea crizei, ca investiții. • Pentru a-și minimiza pierderile, proprietarii le vând astăzi și la jumătate de preț.

Vadim: „USL e o alianță ridicolă“

Vecini cu 50 miliarde de planete

Marți, 22 februarie

Marți, 22 februarie

P

P

rotocolul de colaborare de la Ilfov dintre PSD și PRM, semnat fără știrea liberalilor, ar putea periclita relațiile în Uniunea Social-Liberală. „Nu dau doi bani pe ce zice Crin Antonescu. USL e o alianță ridicolă. Noi și PSD avem aceeași grupă de sânge politic“, a spus liderul PRM, Corneliu Vadim Tudor. Colaborarea dintre PSD și PRM ar putea anula definitiv șansele ca UDMR să se alăture USL.

rimul recensământ cosmic arată că în galaxia Calea Lactee există cel puțin 50 miliarde de planete, dintre care aproximativ 500 milioane ar putea adăposti viața. Datele au fost colectate cu ajutorul cu ajutorul puternicului telescop Kepler al NASA, în cadrul unui studiu care a costat 600 milioane de dolari. Recensământul cosmic a fost bazat pe numărul de stele din Calea Lactee. Cercetătorii NASA au estimat că o stea din două are planete.

Vineri, 25 februarie

Luni, 21 februarie

Joi, 24 februarie

Protectorul șefului Vămii Ploiești

Botniță pentru ziariști

Drama fetiței fluture

Până să ajungă șef de vamă, Cornel Costea, reținut de procurorii anticorupție și apoi arestat preventiv, pentru luare de mită în formă continuată, a parcurs toate etapele la foc automat. În urmă cu șapte luni, el mai era încă inspector la ANAF București. Potrivit unor surse judiciare, el ar fi fost protejatul șefului ANAF, Sorin Blejnar.

Jurnaliștii care publică informații fără acordul expres al părților implicate în dosare penale aflate pe rol ar putea face închisoare de la 6 luni la 3 ani, dacă Parlamentul votează inițiativa legislativă a deputatului PDL Mihail Boldea. „Înfierați de multe ori oameni nevinovați“, argumentează parlamentarul. Reprezentanții societății civile spun că această inițiativă încalcă drepturile omului.

La 6 ani, Melita are pielea la fel de fragilă ca aripile unui fluture. O simplă îmbrățișare o poate răni. Dacă mușcă dintr-un măr, coaja îi zgârie gura și esofagul până la sângerare. Fetița face baie doar în apă rece, fiindcă pielea ei nu suportă căldura. Melita este unul din cei 72 de copii din România care suferă de „dermatoliză buboasă“, o boală rară care transformă corpurile copiilor în răni vii. Corpul lor nu sintetizează colagenul, substanța care leagă țesuturile din organism.

Miercuri, 23 februarie

Miercuri, 23 februarie

Vineri, 25 februarie

Marți, 22 februarie

Arhiva Bancorex va fi declasificată

Cine protejează taximetria ilegală?

Patriarhul Rusiei – vilă cât o catedrală

Cine e cu musca pe căciulă la Albița?

Aproximativ 2.000 de taximetriși își desfășoa­ ră activitatea în București, deși au primit autori­zații pentru alte localități din județul Ilfov. Para­doxal este faptul că această afacere clandestină de cel puțin 18 milioane de euro pe an, se desfășoară chiar sub nasul autorităților competente. Reporterii RL au solicitat serviciul unor astfel de taxiuri chiar în fața unor instituții publice care ar trebui să le sancționeze.

Patriarhul rus Kiril își construiește o vilă luxoasă în stațiunea Soci, în apropierea palatului de un miliard de dolari al premierului Vladimir Putin. Clădirea, de mari dimensiuni, este aproape finalizată și se află într-o zonă de pădure protejată. Gruparea Environment Watch North Caucasus a publicat imagini ale construcției și susține că o parte a pădurii a fost tăiată, deși este ilegal.

Procurorii care au descins la punctul de trecere a frontierei Albița au constatat că mulți dintre polițiștii care nu erau vizați de anchetă și-au angajat preventiv avocați ori s-au internat în spital. Șeful sectorului Albița al Poliției de Frontieră, Daniel Corban, alături de 52 dintre subordonații săi au fost ridicați de polițiști și de procurorii anticorupție și duși la sediul DNA București.

Arhiva Băncii Române de Comerț Exterior – Bancorex – care conține documente din perioada 1968-1989, va fi declasificată dacă Guvernul va aproba un proiect de hotărâre inițiat de AVAS. Printre documentele care ar urma să fie făcute publice se numără situații legate de încasările și plățile în valută, îndeplinirea planului de importexport, licitații externe, acorduri bilaterale, aranjamente bancare și contracte comerciale.


Nr. 21 săptămâna RL

ce a fost pe scurt 23/02 – din ediția RL

Cum arată Codul Muncii

Noul Cod al Muncii prelungește perioada de probă pentru noii angajați și oferă posibilitatea de a încheia, pe scară largă, contracte de muncă pe durată determinată. De asemenea, noua lege oferă posibilitatea angajatorilor să renunțe mai ușor la angajați. Guvernul și-a asumat răspunderea pentru acest Cod. Opoziția a anunțat o moțiune de cenzură îndreptată împotriva Guvernului. 24/02 – din ediția RL

Românii au încredere în BNR și SRI

Amănunte pe www.romanialibera.ro, 24 februarie 2011

Dosarul „Poșta“: miniștrii s-au turnat între ei Foștii colegi din Guvernul Tăriceanu Zsolt Nagy și Varujan Vosganian au dat vina unul pe celălalt, iar Dan Nica a fost denunțat de Sergiu Iliescu.

P

entru a scăpa de ancheta DNA, fostul ministru al Comunicaţiilor Zsolt Nagy dă vina pe fostul şef al Finanţelor Varujan Vosganian. Ex-ministrul Dan Nica, în schimb, a fost denunţat de Sergiu Iliescu, un subordonat al lui Zsolt Nagy. Acum, şi Vosganian, şi Nica sunt cercetaţi pentru abuz în serviciu. Ce rol a jucat fostul ministru al Finanţelor din timpul guvernării Tăriceanu, Varujan Vosganian, şi cât de mult a fost implicat fostul ministru al Comunicaţiilor din guvernarea Năstase, Dan Nica, în tranzacţia anchetată de DNA, prin care statul (respectiv Poşta Română) a renunţat la proprietatea unui imobil în beneficiul unei firme private? Detalii noi şi răspunsuri surprinzătoare cu privire la afacerea care a prejudiciat bugetul cu peste 8 milioane euro au în acest moment doi foşti oficiali guvernamentali de rang înalt - ex-ministrul UDMR al Comunicaţiilor Zsolt Nagy şi Sergiu Iliescu, fost director în cadrul aceluiaşi minister.

Dezvăluiri de la cel mai înalt nivel

Românii nu mai au încredere în Președinție, Guvern sau Parlament. Ei își pun încrederea în Banca Națională a României și în Serviciul Român de Informații, arată un sondaj IRES. La capitolul încredere, BNR are o cotă de 59 la sută din totalul respondenților, SRI de 37 la sută, Poliția de 27 la sută și DNA de 27 la sută.

Aşadar, dezvăluirile vin acum de la cel mai înalt nivel: implicarea lui Vosganian în controversata tranzacţie este susţinută intens de nimeni altul decât fostul său coleg de cabinet, ministrul de resort Zsolt Nagy. Iar despre rolul lui Dan Nica, detaliile, ajunse acum la DNA,vin de la Sergiu Iliescu, subordonatul aceluiaşi Nagy. În acest nou dosar, desprins din speţa în care fostul ministru de Justiţie

23/02/2010 – din ediția RL

21/02 – din ediția RL

Monstrul din Loch Ness revine

O imagine cu o siluetă ciudată din lacul Windermere din Scoția a fost catalogată drept cea mai bună imortalizare a monstrului din Loch Ness. Poza, realizată recent de un tânăr, arată un obiect cu trei cocoașe care iese la suprafața lacului. Bărbatul a declarat că a fost înspăimântat de animalul „cât trei mașini“. Imaginea a fost surprinsă cu un telefon mobil.

7

România, liderul artei mondiale Agenţia internaţională de ştiri Global Post prognozează că următorul val în literatură va fi românesc şi susţine că cel mai recent film al Sofiei Coppola este influenţat de minimalismul cinematografiei noastre. Sub titlul „De ce a ajuns arta românească cunoscută la nivel global”, agenţia internaţiona-

lă de ştiri Global Post face o amplă analiză a evoluţiei artei româneşti în străinătate. Articolul a fost preluat pe continent de publicaţia spaniolă „La Informacion“ cu titlul şi mai generos „România, sau cum să devii, dintr-o ţară necunoscută, liderul panoramei artistice internaţionale“.

Foștii miniștri au ajuns inculpați

Tudor Chiuariu este judecat pentru abuz în serviciu, protagoniştilor Dan Nica şi Varujan Vosganian procurorii l-au mai alăturat şi pe omul de afaceri Sorin Creţeanu, patronul firmei Comnord. Această societate a fost principala beneficiară a afacerii în urma căreia Tudor Chiuariu şi Zsolt Nagy au fost deja trimişi în judecată în aşa-numitul dosar „Poşta“. publicitate


8

săptămâna RL Nr. 21

top viitor sport 4/03 – supliment Meciul Campionilor

Astra vrea să învingă CFR

Echipa Astra Ploiești dorește cu orice preț să învingă CFR Cluj în meciul pe care campionii îl vor disputa în capitala petrolului românesc. Și asta cu atât mai mult cu cât ploieștenii au reușit să debuteze cu dreptul în noul sezon, după ce au învins o altă echipă din Ardeal, Gloria Bistrița, cu scorul de 1-0. În tentativa de a-i învinge pe campionii României, care au reușit doar o remiză pe terenul celor de la Victoria Brănești, ploieștenii mizează pe o serie de jucători cu experiență. Astfel, pe lângă Mihalache sau Rohat, jucătorii care pot închide ermetic defensiva ploieștenilor, aceștia mizează și pe atuurile mijlocașului Adrian Mihalcea, fosta vedetă a celor de la Dinamo București. De asemenea, suporterii ploieștenilor mizează și pe revenirea pe gazon a atacantului Fatai.

8/03 – supliment NY Times

4/03/2011 – RL, Aldine

Cum au colonizat elvețienii Bugeacul

Rusia începe să foreze petrol arctic Oceanul Arctic este un mediu ostil pentru forarea după petrol.

D Mina Uricani, redeschisă 9/03 – Ediția de Transilvania

A

ctivitatea Minei Uricani a fost reluată pe 1 martie, după ce în urmă cu o lună a avut loc un accident în care au murit patru muncitori şi un inginer. Decizia de redeschidere a minei a fost luată în urma unui control al tuturor lucrărilor din subteran. Potrivit unei informări a Companiei Naţionale a Huilei (CNH) Petroşani, în perioada următoare activitatea principală va fi de recondiţionare a lucrărilor miniere afectate de deflagraţiile produse pe 5 februarie.

ar acest lucru nu împiedică Rusia să se apuce de treabă, iar companiile din alte țări sunt nerăbdătoare să o urmeze. Rusia, ale cărei rezerve continentale încep să se subțieze, a semnat în ianuarie un acord pentru explorarea zonei arctice cu gigantul British Petroleum, ale cărui perpective de forare off-shore în Statele Unite au fost distruse de dezastrul ecologic produs de o platformă a companiei anul trecut în Golful Mexic. Alte companii occidentale încearcă să profite de deschiderea Rusiei față de forarea unor noi zone oceanice și încep discuții similare cu Moscova. Alte țări cu ieșire la Oceanul Arctic, mai ales SUA și Canada, s-au ferit însă să foreze aici, din considerente atât de securitate, cât și de protecție a mediului. publicitate

Saptamana RL - nr 21  

Romania libera - Saptamana RL nr 21

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you