Page 1

Panorama Sítná, 1971  

snímek centra Kladna ze Sítné