Podnikani se SiberianHealth

Page 1

Vaše vlastní

Česká republika

PODNIKÁNÍ se SIBERIAN HEALTH


SIBERIAN HEALTH je jedním z nejvýznamnějších světových výrobců produktů, určených pro podporu zdraví a pro zkrášlení. Vlastní Výzkumné a inovační středisko, vlastní výroba, patentově chráněné technologie a postupy jsou zárukou efektivity našich produktů, poptávaných zákazníky v mnoha státech světa.

Rusko

USA

Tádžikistán

Kyrgyzstán

Bulharsko

Česká republika

Uzbekistán

Ukrajina

Německo

Kazachstán

Mongolsko

Litva

Turecko

Lotyšsko

Moldávie

Ázerbájdžán

Bělorusko

Kvalitní a účinné přírodní produkty, obšírná struktura oficiálních Zastupitelství v různých státech světa, mnohaúrovňové programy podpory podnikání dovolují každoročně desítkám tisíc Partnerů SIBERIAN HEALTH vytvářet své vlastní, stabilně se rozvíjející podnikání. V současnosti je SIBERIAN HEALTH jednou z vůdčích společností, která dynamicky rozvíjí svou činnost v oboru přímého prodeje. V hospodářském roce 2010 dosáhla SIBERIAN HEALTH 81% nárůstu obchodního obratu.


OBSAH

2 8 10 27 34 36 39

Dovolte, bychom se představili: SIBERIAN HEALTH

Vytvořte si svou vlastní budoucnost!

Učíme se základům

Můj cíl: doplňkový příjem

Můj cíl: ZÁKLADNÍ příjem

Můj cíl: mezinárodní kariéra

Program pro stálé klienty

1


Taťjána Gorochovská Prezident Jurij Gičev Vedoucí Vědeckého a inovačního střediska

Vítejte ve světě SIBERIAN HEALTH! Ode dne založení až po současnost naše Společnost směřuje k vytváření a neustálému zdokonalování co nejlepších podmínek pro skutečně aktivní lidi. Pro všechny, kteří chtějí mít svůj vlastní podnik a chtějí být úspěšnými podnikateli. Široký zeměpisný záběr, štědrý plán odměn, novátorská produkce, plnohodnotný cyklus podnikání – počínaje vědecky propracovanými postupy a konče realizací produkce to vše dovoluje každému zabývat se stabilním a rozvíjejícím se podnikáním, nepřihlížeje ke vzdělání, věku, víře, politickým názorům a místu bydliště. Můžete bez vstupního kapitálu začít budovat svůj vlastní – úspěšný, prestižní a dlouhodobě prosperující podnik. Tak, jak se to podařilo již tisícům lidí v různých státech světa! Z celého srdce Vám přejeme úspěch!

Dovolte, bychom se představili: SIBERIAN HEALTH


1

Inovace ruských vědců

Spoluprací s podnikáním SIBERIAN HEALTH Partneři začínají pracovat se vskutku jedinečnými výsledky práce ruských vědců; s produkty, jejichž základem jsou sibiřské léčivky. Patnáctileté zkušenosti Společnosti dokazují, že se zákazníci ztotožňují s našimi výrobky, každoročně je nakupují a jsou jimi nadšeni. Protože naše produkty jsou opravdu účinné!

2

Společnost úplného cyklu

Výzkumem rozpracováváme, vyrábíme a realizujeme prodej svých produktů sami, a tím zajišťujeme skutečnou exkluzivitu sortimentu. Klíčové výrobky jsou v RF patentově chráněny.

3

Možnosti Mezinárodní Expanze

4

Pozoruhodná růstová křivka

Společnost každoročně zahajuje oficiální prodej ve třech nových státech. Každý měsíc zahajuje činnost pět nových Zastupitelství Korporace v různých městech po celém světě.

5

Vždy stabilní příjem

6

Péče o NAŠE partnery

SIBERIAN HEALTH se nepřetržitě vyvíjí a již déle než 15 let , rok od roku, zlepšuje ukazatele svého hodnocení. Pomáháme vytvářet takové podnikání, které naši Partneři mohou odkázat svým dědicům.

Naši společnost založili lidé, kteří se sami angažovali v oblasti podnikání prostřednictvím přímého prodeje. Dobře vědí, na čem je založena práce každého z nás. Od momentu založení až do současnosti jsou schopni nalézat řešení, která práci v SIBERIAN HEALTH činí pro podnikání prostřednictvím přímého prodeje pohodlnou a efektivní.

7

Podnikání pro lidi

Tím nejdůležitějším v patnáctileté historii SIBERIAN HEALTH jsou příběhy úspěchu jejích Partnerů. Příběhy tisíců těch nejobyčejnějších lidí, kteří díky svému úsilí dosáhli Úspěchu; nezávisle na věku, pohlaví, vzdělání. Chopili se možnosti získat stabilní měsíční příjem, možnosti realizovat své nejsmělejší sny a touhy; svých přání cestovat na nejkrásnější místa planety – mnohdy poprvé ve svém životě.

Obrat SIBERIAN HEALTH jen v posledních třech letech dosahoval nárůstu 68%, 77% a 81%. Stejného tempa růstu dosáhlo podnikání jejích Partnerů!

68% 2008

77% 2009

81% 2010

3


Vlastní výrobní základna poskytuje Korporaci neocenitelné vědeckovýzkumné a tržní výhody.

1. SKVĚLÁ CENA. Snížením počtu

prostředníků a kontrolou výrobních cen s cílem stálé optimalizace nákladů SIBERIAN HEALTH nabízí optimální cenu produktů pro své Klienty.

2. RYCHLOST. Rozvinutá moderní

výrobní základna SIBERIAN HEALTH dovoluje RYCHLÉ začlenění nových objevů ruských vědeckých institucí.

3. EXKLUZIVITA. Objednávka u

subdodavatele NEZARUČUJE, že jiný klient tohoto výrobce, tzn. konkurenční společnost, nedostane stejné výrobky pod jiným názvem. Výsledky vědeckého a marketingového výzkumu SIBERIAN HEALTH jsou realizovány ve vlastních výrobních kapacitách, což dovoluje garantovat našim Klientům SKUTEČNOU EXKLUZIVITU receptur.

společnost úplného cyklu

Výroba «Laboratoř moderního zdraví» je hlavní výrobní základnou SIBERIAN HEALTH

Dovolte, bychom se představili: SIBERIAN HEALTH


Nejmodernější výrobní technologie, spolu s nejmodernějším zařízením umožňuje rychle a zavčas uplatnit nejlepší výsledky ruského výzkumu a včlenit je v aktuální a konkurenceschopné produkty. Vytvářením a stálým technologickým rozvojem, spolu s obnovou vědecké a výrobní základny získává SIBERIAN HEALTH nové impulsy rozvoje, což jí zajišťuje vedoucí úlohu na ruském trhu a otevírá jí rozsáhlé možnosti pro práci i za hranicemi země. Výrobní potenciál «Laboratoře moderního zdraví» umožňuje realizovat nejnovější výsledky výzkumu ruských vědců a odborníků Vědeckého a inovačního střediska; aplikovat je ve výrobě nových, jedinečných produktů, které SIBERIAN HEALTH každoročně vyrábí a uvádí na trh. Jedná se o více než 10 položek roční produkce.

5


Vědci, působící ve Vědeckém a inovačním středisku SIBERIAN HEALTH

Doktor lékařských věd, profesor, akademik Ruské ekologické akademie, vedoucí rusko-bulharského vědeckého a vzdělávacího střediska SIBERIAN HEALTH Jurij Petrovič Gičev

Vedoucí Vědeckého a inovačního střediska Jurij Gičev

společnost úplného cyklu

věda

Vědecké a inovační středisko SIBERIAN HEALTH je vědecko-výzkumnou základnou, významnou měrou se podílející na celém výrobním procesu. Nejnovější poznatky medicíny a biotechnologií jsou rozpracovány v programech i výrobě nových biologicky aktivních preparátů, určených speciálně pro aplikaci v nových programech.

Doktor lékařských věd, profesor Sibiřské státní lékařské university, ředitel firmy «Biotechnologie» Sergej Nikolajevič Udincev

Základní směry působení Vědeckého a inovačního střediska •

Vyhledávání perspektivních technologií a biologicky aktivních látek, jejich rozpracování národními vědeckými institucemi.

Rozsáhlé klinické výzkumy léčebně-preventivní účinnosti biologicky aktivních látek a preparátů.

Vypracování programů aplikace biologicky aktivních produktů.

Vypracování a výroba nových biologicky aktivních preparátů.

Působení v oblasti předávání informací: příprava tiskových materiálů, programové zabezpečení a zajištění seminářů k otázkám komplexního využití biologicky aktivních preparátů.

Kandidát lékařských věd, lékař-onkolog nejvyššího kvalifikačního stupně Vladimír Stěpanovič Karanik

Dovolte, bychom se představili: SIBERIAN HEALTH


VĚDECKÉ ZÁKLADY TVORBY NOVÝCH PRODUKTŮ V SIBERIAN HEALTH

ENDOEKOLOGIE

Vědci, spolupracující ve Vědeckém a inovačním středisku SIBERIAN HEALTH (jejichž vedoucím je Doktor lékařských věd, profesor, akademik Ruské ekologické akademie Jurij Petrovič Gičev), se aktivně účastní realizace vědeckých poznatků o čistotě vnitřního prostředí organizmu (endoekologie). Aplikují své výzkumy a pomáhají vytvářet nové moderní prostředky endoekologiké korekce a způsob jejich využití - základ soustavy preparátů pro buněčnou očistu «Prameny čistoty», chráněných Patentem RF (č.2297843, prvenství vynálezu datované 19.10.2004).

ADAPTAČNÍ TRENDY

Vědecké a inovační středisko SIBERIAN HEALTH, sdružující vědce s nejrozličnějšími specializacemi, aktivně rozvíjí a podporuje ty adaptační trendy, které řeší nejen otázky kvality života v současných podmínkách, ale i problémy, týkající se dlouhověkosti. Jedním z vůdčích vědců, zabývající se vlivem aktivních adaptogenů na lidské zdraví, je doktor lékařských věd Sergej Nikolajevič Udincev. Receptury a technologické postupy výroby produktů SIBERIAN HEALTH, vytvořené na základě rostlinných adaptogenů, jsou jedinečné a originální, jsou chráněny patentem Ruska (č. 2125815, prvenství vynálezu datované 8.7.1997).

CHRONOBIOLOGIE

Chronobiologie je poměrně «mladá» věda, která se kromě výzkumu vzájemných vztahů biorytmů a lidského zdraví zabývá vypracováním způsobů a nalézáním prostředků pro obnovu a harmonizaci narušených biorytmů. V současnosti je tento směr považován za jeden z nejperspektivnějších v profylaktické medicíně, protože působí na nejrůznější příčiny vzniku mnohých onemocnění. SIBERIAN HEALTH jako jedna z prvních zahájila praktickou realizaci principů moderní chronobiologie a vytvořila první specializovanou linii prostředků chronobiologické korekce. Série «Živá buňka» a vitamínový a minerální komplex «Rytmy zdraví» jsou patentově chráněny (č. 2317822, prvenství vynálezu datované 23.11.2004).

7


DOPLŇKOVÝ PŘÍJEM Zajímá mě DOPLŇKOVÝ příjem a mohu tímto způsobem podnikání trávit několik hodin týdně.

jakou cestu spolupráce si vyberete Vy?

Vytvořením skupiny loajálních Klientů a aktivních Konzultantů snadno dosáhnete doplňkového příjmu € 200 až € 1.500 měsíčně.

Informace o možnostech doplňkového příjmu na stranách 30-31.

Vítězové programu «Cestování jako dárek». Březen 2009, Indie, Goa, hotel «The Leela Kempinski».

Svůj doplňkový příjem můžete zvýšit a přitom objevit ty nejkrásnější kouty světa. Nabízíme vám seznámit se s možností cestování se Společností dvakrát ročně!

Vytvořte si svou vlastní budoucnost!


ZÁKLADNÍ PŘÍJEM Chci se tímto způsobem podnikání zabývat jako svou základní činností, s příjmem € 2.000 – € 5.000 měsíčně.

Rozhodli jste se věnovat se tomuto podnikání důkladně? Prémiový program Společnosti dovoluje vydělávat průměrně 10-12 % obratu vámi vytvořené struktury. Předpokládaného příjmu můžete dosáhnout za tři až pět měsíců.

MEZINÁRODNÍ KARIÉRA Chci svůj čas a energii věnovat perspektivní činnosti, vybudovat si mezinárodní kariéru, dosáhnout finanční nezávislosti.

Obrovské množství osob nejrůznějšího věku a povolání dosáhlo kvalifikace mezinárodní úrovně, protože se zaměřili na dosažení těch nejvyšších met.

Informace o možnostech základního příjmu na stranách 34-35.

Informace o možnostech mezinárodní kariéry na stranách 36-37.

Vítězové programu «Rychlý start» na slavnostní scéně SIBERIAN HEALTH.

Hongkong, hotel «Šangri-La», místo konání V. Mezinárodní konference Leaderů SIBERIAN HEALTH.

Jak získat při budování vlastního podnikání bonus $ 3.000 a nádherné cestování jako dárek? Připojte se k programu «Rychlý start»!

Možnost přejít na jinou životní orbitu. Učit se od nejlepších byznys-trenérů na zahraničních konferencích. Cestovat tam, kde si mohou dovolit být jen ti nejlepší. Stát se opravdu zámožným.

9


SNY?

CÍLE!

PLÁNY!

UČÍME SE ZÁKLADŮM


1.Stanovte si své životní pozice.

Proč jsem se přidal k podnikání se SIBERIAN HEALTH? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

2. ZDRAVÍ: MÉ CÍLE

Jak se chcete každý den cítit? Co chcete změnit na svém zdraví? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

3. ŽIVOTNÍ STYL: MÉ CÍLE

Co byste ve svém žitě chtěli změnit? Možná byste se chtěli zbavit dluhů, více se věnovat své rodině, pořídit si byt nebo dům? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

Je důležité uvědomit si, že přímé prodeje nejsou vůbec žádnou cestou k snadnému a rychlému zbohatnutí. Je nezbytné věnovat této činnosti jisté úsilí. Je to však účinný způsob, jak investovat svůj čas i síly do poměrně výnosné práce. Je to ušlechtilé podnikání, poskytující možnost dosažení příjmů, které předčí vaše očekávání! Jak RYCHLE chcete dosáhnout svého cíle? Rychlost vašeho postupu k cílům PŘÍMO závisí na času, který do Podnikání se SIBERIAN HEALTH investujete.

4. PODNIKÁNÍ: MÉ CÍLE

Čeho chcete podnikáním se SIBERIAN HEALTH dosáhnout? Jaká hodnost, jaký příjem, jaký bonus za dosažení kvalifikace se vám líbí? ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

Nakolik upřednostňuji své podnikatelské cíle

Nyní

Za 1 měsíc

Za 6 měsíců

Za 1 rok

Kolik času týdně budu věnovat podnikání se SIBERIAN HEALTH?

Jaký chci mít příjem

Jaký příjem (ideální) je nezbytný pro mne a mou rodinu?

Posuďte své cíle s vaším nejbližším Mentorem v hodnosti Leadera. Společně sestavte Plán Činností, vedoucí k dosažení vašich cílů. 11


ZAČNĚTE POUŽÍVAT PRODUKTY SIBERIAN HEALTH Později si uvědomíte, že Klienti mnohem raději nakupují výrobky od toho, kdo opravdu zná produkci, než od těch, jejichž znalosti produktu jsou omezené nebo založené na cizích zkušenostech. Proto vám doporučujeme, abyste sami začali aktivně používat produkty SIBERIAN HEALTH, což vám umožní během prezentací účinně předat su osobní zkušenost. Právě tím si získáte důvěru současných i budoucích Klientů!

CÍLE: •

Skuteční Klienti se objeví jen tehdy, když budete mít své vlastní výsledky, svůj PŘÍBĚH. Lidé vám budou důvěřovat.

Díky produktům budete mnohem lépe vypadat a budete déle aktivní!

Co se nachází NA POLIČKÁCH, STOLECH a v koupelně vašeho bytu? Pro váš rozvoj je důležité, aby se jak u vás doma, tak v pracovním prostředí objevila produkce SIBERIAN HEALTH

JAK ZAČÍT POUŽÍVAT PRODUKT 1. Vyberte si program podle katalogů Společnosti. Věnujte pozornost speciálním nabídkám v katalogu!

ABYSTE si správně sestavili program, seznamte se s příslušnou rubrikou katalogu.

UČÍME SE ZÁKLADŮM

2. Postarejte se o to, aby ve vaší kuchyni a koupelně stála produkce SIBERIAN HEALTH na co nejlépe viditelném místě. 3. Používejte produkty KAŽDODENNĚ.


Společně s Mentorem sestavte svůj první PŘÍBĚH PRODUKTU Nejlepší osnova příběhu: • Jaké jste měli problémy se zdravím nebo svým vzhledem? • Co užívám? (Co používám?) • Jaký je výsledek? DŮLEŽITÉ! Vaše příběhy musí být výrazné, inspirativní, založené na celém sortimentu produkce – kosmetických přípravků i BAD. Příběh vyprávějte ne déle, než 30 vteřin. Nemusí být příliš dlouhý. Vyhněte se zbytečným detailům. Zapamatujte si: nejste pracovník reklamního byznysu. Nemusíte si příběh vymýšlet nebo ho vyumělkovat. Váš příběh může být i podivuhodný, i prostý. Hlavní věc je, aby byl skutečný. Napište svůj příběh:

_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ Vyprávějte svůj příběh o produktu na nejbližším setkání konzultantů a klientů!

13


Vyberte si, jakých Programů Rozvoje Podnikání se chcete zúčastnit.

CÍLE •

Jedná se o důležitý krok, kterým se formuje a upevňuje návyk prosazení produktu a nábor v prvních měsících vaší práce

Výsledkem je, že vaše podnikání získá vynikající dynamiku a vy dosáhnete příjmů mnohem rychleji!

Vznikne váš Příběh o Podnikání, který vám bude nápomocen při vytváření vaší skupiny.

VAŠE ČINNOST 1. Spolu s Mentorem naplánujte každodenní činnost, vedoucí k Vítězství v programech. 2. Upřesněte si veškeré detaily programů na webových stránkách v oddíle «Programy Rozvoje Podnikání». 3. Registrujte se v osobní kanceláři na web-stránkách v oddílu «Programy Rozvoje Podnikání». UDĚLEJTE to ihned!

Účast v Programech rozvoje Podnikání je výhodná a prestižní záležitost! Přináší úspěch a slušný příjem!

Je to ocenění a velkolepé ODMĚNY od Společnosti!

UČÍME SE ZÁKLADŮM


Program «Cestování k moři» Můžete se stát vítězem v jednom z týmů a získat ocenění a odměny – hodnostními odznaky počínaje, a zlatými šperky konče: Dvakrát v roce – od dubna do července a od října do ledna - se mohou Významní konzultanti, Vedoucí konzultanti nebo Profesionálové stát účastníky programu Cestování, a spolu s týmem vítězů odcestovat do jednoho z nejlepších světových letovisek. Prostě rozvíjejte své podnikání rychleji než ostatní a získejte účast v nezapomenutelných zájezdech, jako doplněk k rostoucím příjmům. Podrobnosti o Programu cestování najdete na webu Společnosti.

RYCHLÝ START

Můžete získat doplňkové bonusy $ 200 až $ 3.000; též báječnou cestu k moři!

Hlavní podmínkou získání bonusu v programu «Rychlý start» a souvisejícího Ocenění je dosažení vybrané kvalifikace ve lhůtách, určených Společností nebo ještě dříve. Podrobnosti o programu jsou uvedeny na stranách 32 – 33.

15


Registrujte se na UDÁLOST SPOLEČNOSTI a naplánujte si, v jaké nominaci získáte své První Ocenění! Nezbytný krok pro vynikající start!

Je všeobecně známo, že společná práce napomáhá dosažení lepších výsledků, než když pracujete sami. V tradičním podnikání se kvůli tomu pořádají schůze, porady, obchodní obědy. SIBERIAN HEALTH, v rámci rozvoje této praktiky nabízí svým Partnerům možnost zúčastnit se akcí, které jsou zároveň seriózním tréninkem a mocnou podporou.

Všichni nejúspěšnější Partneři Společnosti se zúčastnili své první Události ihned v průběhu prvních měsíců od okamžiku zahájení spolupráce se SIBERIAN HEALTH. Právě první stupeň vzdělání je pro nového Partnera nejúčinnější způsob jak:

Pravidelná účast na školicích Akcích SIBERIAN HEALTH je to NEJLEPŠÍ, co pro své Podnikání můžete udělat.

vyslechnout rady o vedení podnikání

formovat osobní vztah ke Společnosti, její produkci a svému podnikání

získat nezbytné vědomosti a reálnou zkušenost, předané nejvýkonnějšími Leadery

prostudovat si technologie Společnosti, vedoucí k vítězstvím v prémiových programech, kariérnímu růstu, zvýšení příjmů

dosáhnout svého prvního veřejného ocenění!

Získat informace o Akcích Společnosti a registrovat svou účast na nejbližší Události můžete na web-stránkách v záložce «Harmonogram Událostí».

Vyberte si Program pro své PRVNÍ Ocenění od Společnosti!

UČÍME SE ZÁKLADŮM


Společnost pořádá čtyři klíčové akce;

je VELMI důležité zúčastnit se jich! 1. Oslava pracovního Úspěchu (září). 2. Podnikatelský kongres (březen). 3. Zimní Podnikatelský seminář (listopad-prosinec). 4. Letní Podnikatelský seminář (květen-červen).

Kruh leaderů VÁŠ PLÁN ÚSPĚCHU

PODNIKATELSKÝ KONGRES BUSINESS CONGRESS

OV VE ÁNÍ K LT O TH MOŘI E SE A

CES TO OŘI TRA VÁNÍ K M VEL TO THE SEA

ST CE RA T

OSLAVA PRACOVNÍHO ÚSPĚCHU KORPORACE «SIBIŘSKÉ ZDRAVÍ» THE SIBERIAN HEALTH CORPORATION BUSINESS SUCCESS CELEBRATION

YOUR PLAN OF SUCCESS

Kruh leaderů – to je investice Společnosti do VAŠEHO podnikání! 17


Zúčastněte se MĚSTSKÝCH AKCÍ. Zjistěte od svého Mentora ROZVRH školících akcí, pořádaných ve vašem městě.

Priklad klasické schéma práce v kanceláři. 1. týden

po út st čt pá so ne

13.00–15.00 Souhrnné školení podle výsledků měsíce (jednou za měsíc)

2. týden 3. týden 18.00: Strukturní hodina 14.00-15.00: Webinář 18.00: Obchodní schůzky 18.00: Školení pro nové partnery 14.00-15.00: Webinář 18.00: Prezentace produktu 15.00: Mistrovský kurz 15.00: Školení o podnikání 10.00–17.00 Regionální akce (jednou za dva měsíce)

Témata školících akcí musíte upřesnit se svým Mentorem. Webináře probíhají v novosibiřském čase GMT+7.

UČÍME SE ZÁKLADŮM

4. týden

13.00–15.00 Den Klienta


V případě, že žijete ve vzdáleném městě nebo zemi, připojte se ke školícím akcím prostřednictvím SKYPE z hlavní kanceláře Společnosti

Rozvrh regionálních školících akcí a webinářů je možné zjistit na webových stránkách Společnosti v oddíle «Školení».

19


Začněte s KLIENTY hovořit o SIBERIAN HEALTH Rozhlédněte se kolem sebe. Kolik produktů osobní hygieny denně používáte? Každý z nás se pravidelně sprchuje, čistí si zuby, myje vlasy… Určitě máte ve svém okolí osoby, kterým můžete nabídnout něco z bohatého sortimentu SIBERIAN HEALTH!

1. K tomu budete potřebovat Katalogy.

Důležité! Katalogy se nemají povalovat doma, musí pracovat! Katalog pracuje i tam, kde nejste, 24 hodin denně a vždy za vás! Podle statistik každý katalog přináší minimálně jednu objednávku. Čím více lidí si prohlédne katalog, tím více objednávek získáte.

Ve svém arsenálu musíte mít každý měsíc 10 katalogů.

Vezměte 10 katalogů a půjčte je 10 lidem na dva dny. Za dva dny sesbírejte objednávky a znovu půjčte katalogy 10 dalším. Dva dny uběhnou velice rychle, proto už v úterý musíte vědět, komu půjčíte katalogy ve čtvrtek.

Proto musíte mít vlastní kartotéku Klientů. Jak ji vést se dozvíte od svého Mentora.

Vaši stálí Klienti musí vždy s objednávkou dostat čerstvý výtisk Katalogu.

Dejte Katalog svému Klientovi a požádejte ho, aby ho půjčil svým příbuzným, známým a přátelům. Je to skvělá příležitost, jak rozšířit kruh svých Klientů a získat doporučení.

Čím více lidí si prohlédne Katalog, tím více získáte Klientů (a každý nový Klient je potenciální obchodní partner!).

Nezapomeňte podepsat Katalog a uvést v něm svůj kontaktní telefon.

Připravte se na schůzku s Klientem, označte si v Katalogu místa, která by podle vašeho názoru mohla právě jeho zajímat.

Zlaté pravidlo Konzultanta: katalog mít vždy při sobě!

2. Poskytněte prvotřídní klientský servis!

Všichni jsme rádi, když jsme obslouženi co nejlépe. Staňte se nejlepším Konzultantem v oboru Krásy a Zdraví! Potom budete mít opravdu velikou skupinu klientů! Buďte ke svým Klientům pozorní! Proč? Lidem je vlastní schopnost zapomínat detaily a splést se. Kromě toho, v prvních dnech mohou Klienta napadnout otázky, spojené s používáním produktu. Vaším úkolem v tomto období je pomoci Klientovi orientovat se a odpovědět mu na otázky. Telefonáty v následujících dnech vám pomohou získat zpětnou vazbu. Je to také jedinečná příležitost seznámit Klienta s novinkami produkce nebo mu povědět o akcích, které Společnost právě pořádá. Abyste se dozvěděli o výsledcích používání produktu, určitě svému Klientovi zavolejte! Dohodněte si schůzku za účelem získání informací o výsledcích používání produktu a zároveň nabídnutí další produkce a získání nové objednávky.

UČÍME SE ZÁKLADŮM


3. Aby vaše spolupráce s Klientem byla dlouhodobá, je nezbytné zapojit ho do akcí, pořádaných pro Klienty vašeho regionu. Mohou to být: • tématické prezentace, • dny pro klienty, • školení o produktu, • mistrovské kurzy. Právě účast na akcích, kde se Klienti setkávají, dovoluje rozšířit sortiment produktů, používaných Klientem, formuje jeho loajalitu ke Společnosti, kulturu používání produktu a úsilí o zdravý životní styl! Veškeré úsilí, vámi vynaložené v prvním a následujících měsících vám pomůže rychle sestavit Skupinu Klientů a získat slušný příjem již od prvního měsíce spolupráce. Stálí a spokojení Klienti jsou základem vašeho podnikání!

4. Naučte se pořádat mistrovské kurzy krásy.

Je to vynikající způsob, jak vytvořit důvěrný vztah s Klientem a realizovat dobrý obchod za pouhou jednu hodinu.

5.Pro sestavení skupiny STÁLÝCH Klientů můžete využít «Program pro stálé Klienty». Věnujte pozornost doplňující informaci na straně 39.

21


Začněte sestavovat VLASTNÍ PODNIKATELSKÝ TÝM Vaše podnikání se bude rozvíjet tím rychleji, čím rychleji se noví Partneři připojí k prosazení produktu. • • • • • •

Začínáte od používání produktů, ověřujete si výsledky a se svými poznatky se dělíte s okolím. Takovýmto způsobem formujete kruh stálých Klientů, což vám umožňuje získávat každý měsíc prémie za osobní prodeje. Potom mezi svými známými a přáteli nalézáte takové, kteří se také chtějí připojit k vaší skupině, a vy je učíte tomu, co již sami znáte. Brzy zjistíte, že se vaše skupina rozrostla a každý den se rozrůstá i nadále. Tím, že pomáháte a učíte ostatní, pomáháte své skupině budovat strukturu organizace a jako Mentor jim jdete příkladem. A oni to mohou opakovat po vás, a totéž dělat pro své týmy! Buďte příkladem úspěšného vybudování podnikatelské struktury a ostatní zatouží jít ve vašich stopách. Rozvíjející se organizace umožňuje získání štědrých prémií, které SIBERIAN HEALTH poskytne na základě prodejů vašeho týmu!

1. Pro začátek sestavte seznam svých známých Neocenitelnou pomoc při sestavení seznamu známých vám poskytne váš mobilní telefon, v jehož seznamu najdete nejméně 100 kontaktů. Zápisníčky, vizitky, fotoalba vám při sestavení seznamu pomohou též.

Zapamatujte si: jestli váš známý není ve vašem seznamu, ocitne se v seznamu jiného Konzultanta.

V tomto seznamu by měli být uvedeni bez výjimky všichni, se kterými jste se v životě setkali: • příbuzní a přátelé, se kterými se často vídáte • přátelé a známí, se kterými jste se už dlouho neviděli • noví známí, které vám někdo doporučil • lidé, se kterými jste se setkali při nějaké příležitosti (kadeřník, krejčí, lékař, opravář z autoservisu atd.).

2. DŮLEŽITÉ PRAVIDLO úspěšného začátku: VEŠKERÉ rozhovory o Podnikání veďte zásadně pouze v přítomnosti svého Mentora v hodnosti Významného konzultanta. Absolvujte minimálně 4-5 schůzek denně. Jen tak dosáhnete brzy výsledku! Setkání se konají v souladu s technologií 2+1; to znamená, že na jedné straně jste vy se svým Mentorem, na druhé straně ta osoba, kterou jste na schůzku pozvali. Vaše přítomnost je nezbytná, zapamatujte si, že váš Mentor pracuje S VÁMI, ne ZA VÁS!

UČÍME SE ZÁKLADŮM


Jak pozvat na schůzku s Mentorem? 1. Upřesněte místo a čas schůzky se svým Mentorem. 2. Promyslete si, jak ho představíte. Vámi pozvaná osoba musí pochopit, proč by měla naslouchat právě jemu. 3. Společně se svým Mentorem sestavte text pozvání. 4. Den před schůzkou zavolejte a ujistěte se, že váš známý nezměnil svůj program.

Je důležité, NA JAKOU PREZENTACI zveme své známé!

• • • •

Vezměte si svůj seznam známých a proberte ho se svým Mentorem. Vzpomeňte si na všechno, co o každém ze svého seznamu víte. Promyslete si, jaké má v současnosti potřeby. Vycházejte z jeho potřeb, zapište si k jeho jménu, kam ho můžete pozvat, na jaké setkání.

Je důležité správně představit svého Mentora je to polovina úspěchu!

DŮLEŽITÉ PRAVIDLO:nikdy za nikoho nerozhodujte, jestli mu něco vyhovuje nebo ne. Poskytněte každému možnost SAMOSTATNÉHO rozhodnutí.

Například: 1. Máte známou,která o sebe velice dbá, zajímá ji móda a nemá nouzi o finance. Samozřejmě, že nejlepší bude pozvat ji na mistrovský kurz krásy. 2. Jiná vaše známá právě hledá práci. Z toho vyplývá, že bude vhodné pozvat ji na Prezentaci podnikání. 3. A váš třetí známý si neustále stýská na své zdraví. Je jasné, že ho můžete pozvat na prezentaci produktu nebo na Den Klienta. Jestliže ve svém seznamu máte osoby, se kterými jste se dlouho neviděli, máte o nich pochopitelně málo informací. Proto jim nejdříve zavolejte a poptejte se, jak se jim daří. Při prvním telefonátu nic nenabízejte a nikam nezvěte. Zavolejte potom svému Mentorovi a poraďte se s ním, kam svého známého pozvat. A teprve poté zavolejte podruhé a pozvěte ho na schůzku.

Velice důležité je být během prezentace oblečen profesionálně v byznys-stylu. Zpočátku vás budou lidé hodnotit podle vašeho vzhledu. A váš vzhled musí odpovídat obrazu sebevědomého a úspěšného podnikavého člověka. Budete se tak cítit během prezentace sebevědomě. Buďte sami reklamou svému podnikání! Letáčky, propisovačky, taštičky s firemním logem atd. – všechny tyto předměty demonstrují váš úspěch a oddanost vašemu podnikání. Profesionalita a správné image – to jsou atributy, které vás vyčlení z davu. Napomáhají vaší prosperitě.

23


Využijte VŠECHNY vám dostupné nástroje podnikání On-line

Informace o mezinárodním podnikání SIBERIAN HEALTH můžete získat na webových stránkách Společnosti Zde naleznete veškeré informace, nezbytné pro vaše podnikání; můžete se dozvědět o novinkách produkce a o akcích, které Společnost pořádá pro své Klienty a Partnery; seznámíte se s harmonogramem Událostí a můžete zaregistrovat svou účast na akcích; dozvídat se o posledních novinkách ze života Společnosti i o podmínkách Programů Rozvoje Podnikání.

Webinář je seminář, který probíhá prostřednictvím Internetu v reálném čase. • webináře umožňují školit se u nejlepších byznys-trenérů Společnosti a získávat od Společnosti aktuální informace, aniž opustíte své město. • Pomocí webinářů si rychle osvojíte praktické návyky pro budování podnikání, organizace náboru a prodeje. • Webinář je skvělou možností, jak začínajícího Partnera seznámit s finesami podnikání. • Je to skvělá možnost k vybudování ještě větší soudržnosti svého týmu a ke zvýšení motivace Partnerů.

Obchodní středisko je pohodlná služba na webových stránkách SIBERIAN HEALTH, pomocí které můžete: • objednat veškeré novinky sortimentu již v den, kdy se objeví v distribučních střediscích; • získávat zboží ze sekce «Speciální nabídky» za mnohem výhodnější ceny; • využívat bezplatného doručení při objemu objednávky od 50,00 EUR a vyšší. Webové stránky SIBERIAN HEALTH a Obchodní středisko Vám pomohou při rozvoji vašeho podnikání a k rychlému kariérním postupu!

UČÍME SE ZÁKLADŮM


Získat veškeré nezbytné informace o produkci a tím být vždy připraven na otázky svých Klientů vám pomohou brožury o produkci.

Seznamte se s klíčovými nástroji již v prvních dvou týdnech po registraci u společnosti!!

Pro úspěšné uspořádání prezentace Společnosti a jejích podnikatelských možností využijte elektronické prezentace «Seznamte se – SIBERIAN HEALTH a «Prémiový plán».

Seznámit se se základními technologiemi společnosti pro úspěšné zahájení podnikání můžete v brožuře «Programy Rozvoje Podnikání». Účastí v Programech Rozvoje Podnikání rychle dosáhnete patřičné kvalifikace, získáte peněžité prémie a cenné dárky. To vše vám umožní za krátkou dobu dosáhnout nové úrovně příjmů a realizovat své cíle.

Pro úspěšnou práci s Klienty použijte «Program pro stálé Klienty» SIBERIAN HEALTH. (viz str. 39)

25


Zásady prémiového plánu

Termíny a jejich vysvětlení

Konzultant — Partner Společnosti, vykonávající podnikatelskou činnost, který uzavřel Smlouvu jako Konzultant. Body — fixovaný číselný ukazatel, individuálně stanovený pro každý produkt. Atributika a literatura nejsou bodově ohodnoceny a nemají ani zúčtovací cenu (ZC).

Osobní objem (OO) — osobní prodeje Konzultanta Klientům, fixované na individuální číslo Konzultanta. V Osobním objemu (OO) jsou započteny nákupy Privilegovaných klientů příslušného Konzultanta. Vypočítává se v bodech. Celkový obrat (CO) — Sumární obrat celé

struktury Konzultanta (všech Privilegovaných klientů, Aktivních Privilegovaných klientů, Konzultantů), včetně Osobního objemu (OO) Konzultanta. (Vypočítává se v bodech). Celkový obrat (CO) určuje status Partnera a v závislosti na statutu i procenta velkoobchodní prémie.

Skupinový objem (SO) — celkový obrat (CO) struktury v bodech s odečtením celkového obratu profesionálních větví (PV) první linie. Informace o PV na straně 35. Velkoobchodní obrat (VO) Vypočítává se podle vzorce: Velkoobchodní obrat (VO) = Celkový obrat (CO) x 0,5 x kurzový poměr valuty státu k EUR. Pro sezónní nabídky: Velkoobchodní obrat (VO) = Celkový obrat (CO) x 0,35 x kurzový poměr valuty státu k EUR. Kurz valuty fixuje Společnost. Například: Pro státy s valutou EUR =CO x € 0,5 Prémie — odměny Konzultanta podle výsledků kalendářního měsíce. Prémie ZA os obní prodeje — 25% zúčtovací ceny (ZC) osobních prodejů Konzultanta podle výsledků kalendářního měsíce. Velkoobchodní prémie — prémie na základě objemu prodeje odbytové struktury. Vypočítává se z velkoobchodního obratu (VO). Zúčtovací cena (ZC) — -je hodnota, na základě které se načítá prémie za osobní prodeje. Vypočítává se podle vzorce: zúčtovací cena (ZC) = cena produkce s DPH / 1,15


Program

«PRODUKTOVÝ KREDIT»

Program «Produktový kredit» umožňuje Konzultantům zvýšit obrat zboží s menšími investicemi. Je to možné díky tomu, že počínaje 4. dnem každého měsíce můžete využít 25% zúčtovací ceny (ZC) nákupů, uskutečněných v běžném měsíci pro získání dalších produktů – to znamená nakupovat více a platit méně. Prvního dne následujícího měsíce se plně vyúčtuje sumární prémie za předchozí měsíc, přitom částka využitá z účtu «Produktový kredit» se odečte a částka na účtu «Produktový kredit» z minulého měsíce se vynuluje.

Přiklad: «PRODUKTY PRO VAŠE KLIENTY» Předpokládáme, že v prvním týdnu běžného měsíce vaši klienti objednali produkci v hodnotě € 575 (€ 500 ZC), tzn. že 500 bodů je přičteno k vašemu OO. Vaše prémie za OO je 25% - € 125. Čtvrtého dne běžného měsíce můžete využít našetřené prostředky na účtu «Produktový kredit» pro nákup dle další objednávky. * Kromě toho budou všechny body za tento nákup přičteny k vašemu Osobnímu objemu (OO).

+ € 575 (€ 500 ZC)

+ € 125 Účet «Produktový kredit»

€ 125

Lze použít při nákupu dle následující objednávky

následující objednávka

*Prosím, upřesněte si ve Středisku Služeb ve vašem státě přesná pravidla použití prostředků, našetřených na bonusovém účtu «Produktový kredit».

27


Osobní objem (OO) • Podporujeme jednotné ceny pro celou produkci. V jakémkoliv Středisku služeb můžete zakoupit produkci za fixní cenu, uvedenou v katalozích a na webových stránkách Společnosti pro Vaši zemi. • Klienti získávají produkci na základě doporučení Konzultantů za stejnou cenu. Tato politika Společnosti Vám umožňuje pracovat pohodlně a se zárukou získání 25% zúčtovací ceny (ZC) vaší objednávky.

PŘÍKLAD VÝPOČTU PRÉMIE ZA OSOBNÍ PRODEJE (OO) Předpokládejme, že Váš Osobní objem (OO) za běžný měsíc obsahuje tyto nákupy*: BAD «Gemopan» BAD «VitaCalcium» BAD «Pantoral» BAD «VitaZinek» BAD «Novomin» BAD «Chronolong» Vaše prémie za OO: € 501 X 25%= € 125,25

4 x € 7 = € 28

5 x € 9,50 = € 47,50

5 x € 14,50 = € 72,50 8 x € 5,50 = € 44 5 x € 17 = € 85

8 x € 28 = € 224

Celkem:

€ 501 ZС

28,0 bodů 47,5 bodů 72,5 bodů 44,0 bodů 85,0 bodů 224,0 bodů 501 bodů

Kromě prémie za OO získáte přibližně € 25 jako doplňkovou velkoobchodní prémii, neboť vaše prodeje za měsíc jsou v tomto případě dostatečně vysoké. (Zeptejte se svého Mentora, jak vypočítat velkoobchodní prémii nebo čtěte na straně 30.) Tímto je podle výsledků měsíce Vaše prémie celkem přibližně € 150. *Míněna je Zúčtovací cena (ZC).


MŮJ CÍL: DOPLŇKOVÝ PŘÍJEM Jen na Vás záleží – kolik času jste ochotni každý měsíc věnovat svému podnikání a jak vysoká bude Vaše měsíční prémie. Když zahájíte své podnikání se SIBERIAN HEALTH, můžete získat následující prémie: •

Prémie za osobní prodeje

Velkoobchodní prémie na základě objemu prodeje vaší odbytové struktury

Bonus «Rychlý start» (viz. str. 32-33) Náš prémiový plán Vám umožní dosáhnout doplňkového příjmu až € 14.000,00 ročně.

Už víte, za co tyto peníze navíc můžete utratit?

37% 31% 25%

19%

8%

10%

12%

Procenta velkoobchodního obratu (VO) 20.000 Profesionál

10.000

Vedoucí konzultant

5.000

Významný konzultant

2.500 Konzultant 5. hodnosti

1.000 Konzultant 4. hodnosti

500 Konzultant 3. hodnosti

Statut

300 Konzultant 2. hodnosti

Celkový obrat (CO), body

(К2)

(К3)

(К4)

(К5)

(VК)

(VdК)

(P)

29


V následujícím jsou uvedeny některé příklady, které Vám pomohou vypočítat si svůj budoucí příjem v souladu se strukturou Vašeho podnikání. (Tyto příklady však v žádném případě nezaručují, že váš příjem bude právě takový.)

MŮJ CÍL: DOPLŇKOVÝ PŘÍJEM

Prémiový plán: jaká bude moje prémie? Když vybízíte své Partnery k aktivnímu prodeji a vybudování odbytové struktury, podněcujete je k vyhledávání a vyškolení nových Konzultantů. Podle toho, jak rostou obraty prodeje vaší struktury, zvyšujete svůj status a zvětšujete svou prémii. Na celou vaši strukturu, v souladu s objemem prodeje, připadá až 37% Velkoobchodního obratu (VO). Z toho váš příjem činí průměrně 10-12%. Čím více Konzultantů, dosahujících zaznamenatelných úspěchů, máte v první linii (nejprve doporučujeme zapojit do spolupráce nejméně 4-5 takových Partnerů), tím spolehlivěji dosáhnete ve svém podnikání odpovídajících příjmů.

Roční příjem:

CО 1.250

€ 2.400

Konzultant 4. hodnosti

Příklad pro KONZULTANTA 4. HODNOSTI

Předpokládejme, že v tomto měsíci bude Váš CO činit 1.250 bodů, včetně 500 bodů OO. V souladu s pravidly určení procent (viz. str. 27) získáte prémii 12% z VO. Velkoobchodní prémie za osobní prodeje za 500 bodů se bude rovnat 500 x € 0,50 х 12% = € 30. Vaše Velkoobchodní prémie z prodejů odbytové struktury se bude rovnat 750 х € 0,50 x 12% = € 45.

25% 12%

500 Bodů

250 Bodů

К1

250 Bodů

К1

250 Bodů

К1

€ 3.150

V tomto měsíci máte 2.500 bodů, včetně 500 bodů OO. V souladu s pravidly určení procent (viz. str. 27) získáte prémii 19% z VO. Vaši Partneři však dosáhli kvalifikace Konzultantů 3. hodnosti (K3) a jako prémii získají 10% z VO jejich struktur. Váš Velkoobchodní obrat (VO) pro 500 bodů osobních prodejů bude roven 500 x € 0,50 = € 250. Vaše velkoobchodní prémie za osobní prodeje bude v tomto případě činit € 250 x 19% = € 47,50. Procenta vaší prémie za 2.000 bodů CO vašich Partnerů je roven 19% - 10 % = 9%. Váš velkoobchodní obrat (VO) pro těchto 2.000 bodů bude 2.000 x € 0,50 = € 1.000. Vaše Velkoobchodní prémie bude v tomto případě € 1.000 x 9% = € 90.

€ 125 Velkoobchodní prémie za Osobní prodeje

500 x € 0,50 x 12%= € 30

Velkoobchodní prémie za prodeje odbytové struktury

12% 12% 12%

750 x € 0,50 x 12%= € 45 Celková měsíční prémie:

€ 200

CО 2.500

Roční příjem:

Příklad pro KONZULTANTA 5. HODNOSTI

Prémie za Osobní prodeje

Konzultant 5. hodnosti Prémie za Osobní prodeje

25% € 125 19% 500 x € 0,50 x 19%= € 47,50 Velkoobchodní prémie za Osobní prodeje

500 Bodů

500 Bodů

К3

К3

10% 9%

К3

10% 9%

К3

10% 9%

500 Bodů

500 Bodů

500 Bodů

MŮJ CÍL: DOPLŇKOVÝ PŘÍJEM

10% 9% Velkoobchodní prémie za prodeje odbytové struktury

4 x (500 x € 0,50 x 9%)= € 90 Celková měsíční prémie:

€ 262,50


Roční příjem:

€ 6.930

Roční příjem:

€ 13.830

Příklad pro VÝZNAMNÉHO KONZULTANTA

Příklad pro VEDOUCÍHO KONZULTANTA

Předpokládejme, že ve třetím měsíci každý ze čtyř konzultantů vaší první linie přizve k podnikání dva nové partnery; z nich každý dosáhne CO 500 bodů. Takto vaši Partneři získají statut Konzultanta 4. Hodnosti (K4) a 12% prémie z jejich VO. Váš celkový obrat (CO) za měsíc dosáhl 6.500 bodů, což odpovídá hodnosti Významného konzultanta a 25% velkoobchodní prémie. Váš Velkoobchodní obrat (VO) pro 500 bodů OO je roven 500 x € 0,50 = € 250. Vaše Velkoobchodní prémie potom bude € 250 x 25% = € 62,50. Od struktur vašich partnerů v první linii získáte procentní rozdíl 25% – 12% = 13%. Velkoobchodní obrat (VO) pro těchto 6.000 bodů bude činit 6.000 x € 0,50 = € 3.000. Vaše velkoobchodní prémie bude v takovémto případě rovna € 3.000 x 13% = € 390.

Předpokládejme, že ve vaší první linii je pět Konzultantů 4. hodnosti (K4) a jejich Velkoobchodní prémie je celkem 12%. Váš CO je 10.500 bodů za měsíc, což odpovídá hodnosti Vedoucího konzultanta a 31% Velkoobchodní prémie. Velkoobchodní obrat (VO) pro vašich 500 bodů bude roven 500 x € 0,50 = € 250. Vaše Velkoobchodní prémie bude € 250 x 31% = € 77,50. Od struktur vašich partnerů v první linii získáte procentní rozdíl 31% - 12% =19%. Velkoobchodní obrat (VO) pro těchto 10.000 bodů je roven: 10.000 x € 0,50 = € 5.000. Vaše Velkoobchodní prémie bude v tomto případě činit € 5.000 х 19% = € 950.

CО 6.500

CО 10.500

VÝZNAMNÝ KONZULTANT

25% 25%

500 Bodů

VEDOUCÍ KONZULTANT

Prémie za Osobní prodeje

€ 125 Velkoobchodní prémie za Osobní prodeje

25% Prémie za Osobní prodeje € 125 31% Velkoobchodní prémie za Osobní

500 Bodů

prodeje

500 x € 0,50 x 25%= € 62,50 co 1.500

500

К4

К4

500 Bodů

500 Bodů

13%

co 1.500

500 x € 0,50 x 31%= € 77,50 co 2.000

Bodů

12%

19% 500

co 2.000

Bodů

К4

12%

К4

500 Bodů

500 Bodů

13%

Velkoobchodní prémie za prodeje odbytové struktury

12%

19%

12%

4 x (1.500 x € 0,50 x 13%) = € 390 500

co 1.500

co 2.000

Bodů

К4

К4

500

Velkoobchodní prémie za prodeje odbytové struktury

Bodů

500 Bodů

13%

12%

19% 500

co 1.500

Bodů

К4

500 Bodů

500 Bodů

13%

Celková měsíční prémie:

€ 577,50

co 2.000

12%

12%

5 x (2.000 x € 0,50 x 19%)= € 950

К4

19%

12%

Celková měsíční prémie: co 2.000

К4

19%

€ 1.152,50

12%

31


MŮJ CÍL: DOPLŇKOVÝ PŘÍJEM

PROGRAM «RYCHLÝ START» Podrobnější podmínky programu najdete v brožuře «Programy rozvoje podnikání»

Konzultant 5. hodnosti V průběhu prvních ČTYŘ měsíců, počínaje měsícem registrace u Společnosti, dosáhnout celkového obratu zboží 5.000 bodů. Přitom objem prodeje v předposledním měsíci musí být alespoň 1.500 bodů a v posledním 2.500 bodů.

$ 500

Prezentační sada produktů SIBERIAN HEALTH ve firemní exkluzívní kabele v hodnotě

Významný konzultant Kvalifikace musí být ukončena během prvních PĚTI měsíců (tzn. zahájena ve čtvrtém)

$ 200

Měsíce od okamžiku registrace u Společnosti 1. měsíc

2. měsíc

MŮJ CÍL: DOPLŇKOVÝ PŘÍJEM

3. měsíc

4. měsíc

5. měsíc


Bonus «Rychlý start» – jednorázová doplňková prémie pro ty, kdo se snaží rychle stoupat po žebříčku své kariéry. Čím rychleji postupujete, tím je váš bonus vyšší.

Prémie od SIBERIAN HEALTH: • Peněžitý bonus «Rychlý start» (nebo prezentační sada nejoblíbenějších produktů Společnosti). • Ocenění na Hlavní scéně Společnosti na Oslavě Pracovního Úspěchu. • Fotografie ve zvláštní příloze každoročně vydávaného almanachu SIBERIAN HEALTH.

$ 3.000 $ 2.000 $ 1.000

Profesionál

Vedoucí konzultant

Kvalifikace musí být ukončena během prvních SEDMI měsíců (tzn. zahájena v šestém)

Kvalifikace musí být ukončena během prvních ŠESTI měsíců (tzn. zahájena v pátém)

6. měsíc

7. měsíc

Leader Kvalifikace musí být ukončena během prvních DESETI měsíců

nádherné Cestování do jednoho z nejlepších světových letovisek, s pobytem v pětihvězdičkovém hotelu (jestliže Leader udrží svou kvalifikaci nejméně v SEDMI MĚSÍCÍCH po sobě následujících po potvrzení)

8. měsíc

9. měsíc

10. měsíc

33


MŮJ CÍL: základní PŘÍJEM Jak získat € 2.500 – € 5.000 měsíčně Jako doplněk k základním příjmům dosahují Konzultanti, kteří pomáhají Partnerům dosáhnout statutu Profesionála, sami hodnosti Leadera a získávají doplňkové Prémie Leaderů Od takového okamžiku začínáte dostávat Prémii Leadera za Skupinový obrat (SO) profesionálních větví. Abyste zvýšili svůj status dosažením hodnosti Leadera a mohli dostávat prémie druhé části prémiového plánu, musíte ve své struktuře mít alespoň jednu profesionální větev a váš skupinový obrat (SO) musí dosahovat alespoň 20.000 bodů.

Roční příjem:

CО 22.500

€ 27.930

PROFESIONÁL

Příklad pro PROFESIONÁLA

Předpokládejme, že k šestému měsíci budete mít osm Konzultantů v první linii, jeden z nich dosáhl hodnosti Významného konzultanta s Velkoobchodní prémií 25%, tři jsou Konzultanty 5. hodnosti (K5) s Velkoobchodní prémií 19%, a ostatní čtyři jsou Konzultanty 4. Hodnosti (K4) s velkoobchodní prémií 12%. Váš CO je 22.500 bodů za měsíc a dosáhli jste hodnosti Profesionála s velkoobchodní prémií 37%. Velkoobchodní obrat (VO) pro vašich 500 bodů OO je 500 x € 0,50 = € 250. Vaše Velkoobchodní prémie je v tomto případě rovna € 250 x 37% = € 92,50. Procentní rozdíl 5.000 bodů CO vašeho Významného konzultanta je 37% - 25% = 12%. Velkoobchodní obrat (VO) pro těchto 5.000 bodů činí 5.000 x € 0,50 = € 2.500. Vaše Velkoobchodní prémie bude v tomto případě rovna € 2.500 x 12% = € 300. Procentní rozdíl 9.000 bodů CO vašich Konzultantů 5. hodnosti je 37 % - 19% = 18%. Velkoobchodní obrat (VO) pro těchto 9.000 bodů je roven 9.000 x € 0,50 = € 4.500. Vaše velkoobchodní prémie bude v tomto případě činit € 4.500 x 18% = € 810. Procentní rozdíl 8.000 bodů CO vašich Konzultantů 4. hodnosti je 37 % - 12% = 25%. Velkoobchodní obrat (VO) pro těchto 8.000 bodů je roven 8.000 x € 0,50 = € 4.000. Vaše velkoobchodní prémie bude v tomto případě činit € 4.000 x 25% = € 1.000.

Prémie za Osobní prodeje

25% 37%

500 500 очков Bodů

оо 5.0005000 CО

€ 125 Velkoobchodní prémie za osobní prodeje

500 x € 0,50 x 37%= € 92,50

25% 12%

19%

оо 3000 3.000 CО

18%

К5 19%

оо 3000 3.000 CО

К5

19%

3.000 CОоо 3000

К5

оо 2000 2.000 CО

оо 2000 2.000 CО

25% К4

12% 25%

К4

12% 25%

К4

12% 25%

К4

MŮJ CÍL: základní PŘÍJEM

18%

5.000 x € 0,50 x 12% = € 300 3 x (3.000 x € 0,50 x 18%)= € 810 4 x (2.000 x € 0,50 x 25%) = € 1.000

12%

оо 2000 2.000 CО

оо 2000 2.000 CО

18%

Velkoobchodní prémie za prodeje odbytové struktury

Celková prémie za měsíc:

€ 2.327,50


CО 72.500

Roční příjem:

€ 48.924

LEADER

Příklad pro LEADERA

25.000 CО

P

7%

V hodnosti Leadera dostáváte prémii za váš skupinový obrat (SO), který je shodný s prémií pro hodnost Profesionála, a Prémii Leadera ze skupin partnerů vaší první linie v hodnosti «Profesionál» a vyšší, ve výši 7%.

22.500 SО

25.000 CО

P

7% Profesionální větve

Celková prémie ze SO

Příjem z VO skupin Profesionálů první linie 2 x (25.000 x € 0,50 x 7%) = €1.750

€ 2.327

CО 222.500

25.000 CО

€ 71.424

Příklad pro VÝZNAMNÉHO LEADERA

P

P

1%

25.000 SО

8%

25.000 CО

V hodnosti Významného Leadera dostáváte prémii za váš skupinový obrat (SO), který je shodný s prémií pro hodnost Profesionála, a Prémii Leadera ze skupin partnerů vaší první linie v hodnosti «Profesionál» a vyšší, ve výši 8% a též Prémii Leadera ze skupin partnerů hodnosti «Profesionál» druhé linie a nižší ve výši 1%.

P

1%

25.000 SО

25.000 CО

P

P

1%

Celková prémie ze SO

8% 25.000 CО

€ 2.327

P

1%

25.000 SО

€ 4.077

Roční příjem:

VÝZNAMNÝ LEADER

22.500 SО

Celková prémie za měsíc:

P

25.000 CО

Příjem z VO skupin Profesionálů první linie 3 x (25.000 x € 0,50 x 8%)= € 3.000 Příjem z VO skupin Profesionálů druhé linie 5 x (25.000 x € 0,50 x 1%)= € 625

P

1%

8%

Celková prémie za měsíc:

Profesionálové první linie

Profesionálové druhé linie

€ 5.952

Tabulka Prémií Leaderů Status

Leader Významný Leader Národní Leader

Minimum SО CO

Množství PV Průměrná každoroční prémie

40.000 100.000 200.000

1 3 5

20.000 10.000 -

Kolem € 25.000 - € 60.000 Kolem € 50.000 - € 125.000 Kolem € 90.000 - € 200.000

1. Skupinový obrat (SO) — Celkový obrat (CO) struktury v bodech bez celkového obratu profesionálních větví (PV) první linie. 2. Profesionální větev (PV) Jestliže CO jakéhokoliv Konzultanta první linie dosáhne 20.000 bodů, potom se jeho větev považuje za profesionální. 3. Prémie Leadera Vaše Prémie Leadera činí 7-9% z VO skupin profesionálních větví první linie a 1-2 % z VO skupin profesionálních větví druhé linie a nižších: Hodnost

Prémie Leadera z PV první linie

Prémie Leadera z PV nižších linií

Leader

7%

-

Významný Leader

8%

1%*

Národní leader

9%

2% **

* Jestliže máte Významného Leadera v první linii, procenta jeho Prémie ze skupin PV nižších linií se odečítá od vaší. To znamená, že nedostanete Prémie ze skupin jeho PV druhé linie a nižších (1%-1%=0). ** Jestliže máte Významného Leadera v první linii, procenta jeho Prémie ze skupin PV nižších linií se odečítá od vaší. To znamená, že nedostanete Prémie ze skupin jeho PV druhé linie a nižších. Též je tomu tak v případě, že máte Národního Leadera v první linii, potom nedostanete Prémii ze skupin jeho PV druhé linie a nižších (2%-2%=0).

4. Profesionální větve první linie

Když kdokoliv z vašich Konzultantů dosáhne hodnosti Leadera, jeho obrat se dělí na dvě části. První je jeho Skupinový obrat (SO) a druhá – obrat jeho profesionálních větví. V případě zachování hodnosti Leadera, dostanete v tomto okamžiku 7% Prémie Leadera ze skupinového obratu profesionálních větví první linie.

5. Profesionální větve nižších linií

Abyste začali získávat prémie z větví druhé a nižších linií, musíte dosáhnout kvalifikace Významného leadera.

6. Jednorázová Prémie leadera 1.000 e.j.

Je vám vydána za každého nového Profesionála první linie za podmínky, že váš SO je alespoň 20.000 bodů.

35


můj cíl: mezinárodní kariéra

Odměny MEZINÁRODNÍ LEADER ODZNAK NÁRODNÍHO LEADERA

PRESTIŽNÍ AUTOMOBIL v ceně

$ 50.000 ZLATÝ NÁRODNÍ LEADER ODZNAK ZLATÉHO NÁRODNÍHO LEADERA

12 CEST PRO DVĚ OSOBY v ceně

$ 75.000 BRILIANTOVÝ NÁRODNÍ LEADER ODZNAK BRILIANTOVÉHO NÁRODNÍHO LEADERA OSOBNÍ KANCELÁŘ

v ceně

$ 125.000 MEZINÁRODNÍ LEADER ODZNAK MEZINÁRODNÍHO LEADERA

DŮM NA EVROPSKÉM STŘEDOMOŘSKÉM POBŘEŽÍ v ceně

$ 400.000

můj cíl: mezinárodní kariéra


Dosáhli jste jedné z nejvyšších hodností v neustále se rozvíjejícím podnikání SIBERIAN HEALTH

VAŠE PODNIKÁNÍ:

Máte rozsáhlé mezinárodní podnikání spolu s SIBERIAN HEALTH, s obrovským potenciálem rozvoje. Každý měsíc zahajujeme činnost nových firemních kanceláří v pěti světových metropolích. A každoročně se do našeho podnikání zapojují nejméně tři země!

VÁŠ AUTOMOBIL:

SIBERIAN HEALTH vás již odměnila přepychovým automobilem.

VÁŠ DŮM:

SIBERIAN HEALTH vás odměnila báječným domem u moře!

VAŠE CESTOVÁNÍ:

Každoročně máte možnost připojit se k neuvěřitelnému cestování. Pokaždé je to něco zvláštního, o čem i velice bohatí lidé pouze sní. Okouzlující cesty po afrických savanách, pětihvězdičková okružní plavba po Amazonce, meditační odpočinek v Tibetu!

ZANECHTE SNĚNÍ – DEJTE SE DO DÍLA!

VAŠE VÝUKA:

Dvakrát za rok můžete své leaderské návyky zdokonalit na Zahraničních Konferencích leaderů. Pokaždé probíhají v přepychových hotelech těch nejkrásnějších měst světa – Hongkongu, Amsterodamu, Dubaje, Pekingu a dalších.

Z CELÉHO SRDCE VÁM PŘEJEME ÚSPĚCH! VAŠE PRÉMIE:

Vaše každoměsíční prémie činí €12.000–20.000; kromě toho jste se již stali členy «Klubu Milionářů», díky čemuž můžete dostávat čtvrtletně dalších až €100.000.

37


HLAVNÍM KAPITÁLEM, TVOŘÍCÍM ZÁKLAD VZKVÉTAJÍCÍHO PODNIKÁNÍ JSOU VĚRNÍ KLIENTI, KTEŘÍ SI KAŽDOROČNĚ POŘIZUJÍ PRODUKCI SPOLEČNOSTI. Využijte nabídku pro stálé klienty, abyste rozvinuli své podnikání.


Program pro stálé Klienty Kdokoliv se může stát stálým Klientem Společnosti a získávat pro sebe její produkci za velice výhodných podmínek. Může se zapojit do Programu pro stálé Klienty jako Privilegovaný klient nebo Aktivní Privilegovaný klient. Při registraci je účastníkům Programu přiděleno individuální číslo. Pod svým individuálním číslem mohou stálí klienti nakupovat v jakémkoliv státě, kde působí Střediska služeb Společnosti.

«Privilegovaný klient»

Privilegovaní klienti Společnosti dostávají bonusové nápočty až 15% za osobní nákupy a za nákupy, které uskuteční jiné osoby na základě jijich doporučení. V případě, že tyto osoby se stanou též Privilegovanými klienty Společnosti, potom všechny body za jimi uskutečněné nákupy se započítávají do spořícího celkového objemu (SCO) Privilegovaného klienta, který poskytl doporučení. Čím více je naspořeno bodů, tím vyšší procento nápočtu na bonusový účet dostává Privilegovaný klient.

Podmínky nápočtu na bonusový účet

1. Nápočet se zahajuje od měsíce, následujícího za měsícem, ve kterém Privilegovaný klient nashromáždil body: 300, 1.000 nebo 3.000. 2. Nápočty se provádějí na účtu «Rozpočet zdraví». 3. Nápočty se provádějí na základě zúčtovací ceny (ZC) každého nákupu v souladu s pravidly nápočtů:

10%

Procenta nápočtů

€ 31,05

15%

5% SCO v bodech za předchozí měsíce

300

1.000

3.000

Pravidla použití prostředků, shromážděných na bonusovém účtu bonusový účet «Rozpočet zdraví»

€ 15

€ 31,05 – € 15 = € 16,05 Privilegovaný klient může získat «Prameny zdraví» za € 11,75 s využitím prostředků na bonusovém účtu «Rozpočet zdraví».

Prostředky, nashromážděné na bonusovém účtu je možné využít při platbě za další nákupy.

Příklad: Podle výsledků měsíce září se na spořícím celkový objem Privilegovaného klienta nashromáždilo 1.000 bodů (SCO). Proto mu z následujících nákupů budou prováděny nápočty na bonusový účet «Rozpočet zdraví» ve výši 10% zúčtovací ceny (ZC) každého nákupu. Během měsíce října Privilegovaný klient nakoupil produkci za € 172,5. Podle výsledků měsíce října bude na jeho bonusový účet «Rozpočet zdraví» napočteno € 15 (€ 172,5 / 1,15 х 10% = € 15). Uspořených € 15 může použít při nákupu produkce v listopadu.

Program pro stálé klienty

39


«AKTIVNÍ PRIVILEGOVANÝ KLIENT» Kdokoliv se může zapojit do «Programu pro stálé Klienty» jako Aktivní Privilegovaný klient. Aktivnímu Privilegovanému klientovi se od okamžiku registrace napočítává na bonusový účet až 25% zúčtovací ceny (ZC) jeho osobních nákupů. Též může získat doplňkové nápočty na bonusový účet – za aktivitu.

Aktivnímu Privilegovanému klientovi se provádějí následující nápočty: 1. Za nákupy Až 25% zúčtovací ceny (ZC) produkce. Započítávají se nákupy Privilegovaných klientů, registrovaných na základě osobního doporučení APK. 2. ZA AKTIVITU Vypočítává se z nashromážděného počtu bodů podle výsledků měsíce. Počítají se VŠECHNY nákupy: osobní nákupy, nákupy Privilegovaných klientů, nákupy Aktivních Privilegovaných klientů, registrovaných na základě osobního doporučení Aktivního Privilegovaného klienta.

PODMÍNKY NÁPOČTU NA BONUSOVÉ ÚČTY Nápočty se uskutečňují na bonusové účty «Produktový kredit» a «Rozpočet zdraví» 1. Na bonusový účet ! «Produktový kredit» se uskutečňují nápočty v běžném měsíci ve výši 25% zúčtovací ceny (ZC) osobních nákupů. 2. Prostředky, nevyužité na účtu «Produktový kredit» se podle výsledků měsíce převádějí na bonusový účet «Rozpočet zdraví». 3. Dodatečně se podle výsledků měsíce provádějí nápočty za nákupy Privilegovaných klientů (PK), registrovaných na základě osobního doporučení APK. Procento nápočtu se určuje podle Pravidla: 25% mínus procento nápočtu (%) za SCO daného PK. 4. Nápočet «ZA AKTIVITU» se provádí za podmínky, že částka nákupů APK činila alespoň 100 bodů podle výsledků měsíce. Do objemu nákupů se zahrnují i nákupy Privilegovaných klientů. 5. Podle výsledků měsíce se DODATEČNĚ na bonusový účet «Rozpočet zdraví» převádějí nápočty «ZA AKTIVITU» na základě získaného počtu bodů podle výsledků měsíce: Výpočet nápočtů: Za osobní nákupy: množství bodů х €0,5 х procento nápočtu (viz. schéma nápočtu procent níže uvedené) Za nákupy Privilegovaných klientů, registrovaných na základě osobního doporučení: nákupy PK dle osobního doporučení v bodech х € 0,5 х procento nápočtu (viz. schema nápočtu procent níže uvedené) Za nákupy Aktivních Privilegovaných klientů, registrovaných na základě osobního doporučení: nákupy APK dle osobního doporučení v bodech х € 0,5 х procento nápočtu (procenta nápočtu se vypočítávají podle vzorce: % nápočtu APK mínus % nápočtu APK registrovaného na základě osobního doporučení).

Procenta NÁPOČTŮ na bonusové účty za aktivitu NÁKUPY v bodech za měsíc ÚROVĚ aktivity

0% 8% 0 - 299

300

10%

500

АPК1 АPК2 АPК3

12%

1.000

АPК4

19%

2.500

АPК5

PRAVIDLA VYUŽITÍ NÁPOČTŮ, SHROMÁŽDĚNÝCH NA BONUSOVÝCH ÚČTECH 1.Nápočty, shromážděné na bonusovém účtu «Rozpočet zdraví» je možné použít při platbě za další nákupy.

2.Nápočty z bonusového účtu «Produktový kredit» je možné použít již následující den po nákupu, počínaje 4. dnem v měsíci a posledním dnem v měsíci konče. Status APK zůstává zachován, jestliže nedojde k případu, že po dobu 4 po sobě následujících měsíců nedosáhne v každém z těchto měsíců objem Osobních nákupů* APK alespoň 100 bodů.

Program pro stálé klienty


Příklad pro

aktivního privilegovaného klienta 2. hodnosti

300 bodů

Předpokládejme, že podle výsledků měsíce dosáhla celková částka osobních nákupů Aktivního Privilegovaného klienta (APK2) 345 EUR a 300 bodů. V souladu s pravidly mu budou provedeny nápočty ve výši 8% získaného počtu bodů za nákupy podle výsledků měsíce.

aktivní privilegovaný klient 2. hodnosti Nápočty za nákupy

Podle výsledků měsíce budou Aktivnímu Privilegovanému klientovi 2. hodnosti uskutečněny tyto nápočty: 1) Za nákupy 345 / 1,15 x 25% = € 75. 2) Za aktivitu 300 x € 0,5 x 8% = € 12

25% 8%

300 bodů

Celkem: € 87

€ 75 Nápočty za aktivitu

300 x € 0,50 x 8%= € 12 Celkem za měsíc:

€ 87

Příklad pro

aktivního privilegovaného klienta 3. hodnosti (APK3)

Rodina APK 3. hodnosti uskutečnila v tomto měsíci nákupy za 200 bodů (ZC nákupů = € 200). Známý APK 3. hodnosti již dávno na základě jeho doporučení používá produkci Společnosti jako Privilegovaný klient. Shromáždil 300 bodů SCO. Tudíž je mu z každého nákupu na bonusový účet «Rozpočet zdraví» proveden nápočet ve výši 5%. V tomto měsíci získal pro svou potřebu produkci za 100 bodů (ZC nákupů = € 100). Další známý APK 3. hodnosti se teprve v tomto měsíci dozvěděl o SIBERIAN HEALTH a pro svou rodinu pořídil produkci za 200 bodů (ZC nákupů = € 200). V souladu s pravidly zatím nemá žádné nápočty na bonusovém účtu «Rozpočet zdraví». A třetí známý je již dávno zaregistrován jako Aktivní Privilegovaný klient a v tomto měsíci pořídil produkci za 300 bodů. V souladu s pravidly získává procenta bonusových nápočtu rovný APK 2. hodnosti = 8%. Celkově podle výsledků měsíce osobní nákupy OO APK3 činí: 100 + 200 + 200 = 500 bodů. A také množství bodů CO podle výsledků měsíce bude: 200 + 100 + 200 + 300 = 800 bodů. V souladu s pravidly budou APK provedeny následující nápočty:

1. ZA NÁKUPY Za osobní nákupy: € 200 х 25%= € 50 Za nákupy PK, který se až tento měsíc dozvěděl o Společnosti: € 200 х 25% = € 50 Za nákupy PK, který již dávno zná Společnost a dostává bonusové nápočty ze SCO 300 bodů – 5%. Procento nápočtů se rovná: 25% - 5 % = 20% € 100 х 20% = € 20 Celkový nápočet «ZA NÁKUPY» činí: € 50 + € 50 + € 20 = € 120. 2. ZA AKTIVITU. Podle získaného počtu bodů v daném měsíci. Za osobní nákupy: 200 bodů х € 0,5 х 10% = € 10 Za nákupy PK, který se dozvěděl teprve v tomto měsíci o Společnosti a pro svou rodinu pořídil produkty za 200 bodů. 200 bodů х € 0,5 х 10% = € 10 Za nákupy PK, který již dávno zná Společnost a pořídil produkci za 100 bodů 100 bodů х € 0,5 х 10 % = € 5 Za nákupy APK 2. hodnosti Procenta bonusových nápočtů se rovnají: 10% - 8 % = 2 % 300 bodů х € 0,5 х 2 % = € 3 Celkem nápočty «ZA AKTIVITU» činí: € 10 + € 10 + € 5+ € 3 = € 28. Takto je podle výsledků měsíce vypočtena celková suma nápočtů Aktivnímu Privilegovanému Klientovi 3. Hodnosti (APK3), která činí: € 120 + € 28 = € 148

ZC € 500

800 bodů АPК 3 € 200 РС 25%

PК € 100 РС 25% - 5% = 20%

PК € 200 РС 25% - 0% = 25%

€ 120

+

АPК 3 200 bodů 10% АPК 2 300 bodů 10% - 8% = 2%

PК 100 bodů 10% PК 200 bodů 10%

€ 28

Aktivní Privilegovaní klienti společnosti mohou nakupovat produkci za velice výhodných podmínek!

Celkem za měsíc:

€ 148 41


PRÁVĚ TEĎ JE TA NEJLEPŠÍ DOBA PRO PRÁCI S PRODUKTY SIBERIAN HEALTH. DYNAMICKY SE ROZVÍJEJÍCÍ OBOR PODNIKÁNÍ Přímé prodeje jsou v současnosti dynamickou a rychle se rozvíjející formou podnikání. Objemy prodeje v různých zemích světa: V Japonsku více než 2,7 milionů distributorů realizuje produkci v hodnotě převyšující 22 miliard dolarů ročně. Na Tchaj-wanu je každý dvanáctý obyvatel odborníkem v oboru síťového marketingu. Objem prodeje na Tchaj-wanu se blíží 2 miliardám dolarů ročně. V Malajsii odborníci MLM dosáhli 1miliardy objemu prodeje. V Austrálii objem prodeje prostřednictvím síťového marketingu překonal 1,2 miliard amerických dolarů ročně. Ruští Konzultanti odvětví přímého prodeje obsadili v objemu obchodních případů osmé místo na světě. Rating vedou USA s ročním obratem přímých prodejů více než 28,3 miliard $.

Objem prodeje v zemích EU (Německo, Itálie a Francie) je více než 9,4 miliard dolarů ročně a ve Velké Británii až 1,3 miliardy dolarů. Prudký rozvoj síťového marketingu je zaznamenán v zemích Východní Evropy. Ve Slovinsku, Polsku, České republice a Maďarsku dochází k prudkému růstu síťového prodeje. Ve Španělsku se prostřednictvím MLM prodává produkce v hodnotě 600 milionů dolarů ročně, objem prodeje v Rakousku dosáhl 260 milionů a ve Švýcarsku tvoří až 380 milionů dolarů; stovek milionů dolarů dosahuje síťový prodej ve Švédsku, Norsku a Finsku. V Brazílii působí téměř 2,3 milionů distributorů, kteří realizují produkci v hodnotě více než 8 miliard dolarů ročně. V Argentině překonal roční objem prodeje 1 miliardu dolarů. Jižní Korea dosáhla v objemu prodeje 8 miliard dolarů, které realizovaly 4 miliony odborníků v oboru přímého prodeje!

Podle údajů výzkumné agentury NathanAssociates v roce 2009 obratna trhu přímých prodejů činil více než $109 miliard (v maloobchodních cenách bez DPH), počet distributorů dosáhl více než 74 milionů osob.

ZVÝŠENÁ POPTÁVKA PO ZDRAVÍ V současné době žije na Zemi 7 miliard lidí. Odborníci OSN spočítali, že k roku 2050 se počet obyvatel Země zvýší na 9 miliard osob. Přitom lidé na celém světě žijí déle, než dříve. V roce 2010 byla střední doba lidského života 69 let (v roce 1950 to bylo pouze 47 let). Dnes lidé zralého věku chtějí dobře vypadat a cítit se stále aktivními. Potřebují účinné přípravky, které jim pomohou tohoto cíle dosáhnout. A co děti, jejichž potřeba biologicky aktivních prostředků pro růst a rozvoj je přímo kolosální?


POTRAVA, KTEROU KONZUMUJEME, JE STÁLE MÉNĚ PŘIROZENÁ A ZDRAVÍ PROSPĚŠNÁ O významu prostředí, které nás obklopuje i o kvalitě potravin, působících na naše zdraví je dnes všeobecně známo. Je dokázáno, že čím čistší je okolní prostředí a čím plnohodnotnější je strava, tím harmoničtěji fungují orgány a orgánové soustavy organizmu. V současnosti je ale věc naopak. Prostředí, které nás obklopuje je soustavně znečišťováno, půda chudne, potraviny jsou stále jednotvárnější a co je hlavní – obsahují stále méně biologicky aktivních látek. Každodenní strava se obohatila chutěmi, ale ochudila se o výživné látky. Rovnováha je porušena. Strava dnes saturuje energetické nároky člověka (dokonce nadmíru, protože při současném životním stylu je prostě nemožné spotřebovat vše, co sníme), ale nezajišťuje přísun nezbytného množství vitamínů a stavebních i stopových prvků. Podle údajů amerického Úřadu pro zdraví více než 50% Američanů trpí nedostatkem pěti nejdůležitějších výživných látek a více než 80% trpí deficitem jedné nebo více životně důležitých výživových složek. Výsledkem toho všeho je rostoucí nemocnost – onemocnění srdečně-cévní soustavy, alergická onemocnění, onemocnění způsobená imunodeficitem, nemoci jater a další chronická onemocnění, která jsou jen obtížně léčitelná běžnými farmakologickými přípravky. A jak to vypadá s potravou na vašem stole?

DNES JE PRO VĚTŠINU LIDÍ PŘÍLIŠ DRAHÉ ONEMOCNĚT A NAVÍC NA TO ANI NEMAJÍ ČAS! Zkoušeli jste si spočítat, na kolik peněz vás přijde obyčejné nachlazení? Kolik peněz utratíte v lékárnách ve chřipkovém období? A to jsou jen přímé materiálové výdaje. Musíme ještě započítat svůj čas, strávený v čekárnách zdravotního střediska, polikliniky, nemocnice. Čas, kdy nejsme přítomni v práci … Moderní lidé si cení i času, i peněz. Proč utrácet svůj život v nemoci, když je na světě tolik jiných, zajímavých a důležitých věcí?! DNES TUTO SKUTEČNOST CHÁPE STÁLE VÍCE LIDÍ, A TI JSOU OCHOTNI SVÉ PROSTŘEDKY VLOŽIT V PODPORU A ZLEPŠENÍ KVALITY SVÉHO ŽIVOTA • • • .

SIBERIAN HEALTH již více než 15 let vytváří a inovuje vysoce účinné přípravky pro udržení mládí a životní aktivity. Statisíce lidí v 18 zemích světa každodenně používají naše přípravky; aby lépe vypadali a zůstávali plni energie a aktivity. Každým rokem Společnost zahajuje činnost ve třech nových zemích, zapojuje nové Klienty, kteří naši produkci náležitě oceňují.

Jaký díl rozvíjejícího se mezinárodního podnikání SIBERIAN HEALTH připadne právě Vám?


102911 052012

www.sibvaleo.Ń z www.sibvaleo.com