THE DOERS / DIGITAL EXPERTS VIII

Page 1

TÉMA: EKONOMICKÉ SYSTÉMY V CLOUDU 9

ESET: DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE 14

8 / DIGITAL EXPERTS

TOMÁŠ HÁJEK:

strana

4

Zapojujeme zákazníka do hry


8

Editorial

Sprinx je na trhu již od roku 1996 a po celou dobu se specializuje na CRM a obchodní systémy na míru. Cílem firmy je zákazníkovi poskytnout komplexní a vzájemně integrovaná technologická řešení, která jsou potřebná pro úspěch na poli digitální ekonomiky. Zákazníkům nabízíme tvorbu a implementaci Sprinx CRM, robustních e-shopů a portálů s nejmodernějšími marketingovými nástroji či aplikační hosting a IT outsourcing. Sprinx je také významný dodavatel IT řešení do farmaceutického průmyslu a produktů HPC (High Performance Computingu). THE DOERS TEXT: Radko jelínek, Tomáš Hájek, Radek Kubeš, Jiří Jinger, Petr Pexa, Jakub Václavek, Jan Kotlín, Tomáš Komárek, Luboš Novák, Juraj Kojda, Peter Slávik, Dalibor Kačmář FOTO: Michael Kratochvíl, archiv, Shutterstock T: 251 014 211 E: obchod@sprinx.com; pharma@sprinx.com A: Sprinx Systems, a. s. Údolní 212/1, 147 00 Praha 4

SPRINX THE DOERS SPRINX UMÍ ZABRAT A NABÍZÍ FUNKČNÍ ŘEŠENÍ. CHCE BÝT SVÝM KLIENTŮM SPOLEHLIVÝM PARTNEREM, KTERÝ RUČÍ ZA VÝSLEDEK. DOERS správná výslovnost: Doer – [´du ː. r] THE DOERS znamená, že pro Sprinx je důležitý výsledek práce. Záleží mu na spokojenosti klienta. Zná cestu od myšlenky k její realizaci.

2

Vážení čtenáři, přemýšlím, o jaké naší technologické novince nebo dovednosti bych chtěl v tomto editorialu psát. Vzpomínám při tom na neštěstí Toyoty Prius, elektromobilů Tesla nebo Boeingu Max 8 i další podobné neúspěchy na náročné cestě implementace nových technologií. Všechna tato neštěstí byla nečekaná a pro většinu lidí překvapivá a za všemi stály v pozadí počítače nebo lidé, kteří je ovládali. Vývoj se ale nezastavil a jdeme dál – i chyby nás mohou hodně naučit. Jen je dobré sledovat a analyzovat, co v celém procesu namítali výrobci, v co věřili vývojáři a jak reagovali zákazníci. Zamlčovalo se něco? Slibovalo se nesplnitelné? Zlehčovaly se odhalené problémy? Anebo nakonec někdo přiznal chybu? To je totiž to, oč běží: tolerovat se navzájem, chápat se a hledat východiska. I omyl pak bude mít svůj smysl. „Promiňte, byl to skvělý nápad..., ale nevyšel. Pojďme prosím dál.“ Pokud nejde o život, pak by v situaci úspěch-neúspěch měla nastoupit rozumná míra tolerance. Právě to mám na mysli: slušnost a toleranci. Není to slabost, ale férové přiznaní chyby a schopnost ji napravit. To jediné vede k inovacím, funkčním a opravdu novým technologiím, které slouží. Sprinx chce být právě takovou firmou, která slouží.

JAK TO VIDÍ TOMÁŠ HÁJEK Projektové řízení

5

4

ZAPOJUJEME ZÁKAZNÍKA DO HRY

SOLITEA

Ekonomické systémy v cloudu

9

ESET

Digitální transformace

10 STREAMOVÁNÍ PODNIKOVÝCH APLIKACÍ

12 Esh op

váš Radko Jelínek obchodní ředitel Sprinx Systems

DATUM VYDÁNÍ: 11. 6. 2019, čtvrtletník, MÍSTO VYDÁNÍ: Praha, VYDAVATEL A VÝROBA: Sprinx Systems, a. s., Údolní 212/1, 147 00 Praha 4, IČ: 26770211 Tiskové chyby jsou vyhrazeny. GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ: Boomerang Communication, s. r. o., Nad Kazankou 708/37, 171 00 Praha 7, www.boomerang.co.com

NEVYHNUTELNÁ DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE

14


zajímavosti

T Jakub Václavek F archiv

ZÍSKÁVÁNÍ KONVERZÍ Z PLACENÉ REKLAMY U CRM – MOBIL VERSUS PC

V

případě placené reklamy (PPC) můžeme získávat nejen samotné konverze (zde CRM registrace), ale také přehled o jejich ceně a o tom, z jakého zařízení přicházejí. Lze je totiž zacílit na mobilní telefony, počítače, tablety a nově i na televizní obrazovky. Abychom ale mohli měřit, odkud k nám uživatel přišel, je nutné ponechat PPC reklamy v základním nastavení, tj. neupřednostňovat pro zobrazování mobilní telefony nebo počítače. REGISTRACE PROBÍHAJÍ VĚTŠINOU PŘES POČÍTAČ Výsledky našeho měření prokazují, že přes placenou reklamu přichází na web téměř třikrát více lidí z mobilních telefonů, dvakrát více uživatelů se však registruje přes klasické počítače. Pokud bychom tedy brali v úvahu pouze návštěvnost vs. konverze (konečné registrace), vyšlo by nám, že jsou přes počítače třikrát levnější než přes mobilní telefony. MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ A ASISTOVANÉ KONVERZE Pro kompletní výsledky musíme brát v úvahu i asistované konverze, díky kterým došlo k registracím. Ty nám udávají počet konverzí, u nichž se PPC reklama vyskytla na konverzní trase, ale nebyla poslední interakcí konverze. Z našeho měření vyplývá, že necelých 30 % uživatelů, kteří později provedli konverzi, použilo mobilní zařízení. ZÁVĚREM Přestože lidé více využívají mobilní telefony (kliknou na vámi zobrazenou reklamu), konverzi provádějí spíše přes počítače. Samozřejmě se jedná „pouze“ o CRM, které jsou lidé zvyklí využívat při práci, tzn. u kancelářského stolu s klasickým PC. Na druhé straně dnešní zrychlená doba nahrává právě přenosným zařízením – mobilním telefonům. Bude zajímavé sledovat, jak se výsledky změní při zacílení reklam pouze na mobilní telefony.

Jakub Václavek

24 603

NÁVŠTĚV CELKEM

10 461

27

NÁVŠTĚV Z TELEFONU

REGISTRACÍ Z TELEFONU

3 867

59

NÁVŠTĚV Z POČÍTAČE

REGISTRACÍ Z POČÍTAČE

PŘICHÁZÍ SATELITNÍ INTERNETOVÁ REVOLUCE

P

okrytí celého povrchu Země internetem již není utopie, naopak dostává reálné kontury. V dubnu totiž povolení Federální komise pro komunikaci (FCC) získal Starlink Elona Muska. Jedná se o projekt, který počítá s vybudováním internetové sítě budoucnosti a bude se opírat o téměř dvanáct tisíc satelitů, jež na oběžnou dráhu dopraví rakety SpaceX. První fáze by měla proběhnout ještě letos a počítá s vynesením několika stovek satelitů na oběžnou dráhu. Starlink by měl být v plném provozu do devíti let, nicméně první uživatelé by měli začít tuto síť využívat již v průběhu příštího roku. DALŠÍ SATELITNÍ HRÁČI Musk však zdaleka není jediný, kdo má o provozování satelitního internetu zájem. Ve hře jsou minimálně dva velcí rivalové – společnosti OneWeb a Blue Origin. Prvně jmenovaná se od roku 2017 věnuje vývoji vlastních satelitů a před

pár měsíci vyslala na oběžnou dráhu prvních šest testovacích družic. Podle vyjádření předsta­vitelů OneWebu bude stačit k plně funkčnímu pokrytí jen zhruba 900 satelitů, přičemž společnost počítá s ambiciózním plánem vysílat na orbit každý měsíc 30 družic. Vynést by je tam měly ruské rakety Sojuz. První uživatelé by se pak mohli k takto zbudované satelitní internetové síti připojit ještě v tomto roce. LAST BUT NOT LEAST Posledním silným hráčem na trhu je společnost Blue Origin zakladatele Amazonu Jeffa Bezose. Ten chce jako nosič pro satelitní družice využívat raketu vlastní výroby s názvem Blue Glenn, která má naplánovaný první start na rok 2021. Ať už zápolení těchto tří gigantů dopadne jakkoli, měl by na něm každopádně vydělat koncový uživatel. Všechny tři společnosti totiž směřují k jednomu cíli –­ co nejdostupnějšímu internetu za přijatelnou cenu.

3


Jak to vidí Tomáš Hájek Od začátku letošního roku vede Tomáš Hájek tým projektových manažerů společnosti Sprinx Consulting. Jeho úkolem je nastavit agilní projektové metodiky na základě osvědčeného přístupu Test Driven Development. Tomáš Hájek vystudoval Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy a během své kariéry působil například ve společnostech GiTy, ÚAMK nebo Misterine (projekt operátora O2 pro European Space Agency). Ve volných chvílích se nejraději věnuje sportu a své dceři.

4

Tomáš Hájek Bez detailního zadání nelze úspěšný projekt zahájit. Následné změny, upřesnění a doplnění znamenají růst časových a personálních nákladů a celý projekt prodražují.


téma Tomáš Hájek:

ZAPOJUJEME ZÁKAZNÍKA DO HRY

Ř

ada metod a postupů používaných na trhu s koncovými zákazníky (B2C) proniká i do spolupráce mezi firmami (B2B). Mám na mysli konkrétně metodiku agilního vývoje, která má svůj původ právě ve výrobě spotřebních produktů. Pro zákazníky je dnes samozřejmostí, že si mohou z dostupných va­riant sami nakonfigurovat svůj produkt – ať už jde o nový automobil, sportovní náčiní, NENÍ PROJEKT BEZ ZADÁNÍ nebo třeba oděvy. Agilní metodiky vývoje vedou k zásadnímu Prvky agilního řízení pronikají do oblasti přesunu časových a finančních nákladů od vývoje podnikového softwaru, kdy se stále samotného vývoje směrem k analytické intenzivněji zapojuje do hry zákazník, tedy části projektu. Ta je přinejmenším stejně firma, která chce s novým softwarem optivýznamná jako samo vytvoření nového malizovat svoje procesy, snížit náklady softwaru na základě analýzy a zadání. a získat konkurenční výhodu. Agilní řízení Tento přesun souvisí také se změnou předpokládá, že se do vývoje aktivně stylu vývoje podnikového softwaru. Dnes zapojí tým na straně zákazníka, namísto už se ve většině projektů neprogramují toho, aby firma zadala požadavky na nový kompletně zakázkově vyvinutá řešení, podnikový systém a pak jen pasivně ale podnikové systémy se staví ze stančekala na výsledek. dardizovaných, vzájemně integrovaných Vývoj probíhá v ucelených časových komponent, které jsou v rámci parameblocích a zákazník je o jeho průběhu infortrů konfigurace upraveny podle požamován v pravidelných periodách (tzv. davků zákazníka. Konzultační a analytická sprinty). Díky těmto dílčím blokům dokáčást projektů je naopak stále náročnější žeme předcházet a důkladnější – především nákladným úpravám již proto, aby zákazník skuKLÍČOVÉ PRO ÚSPĚCH dodaných funkčností. tečně získal systém, který PROJEKTU JE ÚPLNÉ Zákazník si může osajeho podnikání posune na A DETAILNÍ ZADÁNÍ hat svůj produkt (i když novou úroveň. Na základě ZÁKAZNÍKA. nehotový), a je tak praanalýzy se ze standardizovidelně konfrontován vaných prvků pro zákazse svým zadáním. níka vytvoří funkční maketa V praxi si tak může snadno ověřit, že jeho výsledného řešení, ve které lze simulovat myšlenka převedená do reality odpovídá nejdůležitější procesy v aplikaci. jeho očekávání. Agilní metodika neomezuje firmy ve Klíčové pro úspěch projektu je úplné výběru podnikových řešení a rozsahu jejich a detailní zadání zákazníka, na jehož vytvofunkcí, ale díky důkladné analýze a zapoření zpravidla se zákazníkem spolupracují jení klienta do celého procesu vývoje konzultanti se specializací na jeho oblast a implementace nového řešení pomůže podnikání. Právě bez poznání skutečných nasadit takový systém, který bude mít pro procesů a reálných potřeb zákazníka vznizákazníka opravdu smysl. Řešením pro kají projekty, jejichž výsledky zadavatele firmy, které nemají vlastní kapacity a komneuspokojí, a náprava tohoto prvotního petence pro spolupráci s dodavatelem na selhání stojí obě strany obrovské množství agilním způsobu vývoje, jsou konzultační času a peněz. služby specialistů na jejich obor podnikání. Provázanost projektové kanceláře a týmu analytiků by měla být co největší.

DŘÍVE SE SOFTWARE VYTVÁŘEL NA MÍRU POŽADAVKŮM A INDIVIDUÁLNÍM PROCESŮM ZÁKAZNÍKA. TATO CESTA VÝVOJE SE ALE UKÁZALA JAKO SLEPÁ – AŤ UŽ KVŮLI NEÚNOSNÝM NÁKLADŮM NA ÚDRŽBU, NEMOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE TAKOVÉHO SOFTWARU PO ZÁNIKU DODAVATELSKÉ FIRMY, NEBO ROZPADU VÝVOJOVÉHO TÝMU. DNES JE STANDARDIZOVANÝ PODNIKOVÝ SOFTWARE STAVĚN PODLE OSVĚDČENÝCH PROCESŮ, PROTOŽE DODAVATELÉ SOFTWARU I JEJICH ZÁKAZNÍCI POCHOPILI, ŽE TATO CESTA JE PODSTATNĚ LEVNĚJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ. NASTAVENÍ PROCESŮ ZÁKAZNÍKA DO STANDARDNÍCH SYSTÉMŮ ZPRAVIDLA VEDE K ÚSPOŘE JEHO NÁKLADŮ A UMOŽŇUJE POUŽÍVAT VZÁJEMNĚ PROPOJENÁ SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ OD VÍCE DODAVATELŮ.

>

5


T Tomáš Hájek F Michael Kratochvíl, Shutterstock

Úspěch projektu vyžaduje chladnou hlavu a disciplínu na obou stranách J  DO PROCESU VÝVOJE A IMPLEMENTACE NOVÝCH SOFTWAROVÝCH ŘEŠENÍ JSOU ZAPOJENI LIDÉ ŘADY PROFESÍ KOORDINOVANÍ PROJEKTOVÝM MANAŽEREM. TEN NESE ODPOVĚDNOST ZA VČASNÉ DODÁNÍ PROJEKTU K PLNÉ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKA. JAKÉ JSOU SOUČASNÉ TRENDY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A NA CO JE TŘEBA SE PŘIPRAVIT?

>

eden z rozšířených mýtů projektového řízení předpokládá sestavení projektového týmu jen na straně dodavatelské firmy. Faktem ale je, že přinejmenším stejně důležitý je kompetentní tým na straně zadavatele. Jaké členy by takový tým měl mít? Jelikož jen málokterý IT projekt se týká opravdu všech zaměstnanců firmy, je nutné pečlivě vybírat zainteresované osoby, které mají do projektu přinést svoji odbornost ve všech jeho fázích – od úvodní analýzy přes vývoj až po nasazení hotového softwarového řešení. Obecně můžeme uvést, že v projektu dodávky nového podnikového softwaru by na straně zadavatele neměli chybět zástupci IT oddělení, jejichž úlohou je především konzultovat s řešitelským týmem na straně dodavatele podrobnosti o současné IT infrastruktuře firmy, systémových nárocích nového řešení nebo kompatibilitě se současným hardwarovým a softwarovým vybavením. Stále častěji jsou ale nová podniková řešení provozována v cloudu, což IT týmu šetří mnoho práce a starostí. Úloha IT administrátorů je v takových projektech omezena v podstatě jen na konzultace ohledně zajištění dostupnosti nové cloudové služby ze všech různých zařízení, používaných zaměstnanci firmy, a řešení správy a zabezpečení uživatelských účtů, prostřednictvím kterých se bude do nového systému přistupovat. V případě, že neexistuje daná pozice na straně zákazníka, je možné ji suplovat naším

MÁME TÝM ZKUŠENÝCH ANALYTIKŮ, KTEŘÍ SE SPECIALIZUJÍ NA SPRÁVNÉ NASTAVENÍ BUSINESS PROCESŮ.

6

pracovníkem. Máme tým zkušených analytiků, kteří se specializují na správné nastavení business procesů. O co menší je v nových projektech založených na cloudu role IT týmu, tím zásadněji by se v nich měli angažovat zástupci oddělení, která budou s novým softwarem pracovat. V případě obchodních systémů jde typicky o zainteresované zaměstnance z obchodu

a marketingu a samozřejmě také zástupce managementu. Jejich úkolem je co nejpřesněji popsat cíle projektu – tedy které procesy má nové softwarové řešení podpořit a jaké výsledky se od něj očekávají. Nejde o to, hledat řešení z technologického hlediska, ale připravit co nejpřesnější zadání pro projektový tým dodavatele nového softwaru. ZAPOJTE KONZULTANTY Úvodní fáze, ve které se tvoří zadání celého projektu, je extrémně důležitá a je třeba při ní pečlivě popsat veškeré procesy, jež s nově vyvíjeným řešením souvisejí. Firmy ale často nemají k dispozici vlastní analytiky, kteří by mohli s dodavatelským týmem spolupracovat na specifikaci projektu. Proto je nezbytné najmout si externí konzultanty, kteří dodají zadavateli projektu potřebné kompetence v analýze podnikových procesů. Role analytiků v projektech dodávek nových softwarových řešení se ale během posledních let dost podstatně změnila. Zatímco dříve byl výsledkem analýzy popis podnikových procesů a jejich souvislostí s vyvíjeným

V případě, že na straně zákazníka neexistuje pozice potřebná pro úvodní analýzu a popis procesů, můžeme ji nahradit v rámci našeho týmu zkušených analytiků, kteří se na správné nastavení business procesů specializují.


téma

CO MUSÍ ZVLÁDNOUT PROJEKTOVÝ MANAŽER?

softwarovým řešením, dnes jde o živý dokument, do kterého se během přípravy, vývoje a implementace nového softwaru průběžně zaznamenávají veškeré změny a úpravy, aby mohl nakonec sloužit jako kompletní dokumentace k novému řešení. Tato dokumentace je pro firmu velmi důležitá i pro případ, kdy se vymění zaměstnanci, kteří na projektu pracovali. Práce analytiků a konzultantů se prolíná celým projektem, takže našim zákazníkům často poskytujeme i služby specialistů, kteří pracují na úvodní analýze a pokračují i v konkrétních fázích samotné realizace projektu. Naši konzultanti mají rozsáhlé zkušenosti z různých oblastí podnikání, takže mohou pomoci nejen s popisem současných procesů ve firmě, ale také s jejich optimalizací podle osvědčených postupů v oboru. Konzultanti přinášejí podstatnou část know-how potřebného pro úvodní analýzu a popis procesů, které mnoha firmám chybí. PŘÍPRAVA PŘEDEVŠÍM Čím pečlivější budou týmy na obou stranách při úvodní analýze a specifikaci projektu, tím hladší průběh a lepší výsledek můžeme očekávat. Mezi hlavní přínosy důsledné práce na specifikaci projektu patří především odstranění velmi obvyklého problému vývoje nových softwarových řešení, kterým je nepochopení zadání zákazníka. Na základě důkladného popisu projektu je dodavatelská firma schopná přesněji naplánovat potřebné kapacity vývoje a poskytnout zákazníkovi reálné termíny dokončení jednotlivých fází vývoje a implementace nového řešení. Časová investice do úvodní analýzy a popisu zadání se vrátí také v nastavení reálných očekávání výsledků projektu na straně zadavatele a menší chybovosti při samotném vývoji a implementaci nového řešení. Tvorbě časového harmonogramu musí předcházet specifikace cílů projektu, na základě které lze díky v současnosti používaným technologiím přesně spočítat náročnost a naplánovat vývoj. Z cílů projektu vycházejí také akceptační kritéria, tedy podmínky, za kterých budou jednotlivé fáze projektu převzaty zákazníkem. Analytický

dokument, který je součástí přípravy zadání, je „živý“ po celou dobu práce na projektu. Zaznamenávají se do něj veškeré změny a úpravy a nakonec z něj vznikne finální a reálný popis řešení, který reflektuje přesně to, co bylo vyvinuto. VYVÍJÍME A TESTUJEME Ve Sprinx Systems pracujeme na nových projektech dle metodiky Test Driven Development. Z hlediska řízení projektu to znamená, že jakékoli zadání předané do vývoje musí kromě specifikace požadované funkcionality obsahovat také popis testovacích scénářů, na kterých bude možné nové řešení průběžně testovat. Dle metodiky Test Driven Development je vytvořen testovací scénář, který je ještě před začátkem samotného vývoje akceptován zákazníkem.

>

Práce projektového manažera je náročná a nelze se při ní vyhnout stresu, protože zdaleka ne všechny okolnosti mohou být pod plnou kontrolou projektového týmu. Zvládat problémy spojené s každým projektem pomáhají projektovým manažerům znalosti metodik řízení projektů, manažerské dovednosti a také zkušenosti získané praxí. Schopný projektový manažer by měl mít především následující vlastnosti: • Schopnost komunikovat se zákazníky i v rámci interního projektového týmu. • Umět si stanovit priority při řešení jednotlivých fází projektu. • Zvládat řešení složitých situací spojených s projektem a nepřenášet stres na tým. • Udržet absolutní kontrolu nad projektem – jeho samotným řešením, ekonomickou stránkou i vztahem se zákazníkem. • Zvládat použitou projektovou metodiku. Projektový manažer musí mít rovněž ekonomické myšlení, aby měl jasný plán efektivního využití rozpočtu projektu, především pokud jde o alokování zdrojů projektového týmu. Důležité je i efektivně využít rozpočet zákazníka a vlastní zkušeností přispívat k tomu, že budou náklady na projekt vynaloženy dostatečně efektivně a že se v dlouhodobém horizontu zákazníkovi vrátí zkvalitněním jeho práce a novými možnostmi, jak snížit výdaje nebo zvýšit zisk.

KDYŽ SE PROJEKT NEDAŘÍ Není výjimkou, když se i přes veškerou snahu projektového manažera a celého projektového týmu nepodaří zákazníkovi dodat práci včas a k jeho plné spokojenosti. Podrobnější rozbor takových situací ukazuje, že příčiny neúspěchu projektu mohou mít svůj počátek na straně zadavatele i realizační firmy. Za neúspěchem projektu najdeme nejčastěji tyto faktory: • Neúplné zadání, které nezohledňuje některé specifické procesy ovlivněné novým softwarovým řešením. • Nedostatek nebo neúplnost testovacích dat, který neumožní otestovat a predikovat všechny potenciální situace. • Nedostatečná komunikace mezi zákazníkem a projektovým týmem. • Nejasně stanovené kompetence a rozhodovací procesy v projektových týmech na straně zadavatele a realizační firmy. Chyb, které mají za následek zpoždění nebo celkový neúspěch projektu, může být ještě celá řada, ale zkušený projektový manažer musí být schopný tato rizika předem odhadovat a vyhnout se jim. Mnoho problémů přitom vzniká i kvůli nedostatečně asertivní komunikaci se zákazníkem, kdy je nutné nastavit reálná očekávání a odmítnout požadavky, které by vedly k nedodržení termínu realizace projektu anebo odklonění se od jeho původního záměru.

7


Testování může probíhat manuálně či automaticky, vždy ale s dostatečným množstvím dat a podle všech scénářů, které má nové řešení v dané fázi vývoje podporovat. S výsledky testování je seznamován i zákazník, který se tak může ujistit o postupu projektu správným směrem, popřípadě pomoci včas odhalit hrozící chyby a problémy. Také zákazník může sám testovat dle dodaných scénářů a dílo postupně akceptovat. Urychluje se tak zahájení ostrého provozu softwaru a zároveň se snižuje riziko nedorozumění v rámci zadání zákazníka a jeho pochopení dodavatelem. NA PROBLÉMY BEZ EMOCÍ Příležitostí pro diskusi nad průběhem vývoje nového řešení a jeho případnými korekcemi jsou pravidelné status meetingy mezi projektovými týmy na straně zákazníka a dodavatele. První taková schůzka by měla následovat po vytvoření základního funkčního modelu nového systému (tzv. wireframe), na kterém již lze ověřit, zda základní funkčnost a ovladatelnost vyvíjeného řešení odpovídají požadavkům klienta. Další schůzky se mají odehrávat vždy po vytvoření a otestování dalších souborů funkcí či modulů nového podnikového softwaru. Bude-li naprosto přesně specifikováno zadání projektu a jeho cíle, bude se i diskuse kolem průběžných výsledků vývoje odehrávat ve věcné rovině. Vyhneme se tak nejasnostem ohledně funkčnosti nového řešení, stejně jako průběžnému doplňování dalších požadavků ze strany zákazníka. Nově vzniklé požadavky sice je možné řešit i během vývoje, ale je nutné vždy pečlivě zvážit, zdali skutečně jsou pro nové řešení nezbytné a přínosné. Projektový tým, který se bez další analýzy

8

Pravidelné status meetingy slouží k informování zákazníka o skutečném aktuálním stavu projektu a postupu dalšího vývoje. Průběžná jednání odvrátí nepříjemná překvapení.

pustí do implementace nových požadavků na vyvíjené řešení, velmi pravděpodobně nebude schopen dodržet plánované termíny jednotlivých milníků ani rozpočet projektu. Status meetingy jsou samozřejmě také příležitostí pro osobní řešení případných sporů kolem průběhu projektu. Pokud přitom obě strany vycházejí z jasné specifikace projektu a řešitelský tým na straně dodavatele klienta jasně a pravdivě informuje o skutečném stavu vývoje a implementace, zmenšuje se tím prostor pro případné neshody. Jestliže už dojde k problémům a sporům, je třeba řešit je systematicky a s chladnou hlavou. Za problémy se stavem projektu stojí v drtivé většině lidské chyby, opomenutí nebo okolnosti, které v době přípravy a plánování projektu nebyly (a třeba ani nemohly být) odhaleny. Emotivní řešení sporů může vést jen k dalším chybám a eskalaci problémů. Pokud se týmům na straně zákazníka a dodavatele nedaří shodnout se na řešení problému, je třeba zapojit další úroveň managementu s pravomocemi spor rozhodnout. Každý projekt je individuální, ale při dodržení základních postupů a metodik lze do vysoké míry předem odhalit potenciální problémy a dodat nové softwarové řešení v termínu a k plné spokojenosti zadavatele. Role projektového manažera je v tomto ohledu naprosto klíčová, stejně jako zkušený tým na straně zadavatele, který se bude aktivně podílet na úvodní analýze, specifikaci nového řešení a akceptaci jednotlivých milníků vývoje.

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Trend digitální transformace ovlivňuje všechny oblasti fungování firem a samozřejmě také způsob, jakým jsou řízeny a realizovány nové projekty podnikových systémů. V souvislosti s digitální transformací dochází v projektovém řízení k řadě změn: • Projektové řízení musí být rychlejší a agilnější a respektovat tak zrychlující se vývoj nových technologií a změny na trhu. • Firmy plánují své obchodní cíle s kratším výhledem a jejich požadavky se rychle mění. • Každý projekt musí mít jasně a pevně stanovený cíl, ale agilní projektové řízení musí umožňovat změnu postupu, jak se k cíli dopracovat. • Formální stránka vedení projektů ztrácí na důležitosti ve prospěch důkladného pochopení podnikání a procesů zákazníka, které má nový software podpořit. • Software přestává být nákladovou položkou, ale stává se investicí, zcela nezbytnou pro úspěch a další rozvoj firmy na trhu. Realizace projektů v době digitální transformace stále více potvrzuje důležitost úvodní analýzy a jasného stanovení cílů každého projektu. Samotný vývoj a implementaci nového řešení pak zásadně zjednodušují moderní cloudové služby a standardizovaná softwarová řešení.


TÉMA

Ekonomické systémy v cloudu

případová studie

SPRINX SYSTEMS PROVOZUJE NA SVÉ CLOUDOVÉ PLATFORMĚ SOFTWAREHOSTING.CZ ERP SYSTÉMY SPOLEČNOSTI SOLITEA. CÍLEM SPOLUPRÁCE OBOU FIREM JE POSKYTNOUT ZÁKAZNÍKŮM MAXIMÁLNÍ KOMFORT PŘI POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMŮ MONEY. NA PROVOZ ERP SYSTÉMŮ V CLOUDU JSME SE ZEPTALI TOMÁŠE KOMÁRKA, OBCHODNÍHO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI SOLITEA. Proč je výhodné provozovat ekonomický či účetní systém v cloudu? Prvním hlediskem je absence nebo velká vytíženost vlastního IT oddělení, které má spravovat systémovou infrastrukturu. Druhou nespornou výhodou cloudu je rozložení nákladů v čase, kdy není nutná vysoká jednorázová investice do pořízení hardwaru. Cloud podporuje optimalizaci cashflow – mimo jiné i díky skutečnosti, že v cloudu platíme jen to, co právě využíváme. Je provoz ERP v cloudu bezpečný? Nedílnou součástí každého ERP systému jsou informace o klientech, účetní data, strategické obchodní procesy a mnohé další údaje. Zkušenosti přitom ukazují, že mnoho firem nemá optimálně vyřešené zálohování těchto klíčových dat. Obnovení IT infrastruktury do původního stavu po havárii, pokud se vůbec povede, pak mnohdy znamená několikadenní práci. V cloudu je riziko ztráty dat prakticky nulové a obnovení do původního stavu je otázkou desítek minut, maximálně několika hodin.

hostovaného prostředí se neustále stará dohledové centrum s nonstop technickou podporou. Takový komfort vlastní IT oddělení zpravidla nenabídne. Proč by si měla firma vybrat právě systémy Money? Jedná se o ERP řešení dostupné v rozsahu od účetního systému Money S3 přes ekonomický systém Money S4 až po plnohodnotné ERP řešení Money S5, které umožňuje individuální úpravy dle požadavků konkrétní firmy. Systém Money tedy může růst společně s velikostí a nároky firem.

Tomáš Komárek

Proč si Solitea vybrala pro spolupráci Sprinx Systems a SoftwareHosting.cz? Sprinx Systems poskytuje našim klientům stabilní a výkonnou platformu, na které mohou bez starostí provozovat své ekonomické systémy. Se službou SoftwareHosting.cz máme možnost postavit virtuální serverové prostředí na základě konkrétních potřeb klienta a o údržbu

9


T Radek Kubeš F archiv, Shutterstock

Cloudové e-commerce řešení pro ESET P  MODERNÍ E-COMMERCE ŘEŠENÍ SE BUDOU TÉMĚŘ VÝHRADNĚ PROVOZOVAT V CLOUDU. PRO INTERNETOVÉ OBCHODNÍKY TO BUDE ZNAMENAT ZÁSADNÍ ZMĚNU, SPOJENOU S INVESTICEMI DO IMPLEMENTACE NOVÝCH TECHNOLOGIÍ. SPRINX SYSTEMS ÚSPĚŠNĚ OTESTOVAL ZCELA NOVÝ PŘÍSTUP K E-COMMERCE S FIRMOU ESET.

ři obchodování po internetu se postupně upouští od softwarových e-commerce řešení instalovaných ve vlastních datových centrech (on-premise řešení) ve prospěch moderních obchodních systémů provozovaných v cloudu. Výhody cloudových řešení spočívají především ve výkonu používaných technologií, stejně jako v obrovské škálovatelnosti a vysoké dostupnosti, jaké lze s on-premise technologiemi ve vlastním datovém centru dosáhnout jen s extrémně vysokými náklady. Internetoví obchodníci se musejí na tuto zásadní technologickou změnu připravit, protože se bude týkat mnoha aktuálně využívaných e-commerce řešení postavených na technolo­giích .NET a MS SQL, která svými možnostmi přestanou dostačovat rostoucím požadavkům na rychlost a objem transakcí. Ve stejné situaci se nacházela i společnost ESET, která vyvíjí bezpečnostní řešení používaná více než sto miliony uživatelů po celém světě. ESET využívá relativně komplikované e-commerce řešení, kdy se do jeho internetového obchodu načítají informace z back-end serverů a další servery pak slouží k uchovávání informací o zákaznících a ke správě licencí dodávaného softwaru. Sprinx Systems pro ESET vyvinul a nasadil hybridní e-commerce řešení, které kombinuje stávající on-premise komponenty se zcela novým front-endem, provozovaným na cloudové platformě Microsoft Azure. HYBRIDNÍ E-COMMERCE Hlavní přínos hybridního e-commerce řešení spočívá v možnosti kombinace stávajících, často zakázkově vyvinutých back-endových technologií, jejichž migrace do cloudu by byla velmi náročná, nebo dokonce neproveditelná, s moderním front-endem, postaveným na robustní cloudové platformě. Obchodník může s takovým řešením ušetřit značné investice do kompletně nového e-commerce řešení a zároveň svým zákazníkům nabídnout moderní internetový obchod se všemi pokročilými funkcemi. Právě takovou cestou se společně se Sprinx Systems vydal i ESET. Správa dat nového e-commerce řešení výrobce bezpečnostního softwaru zůstala zachována ve stávajícím systému Kentico a licence i informace o zákaznících spravují on-premise serverové aplikace, zatímco front-end je plně řešen s nástroji cloudové platformy Microsoft Azure. Sprinx Systems se pak postaral o plnou integraci on-premise i cloudových systémů, které společně tvoří vysoce sofistikované hybridní řešení e-commerce.

10


TÉMA případová studie

BEZSERVEROVÁ ARCHITEKTURA AZURE FUNCTIONS Pro vytvoření nového front-endu hybridního e-commerce řešení společnosti ESET použil Sprinx Systems službu Azure Functions, která umožňuje vytváření aplikací repli­ kovatelných do datových center Microsoftu po celém světě. Geografické rozmístění aplikací přitom zajistí rychlejší odezvu internetového obchodu zákazníkům po celém světě, stejně jako maximální dostupnost i v případě výpadku některého z datových center. V rámci služby Azure Functions lze vytvářet prakticky jakékoli aplikace a používat všechny běžné programovací jazyky, aniž by bylo nutné jakkoli řešit servery a další infrastrukturu, na které nové aplikace poběží. Nový front-end, provozovaný v Microsoft Azure, získává data o licencích a zákaznících ze serverů společnosti ESET a údaje o poskytovaných softwarových produktech ze stávajícího systému Kentico. Při nákupu jsou zákazníci přesměrováni do nového e-shopu na platformě Azure, kde vloží požadované produkty do košíku a svůj nákup dokončí.

„Hybridní e-commerce řešení, vyvinuté Sprinx Systems pro společnost ESET, představuje referenční způsob integrace současných back-endových systémů s moderním front-endem v Azure. Obchodníci tím získají moderní a výkonnou platformu pro prodej na internetu a zároveň i dostatek času a možností, jak postupně migrovat do cloudu, i další on-premise systémy.“ JIŘÍ JINGER Product Group Manager Sprinx Systems

„ESET má zákazníky po celém světě a naším cílem je poskytnout jim maximální komfort při nákupu našich produktů. Nová hybridní platforma od Sprinx Systems nám umožnila výrazně upgradovat front-end našeho internetového obchodu co do rychlosti odezvy a jeho dostupnosti. Přitom jsme nemuseli investovat do nové serverové infrastruktury ani kompletně měnit back-endové systémy.“ JURAJ KOJDA Head of Global Digital Development společnosti ESET

DÍKY PROVOZU V CLOUDU JE E-SHOP PŘIPRAVEN NA ZNAČNÉ VÝKYVY A ŠPIČKY V OBJEMU OBCHODOVÁNÍ A ZARUČUJE RYCHLOU ODEZVU I MAXIMÁLNÍ DOSTUPNOST ZÁKAZNÍKŮM.

Pokud by došlo k výpadku datového centra, kde je aktuál­ně realizován nákup v e-shopu, bude zákazník automaticky přesměrován do jiného datového centra, kde může svůj nákup realizovat. Jediným důsledkem přesměrování je vyprázdnění nákupního košíku, kam byly již vloženy požadované softwarové produkty. V případě výpadku back-endu není nakupování v e-shopu jakkoli narušeno. Zákazníci mohou zadávat objednávky, které budou zpracovány v okamžiku opětovné dostupnosti back-endových systémů.

11


z produktů T Peter Slávik F Sprinx, Shutterstock

PŘICHÁZÍ ČAS STREAMOVÁNÍ PODNIKOVÝCH APLIKACÍ FIREMNÍ UŽIVATELÉ SI JIŽ ZVYKLI NA KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ CLOUDOVÝCH APLIKACÍ A SLUŽEB, KE KTERÝM SE PŘIHLAŠUJÍ Z RŮZNÝCH ZAŘÍZENÍ PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETOVÉHO PROHLÍŽEČE. DALŠÍM STUPNĚM VÝVOJE V TÉTO OBLASTI BUDE STREAMOVÁNÍ NA MÍRU PŘIZPŮSOBENÝCH APLIKACÍ DO LIBOVOLNÝCH ZAŘÍZENÍ.

CRM

ERP Moduly analytických funkcí

CRM Logistika

Esh op

Správa objednávek

Peter Slávik

S

oučasné cloudové aplikace mají mnoho výhod, mezi nimi typicky mobilitu a flexibilitu při jejich používání, ale také řadu omezení. Patří mezi ně jak technické limity (typicky datová náročnost při mobilním připojení), tak i funkční omezení, kdy aplikace často není možné přesně uzpůsobit konkrétním potřebám firmy a koncových uživatelů i zařízením, ve kterých se bude s aplikacemi pracovat. APLIKACE JAKO SKLÁDAČKA Moderní přístup k tvorbě aplikací, založený na servisně orientované architektuře, vychází z modularity a vzájemné integrace jednotlivých stavebních prvků. Uživatel vidí front-end (uživatelské rozhraní aplikace), který si může přizpůsobit svým požadavkům, zatímco na pozadí pracuje propojení s konkrétními moduly. Takovou aplikaci pak můžeme poskládat

12

Am Ps

z různých prvků, jako jsou databáze kontaktů propojené s modulem e-shopu či CRM, správa objednávek, ERP, logistika, moduly analytických funkcí a mnoho dalších. Úlohou poskytovatele takové služby je poskládat aplikaci podle požadavků a odeslat (streamovat) její obsah konkrétnímu koncovému uživateli. Podle typu použitého zařízení pak bude aplikace stahovat jen nezbytně nutný objem dat a optimálním způsobem jej prezentovat. ZAŘÍZENÍM A UŽIVATELŮM NA MÍRU Sprinx Systems v současné době pracuje na modulárních cloudových podnikových aplikacích, ze kterých si firmy budou moci skládat platformy podle svých požadavků a potřeb. Na základě rolí a uživatelských oprávnění pak budou v uživatelském rozhraní dostupné příslušné funkce a datové zdroje. Prvním praktickým nasazením tohoto servisně orientovaného přístupu je nové e-commerce řešení společnosti ESET, ve kterém jsou integrovány funkcionality e-shopu a CRM. Další projekty budou rychle přibývat.

STREAMOVÁNÍ APLIKACÍ je již dnes úspěšně využíváno v herním průmyslu, kdy se výpočetně náročné operace odehrávají na výkonných serverech provozovatele streamovací služby a do koncových zařízení uživatelů se odesílají pouze obrazové informace. Nejznámější herní streamovací službou je GeForce Now společnosti Nvidia, Sony provozuje službu PlayStation Now a vlastní streamovací služby ohlásily také společnosti Microsoft (Project xCloud) a Google (Stadia).


lidé T Luboš Novák F Michael Kratochvíl, Shutterstock

DIGITALIZACE DNES HRAJE VÝZNAMNOU ROLI Luboš Novák Od podzimu roku 2018 je Luboš Novák šéfem divize Consultingu ve Sprinx Systems. Jeho úkolem je vést tým konzultantů, poskytujících služby především v oblasti nasazování moderních technologií pro digitální transformaci a Průmysl 4.0. Dříve Luboš Novák působil na manažerských pozicích například ve společnostech AstraZeneca nebo DXC Technology. Vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT a ve volném čase se nejraději věnuje rodině.

1

a co se musejí firmy v souvislosti N s digitální transformací a Průmyslem 4.0 připravit? Digitalizace dnes hraje významnou roli a nutí firmy se tomuto trendu přizpůsobovat. Významnou změnou je cenová i faktická dostupnost inteligentních zařízení, jako jsou čtečky, kamery, senzory a stroje. Firmy by měly dnes dostupné technologické možnosti využívat a dále rozvíjet. Společně se softwarovými řešeními jde o příležitosti, které iniciují další rozvoj, a proto je důležité včas je nasadit a zajistit jejich komerční využití.

2

ak jim situaci usnadní služby J Sprinx Consulting? Sprinx Consulting vznikl s cílem poskytovat informace o možnostech IT a návrhy projektů s využitím moderních technologií. Důležitou součástí projektů je business analýza, ve které popíšeme požadovanou změnu s ohledem na obchodní cíle a doporučíme optimální technické řešení. K tomu samozřejmě využíváme nové technologické nástroje a postupy.

3

odle čeho si vybíráte P konzultanty do svého týmu? Každý konzultant je osobnost, ale nikoli individualita. Nikdo nezná vše, a proto přikládám velký význam schopnosti spolupracovat.

Každý konzultant musí mít technické znalosti a rámcové zkušenosti, stejně jako dobrý přehled o systémech, technologických principech, bezpečnostních metodikách i typických podnikových procesech v různých odvětvích. Musí umět komunikovat se zákazníkem a potřebuje dávku kreativity i ochotu k sebevzdělávání.

4

čem vidíte přidanou hodnotu Sprinx V oproti nadnárodním konzultačním firmám? Velké firmy disponují větším počtem odborníků a obvykle se zabývají většími investicemi v různých koutech světa. Jejich flexibilita ale bývá svázána procesy a pravidly. Nezanedbatelné jsou také vyšší ceny služeb a odosobnění vztahu se zákazníkem. My klientům nabízíme těsnější partnerství, dokážeme lépe a přesněji vyhovět jejich požadavkům a nabídnout dostupnější cenu. Našimi klienty jsou korporace i malé firmy, se kterými budujeme partnerský vztah pro dlouhodobou spolupráci.

POKUD FIRMY VČAS NASMĚRUJÍ SVÉ INVESTICE DO NOVÝCH TECHNOLOGIÍ, VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ČI ADAPTACE NOVÝCH POSTUPŮ A ZAČNOU TYTO TECHNOLOGIE A SLUŽBY KE SVÉMU PODNIKÁNÍ DOBŘE VYUŽÍVAT, ZÍSKAJÍ KONKURENČNÍ VÝHODU A INVESTICE SE JIM RYCHLE VRÁTÍ.

5

o vás při práci pro klienty nejvíce C překvapuje? Pracuji s klienty přes třicet let a už nepodléhám zásadním překvapením. Vím ale, že význam IT bývá v každé firmě jiný a že je často podceňován. Pro budoucnost firmy to může být zásadní, a proto mne těší setkávat se s klienty, kteří mají o konzultace zájem. Také jsem rád, když se na nás opět obrátí klient, kterému jsme již v minulosti nějaké řešení dodali.

6

ak po práci J relaxujete? Rád čtu, hraju na banjo a sportuji, poslechnu si dobrou hudbu a nepohrdnu ani televizním seriálem. Také vyrábím elektronkové hi-fi zesilovače nebo komba pro kytaristy. Ale zejména mne baví výlety s mými malými vnučkami.

13


T Jiří Jinger F Sprinx, Shutterstock

Digitální transformace je nevyhnutelná O DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI DNES SLYŠÍME NEJČASTĚJI VE SPOJENÍ S PŘENOSEM PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ A APLIKACÍ DO CLOUDU. Z NAŠEHO POHLEDU JDE ALE SPÍŠE O DALŠÍ LOGICKÝ KROK, KTERÝM PŘECHOD DO CLOUDU POKRAČUJE.

D

igitální transformaci vnímáme jako soubor moderních cloudových technologií, které pomohou firmám efektivně fungovat, rozvíjet své služby a udržovat si náskok před konkurencí. Z digitální transformace přitom mohou těžit firmy všech velikostí, podnikající v libovolném oboru. Pro někoho může být velkým pokrokem v digitalizaci vybudování e-shopu či rezervačního systému, jinde zase k efektivnějšímu podnikání a lepším službám zákazníkům pomůže jednoduché webové rozhraní, kam budou klienti zadávat objednávky nebo odesílat faktury či jiná data k následnému zpracování.

14

Jiří Jinger

TECHNOLOGIE NA DOSAH Firmy mohou díky digitální transformaci začít využívat i technologie, které by pro ně byly dříve nedosažitelné, například kvůli vysokým nárokům na výpočetní výkon, softwarové licence a jiné nákladné zdroje. Z běžně dostupných komponent lze totiž v cloudu postavit vysoce sofistikované řešení, využívající například i technologie strojového učení a umělé inteligence pro zpracování velkých objemů dat a podporu rozhodovacích procesů. E-shopy pak mohou zákazníkům přesněji doporučovat zboží podle jejich preferencí a firma může dělat kvalifikovanější rozhodnutí a přesněji plánovat výrobu a obchod na základě analýzy velkých dat. Všechna tato pokročilá technologická řešení lze přitom různě kombinovat, ale především je čerpat formou služby – tedy bez obrovských investic do potřebného hardwaru, licencí a souvisejících implementačních služeb. Digitální transformace je často také jedinou cestou, jak provést nezbytnou modernizaci stávajících systémů bez vysokých investičních nákladů.


z naší dílny

ZEPTALI JSME SE Sprinx Systems v projektech digitální transformace svých zákazníků často využívá technologie Microsoft. Proto jsme položili několik otázek Daliboru Kačmářovi, který má v Microsoftu na starost budování partnerského ekosystému.

ZVOLTE SPRÁVNOU CESTU Nabídka cloudových služeb, které mohou být základem digitální transformace firem, se neustále rozrůstá, což samozřejmě komplikuje výběr a skladbu nového řešení. Proto je nutné dodržet několik základních pravidel úspěšné digitální transformace: • Použité služby a systémy musí být schopné vzájemně komunikovat prostřednictvím otevřených rozhraní (API). • Pokud nelze v rámci jedné cloudové platformy složit kompletní řešení, lze zajistit integraci prostřednictvím jiných existujících řešení nebo potřebné komponenty doprogramovat. • Poskytovatel cloudového řešení musí mít robustní technologický základ, jasnou pozici na trhu a strategii dalšího rozvoje. Jakkoli může sestavení cloudového řešení z komponent dostupných v rámci služeb typu Microsoft Azure nebo Amazon Web Services na první pohled vypadat jednoduše, pravděpodobně se neobejdete bez schopného partnera, který vám pomůže s výběrem a vzájemnou integrací potřebných technologií.

Z DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE MOHOU TĚŽIT FIRMY VŠECH VELIKOSTÍ, PODNIKAJÍCÍ V LIBOVOLNÉM OBORU.

Co znamená digitální transformace firem z pohledu Microsoftu? Digitální transformace je pro nás způsob, jakým změnit vzájemnou spolupráci lidí, způsob práce s daty a inovovat procesy s cílem vytvořit nové hodnoty a udržet si konkurenční výhody. V praktické rovině digitální transformaci realizujeme společně s našimi partnery ve čtyřech klíčových oblastech. Za prvé jde o zapojení zákazníků ve smyslu komunikace přes různé kanály a personalizace služeb na základě znalosti jejich preferencí, chování a zpětné vazby. Dalším přínosem je posílení zaměstnanců pomocí moderních technologií, které vytváří bezpečné prostředí pro rychlou a efektivní spolupráci. Optimalizace provozu umožňuje vylepšit úroveň služeb a snížit jejich náklady pomocí zapojení moderních technologií, jako jsou IoT nebo umělá inteligence. A konečně transformace produktů má za úkol se posunout od vyhodnocování minulosti na pohled do budoucnosti. Jednou z nejcennějších komodit jsou dnes data a cílem je kombinovat je s produkty do jednoho celku. Proč Microsoft využívá pro proces digitalizace partnery? Microsoft je technologickou společností, pro kterou je kvalitní partnerský ekosystém jedním ze stavebních kamenů úspěchu. Naši partneři přidávají k našim službám znalost jednotlivých průmyslových odvětví a oborů nebo se specializují na vybraná řešení, jako jsou například digitalizace obchodních procesů, výrobní systémy nebo řízení lidských zdrojů. Microsoft na jedné straně podporuje a rozvíjí kompetence partnerského ekosystému a na druhé straně klade vysoké nároky na kvalitu svých partnerů. Jaké jsou základní výhody Microsoft Azure při digitální transformaci? Digitální transformace vyžaduje velkou flexibilitu, možnost postupného budování a testování řady nových systémů a jejich uvádění do provozu. Tento proces je navíc kontinuální a vyžaduje odpovídající

pružnost IT systémů, které se průběžně mění podle aktuálních potřeb. To je první výhodou, kterou Azure poskytuje. Digitální transformace je významně založena na zpracování a porozumění velkého objemu, často kritických dat. Zde vstupují do hry vysoké požadavky na zabezpečení dat

AZURE JE PLATFORMOU S NEJVĚTŠÍM POČTEM CERTIFIKACÍ A ATESTŮ, JAKO JSOU ISO NORMY NEBO GDPR.

a soulad s různými bezpečnostními standardy a regulacemi pro nakládání s daty. Azure je platformou s největším počtem certifikací a atestů, jako jsou ISO normy nebo GDPR. Digitální transformace je často spojena s využitím nejnovějších technologií, jako jsou servisní architektury, internet věcí, umělá inteligenci nebo globální infastruktura. Všechny tyto technologie a mnohé další jsou dostupné každému zákazníkovi v libovolném množství po celém světě.

Dalibor Kačmář Jako manažer se ve společnosti Microsoft věnoval vývoji softwaru, vedl cloudovou divizi a dnes se odborně zabývá oblastí umělé inteligence. V současné době vede tým, jehož cílem je budovat v České republice a na Slovensku moderní partnerský ekosystém společnosti Microsoft.

15


Sprinx academy

4 OTÁZKY PRO PETRA PEXU T Petr Pexa, Jan Kotlín F Sprinx, Shutterstock

Divize Sprinx HPC (High Performance Computing) je součástí Sprinx Systems již od samého počátku firmy. Za tu dobu se úspěšně zařadila mezi přední dodavatele vysoce výkonných počítačových řešení pro nejnáročnější akademické i komerční subjekty. A protože je HPC až návykově zajímavé, zeptali jsme se Petra Pexy, šéfa divize Sprinx HPC, na novinky v jeho oboru.

1. Co se aktuálně děje

v globálním světě HPC? Právě teď v Americe zdárně pokračují ve stavbě budoucího nejvýkonnějšího HPC systému na světě. Aurora bude první superpočítač, který pokoří magickou hranici tisíc petaFLOPS a jeho dokončení se předpokládá v roce 2021. Už dva stávající americké superpočítače Summit a Sierra sesadily z pomyslného trůnu čínský stroj Sunway TaihuLight, což v sobě nese i určitou politickou symboliku. Také se blíží vydání komerčního kvantového čipu od IBM, takže firma DWAVE už nebude jediná, kdo kvantový čip komerčně dodává.

2. Co přinesl rok 2018 Sprinx HPC

a jaké nové projekty jste realizovali? Naše divize především obhájila certifikaci Intel Technology Provider třídy Gold a máme skvěle našlápnuto k třídě Platinum. Také jsme získali dva významné zahraniční zákazníky z akademické sféry – Slovenskou akademii věd a University of Ljubljana.

3. Očekávají se nějaké zásadní změny

v segmentu HPC v roce 2019? Jak v segmentu e-commerce často slýcháme pojem digitální transformace nebo transformace do cloudu, očekává se další prohloubení orientace na cloudová řešení i u HPC. Je to pochopitelné, protože díky službám Cloud HPC si můžeme vyzkoušet nejmodernější hardware za rozumné peníze, bez nutnosti jej zakoupit. Díky partnerství s Nvidia je v cloudovém HPC silný například AWS HPC Amazon Cloud.

4. HPC má obrovský potenciál

využití i pro aplikace v technologii blockchain. Chystá Sprinx HPC nějaký projekt z této oblasti? Rozhodně ano, využití HPC pro blockchain se přímo nabízí. Nyní pracujeme na velmi zajímavém blockchainovém projektu, kde HPC pomůže v návrhu vysoce optimalizované infrastruktury, která poskytne velký paralelizovaný výkon, uzpůsobený architektonické topologii blockchainu. Komerční využití bude v průmyslové výrobě a nadbytečné kapacity se zužitkují pro těžbu kryptoměn.

http://www.sprinx.com/Blog/Projektove-rizeni

Petr Pexa