THE DOERS / DIGITAL EXPERTS IX

Page 1

TÉMA: LEPŠÍ CLOUD PRO ESET 9

SPRINX: DIGITÁLNÍ MARKETING 14

9 / DIGITAL EXPERTS

LUBOŠ NOVÁK:

strana

Nastává 4 postdigitální doba?


9

Editorial

Sprinx je na trhu již od roku 1996 a po celou dobu se specializuje na CRM a obchodní systémy na míru. Cílem firmy je zákazníkovi poskytnout komplexní a vzájemně integrovaná technologická řešení, která jsou potřebná pro úspěch na poli digitální ekonomiky. Zákazníkům nabízíme tvorbu a implementaci Sprinx CRM, robustních e-shopů a portálů s nejmodernějšími marketingovými nástroji či aplikační hosting a IT outsourcing. Sprinx je také významný dodavatel IT řešení do farmaceutického průmyslu a produktů HPC (High Performance Computingu). THE DOERS TEXT: Pavel Riško, Luboš Novák, Jakub Václavek, Jan Kotlín, Hana Tomešová, Marta Boučková, Radek Kubeš, Jiří Stránský, Juraj Kojda, Tomáš Ladman FOTO: Michael Kratochvíl, archiv, Shutterstock T: 251 014 211 E: obchod@sprinx.com; pharma@sprinx.com A: Sprinx Systems, a. s. Údolní 212/1, 147 00 Praha 4

SPRINX THE DOERS SPRINX UMÍ ZABRAT A NABÍZÍ FUNKČNÍ ŘEŠENÍ. CHCE BÝT SVÝM KLIENTŮM SPOLEHLIVÝM PARTNEREM, KTERÝ RUČÍ ZA VÝSLEDEK. DOERS správná výslovnost: Doer – [´du ː. r] THE DOERS znamená, že pro Sprinx je důležitý výsledek práce. Záleží mu na spokojenosti klienta. Zná cestu od myšlenky k její realizaci.

2

Vážení čtenáři, nové vydání magazínu The Doers se věnuje našemu oddělení Sprinx Consulting. Prvotním důvodem vzniku dceřiné společnosti Sprinx Consulting bylo oddělení obchodních a implementačních aktivit platformy Salesforce od našeho produktu Sprinx CRM. Společnost Salesforce se obávala, že nebudeme transparentně vyvíjet obchodní činnosti směřující k prodeji této špičkové platformy. My se však naopak snažíme zákazníkům nabízet produkty, které splní jejich potřeby a mají možnost dalšího rozvoje společně s jejich růstem. Na počátku Sprinx Consulting řešil všechny činnosti okolo Salesforce. Nicméně pokud jsme během prvních kontaktů s potenciálním zákazníkem rozpoznali, že bude vhodnější využít Sprinx CRM, předložili jsme mu alternativní možnost a probrali s ním výhody i nevýhody. V průběhu doby se ukázalo, že potřebujeme Sprinx Consulting rozšířit o konzultanty, kteří mají za sebou rozsáhlé projekty, jejichž součástí je i libovolný CRM systém.

JAK TO VIDÍ LUBOŠ NOVÁK Digitální technologie

4

5

KLÍČOVÁ KOMPETENCE SPRINXU

jsou konzultační služby

Lepší cloud pro

9

ESET

Digitální transformace

Chceme-li být nejen dodavatelem, ale i partnerem pro své zákazníky, musíme se zaměřit na konzultační činnost i mimo hlavní oblasti, ve kterých poskytujeme služby. Je nutné se dostatečně věnovat i okrajovým oblastem, které zasahují do procesů u zákazníků, ale nejsou na první pohled dobře rozpoznatelné. A to je přesně cesta, kterou se ubíráme.

10 12

TAŠKA S NÁŘADÍM PRO ODBORNÍKY

váš Pavel Riško key account manager a salesforce konzultant Sprinx Systems

DATUM VYDÁNÍ: 3.10. 2019, čtvrtletník, MÍSTO VYDÁNÍ: Praha, VYDAVATEL A VÝROBA: Sprinx Systems, a. s., Údolní 212/1, 147 00 Praha 4, IČ: 26770211 Tiskové chyby jsou vyhrazeny. GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ: Boomerang Communication, s. r. o., Nad Kazankou 708/37, 171 00 Praha 7, www.boomerang.co.com

DIGITÁLNÍ MARKETING

14

a vyhodnocování jeho úspěšnosti


zajímavosti

T Jan Kotlín F archiv, Shutterstock

PLATEBNÍ METODOU ROKU 2019 JE MOBILNÍ PENĚŽENKA

P

odle serveru RetailDive se očekává, že v roce 2019 budou mobilní peněženky na světě instalovány až na 2,1 miliardy zařízení. Mobilní peněženka přitom může obsahovat kreditní a debetní karty, letenky, řidičský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny nebo karty věrnostních programů. A právě věrnostní programy jsou tím, co by mělo motivovat i starší generace nakupujících ke změně platebních zvyků. Většímu rozšíření mobilních peněženek nahrává i velký posun v zabezpečení mobilních zařízení. Biometrie si našla cestu i na levnější smartphony v podobě čtečky otisku prstů, u dražších zařízení se stává standardem i rozpoznání tváře. Ve spojení s dvoufaktorovou autentizací jsou platby z mobilních zařízení zabezpečeny velmi uspokojivě. Online platební metody získávají na oblibě i v případech, kdy si zákazníci zboží vyzvedávají v prodejně nebo volí doručení s dobírkou. Proto je dobré tento trend respektovat.

PERSONALIZACE E-SHOPŮ Nabízíme vám pět tipů, jak vybudovat personalizovaný e-shop, které jsou snadno realizovatelné a skýtají v sobě velký potenciál: 1. Vyždímejte z cookies maximum Nedokončený nákup pak můžete zákazníkovi připomínat s pomocí remarketingu a personalizovat jeho další návštěvy ve vašem e-shopu. 2. Nabídněte zákazníkům jasné zvýhodnění za využití osobních dat Dobrou taktikou jsou například personalizovaná modal okna s nabídkou slevy či dopravy zdarma. 3. Využívejte personalizované překryvy (PO – Personalized Overlays) Nabízejte související produkty, u nichž předpokládáte, že by je zákazník mohl potřebovat. 4. Personalizujte impulzivní a opakované nákupy Až 44 % spotřebitelů je ochotno stát se loajálním a opakovaným zákazníkem tam, odkud si odnáší pozitivní nákupní zážitek. 5. Zbavte se syndromu selekční (produktové) paralýzy V přeplněných prodejnách zákazník ztrácí chuť obchod zrealizovat, protože se cítí být pod tlakem a ztrácí důvěru v obchodníka. I když je personalizace důležitá, nezapomínejte na klasickou marketingovou mantru – nabízet správné produkty správným zákazníkům ve správný čas.

Při příchozím hovoru během vyzvánění v PC automaticky vyskočí CTI okno, které zobrazuje:

Jméno volajícího

Telefonní číslo volajícího

Výběr správného kontaktu

S novým nativním doplňkem Sprinx Ipex, který vytvořil Sprinx Consulting ve spolupráci se společností IPEX, je možné propojit platformu Salesforce s VOIP ústřednou IPEX. Výsledkem je možnost telefonovat se zákazníky přímo v rozhraní Salesforce, evidovat hovory na kartě zákazníka, vytvářet poznámky během hovorů a automaticky ukládat informace o hovorech. Hlavní funkce doplňku Sprinx Ipex: Zobrazení informací o zákazníkovi z CRM během hovoru. Automatická evidence hovorů na kartě zákazníka v CRM. Zapisování poznámek o hovoru bez nutnosti dohledání kontaktu v CRM. Vytváření úkolů v CRM během hovorů v telefonním okně. Vytáčení hovorů se zákazníky přímo z CRM.

Zajímá vás možnost telefonování se zákazníky prostřednictvím Salesforce? Kontaktujte nás pro více informací o novém doplňku Sprinx Ipex pro vaši instanci Salesforce.

3


Jak to vidí

Luboš Novák

NASTÁVÁ DOBA POSTDIGITÁLNÍ? Dnešní internet nabízí nepřeberné množství informací a komerčních příležitostí. Vedle aplikací pro sdílení informací, poskytování služeb či prodej zboží se tato síť stále více uplatňuje v propojování inteligentních zařízení. Internet lidí, služeb a věcí opět posouvá možnosti využívání virtuální reality pro komerční účely. Ano, žijeme v kybernetické éře, na počátku 4. průmyslové revoluce, kterou nikdo nemůže ignorovat. Firmy, které zaspaly dobu a nedokázaly se této změně přizpůsobit, buď zanikly, nebo čelí značné konkurenci v oboru, který kdysi býval jejich doménou. Podle studie Microsoftu osm z deseti podniků vidí v nástupu nových technologií prostor pro růst, ale jen polovina z nich má strategii, jak tuto příležitost využít. Sotva desetina českých firem vytvořila specializovaný tým pro digitální transformaci a téměř čtvrtina se problematikou technologií vůbec nezabývá. Podle VMware se řízení informatiky přesouvá z IT oddělení na jiné složky řízení podniku, které přebírají iniciativu při zavádění technologických inovací. Tato decentralizace přináší obchodní výhody ve smyslu lepšího cílení investic

kanály, skrze které mohou se spotřebiteli komunikovat. Digitalizace proto již není konkurenční výhodou, ale nutnou podmínkou pro vstup firmy na trh i jejího úspěšného setrvání tam. Již máme za sebou období, kdy digitální transformací byla míněna spíše digitalizace informací, tedy převádění dat z papírové podoby do databází elektronických aplikací. Dnešní transformace spočívá v propojování dat o lidech, věcech a procesech. Organizace propojená se zákazníkem získává další informace a může lépe reagovat a cílit své služby či zboží. Totéž platí i pro B2B segment, tedy obchodování mezi podniky a využívání služeb třetích stran. KAM IT A PODNIKOVÉ SYSTÉMY SMĚŘUJÍ? Zcela jistě dochází a bude více docházet k decentralizaci IT. Infrastruktura, platformy, aplikace, obchody, služby, věci i lidé jsou dostupní prostřednictvím internetu a již dnes je možné postavit podnik bez kanceláří a podnikového IT.

UKAZUJE SE, ŽE KLÍČOVÝM ASPEKTEM JE OCHOTA FIRMY INVESTOVAT DO INOVACÍ, KTERÉ V OBCHODNÍCH MODELECH LÉPE PROMÍTNOU PERSONALIZOVANÉ ZKUŠENOSTI, TEDY POTŘEBY, ZVYKLOSTI A CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ. INOVAČNÍM TRENDEM DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE JE ZEJMÉNA DIGITÁLNÍ DEMOGRAFIE UMOŽŇUJÍCÍ IDENTIFIKOVAT OBCHODNÍ CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ, A ZEJMÉNA SCHOPNOST TYTO INFORMACE DO OBCHODNÍHO MODELU VČAS ZAHRNOUT.

4

a schopnosti rychleji reagovat na vývoj trhu při uvádění nových produktů a služeb. Někteří analytici jdou ještě dál a považují současnost za dobu postdigitální. Úspěch firem dnes více závisí na schopnosti zvládnout řadu nových technologií, které umožní nabízet zákazníkům, obchodním partnerům i vlastním pracovníkům personalizované služby a přizpůsobenou realitu. Digitální technologie pomáhají firmám lépe pochopit chování zákazníků a zpřístupňovat nové

Významnou roli hrají a budou hrát dobří stratégové, analytici a odborní konzultanti, kteří dokážou z dostupných informací a služeb poskládat vhodná řešení rychle, cíleně, ekonomicky výhodně a bez zbytečných omezujících politik. Je potřeba nacházet nové způsoby práce, využívat potenciálu digitálně zralejších zaměstnanců a spolupracovat s IT partnery poskytujícími konzultační, analytické, hostingové, vývojové i provozně-servisní služby.

Luboš Novák Během své kariéry spravoval podnikový mainframe a rozvíjel informační systémy pro bankovnictví, pojišťovny, penzijní fond, farmaceutickou společnost i technologické a servisní organizace. Zkušenosti získal v nadnárodních korporacích MetLife, Axa, NN, AstraZeneca či DXC. Ve Sprinxu působí jako ředitel divize Consultingu od října 2018. Jeho úkolem je vytvořit konzultační servis, který prostřednictvím konzultantů, analytiků a projektových manažerů hledá vhodná řešení pro realizaci obchodních záměrů zákazníků.


téma

T Luboš Novák F Michael Kratochvíl, Shutterstock

Konzultanti poradí nejen s digitální transformací RYCHLÉ ZMĚNY NA TRHU, VÝVOJ POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKŮ I NÁSTUP NOVÝCH TECHNOLOGIÍ PŘEDSTAVUJÍ PRO FIRMY PŘÍLEŽITOST, ALE TAKÉ ZNAČNÉ RIZIKO. ÚLOHOU KONZULTANTŮ JE POMOCI TRŽNÍ PŘÍLEŽITOSTI VYTĚŽIT A RIZIKŮM SE VYHNOUT.

P

očítače a mobily společně s jejich nepřetržitým připojením k internetu oslovují všechny skupiny obyvatelstva a mění chování spotřebitelů na všech trzích. Elektronický obchod je samozřejmostí a právě zde dnes probíhá digitální boj o zákazníka. Inovativní využití informací a komunikačních kanálů umožňuje začínajícím společnostem prosadit se na trhu a zavedeným firmám pomáhá zajistit jejich další růst a konkurenční výhody. Firmy i podnikatelé tak více než kdy v minulosti hledají nové způsoby pro rozvoj svého podnikání a poptávají inovativní možnosti informačních technologií. Sprinx na tuto poptávku zareagoval sdružením svých konzultantů pod značku Sprinx Consulting, který poskytuje komplexní servis pro návrhy a dodávky podnikových řešení. POSILA VAŠEHO TÝMU S vývojem obchodních požadavků a IT systémů i aplikací, které je pomáhají řešit, se zásadně mění role firemního IT.

Nové systémy a aplikace jsou stále častěji poptávány z oddělení obchodu a marketingu a provozovány v cloudu – tedy mimo podnikovou IT infrastrukturu. To vyžaduje zcela nový typ znalostí a zkušeností. Firemní IT oddělení nejsou na takto zásadní změnu často personálně připravena, a proto podniky stále častěji vyhledávají služby externích konzultantů. Podle naší zkušenosti jsou konzultační služby poptávány nejčastěji především v následujících oblastech: Partnerství pro digitální transformaci Úlohou konzultantů je vytvářet partnerství pro strategický rozvoj obchodních informačních systémů klienta. Konzultanti identifikují příležitosti a poskytují realistické představy pro následné poptávky po řešeních. Tato spolupráce umožní zákazníkům cíleně rozvíjet aplikace a služby a pružněji reagovat na změny trhu v rámci technických možností, trendů a nejlepších zkušeností. Příprava poptávky po řešení Konzultační služba zahrnuje analýzu obchodního cíle firmy a aktuálního prostředí pro specifikaci technických požadavků na nové řešení. Výsledkem analýzy je dokument popisující metriky a technické parametry řešení, které bude splňovat obchodní záměry klienta.

Spolupráce s konzultanty je podřízena byznys strategii, kterou vždy určuje zákazník. Konzultant na základě svých praktických zkušeností a metodik získá od klienta informace potřebné pro formulování obchodního požadavku.

>

5


> Byznys analýza pro výrobu a implementaci řešení Konzultanti provedou detailní analýzu obchodního požadavku a vytvoří návrh a postup řešení. Součástí analýzy je popis uživatelského rozhraní, parametry a funkčnost aplikace i související infrastruktura a způsob integrace s okolními systémy a službami. Studie a optimalizace efektivity UI Konzultanti analytickými metodami a nástroji provedou testy a měření současné aplikace. Na základě ověřených dat z trhu a byznys očekávání pak připraví podklady pro optimalizaci aktuálního řešení. Testovací scénáře a podpora UAT Konzultanti připraví návrhy testovacích scénářů a postupů pro ověření funkčnosti realizovaného řešení. V rámci konzultací lze poskytnout i spoluúčast na testech a jejich vyhodnocení v dohodnutém rozsahu.

Realizace projektů Přidělený projektový manažer připraví plán realizace zakázky a zajistí dodávku díla podle dohodnuté metodiky. Projekt obvykle zahrnuje fáze plánování, přípravy, výroby, testů a implementace. Součástí projektu může být i postimplementační nebo následný servisní dohled. JAK FUNGUJE KONZULTAČNÍ TÝM? Spolupráce s konzultanty je vždy podřízena byznys strategii, kterou určuje zákazník. Konzultanti na základě svých praktických zkušeností, intelektu a metodik získají od klienta potřebné informace pro formulování obchodního požadavku. Dalším krokem je obvykle byznys analýza, kdy analytik na základě informací poskytnutých klientem, jeho očekávání a ověřených dat z trhu připraví podklady pro změnu organizace, procesu a systému v souvislostech. K tomu využívá i analogie a nejlepší zkušenosti s podobnými řešeními. Konzultanti by také měli být v neustálém kontaktu

KDE VÁM MŮŽEME POMOCI? Sprinx Consulting se soustředí na poskytování poradenských služeb pouze v oblastech, kde má dlouholeté praktické zkušenosti a odborné kompetence: • CRM pro řízení vztahu se zákazníky, • e-commerce a digitální transformace, • farmaceutický průmysl, • pojišťovnictví, • průmysl 4.0, • high performance computing. Ve všech těchto oblastech máme řadu referencí z úspěšných projektů pro společnosti v České republice i v Evropě.

Jak funguje proces projektu?

Client

Business Demand

Sales & Marketing Account management, Sales and Marketing

Consultancy

Consulting Analyses and Project Management

Development Architecture, UX design, Programming, Testing and Deployment

Service Management Help Desk, Infrastructure and hosting

6

Sprinx Systems / Introduction / 2019

Solution Order

Demand Analyses

Acceptation

Solution Proposal

Production

Delivery Supervising

Project Initiation Project Management Analyses for Dvlp.

Architecture & Design

Build

Test

Deploy

Run & Maintain


téma

Novým trendem v oblasti informačních systémů je rostoucí důraz na ucelená řešení a propojenost služeb.

s technologickým světem, aby mohli zprostředkovaně poskytovat praktické zkušenosti s digitální transformací pro záměry svého klienta. Výsledkem analýzy je byznys model budoucího řešení. Zákazník tak může ještě před vlastním vývojem ověřit, zda jeho očekávání budou naplněna, a architekt dostane kompletní podklady pro návrh technického řešení. Návrh řešení a prototyp jsou dalšími logickými kroky před samotnou realizací. Analytik ve spolupráci s architektem navrhne uživatelské rozhraní, funkčnost systému, infrastrukturu a způsob integrace s okolními systémy. Grafický návrh může být podpořen i prototypem UX, na kterém je uživatelské chování budoucí aplikace prezentováno. Analytik také připraví testovací scénáře pro akceptaci. Takový postup umožní architektovi společně se zákazníkem ověřit, zda bude řešení splňovat očekávané požadavky. Odsouhlasený návrh následně přebírá projektová kancelář, která prostřednictvím svých projektových manažerů zajistí realizaci požadavku. TRENDY OČIMA KONZULTANTŮ Novými trendy v oblasti informačních systémů je rostoucí důraz na ucelená řešení a propojenost služeb. Digitální obchod již není jen nabídka produktů v e-shopu, platba a vystavení objednávky pro doručení zboží. Obchodní aplikace jsou propojené s podnikovým ERP a CRM tak, aby zákazník v průběhu nákupu získal cílené, personalizované a aktuální informace k nákupu včetně logistiky.

Praktický příklad PŘEDSTAVME SI PRÁCI KONZULTANTŮ NA KONKRÉTNÍM PŘÍKLADU REALIZACE ZAKÁZKY SPOLEČNOSTÍ SPRINX CONSULTING:

1 2 3 >

4

ZÁMĚR – Zákazník, který je součástí velké nadnárodní skupiny, prodává sektorové zboží a související služby v kamenných obchodech a v e-shopu, který však neposkytuje možnosti pro další růst. Motivací zákazníka je získat větší podíl na evropském trhu s využitím digitálních technologií.

KONZULTACE A BYZNYS ANALÝZA – Zákazník poptal u Sprinx Consulting posouzení možností vhodného řešení a postupu pro naplnění svého obchodního záměru. Konzultant získal potřebné informace o organizaci, procesech, systémech a obchodních záměrech a podrobil je analýze a konfrontaci s trhem ověřenými daty. Následně zpracoval a popsal klíčové metriky do byznys modelu, který umožnil ověřit soulad s obchodním záměrem. Konsenzus v této fázi analýzy byl důležitý pro následný návrh technického řešení.

NÁVRH ŘEŠENÍ – Analytik na základě vypracované a schválené byznys analýzy a ve spolupráci s technickým architektem vypracoval návrh uživatelského rozhraní a funkčnosti aplikace. Dále byl vytvořen prototyp UX, na kterém se mohl uživatel s budoucí aplikací lépe seznámit. Po několika iteracích byl model odsouhlasen a analytik připravil testovací scénáře pro budoucí akceptaci díla, která byla zákazníkem připomínkována a ještě před realizací potvrzena.

REALIZACE – Odsouhlasený návrh převzala projektová kancelář, která se postarala o realizaci díla. Projektový manažer měl k dispozici kompletní zadání a testovací scénáře pro ověření kvality dodávaných komponent. Převzetí díla proběhlo na základě předem domluvených akceptačních scénářů.

7


> Navíc se očekává, že během následujících několika let získá téměř každá komerční aplikace i jistou míru umělé inteligence, například v podobě pokročilé analytiky či inteligentních procesů, které přizpůsobí chování aplikace zvyklostem zákazníka. Mezi systémy a lidmi tak vznikne nová vrstva, která umožní transformovat povahu služby. Významné změny nás také čekají v oblasti inteligentních zařízení připojených k internetu (IoT). Díky své inteligenci budou zvládat interakci s okolím a nabízet více než přednastavené chování. Vedle enormního růstu počtu připojených koncových bodů bude podle analytiků společnosti Gartner IoT do obchodních modelů přispívat novými hodnotami a příležitostmi především v těchto oblastech:

ŘEŠENÍ PRO VAŠE PODNIKÁNÍ Sprinx Consulting poskytuje v rámci skupiny Sprinx Systems komplexní servis pro návrhy a dodávky řešení. Prostřednictvím svých konzultantů, analytiků a projektových manažerů poskytujeme konzultace, byznys analýzy, návrhy řešení i realizace formou projektových dodávek. Klíčovou kompetencí pro poskytování služby je zejména 20letá zkušenost s vývojem, implementací a správou aplikací pro firmy i enterprise segment. Konzultanti společnosti Sprinx Consulting pomáhají klientům s digitální transformací a rozvojem jejich podnikání v následujících oblastech: • Klíčové e-commerce platformy pro digitální transformaci, • Optimalizační nástroje a metodiky pro vyhledávače (SEO), • Metodiky a měření rychlosti a stability webů s návrhem optimalizace, • E-shopy a jejich integrace do podnikových ERP, CRM a internetových služeb, • Cenotvorba v obchodních aplikacích včetně daňových pravidel pro obchodování v rámci EU, • Obchodní CRM (Sprinx CRM, Salesforce) na podporu B2C i B2B obchodování, • Pharma CRM (Sprinx CRM, Salesforce, Veeva) pro farmaceutický průmysl, • Market Access a zpracování prodejních dat pro farmaceutický průmysl, • Systémy pro řízení distribuce léčiv ve farmacii, • Obchodně výrobní procesy v segmentech průmyslové výroby, • Poskytování HPC výkonu a dodávky HPC clusterů i jednotlivých komponent, • Řešení výkonnosti a zabezpečení infrastruktury, hosting a migrace.

8

Na základě konkrétního byznys modelu daného zákazníka navrhneme optimální řešení z portfolia Sprinx Systems nebo předních světových dodavatelů podnikových systémů či aplikací.

Umělá inteligence – Z dat z „věcí“ připojených k internetu bude možné získat širokou škálu informací k dalšímu zpracování. Design – Technologický design bude hrát významnější roli pro lepší interakce lidí s věcmi, které nemají obrazovku a klávesnici. Sociální, právní a etické aspekty – Společenské, právní a etické otázky začnou ještě více nabývat na významu. Například pokud jde o vlastnictví informací, ochranu soukromí, soulad s předpisy, GDPR apod.

Infonomika a datové brokerství – Poroste nákup a prodej dat z IoT a tato monetizace se může stát novou oblastí podnikání. Využívání informačních vztahů může akcelerovat vývoj nových ekonomických systémů. IoT Governance – S tím, jak bude internet věcí expandovat, poroste i potřeba nových pravidel a investic do souvisejících technologií pro monitoring, ukládání, používání i odstraňování informací. Inovace senzorů – Nové senzory umožní pokrýt širší škálu situací a událostí. Současně se zlevní a díky tomu se začnou objevovat nové způsoby jejich využití. Bezpečnost – Poroste tlak na nasazování důvěryhodných a zabezpečených komponent, tedy kombinací HW a SW. Nové bezdrátové sítě pro IoT – IoT sítě budou vyžadovat širší přenosová pásma, nižší spotřebu, vyšší hustotu spojení, dobrý dosah a nízkou cenu koncového bodu. K tomu budou zapotřebí nové síťové technologie, například 5G, nízko obíhající satelity, sítě pracující na principu odrazu apod. Chcete-li ve svém podnikání a obchodování využít potenciál nových technologií, bez pomoci zkušených konzultantů se pravděpodobně neobejdete.

Klíčovou kompetencí Sprinxu pro poskytování konzultačních služeb je zejména 20 let zkušeností s vývojem, implementací a správou aplikací pro firmy i enterprise segment.


TÉMA

LEPŠÍ CLOUD PRO ESET

případová studie

Juraj Kojda

Jak hodnotíte spolupráci se Sprinx Systems? Sprinx Systems jsme si zvolili jako lokálního partnera pro pilotní projekt nové e-commerce platformy pro naše české zákazníky. Dosažené výsledky ukazují, že šlo o správné rozhodnutí, a do nové platformy budou postupně integrovány všechny naše další e-story.

T Radek Kubeš F archiv

PRODUKTY PŮVODEM SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI ESET CHRÁNÍ PŘED KYBERNETICKÝMI ÚTOKY VÍCE NEŽ 110 MILIONŮ UŽIVATELŮ PO CELÉM SVĚTĚ. RYCHLÝ RŮST SPOLEČNOSTI ZNAMENAL NUTNOST VYTVOŘENÍ MNOHA LOKÁLNÍCH E-COMMERCE ŘEŠENÍ NAPŘÍČ KONTINENTY, KTERÁ JSOU NYNÍ SPOLEČNOSTÍ SPRINX SYSTEMS POSTUPNĚ INTEGROVÁNA DO JEDINÉHO E-STORU, VYVINUTÉHO A PROVOZOVANÉHO NA CLOUDOVÉ PLATFORMĚ MICROSOFT AZURE. NA SPOKOJENOST S NOVÝM ŘEŠENÍM OD SPRINXU JSME SE ZEPTALI JURAJE KOJDY, KTERÝ VE SPOLEČNOSTI ESET PŮSOBÍ JAKO HEAD OF GLOBAL DIGITAL DEVELOPMENT.

Potom co zhlédnete naše video, budete mít jasno.

Proč jste se rozhodli v rámci celé společnosti přejít na nové, cloudové e-commerce řešení? Společně se Sprinx Systems, naším IT partnerem, jsme řešili, jak rychleji zavádět nové funkce našich e-storů, provozovaných po celém světě. Jsme světovým lídrem v oblasti kyberbezpečnosti, takže pro nás bylo samozřejmě extrémně důležité, aby naše nové prostředí pracovalo transparentně a zcela bezpečně. Zároveň jsme věděli, že našim globálním potřebám bude nejlépe vyhovovat řešení postavené v cloudu, protože provoz vlastní infrastruktury je finančně velmi náročný.

Jaký další rozvoj svého e-commerce řešení plánujete? Zkoumáme další možnosti platformy Microsoft Azure, především v oblasti umělé inteligence a strojového učení.

Jaké přínosy má pro vás provoz e-commerce řešení v Microsoft Azure? Náš nový e-store běží v tzv. bezserverovém prostředí s prakticky neomezenou škálovatelností a maximální dostupností. Již během pilotního projektu jsme zaznamenali o 30 procent rychlejší načítání e-storu a dokonce o 50 procent nižší provozní náklady. Brzy proto do Microsoft Azure konsolidujeme všech našich téměř 100 e-storů do jediné, globální e-commerce platformy, abychom mohli poskytnout lepší zážitek z nákupu svým zákazníkům po celém světě.

9


T Jan Kotlín F Michael Kratochvíl, Shutterstock

Digitální transformace – prokletí, nebo spása? ŽIJEME V DOBĚ DIGITÁLNÍ – TO JE NEODDISKUTOVATELNÝ FAKT. TECHNOLOGIE OVLÁDAJÍ TÉMĚŘ KAŽDÝ NÁŠ KROK, OVLIVŇUJÍ NAŠE SOCIÁLNÍ VAZBY, ZVYŠUJÍ POHODLÍ, MĚNÍ CHOVÁNÍ A POŽADAVKY NÁS, ZÁKAZNÍKŮ.

Jan Kotlín

N

ákupy na webu, online platební brány, okamžité e-mailové notifikace, chatboti a online poradci, i to nám dnes symbolizuje dobrý nákupní zážitek. A pokud se nám ho nedostává, je změna dodavatele (prodejce) otázkou pár kliknutí. Otevírají se nové možnosti pro podnikání a pro přístup k zákazníkům. Přichází digitální transformace. CO ZNAMENÁ DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE PRO SPRINX? Stovky článků, mediálních výstupů a studií mají jedno společné: velmi širokou definici toho, co v sobě digitální transformace skrývá. Pro někoho to může být „prostá“ migrace do cloudu. Digitální transformace je však cesta, nikoli cíl. Ve Sprinxu jsme před lety začali s digitální transformací nejprve sami u sebe, abychom svým zákazníkům mohli nabízet produkty a služby opřené o zkušenosti z praxe. Zkušenosti z vlastní změny jsme zúročili na menších zákaznických projektech a následně ve velkém, při vytváření globálního e-storu nové generace pro významnou softwarovou společnost. Námi postavené řešení zohledňuje nejmodernější trendy jak v oblasti personalizace, tak v rychlosti, dostupnosti a snížení nákladů na správu a provoz. Důležitý je pro nás co nejlepší zákaznický zážitek a maximalizace reálných konverzí v kombinaci s co nejekonomičtějším provozem.

10

JAKÉ JSOU TRENDY VE SVĚTĚ? Digitální transformace je nezbytná pro všechny podniky a zasahuje do všech segmentů podnikání. Sprinx se zaměřuje zejména na digitální transformaci v oblasti e-commerce a webových řešení. Potvrdilo se nám, že rychlost načítání a personalizace jsou prvními z řady předpokladů dobře fungujícího e-shopu. Ostatně, podle Googlu 53 % uživatelů opouští web, pokud jeho načítání trvá déle než 3 sekundy.


ROZHOVOR případová studie Alarmující je fakt, že podle měření v Google Analytics znamená každých 100 milisekund zpoždění při načítání e-shopu až 7% újmu na konverzním poměru. U personalizace byla její absence důvodem pro změnu internetového prodejce u 33 % zákazníků. V přepočtu na obrat jsou to čísla natolik zásadní, že si je nemůžeme dovolit ignorovat. E-shop dále doporučujeme zkombinovat i s širokou paletou platebních metod a využitím multikanálového prodeje i loyalty programů. Vždy je však nutné analyzovat náklady s ohledem na plánovaný přínos a požadavky zákazníků. VÍTĚZOVÉ A PORAŽENÍ DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE Digitální transformace je příběh o hledání správné cesty a společností, které tuto cestu hledají, je na celém světě spousta. Nike v roce 2018 vzrostly meziročně příjmy o 12,8 % i díky nové digitální strategii, zahrnující skvěle přepracovaný e-shop, kampaně na sociálních sítích nebo představení nové kolekce na streamovací platformě Twitch.

JEDNOU Z MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ, PRO KTEROU SE VYDATNĚ HLEDALO VYUŽITÍ, JE BEZESPORU AR (AUGMENTED REALITY). Aplikace IKEA Places využívá AR k osazení nábytku a doplňků přímo do reálného prostředí vašeho domova s využitím mobilního telefonu. Při napojení na e-shop se zvýšily prodeje a zároveň se snížil objem vráceného zboží. Amazon je všem dobře známý ex-prodejce knih a CD nosičů, který vyrostl do jednoho z největších online prodejců na světě. Walmart má ambice ho v USA sesadit z pomyslného trůnu, a tak upravil svůj e-shop, zlepšil personalizaci a spustil vlastní mobilní aplikaci, která umí kontrolovat ceny a dostupnost zboží. Výsledek? Během letní sezony 2018 se jeho prodeje přes e-shop zvýšily o 43 %. Poraženým v boji s digitální transformací je kupříkladu Kodak, který nám přinesl první fotografie z povrchu Měsíce. V době rozvoje internetu a digitální fotografie nedokázal reagovat na vývoj trhu a zákaznické požadavky. Zachránit ho mohla ještě akvizice platformy Ofoto na sdílení digitálních fotografií, předchůdce Instagramu. Kodak ji však transformoval do aplikace nabádající uživatele k tisku digitálních fotografií. V roce 2012 Kodak vyhlásil bankrot, a později se na trh vrátil jako menší, konsolidovaná společnost. Nokia jako první na světě spustila mobilní síť a její výrobky byly skutečnými etalony. Během internetového rozmachu však místo toho, aby přemýšlela, jak se dají internetová data využít v mobilních službách, tvrdošíjně vylepšovala svůj hardware. Bála se riskovat změnou přístupu a vytvořením nového „zákaznického prožitku“. Jedním z nejlepších příkladů nezvládnutí přizpůsobení se trendům a tomu, co si zákazníci přejí, je Yahoo. V roce 2005 byl vliv Yahoo v online světě a reklamě obrovský – dokonce mělo možnost koupit jak Facebook, tak Google. Přehlíželo však zákaznické preference a těžce podcenilo význam vyhledávačů.

„Očekávání zákazníků již daleko přesahuje to, co můžete se staršími technologiemi skutečně udělat. Digitální transformace znamená zásadní přehodnocení toho, jak využíváme technologie v organizacích.“ GEORGE WESTERMAN hlavní vědecký pracovník MIT

Společnost Qualtriks zjistila, že se sice

60

%

internetových prodejců domnívá, že svým zákazníkům nabízí dobrý nákupní zážitek, ale jen

22

%

těchto zákazníků s tímto tvrzením souhlasí.

11


z produktů T Jiří Stránský F Sprinx, Shutterstock

TAŠKA S NÁŘADÍM PRO ODBORNÍKY SADA MARKET ACCESS TOOLBOX OD SPRINX PHARMA OBSAHUJE VŠECHNO, CO POTŘEBUJETE PRO PRÁCI MARKET ACCESS MANAŽERA, STEJNĚ JAKO MARKETINGOVÉHO NEBO PRODUKTOVÉHO MANAŽERA.

Z

ákladem pro práci je skupina produktů pro monitoring dat státní správy o cenách a úhradách, Sprinx Pharma Správní řízení a Sprinx Pharma SCAU. Oba produkty umožňují vyhledávání a automatizovaný monitoring procesů, které mají ve svém názvu. Jak říká například Lenka Poleková ze společnosti Alexion: „Automatizovaný monitoring správních řízení a SCAU souborů šetří paměť a hlavně nervy, a to už něco znamená.“ Nadstavbový modul Sprinx Pharma Správní řízení Plus lze využít pro jednoduchou práci s dokumenty a texty, které pro vás Sprinx Pharma Správní řízení na základě vašeho zadání vyhledá, a vytvářet z nich reporty. Tuto část „nářadíčka“ doplňují zajímavé funkce aplikace Sprinx Pharma SCAU, které umějí monitorovat nově registrované přípravky a výpadky nebo obnovení dodávek. Jakýmsi švýcarským nožíkem nad výše zmíněnými aplikacemi je Sprinx Pharma

12

Karta produktu s analýzou všech sledovaných parametrů registrovaných produktů, znázorněnou graficky v čase. Všechny aplikace jsou mezi sebou propojeny a zjištěné údaje si můžete hned ověřit přeskokem do spisu v příslušném správním řízení. Dalším produktem je nástroj na monitoring referenčních cen Ex – Price. Po úvodním nastavení je možné monitorovat na denní bázi vybrané produkty z vlastního nebo konkurenčního portfolia a vývoj jejich cen v zemích podle referenčního koše SÚKL pro ceny i úhrady. Monitorovací nástroje veřejných zdrojů doplňuje produkt Conamor na monitoring registru smluv. Pro práci s daty podle DIS-13 se i v Market Access a marketingu hodí aplikace Sprinx Pharma Národní data, která umožňuje pracovat se spotřebami a poskytuje nástroj pro vytváření reportů na míru pro sledování tržních segmentů, vývoje jednotlivých ATC skupin a v neposlední řadě i pro sledování vývozu mimo ČR. Naše taška s nářadím obsahuje například ještě čtvrtletní Právní newsletter z dílny AKM / VDP / OAKS nebo aplikace pro automatizaci hlášení SÚKL podle pokynů DIS-13 a REG-13, které, byť pokrývají jen malou část agendy na pomezí Market Access a logistiky, jsou pro některé klienty, například pro Roberta Sýkoru z Kyowa Kirin, něčím, „bez čeho by jejich život byl složitější“.

Jiří Stránský

ŠIKOVNÝ VŠEUMĚL Při vytváření skupiny produktů určených zejména pro použití v Market Access odděleních farmaceutických firem jsme si vzali za vzor všeuměla údržbáře s taškou plnou nářadí a snažili jsme se vyvinout právě takovou tašku s Market Access nástroji. Tak vznikla skupina produktů s názvem Market Access Toolbox.


lidé T Radek Kubeš F Michael Kratochvíl, Shutterstock

SPECIALISTA S CHLADNOU HLAVOU Tomáš Ladman Se svými 135 centimetry výšky je Tomáš Ladman, jak o sobě sám říká, muž malého vzrůstu. Prakticky se vším si však poradí stejně jako běžně vysocí lidé. Tomáš Ladman vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou a již čtyři roky pracuje ve Sprinx systems jako senior support specialist. Jeho úkolem je poskytovat technickou podporu zákazníkům, kterým Sprinx dodal systémy a řešení podporující jejich klíčové obchodní procesy.

1

ak začala vaše kariéra ve Sprinx J Systems? Má kariéra ve Sprinx Systems začala způsobem „hodit do vody a plav“. Vůbec toho ale nelituji, ba naopak. I když práce bylo od začátku mnoho, rychle jsem se učil a nabíral zkušenosti s naším Sprinx CRM a po velmi krátkém období se podařilo v našem týmu vše stabilizovat a narovnat. To ale neznamená, že bych se snad poté nudil. Přebral jsem část IT podpory našeho SIG oddělení, které v té době pracovalo pro zákazníka Mediconet (nyní EUC Premium), a rozšířil si znalosti v oboru služeb IT podpory koncovým uživatelům.

2

htěl jste od začátku pracovat C v oddělení podpory zákazníkům? Ano, hlásil jsem se do Sprinxu na pozici v oddělení podpory zákazníkům. Myslím si totiž, že lidé by si měli pomáhat, jelikož ne všichni vědí vše a budou znát vše, takže je mi tento typ služeb velmi blízký.

3

aké hlavní vlastnosti potřebují mít J specialisté technické podpory? Měli by udržet chladnou hlavu během každého telefonátu se zákazníkem, respektive jeho zaměstnanci – říká se tomu asertivita. Dále je potřeba být empatický a umět naslouchat. Osobně se vždy snažím pochopit člověka na druhé straně telefonu, popřípadě odesílatele e-mailu, abych pak dokázal klientovi rychle a cíleně pomoci.

4

aké problémy zákazníků nejčastěji J řešíte? Záleží na tom, na kterou z linek naší podpory volají. Pokud jde o náš IT support, řešíme nejčastěji problémy typu zapomenutého hesla, zablokovaného uživatelského účtu, aktualizace některých programů nebo nefunkčnost přístupu prostřednictvím vzdálené plochy. Dotazy a požadavky na aplikační support často vycházejí z nepochopení, jak software funguje. Když si klienti nejsou něčím zcela jistí, tak raději volají a my se jim snažíme vysvětlit, jak nejlépe určitou věc v programu udělat. Prostřednictvím podpory jsou nám někdy hlášeny i chyby v námi vyvinutém softwaru, což musíme prověřit, otestovat a dále řešit.

5

etkal jste se s nějakými kuriózními S požadavky na podporu? V čase, kdy se ještě dokážu rozpomenout, si žádný vyloženě kuriózní dotaz či požadavek nevybavuji. Samozřejmě je ale také možné, že už trpím nemocí z povolání a že věci, které by jiným připadaly kuriózní, mi přijdou zcela v normě.

6

emu se nejraději věnujete ve svém Č volném čase? Především sobě a svým koníčkům. Vymýšlím si, ladím a přizpůsobuji rehabilitaci, abych se svým handicapem nejen dobře fungoval, ale i vypadal. Také se dále vzdělávám ve svém oboru a trochu sleduji oblast automatizovaného testování.

OSOBNĚ SE VŽDY SNAŽÍM POCHOPIT ČLOVĚKA NA DRUHÉ STRANĚ TELEFONU, POPŘÍPADĚ ODESÍLATELE E-MAILU, ABYCH PAK DOKÁZAL KLIENTOVI RYCHLE A CÍLENĚ POMOCI.

13


T Jakub Václavek F Michael Kratochvíl, Shutterstock

Jak vydělávat peníze na internetu a jak správně vyhodnocovat efektivitu digitálního marketingu? DIGITÁLNÍ MARKETING JE RELATIVNĚ MLADÁ DISCIPLÍNA A JE STÁLE POPULÁRNĚJŠÍ PŘEDEVŠÍM DÍKY SVÉ EFEKTIVITĚ, PŘESNÉMU CÍLENÍ A ROSTOUCÍ OBLIBĚ NÁKUPŮ PŘES INTERNET. AŤ UŽ VYUŽÍVÁTE JAKÉKOLIV KANÁLY A AKTIVITY DIGITÁLNÍHO MARKETINGU, DŮLEŽITÉ JE JEJICH SPRÁVNÉ VYHODNOCENÍ. NA CO SE MÁTE PTÁT SVÝCH MARKETINGOVÝCH SPECIALISTŮ A NA CO SI DÁT POZOR, POKUD SVĚŘÍTE DIGITÁLNÍ MARKETING DO RUKOU EXTERNÍ AGENTURY? Máte vlastní specialisty na digitální marketing? Pravidelně se ptejte na níže uvedené body, díky kterým zjistíte výkon svého e-shopu. Měření a analýza dat je základ, díky kterému zjistíte, co přesně návštěvníci vašeho e-shopu chtějí, co je zajímá a kde strávili nejvíce času.

1.

P

okud prodáváte zboží nebo služby na internetu, resp. vlastníte e-shop, budou pro vás důležité tři věci: jaké komunikační kanály využijete, kolik do nich investujete a jaký zisk vám přinesou. Pod konkrétními komunikačními kanály si můžeme představit PPC reklamu, tvořenou prostřednictvím systémů Sklik, Google Ads a Business Manager. K dalším aktivitám můžeme zařadit e-mailing, SEO, copywriting a sociální sítě.

Výkon e-shopu (konverzní poměr v Google Analytics) Jaký je konverzní poměr e-shopu a jaké jsou v něm výkyvy?

2.

Průměrné hodnoty objednávek v Google Analytics Má průměrná hodnota objednávky klesající, nebo rostoucí tendenci?

3.

Zahájení a dokončení nákupu v Google Analytics Kolik lidí vložilo zboží do nákupního košíku a dokončilo svůj nákup?

4.

SEO výkon v Google Analytics Jaké jsou trendy v počtu nových návštěv z různých zdrojů a jejich konverzní poměr?

5.

Obsah webu (vstupní a výstupní stránky webu v Google Analytics) Který obsah webu je pro vaše návštěvníky nejzajímavější? Odkud přicházejí a kam odcházejí?

6.

14

Základní pojmy digitálního marketingu v rozšířené verzi

Rychlost webu Jak dlouho se stránky e-shopu načítají na různých typech zařízení a internetového připojení?

Využíváte na digitální marketing služby externí agentury? Zaměřte se na následující:

1.

Domluvte se s agenturou, jak budete vyhodnocovat úspěšnost placených kampaní.

2.

Jaký je náklad na jednu konverzi (kolik vás stojí jedna dokončená objednávka) a znovu jaký je konverzní poměr (výkon e-shopu)?

3.

Jaké jsou náklady na provoz a správu veškerých kampaní?

4.

Pracuje agentura pouze pro vás, nebo stejnou práci odvádí i pro vaši konkurenci? Domluvte se s agenturou na exkluzivitě.

5.

Chtějte veškeré přístupy ke všem účtům, ať už jde o Google Ads, Sklik, nebo e-mailingový nástroj, který bude agentura využívat.

6.

Opakovaně se ptejte na průměrné hodnoty objednávek v Google Analytics. Mají klesající, nebo rostoucí tendenci?


z naší dílny Trendy v digitálním marketingu v roce 2019 DIGITÁLNÍ MARKETING SE NEUSTÁLE MĚNÍ A VYVÍJÍ. NĚKTERÉ VĚCI, KTERÉ PLATÍ DNES, UŽ ZÍTRA PLATIT NEMUSÍ. V ONLINE PROSTŘEDÍ SE NEUSTÁLE SETKÁVÁME S NOVÝMI NÁSTROJI A ZPŮSOBY, JAK ZÁKAZNÍKA PŘIVÉST K NÁKUPNÍMU KOŠÍKU. JAKÉ JSOU TRENDY PRO LETOŠNÍ ROK?

NATIVNÍ REKLAMA (ŘEŠENÍ PROTI BLOKOVÁNÍ REKLAM) Nativní reklama splývá s celkovým kontextem webu, tedy s webovou stránkou, a oslovuje potenciální zákazníky nenucenou formou. Výhodou je možnost vyhnout se blokování reklam pomocí doplňků, jako je AdBlock.

CHATBOTI Analytici z Business Insider očekávají, že do roku 2020 bude mít svého chatbota zhruba 80 % firem. Chatbot můžeme charakterizovat jako program na vedení konverzace s lidmi pomocí sluchových nebo textových metod. Chatbota lze využít na zákaznickou podporu nebo jako rádce spotřebitelům, kteří si na vašem e-shopu chtějí koupit nové sportovní potřeby na tenis, ale nevědí přesně které a potřebují poradit.

VIDEO Podle předpovědi společnosti Cisco bude do roku 2021 tvořit 82 % internetového provozu přenos videí.

REMARKETING/RETARGETING Remarketing (v případě Skliku retargeting) umožňuje cíleně zobrazovat reklamy pouze lidem, kteří v minulosti navštívili váš web, případně konkrétní stránku vašeho webu, a vy se jim chcete připomenout. Jednoduše potenciálnímu zákazníkovi ukazujete produkty, o které se v minulosti zajímal a které navštívil. Prodáváte na e-shopu jízdní kola? Každému, kdo si u vás koupí kolo, můžete díky remarketingu nabídnout příslušenství, servis a další doplňky.

Jakub Václavek Digitálním marketingem se zabývá od roku 2015. Více než dva roky je Jakub Václavek specialistou Sprinx Systems na digitální marketing, který řeší nejen online marketingové aktivity samotného Sprinxu, ale jako konzultant pracuje i pro řadu zákazníků, kterým Sprinx dodává e-commerce řešení. Dlouhodobě se specializuje na PPC reklamu a e-mailing a je držitelem certifikací pro kvalifikovanou práci s nástroji Google Ads.

SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ Konverzní poměr Jako konverzní poměr neboli míru konverze označujeme poměr těch, kdo dokončí požadovanou akci (např. si objednají zboží), ke všem návštěvníkům. U dobře vedených stránek vychází konverzní poměr obvykle kolem 1 %. Akvizice Akvizicí se v oblasti marketingu rozumí proces získávání zákazníka. Organic Search V případě tzv. přirozeného vyhledávání najde potenciální návštěvník e-shop v běžných výsledcích vyhledávání, například na Googlu. Sklik Jde o reklamní systém na správu PPC kampaní, provozovaný společností Seznam.cz. Google Ads Reklamní systém na správu PPC kampaní od společnosti Google. Google Search Console Obsahuje nástroje a přehledy, které pomohou měřit návštěvnost a výkon vašich stránek ve výsledcích vyhledávání.

ZÁKLADNÍ ZKRATKY, SE KTERÝMI SE MŮŽETE V ONLINE SVĚTĚ SETKAT GA – Google Analytics, přední nástroj na měření výkonnosti vašeho e-shopu. GTM – Google Tag Manager, nástroj na vkládání měřicích kódů, bez nutnosti zasahovat do jednotlivých webových stránek. PPC – Pay-per-click, platba za proklik na webovou reklamu. CPC – Cost-per-click, cena za proklik (jednotka pro měření nákladů na PPC). CTR – Click-through-rate, míra prokliku – počet kliknutí na reklamu ve vztahu k počtu zobrazení. SEO – Search Engine Optimization, optimalizace obsahu webových stránek pro vyhledávače. RTB – Real Time Bidding, způsob nákupu online reklamy, který probíhá v online aukci v reálném čase. Draží se každé zobrazení banneru. PNO – podíl nákladů na obratu, sděluje, kolik procent z tržeb tvoří náklady.

15


Sprinx academy

GENERACE Z ZPOCHYBŇUJE HODNOTY A PRAVIDLA T Radek Kubeš F Sprinx, Shutterstock

Náborovým procesem ve Sprinx Systems procházejí desítky nových uchazečů měsíčně. Zeptali jsme se proto psycholožky Marty Boučkové a Hanky Tomešové, vedoucí personálního oddělení Sprinx Systems, jak se jim pracuje se zástupci různých generací.

1. Jak se liší přístup k zaměstnání v různých

Marta

generacích mladých lidí? Marta Boučková: Období formace mladých lidí dnes trvá delší dobu. Lidé z generace X už ve 24 letech téměř všichni pracovali, zatímco lidi z generace Y ve stejném věku ještě nevědí, co budou dělat. Pro zástupce generace X je důležitá osobní svoboda, generace Y chce delší čas na rozhodování a nejmladší lidi z generace Z nevěří vzdělávacímu systému, zpochybňují hodnoty a nechtějí se podřídit pravidlům. Obecně mizí pravidla a vymezení rolí, pokora i přirozená ohleduplBoučková nost vůči ostatním lidem.

2. Chybí mladé generaci nějaké schopnosti? Marta Boučková: Abychom byli schopni fungovat ve společnosti, musíme dát nejmladší generaci prostor, ale musíme jí zároveň citlivěji nastavovat pravidla. Je potřeba učit lidi více komunikovat, protože například vyjadřují svoje emoce emotikony namísto toho, aby mluvili osobně. Hodně se proto investuje do školení komunikace a emoční inteligence – učíme lidi, aby se dívali do očí, děkovali nebo prosili.

www.sprinx.com/Blog/Consulting

3. Jaké jsou vaše zkušenosti s náborem

mladých lidí? Hanka Tomešová: Setkáváme se často s mladými lidmi, kteří v krátké době prošli více pozicemi a často přesně nevědí, co chtějí dělat. Nejraději si chtějí vyzkoušet více věcí a často se nám hlásí i kandidáti, kteří nemají v podstatě žádnou zkušenost v oboru, ale chtějí do IT proniknout. Mladí lidé také často chtějí hodně a dlouhodobě cestovat v průběhu zaměstnání a automaticky očekávají časovou flexibilitu. Poptávají práce na částečný i plný home office a záleží jim na tom, aby práce měla smysl a bavila je. Také je pro ně důležitý Hanka volný čas.

4. Liší se způsob náboru zaměstnanců

podle generací? Hanka Tomešová: Při náboru stále méně fungují klasické pracovní inzeráty. Mladší ročníky se nám hlásí i přes sociální sítě a relativně nové portály, zprostředkovávající zážitky ve firmách. Kandidáty také mnohem více zajímá, jak to ve firmě skutečně chodí. Pro úspěšný nábor je dnes nezbytná rychlá odezva po reakci kandidáta, aktivní oslovování kandidátů, krátké výběrové řízení a rychlá zpětná vazba po pohovoru.

Tomešová