Page 1

Jak díky obsahu urvat pozornost na internetu aneb Tajemství úspěšného článku

1


Témata odlišení se od konkurence, získání pozornosti, vytvoření komunity a následné komunikace s našimi „fandy“ jsou žhavá. Mnozí z nás pochopili, že je to cesta, jak firmu odstartovat, udržet a neustále budovat. My jsme se na tato témata podívali a vytvořili E-book, který vám bude průvodcem, jak s komunikací a obsahem pracovat na internetu. Ale nejen tam. A také vám zodpoví otázku, proč je tato cesta dobrá, na co nezapomenout a čemu se naopak vyhnout. Děkujeme, že jste nám dali šanci se s vámi podělit o následující data. Ať vám přinesou co nejlepší výsledky! Ještě před tím, než se pustíte do čtení… Pokud hledáte kouzelně rychlou a jednoduchou cestu při tvorbě obsahu bez trvalého efektu, není tento E-book pro vás. Nemáme pro vás recept. Ušetřete si čas. Pokud sázíte na budování dlouhodobého vztahu a spolupráce mezi vámi a klienty díky hodnotnému obsahu, tak pojďte na to. Věříme, že vás budeme inspirovat. Zdeňka Škochová Výkonná ředitelka PROSPECTEA Česká republika, s.r.o. Ve spolupráci s Denisou Kmeťovou – produkční manažerkou a on-line specialistkou

2


OBSAH 4 5 6 8 8 9 10 12 13 13 13 14 14 17 17 18 19 20

Jak díky obsahu získáváte zákazníky? Jaký je vztah mezi PR, marketingem a obchodem? Cílová skupina Jak poznat svou cílovou skupinu? Praktické cvičení č. 1 Praktické cvičení č. 2 PR článek Příklad, jak může vypadat správné členění textu Mluvte jazykem své cílové skupiny Příklad z praxe – takto ANO Praktické cvičení č. 3 Titulky Které titulky spolehlivě fungují? Dalších 10 + 1 tip pro vás Praktické cvičení č. 4 Další pravidla pro psaní článků, na která nesmíte zapomenout Praktické cvičení č. 5 Články na internetu

21 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28 28 28 29 30 31 32

Příklad z praxe Články na internetu z pohledu vyhledávačů Klíčová slova Praktické cvičení č. 6 Linkbuilding Správná délka textu Relevantní umístění Příklad z praxe Meta tagy Příklad z praxe Kvalitní obsah Příklad z praxe Tip na závěr Závěrečné praktické cvičení č. 7 Na závěr malý přídavek Shrnutí – co vše jsme probrali? O autorech

3


Čím dál tím více firem chápe, že cesta tvorby hodnotného obsahu je účinná strategie. Díky kvalitnímu obsahu se stáváte v očích svých stávajících i potenciálních zákazníků skutečnými profesionály v daném oboru. A to je předpoklad pro to, že budete rozšiřovat svou základnu potenciálních a následně skutečných zákazníků. Příklad: Jaký je rozdíl mezi investicí do PPC a do tvorby obsahu? PPC je zkratka z anglického pay-per-click a označuje platbu za proklik. Inzerenti platí pouze tehdy, pokud uživatel klikne na jejich PPC reklamu ve vyhledávačích, na Facebooku či kdekoli jinde na webu. Na následujícím grafu vidíte, jak funguje vaše investice do tvorby obsahu. Pokud pravidelně tvoříte obsah, každý měsíc vám narůstá množství získaných kontaktů, popř. vašich sledovatelů. Články zůstávají (např. na vašem webu), a tak jednou udělaná práce stále pracuje pro vás. Pokud investujete do PPC, stane se to, že jakmile zavřete kohouty svých investic do reklamy, skončí i generování nových kontaktů.

Jak díky obsahu získáváte zákazníky?

Number of Contacts Generated From Blog Posts

Jak díky obsahu získáváte zákazníky?

2 400

1

2

3

4

5

Contacts Generated From This Month‘s Posts

6

7

8

9

10

11

12

Contacts Generated From Previous Month‘s Posts

4


Jaký je vztah mezi PR, marketingem a obchodem? Proto, abychom zcela pochopili rozdíly mezi PR a marketingem, jsme si vzali na pomoc ještě obchod. Na těchto třech základních funkcích nebo odděleních ve firmě si objasníme, co je jejich výsledkem práce. Anebo – za co lidi na těchto postech platíme. Obchod

Marketing

PR (Public Relations)

Co je hodnotným výsledkem práce těchto postů ve firmě? Uzavřená a uhrazená objednávka s odpovídající marží.

Vytvořená poptávka – chtění u cílové skupiny.

Tok, který firma vytváří pro to, aby dobře fungovala, je postavený na výsledcích oddělení ve výše uvedené tabulce, ve směru zprava doleva. Vytvořená důvěra ve firmu je základním kamenem pro všechny marketingové aktivity a dobrý marketing vytvoří dostatečné množství poptávek, které schopný obchodník zručně zobchoduje. Pochopení výše uvedeného nám pomůže při vytváření obsahu – textů.

Jaký je vztah mezi PR, marketingem a obchodem?

Vytvořená důvěra u cílové skupiny.

Co daným textem chceme způsobit? Má článek přispět k budování důvěry vaší značky nebo vašich produktů?

✔ ✔ ✔

Nebo chcete tvořit spíše texty, které mají vyvolat okamžitou poptávku? Tvoříte prodejní text?

Další, a neméně důležitá, je odpověď na otázku: Pro koho daný text píšeme, koho oslovujeme – tedy kdo je naše cílová skupina?

5


Cílová skupina

6


Co je to cílová skupina? Typ veřejnosti, který chceme zasáhnout naší komunikací ✔ Lidé se společným zájmem ✔ Lidé ze společnou charakteristikou ✔ Lidé stejné sociální nebo profesionální třídy Příklady cílových skupin LÉKAŘI

MYSLIVCI

RODINA

SPORTOVCI

ZEMĚDĚLCI

TEENAGEŘI

Cílová skupina

7


Praktické cvičení č. 1 Napište, jaké máte cílové skupiny.

Jak poznat svou cílovou skupinu? Představu o názorech, potřebách a očekáváních cílové skupiny zjistíme tak, že provedeme průzkum. Co je to průzkum? Průzkum je sběr faktů u relevantního vzorku cílové skupiny. Výsledky nám pomohou rozklíčovat to, co by nám mohla ukázat analýza celé cílové skupiny. U koho můžete průzkum realizovat? ✔ U stávajících zákazníků ✔ U potenciálních zákazníků ✔ U ztracených zákazníků Jak realizovat průzkum? ✔ Osobně ✔ Telefonicky ✔ On-line Jak vytvořit průzkum? 1. Napište si, co přesně chcete zjistit a jak chcete použít to, co jste zjistili. 2. Připravte si otázky. 3. Otestujte otázky. 4. Realizujte průzkum.

Cílová skupina

8


Jaké otázky můžete použít? Příklady otázek pro stávající zákazníky

Příklady otázek pro potenciální zákazníky

✔ Co kupují? ✔ Proč to kupují? ✔ Proč právě od vaší firmy? ✔ Jak se o vás dozvěděli? ✔ Doporučil je někdo? ✔ Co jim bylo řečeno? ✔ Kupují to opakovaně? ✔ Jak to používají? ✔ K čemu to používají? ✔ Jak jsou s produkty či službami spokojeni? ✔ Co se jim na nich líbí? ✔ Co se jim na nich nelíbí? ✔ Co by chtěli změnit nebo zlepšit? ✔ Co jsou nejdůležitější vlastnosti, které zákazníci oceňují?

✔ Co si myslí o…? ✔ Co je nejvíce rozčiluje na…? ✔ Co by je motivovalo k…? ✔ Co ovlivňuje jejich rozhodování koupit…? ✔ Jak se cítí ohledně…?

Příklady otázek pro ztracené zákazníky (zákazníci, kteří již chtěli koupit, ale nekoupili, nebo zákazníci, kteří kupovali a přestali) ✔ Proč se rozhodli nekoupit? ✔ Co jim vadilo? ✔ Koupili nakonec u konkurence? ✔ V čem je konkurence lepší než vy? ✔ Co dělá konkurence lépe než vy? ✔ Co má konkurence a vy nemáte?

Praktické cvičení č. 2 1. Napište, zda je něco, co nevíte o své cílové skupině. 2. Napište, co by vám znalost této informace/í přinesla. 3. Jak byste tuto informaci/e mohli použít. 4. Připravte si krátký průzkum, pomocí kterého tuto informaci zjistíte – tj. průzkum k poznání potřeb, požadavků a problémů vaší cílové skupiny.

Cílová skupina / Jak poznat svou cílovou skupinu

9


PR ฤlรกnek

10


Co to (PR) článek je?

Obecná pravidla pro psaní článků

Členění článku

✔ Jde o článek určený pro danou cílovou skupinu, kterou se snaží oslovit díky své informační hodnotě.

✔ Můžete pracovat dle reklamního principu AIDA (zkratka Attention – pozornost, Interest – zájem, Desire – touha, Action – akce).

✔ Titulek – cca 7 až 14 slov.

✔ Vypadá jako běžné sdělení čtenářům, ale propaguje produkt, službu nebo značku. ✔ Co je nejdůležitější: článek nesmí působit jako reklama. A s tímto vědomím je potřeba pracovat i při vytváření článku.

✔ Urvěte pozornost čtenáře (titulek). ✔ Vzbuďte jeho zájem o dané téma (perex = krátký úvod). ✔ Vyvolejte touhu po řešení (tělo textu). ✔ Nenásilně vyzvěte k akci (tělo textu).

TIP PR článek

✔ Perex – krátký úvod o 2 až 5 větách. ✔ Odstavce – cca 5 řádků. ✔ Mezititulky – cca po 2 odstavcích vždy umístěte mezititulek. ✔ Na důležité informace upozorněte tučným fontem. ✔ Používejte odrážky, seznamy a výčty.

Pokud plánujete zveřejnění článku na jiném webu, zjistěte si, jak dlouhý perex je viditelný v náhledu, a dle toho přizpůsobte jeho obsah. 11


Příklad, jak může vypadat správné členění textu Perex

Mezititulek

Zdroj: tyinternety.cz

PR článek

12


Mluvte jazykem své cílové skupiny Článek musí být napsaný tak, aby ho čtenář snadno a rychle pochopil. Nepoužívejte slova, u kterých je pravděpodobné, že jim čtenář nebude rozumět.

Příklad z praxe – takto ANO Obsahuje vše výše uvedené – dobrý obsah, aktuální sezonní téma, emoce, potřeby a vyjádření odborníků.

Obsah je klíčový ✔ Zaměřte se na problémy, potřeby, emoce a obavy svých zákazníků. ✔ Při výběru témat přemýšlejte sezonně – a s předstihem. ✔ Citujte odborníky z vlastních řad i zvenčí (zvýšíte důvěryhodnost článku).

TIP

Pokud zahrnete všechny výše uvedené atributy do svého článku a článek je dostatečně hodnotný, je šance, že se bude přirozeně šířit.

PR článek

Zdroj: Novinky.cz

Praktické cvičení č. 3 Navrhněte 3 klíčové problémy/otázky, které vaši zákazníci řeší a mohou být obsahem článku (zaměřte se na cílové skupiny z praktického cvičení č. 1).

13


Titulky Zásady dobrého titulku – nezáleží jen na tom, co říkáte, ale také jak to říkáte. 80 % lidí si přečte titulek – jen 20 % si přečte celý článek. Když píšete titulek, vytvořte alespoň 5 variant a otestujte je – nechte je přečíst někoho jiného. Čtenář musí pochopit sdělení rychle, „na první dobrou“. Můžete se držet rozsahu titulku 70–100 znaků (7–14 slov), ale není to dogma. Jaký by měl váš titulek být? Držte se pravidla 4U: ✔ Unikátní ✔ Užitečný ✔ Ultraspecifický ✔ Urgentní

Které titulky spolehlivě fungují?

1.

Zaujměte otázkou str. 15

PR článek / Titulky

2.

Na výčty/seznamy je spoleh str. 15

3.

Výzva k akci funguje str. 15

4.

Sloveso dodá grády str. 16

5.

Nebojte se citátů str. 16

14


Ad 1. Zaujměte otázkou Příklady: ✔ Víte, s čím si děti předškolního věku nejraději hrají? ✔ Jaký je recept na to, být dobrý v psaní? ✔ Co je to PR a jaké místo má ve firmě?

Ad 2. Na výčty/seznamy je spoleh Příklady: ✔ 10 jednoduchých způsobů, jak snížit výdaje za topení ✔ 5 tipů, které udělají z vašeho časopisu hvězdu ✔ 7 tipů, jak vytvořit titulek e-mailu

TIP

Ze statistik vyplývá, že číslo, které v titulku přitáhne nejvíce zhlédnutí, je 25. Pokud se budete držet víc při zemi, pak další sázkou na jistotu je 10, 5 a 7.

1. Číslo 25 2. Číslo 10 3. Číslo 5 4. Číslo 7 Zdroj: BuzzFeed

Ad 3. Výzva k akci funguje Příklady: ✔ 93 % e-shopů končí. Zachraňte ten svůj ✔ Posílejte svým zákazníkům automatická přání k narozeninám e-mailem ✔ Vytvořte váš vlastní firemní časopis a odlište se od konkurence

PR článek / Titulky

15


Ad 4. Sloveso dodá grády Příklady: ✔ Zemědělci mají sklizeno. Volno je však nečeká ✔ Víme, co psát, ale neumíme to zformulovat tak, aby se to dalo číst ✔ V italském Diamante pálí chilli a malování po zdech je dovoleno

TIP

U sloves nepoužívejte trpný rod – potlačuje dynamičnost titulku.

ANO: Inkové stavěli slavnou pyramidu 600 let NE: Slavná pyramida byla stavěna 600 let

Ad 5. Nebojte se citátů Příklady: ✔ Porno? Byla jsem mladá a hloupá, o to víc jsem dnes na sebe pyšná, říká úspěšná fitness trenérka ✔ Největší hloupost je revoluce, budoucnost patří revoluci, říká novinář Zbyšek Pechr

PR článek / Titulky

16


Dalších 10 + 1 tip pro vaše titulky

1.

2.

3.

4.

5.

Používejte superlativy

Avizujte novinky (limitované edice)

Pracujte s lokálním zaměřením (pokud je to vhodné)

Používejte přídavná jména (jednoduchý, správný, neuvěřitelný)

Používejte příslovce (snadno, rychle, jednoduše)

6.

7.

8.

9.

10.

Vytvořte „šokující“ titulek

Paradox funguje (Zelená barva pro vaše svatební šaty, proč ne)

Předkládejte návody na zlepšení situace

Používejte časové termíny (Jak získat 30 nových zákazníků do 30 minut)

Trendy (Aktuální trendy v marketingu pro rok 2018)

+1

Tajemství (nebo Co vám nikdo neřekne o...)

Praktické cvičení č. 4 Vytvořte návrhy titulků k tématům, která jste vybrali v předchozím cvičení.

PR článek / Titulky

17


Další pravidla pro psaní článků, na která nesmíte zapomenout

18


Magická hranice počtu slov ve větě

Nepodceňujte korektury (a názory druhých)

✔ Hlídejte si magickou hranici 20 slov ve větě.

✔ Jak jsme v praxi zjistili, není úplnou samozřejmostí, že texty prochází odbornou jazykovou korekturou. I když jste dobří češtináři, oko korektora je více všímavé a zaměřuje se i na to, co by vás nenapadlo. Chyby v textu ruší a snižují vaší důvěryhodnost, ať chcete nebo ne. Proto nechte korektury svých textů vždy na odborníkovi.

Někdy máme pocit, že v jedné větě musíme vyjádřit celý tok našich myšlenek, a nemůžeme si pomoci. Pro nás jako pro autora je to možná nejjednodušší způsob, ale čtenář se v dlouhé větě ztrácí. Špatně chápe celý koncept textu a za chvíli ho to přestane bavit. A to přece nechceme.

Praktické cvičení č. 5 Upravte následující větu dle pravidel:

✔ Je také důležitá zpětná vazba k obsahu textu. Dejte přečíst svůj text několika lidem, ať můžete zjistit potřebné. Pochopili koncept, mají chuť udělat to, co je záměrem vašeho textu? Bez potíží text dočetli až do konce, nebo měli chuť skončit po dvou odstavcích?

Někdy, když si čtu nabídkové texty, vstřebávám jednu větu třeba dvě minuty, protože se autor dost rozepsal, což by mi ani tak nevadilo, ale horší je, že když pak po nějaké době dočtu souvětí až do konce, už ani nevím, co bylo na začátku, a takové souvětí mám problém pochopit, proto je vždy lepší, když dlouhá souvětí zkrátíte, jak jen to jde. Zdroj: www.mariankabele.com

PR článek / Další pravidla pro psaní článků, na která nesmíte zapomenout

19


Články na internetu Na co dalšího při psaní článku, který umísťujete na internet, musíte myslet?

20


Články na internetu

Příklad z praxe

✔ Dnes máme při publikování na internetu obrovské možnosti. Zároveň to ale klade i obrovské nároky na copywritera nebo copyeditora.

Níže můžete porovnat dva články na stejné téma, ale napsané jinak. Posuďte, který by u vás vyhrál v boji o pozornost a který byste si chtěli přečíst. Aneb Když dva dělají totéž, není to totéž.

✔ On-line čtenáře musíte zaujmout na první pokus. Víte, kolik vteřin rozhoduje o vašem úspěchu? ✔ Máte pouhé 4 vteřiny na to, abyste přesvědčili čtenáře a on váš článek „rozklikl“ – tedy chtěl se pustit do jeho přečtení.

Hoover Dam – ukázka dovednosti lidských rukou Hooverova přehrada (anglicky Hoover Dam), pojmenovaná po prezidentu Hooverovi, byla postavena ve 30. letech 20. století jako ve své době největší přehrada na světě, dnes je druhou největší v USA. Jedná se o betonovou klenbovou přehradu ležící na řece Colorado v USA na hranicích států Arizona a Nevada.

A

Fascinující Hooverova přehrada: Její 220 metrů vysoká hráz tuhne už 80 let Když Frank Crowe poprvé představil plány Hooverovy přehrady, říkali mu, že se zbláznil. Aby ne. Monstrózní stavba měla vzniknout uprostřed Mohavské pouště, mimo civilizaci, mimo všechny přístupové cesty. A nakonec tam opravdu vznikla. V rekordním čase. Hooverova přehrada je dodnes symbolem Spojených států a svým způsobem technickým zázrakem. Bez ní by nebylo ani Las Vegas!

B

Takže…

Zdroj: Novinky.cz

Kdo vyhrál – A, nebo B? Rozhodnutí necháme na vás, u nás je volba jasná bez sebemenšího zaváhání. Můžete si přečíst články celé, stále je najdete na internetu.

Články na internetu

21


Články na internetu z pohledu vyhledávačů Máme skvělý nadpis, téma i správné členění textu. Co je dalším rozhodujícím faktorem pro to, aby váš článek vyhledávače našly a mohly ho předložit čtenářům?

22


Jak podpořit pozici svého článku ve vyhledávačích? a) Klíčová slova b) Linkbuilding c) Správná délka textu d) Relevantní umístění e) Meta tagy f) Kvalitní obsah

Ad a) Klíčová slova Mýty o klíčových slovech jsou již překonané. Představa, že čím více jich budeme mít v textu, tím lépe, je mylná. Naopak, vyhledávače toto nepřirozené „nafukování“ klíčovými slovy penalizují a můžete si tedy spíše pohoršit. Vždy platí pravidlo, že smysluplnost a přirozenost textu má přednost před nepřirozeným roubováním klíčových slov do textu. Analýzu klíčových slov si můžete nechat vypracovat, ale i kdybyste tuto analýzu neměli, použijte svůj zdravý rozum. Jistě znáte slova a slovní spojení ze svého oboru, se kterými chcete být na internetu spojováni. Např. pokud jste oční optika, víte, že vaše klíčová slova jsou brýle, sportovní brýle, multifokální skla, vyšetření zraku, brýlové obroučky a velké množství dalších slov. Úplná analýza klíčových slov vám odhalí, která slova a slovní spojení mají velkou vyhledavatelnost, a dle toho můžete potom tvorbu obsahu přizpůsobit.

TIP

Používejte klíčová slova v rozsahu 2–10 % z celkového rozsahu článku, vždy se zdravým rozumem a ne na úkor obsahu. Používejte i tzv. longtailové výrazy – fráze, které lidé zadávají do vyhledávačů, když něco hledají (např. s lokalitou – př. jazyková škola v Praze, Jak vytvořit PR článek apod.).

Praktické cvičení č. 6 Napište relevantní klíčová slova pro svůj byznys (10–15 slov nebo longtailových výrazů).

Články na internetu z pohledu vyhledávačů / Klíčová slova

23


Ad b) Linkbuilding Neopomeňte linkbuilding

Zpětné odkazy jsou pro organické (neplacené) vyhledávání základ

Vnitřní prolinkování webu vyhledávače milují

Linkbuiding, tj. budování zpětných odkazů, je metoda optimalizace webu pro vyhledávače. Cílem je propagace webových stránek. Využitím linkbuildingu se zvyšuje pravděpodobnost, že si někdo někde přečte odkaz na dané stránky a klikne na něj.

Přemýšlejte, kam byste mohli umístit svůj obsah, a získat tak kvalitní zpětný odkaz na svůj web. Publikujte na tematických webech. Upravte článek dle webu, na který jej umísťujete. Dávejte pozor na duplicitní obsah a nekopírujte texty odjinud z internetu. Vyhledávače penalizují, pokud je stejný obsah na různých místech na internetu.

Pokud tvoříte obsah na svůj web, myslete na prolinkování uvnitř svých webových stránek. Nezapomeňte ale na přiměřené množství prolinkovaných slov. Sami si vzpomeňte, jak vás ruší a obtěžuje článek, který se hemží podtrženými slovy. Přestáváte se soustředit a jste otrávení. Tento efekt není ten správný pro to, abyste se díky svému obsahu stali důvěryhodným partnerem.

TIP

Na 1 800 znaků (tj. jedna normostrana textu) by měly být cca 3 zpětné odkazy.

Články na internetu z pohledu vyhledávačů / Linkbuilding

24


Ad c) Správná délka textu Vyhledávače upřednostňují výsledky i podle počtu slov. Optimální délka článku na internetu se uvádí 600 až 1 000 slov.

Ad d) Relevantní umístění Tečkou za poslední větou vaše práce nekončí. V době tzv. multikanálové komunikace je potřeba s daným obsahem pracovat a umísťovat jej (resp. jej propagovat) na dalších kanálech. Zpropagujte svůj článek, který je umístěný na vašem blogu, na Facebooku, LinkedInu, Google+ atd. tam, kde se pohybuje vaše cílová skupina a kde ji máte šanci zaujmout.

Články na internetu / Správná délka textu / Relevantní umístění

25


Příklad z praxe Kde jsme mohli narazit na článek společnosti PERFORMIA „Jaké lidi máte v týmu?“ 1. Na Facebooku 2. Na LinkedInu 3. Na blogu – web 4. Ve firemním časopise Dobrodružství personalistiky

1.

2.

3.

4.

Zdroj: www.performia.cz

Články na internetu / Relevantní umístění

26


Ad e) Meta tagy Při umísťování článku na webové stránky nezapomeňte do administračního systému doplnit i tzv. meta tagy (titulek, popis stránky a klíčová slova). V nich byste měli shrnout obsahu textu, a motivovat tak k přečtení. Použijte vhodná klíčová slova a skvělý titulek. Délka popisu v meta tagu by měla být 140–160 znaků včetně mezer.

TIP

Pokud umísťujete svůj článek na jiný web, dodejte s článkem i připravený meta titulek, popis a klíčová slova.

Článku na internetu / Meta tagy

Příklad z praxe Meta titulek Meta popis

3 věci, na které nesmíte zapomenout, pokud umísťujete svůj obsah na web: V administračním systému vyplňte: ■ Chytlavý titulek ■ Atraktivní popisek ■ Vhodná klíčová slova

27


Ad f) Kvalitní obsah

Příklad z praxe

Věříte tomu, že na vzhledu nezáleží? Věříme, že nevěříte, protože články nejsou jen o textu. Pracujte s vizuálním obsahem a infografikou. Pokud zaujmete čtenáře svým titulkem a čtenář proklikne na celý článek, neodraďte ho. To, jak článek vypadá, rozhoduje, zda nakonec text přečte a bude jej sdílet. Vizuální obsah má o 40 % vyšší šanci na sdílení. (Zdroj: HubSpot)

Tip na závěr

Vizuál dejte do textu po každých 75–100 slovech. Podívejte se na analýzu serveru BuzzSumo. Míra sdílení na sociálních sítích v případě jiného rozložení vizuálů klesá.

Pokud se chcete tvorbě obsahu věnovat, měla by to být plánovaná a dlouhodobá aktivita. Jednorázovým výkřikem můžete zaujmout, ale pokud chcete dosáhnout trvalého efektu, tvořte, tvořte, tvořte… Zdroj: Quanda

Články na internetu / Kvalitní obsah

28


Závěrečné praktické cvičení č. 7 1. Vyberte jeden z vámi navržených titulků připravených k tématu článku. 2. Vytvořte k němu atraktivní perex, ve kterém využijete vhodná klíčová slova (viz předchozí praktická cvičení č. 4 a 6). 3. Napište článek a použijte zpětné odkazy. 4. Připravte k článku meta tagy.

29


Na závěr malý přídavek: 10 témat, která budou vaše zákazníky zajímat 1. Řešení běžných problémů, se kterými se vaši zákazníci setkávají. Podělte se s nimi o své zkušenosti a znalosti.

2. Poskytněte případové studie svých zákazníků. Popište, jaké situaci zákazníci čelili, jaké bylo vaše řešení a jakých výsledků pomocí vašeho řešení zákazníci dosáhli.

3. Doporučte svým zákazníkům odborné články nebo knihy, které se týkají vašeho oboru.

4. Seznamte své zákazníky s novinkami ve vašem oboru, s novými trendy, vývojem v nejbližším období nebo nedávno realizovanými průzkumy.

5. Zašlete rozhovory se specialisty nebo odborníky ve vašem oboru.

6. Napište recenze (odborné posudky) výrobků nebo služeb, které prodáváte nebo poskytujete.

7. Seznamte své zákazníky s novinkami ve vašem sortimentu.

8. Poskytněte odpovědi na časté otázky.

9. Poskytněte odpovědi na otázky, které by měli zákazníci klást, ale nekladou.

10. Pochlubte se svými firemními úspěchy.

30


Shrnutí – co vše jsme probrali? ✔ Jak přimět čtenáře, aby si váš článek přečetli, ✔ jak díky článku přeměnit čtenáře v zákazníky, ✔ jak vypadá titulek, který spolehlivě funguje a přitáhne pozornost, ✔ 6 chyb, kvůli kterým ztrácíte čtenáře a potenciální zákazníky, ✔ jak zlepšit pozice svých článků v internetových vyhledávačích, ✔ jak poměr obrázků a textu ovlivňuje šíření vašich článků po sociálních sítích, ✔ že na vzhledu záleží, aneb proč je dobré nepodceňovat vizuální obsah, ✔ 3 věci, na které rozhodně nesmíte zapomenout, pokud umísťujete článek na web, ✔ proč investovat do tvorby obsahu a jak díky tomu nakonec ušetříte peníze.

31


O autorech Zdeňka Škochová: Zdeňka je výkonná ředitelka společnosti PROSPECTEA Česká republika, s.r.o., konzultantka a trenérka, která vede odborné přednášky a workshopy. Na poli PR a marketingu se pohybuje již od roku 2011. Aktivně pomáhá klientům se strategií jejich komunikace a pod jejím vedením bylo vytvořeno již více než 120 firemních časopisů a dalších médií a vyhodnotila přes 100 marketingových a PR analýz. Se svým týmem vytvořila desítky článků, které se objevují na internetu i v tištěných médiích.

Denisa Kmeťová: Denisa je produkční manažerka firemních časopisů a PR projektů společnosti PROSPECTEA Česká republika, s.r.o. Po letech působení na pozici šéfredaktorky v komerčních tištěných médiích se stala profesionálem v on-line marketingu, oblasti PR a copywritingu. Díky těmto zkušenostem získala náhled ze všech stran – z pohledu klienta, copywritera, PR manažera i toho, kdo článek potenciálně zveřejní. Z praxe ví, jak dobře napsaný, dobře načasovaný a dobře umístěný PR text dokáže ovlivnit vaše podnikání. Jediný takový článek například stačil na to, aby přivedl zákazníky a na 4 měsíce zcela zaplnil objednávkové termíny studia estetické péče.

32


Děkujeme vám za pozornost a přejeme vám hodně úspěchů nejen při psaní vašich článků! Pokud budete mít pocit, že byste při tvorbě obsahu přece jen potřebovali pomoci, jsme tu pro vás! www.prospectea.cz/kontakt

33

E-book Jak díky obsahu urvat pozornost  

Tajemství úspěšného článku

E-book Jak díky obsahu urvat pozornost  

Tajemství úspěšného článku

Advertisement