Page 1

PONADTO W NUMERZE::

Strażnicy pamięci Moje studia administracja Do tanga trzeba dwojga! Ot, kultura! Show must go on

9 . 1 1. 2 0 1 0,

NR

6


STR.

2

Ma talent Postać nietuzinkowa. Jeden z niewielu w polskich mediach, który o Bogu, Kościele i religii mówi w otwarty i kompetentny sposób. Publikuje w tygodniku "Newsweek Polska" oraz jest dyrektorem programowym kanału religia.tv. W tej stacji prowadzi etyczny talk show "Ludzie na walizkach". Od 2008 r. współprowadzi z Marcinem Prokopem program "Mam talent!" w telewizji TVN.

Szymon Hołownia, bo o nim mowa, był gościem Centrum Konferencyjnego Akademii Górniczo – Hutniczej w ramach IV Dni Jana Pawła II. Spotkanie okazało się niespodziewanym sprawdzianem pojemności największej auli wykładowej AGH tzw. U-2, w której miejsce siedzące znalazło 650 osób, a całkowitej liczby przybyłych nie sposób było się doliczyć. Skąd takie zainteresowanie człowiekiem, który w takich czasach mówi o Bogu, mimo, że nie jest ani duchownym, ani teologiem, ani filozofem? Może dlatego, że Hołownia ukazuje to, co stanowi istotę wiary w BoGOODNEWS

ga, zachowując jednocześnie szczerą pokorę. Swoje przemyślenia zawarł w najnowszej książce „Bóg. Życie i twórczość”, w której daje świadectwo swojej wiary i zabiera głos w wielu kontrowersyjnych sprawach dotyczących dzisiejszego Kościoła. Przekonajcie się sami! M.S.

Wszyscy pamiętamy Szymona z ubiegłorocznej wizyty na godzinie duszpasterskiej


9.11.2010,

NR

6

STR.

„Zapomnieć to znaczy pozwolić im na nowo umrzeć” Elie Wiesel Usytuowana w pobliżu słynnych klasztorów Benedyktynów w Tyńcu i Kamedułów na Bielanach, 13 km od Krakowa, 25 km od Wieliczki, 40 km od Wadowic – Radosna Nowina znajduje się w samym sercu najważniejszych miejsc kulturowego dziedzictwa Polski i Europy. To sąsiedztwo zobowiązuje. Na szczególną uwagę zasługuje z pewnością położony 50 km od Piekar były obóz masowej zagłady Auschwitz – Birkenau. Z jednej strony wydaje się, że na ten temat powiedziano już wszystko. Tony publikacji, raportów, badań czy filmów dokumentalnych od lat prowadzą nas do tego samego wniosku: nie można dopuścić, aby to się powtórzyło. Z drugiej jednak strony wciąż słychać o łamaniu praw człowieka, mimo, że od zakończenia najtragiczniejszego konfliktu światowego minęło zaledwie 65 lat. Nie ma wątpliwości, że chociażby jednokrotna wizyta w miejscu, gdzie naziści w bestialski sposób zamordowali 1,2 mln istnień ludzkich, daje zwiedzającym poczucie, że ludzkość sięgnęła wówczas dna. Jest to jednocześnie jedyna w swoim rodzaju sposobność, aby zapoznając się z przejściami niektórych ofiar zrozumieć istotę człowieczeństwa i godności ludzkiej. Wartość świadectwa więźniów obozu w Auschwitz jest nie do przecenienia, zwłaszcza na etapie rosnącego dobrobytu i jednoczesnego kryzysu wartości w naszym społeczeństwie. W minioną sobotą po raz dziewiąty złożyłem wizytę w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz – Birkenau. Mimo to nie umiem się przyzwyczaić do widoku krematoriów, bara-

ków czy nagromadzonych w ogromnych ilościach włosów, walizek, okularów należących do więźniów. Zawsze towarzyszą mi silne uczucia podczas zwiedzania, ale za każdym razem uświadamiam sobie coś nowego. Tym razem moją szczególną uwagę przykuły odnowione wystawy narodowe. Artystyczne przedstawienia tragedii Holocaustu uzmysłowiły mi jak wiele narodów ucierpiało pod wpływem terroru nazistowskiego. W wirze codziennych zajęć trudno jest niekiedy przystanąć, rozejrzeć się, pomyśleć głębiej. W obecnej chwili mamy przecież ogromne szczęście żyć w czasach pokoju w Europie. Polska nie potrzebuje już ofiary życia na polu bitwy. Możemy się przyczyniać do rozwoju naszego kraju w dziedzinie nauki, technologii czy nauk humanistycznych. Prawo zapewnia nam wolność słowa i wyznania. Wizyta w Muzeum Auschwitz to okazja, aby to docenić i oddać hołd tym, którzy w obronie tych wartości złożyli największą ofiarę. M.S

3


STR.

4

„Wolontariusz potrzeeebny od zaraz…” STOWARZYSZENIE ASF W POLSCE Minął niedawno drugi rok działalności Stowarzyszenia ASF w Polsce. Jest to okazja do nieuniknionych, jednak w tym przypadku bardzo przyjemnych, rozważao na temat, co udało się zrealizowad z założeo podjętych przy zakładaniu organizacji.

KIM JESTEŚMY? Stowarzyszenie ASF jest organizacją ściśle współpracującą z Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) z Niemiec. Podobnie jak w przypadku tej organizacji, w ramach Stowarzyszenia podejmujemy inicjatywy służące edukacji historycznej, szczególnie związanej z okresem II wojny światowej i skutkami narodowego socjalizmu, prowadźmy spotkania skierowane przeciwko rasizmowi, ksenofobii i wszelkim rodzajom dyskryminacji, podejmujemy działania na rzecz pokoju, tolerancji i porozumienia. Swoje cele realizujemy przez promocję i organizację wolontariatu międzynarodowego, umożliwiamy kontakt wolontariuszom z różnych krajów przez organizowanie

GOODNEWS

wspólnych spotkao i seminariów. Mając doświadczenie w przezwyciężaniu biurokratycznych przeszkód, Stowarzyszenie podejmuje działania prowadzące do polepszenia sytuacji społeczno-prawnej wolontariatu. Wielkim sukcesem jest realizowany przez Stowarzyszenie ASF we współpracy z partnerami z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Ukrainy program trójnarodowościowy. Program zakłada integracje uczestników z Niemiec, Polski i Ukrainy. Odbywają się wspólne seminaria, spotkania i dyskusje. W obecnej formie program rozpoczął działanie we wrześniu 2009 roku. Wtedy to po raz pierwszy wolontariusze z Ukrainy rozpoczęli pracę w Piekarach, Warszawie, Lublinie, Gdaosku i Oświęcimiu. Co ważne, praca odbywa się zasadniczo w tandemach ukraiosko-niemieckich, co ma ogromne znaczenie dla integracji uczestników. Wspólne seminaria wykazały sukces programu trójnarodowościowego. Konstelacja uczestników z trzech krajów stała się świetną bazą do dyskusji na tematy bliskie ideom Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Tego przykładem było odbywające się już po raz drugi w siedzibie Fundacji im. ks. Siemaszki seminarium przygotowawcze dla wolontariuszy rozpoczynających wolontariat w projektach w Polsce i Wielkiej Brytanii. W dniach od 1 do 7 września 2010 roku gościliśmy w Piekarach 26 wolontariuszy pochodzących z trzech krajów uczestniczących w programie. Seminarium miało na celu przygotowanie wolontariuszy do pracy w międzynarodowym środowisku, wzajemne poznanie się oraz zdobycie wiedzy na temat historii i kultury ich krajów. Poza prezentacjami uczestniczących krajów, bardzo interesującymi punktami programu okazały się dyskusje na temat koncepcji kultury i historii widzianej z rożnych perspektyw. Jednak absolutnie najbardziej zapadającą w pamięd sesją seminarium było spotkanie z p. Józefem Rosołowskim. Pan Józef był uczestnikiem powstania warszawskiego oraz więźniem


9.11.2010,

NR

6

STR.

Podzielił się z uczestnikami swoimi poruszającymi wspomnieniami. Wolontariusze mieli również okazję zwiedzid królewski Kraków. Została zorganizowana gra miejska, dzięki której wolontariusze sami odkrywali najbardziej wartościowe miejsca Krakowa a przy okazji poznawali polskie legendy i mity. Odwiedzili również nowo otwarte muzeum Fabryka Oskara Schindlera oraz poznali historie skryte w murach i synagogach Kazimierza.

GDZIE

NAS

5

nie jest w pełni świadome wagi rozpowszechniania informacji na temat programów przez nierealizowanych. Mamy nadzieję, że w przyszłości zmieni się trend i wzorem naszych partnerów z Niemiec i Ukrainy będziemy przyjmowad wiele aplikacji, co tym samym może wpłynąd na poszerzenie naszej oferty.

ZNALEŹĆ?

By zapewnid dostęp do informacji na temat działalności Stowarzyszenia ASF pod adresem www.asf.org.pl jest redagowana strona internetowa. Pojawiają się tam regularnie informacje na temat inicjatyw Stowarzyszenia, można odnaleźd jego statut oraz dowiedzied się więcej o specyfice poszczególnych projektów, do których Stowarzyszenie wysyła wolontariuszy. Rozpowszechnianie informacji odbywa się też drogą bezpośrednich spotkad. Utarł się zwyczaj, że w czasie, gdy odbywa się rekrutacja wolontariuszy odbywają się spotkania bezpośrednie z kandydatami w salach Uniwersytetu Pedagogicznego. Warto też spojrzed na plakaty informacyjne, które, jak co roku około stycznia zawisną w całym Krakowie.

Serdecznie zapraszamy do współpracy ze Stowarzyszeniem w realizowaniu programu wolontariatu. Bezcennym jest także przekazywanie wiedzy i informacji na temat obecnych możliwości wyjazdu. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za pomoc okazaną przy organizacji programów. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną i jako taka organizacja nie ma znaczących środków. Opiera się, więc na pracy wolontariuszy, którzy są bardzo potrzebni.

Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu z nami. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej. Marek Kamionka

Trzeba jednak ze szczerością stwierdzid, że wolontariat międzynarodowy nie jest obecnie priorytetem młodych ludzi. Pomimo rozpowszechnionych ogłoszeo trzeba się napracowad, aby znaleźd odpowiednich kandydatów. Dlatego Stowarzysze-


STR.

6

Już w czwartek wielu z nas pójdzie na Mszę w intencji Ojczyzny. Być może znajdą się i tacy, którzy zatrzymają się przy grobie nieznanego żołnierza, albo przed tablicą upamiętniającą, którąś ze sławnych bitew. Święto Niepodległości mija często bez echa refleksji, bez chwili zamyślenia. Niech w tym roku będzie inaczej! Kiedy myślę o odzyskaniu niepodległości najbardziej fascynują mnie nasi przodkowie. Tyle lat zniewolenia, tylu różnych najeźdźców, tyle terroru, krwawych represji i prania mózgu a mimo to dziś mówię po polsku, w wolnych wyborach decyduję o kształcie mojego wolnego kraju, czytam polską literaturę bez strachu, że ktoś z tego powodu wrzuci mnie za kraty. Jak niesamowita desperacja, jakie niepohamowane pragnienie wolności tkwiło w naszych przodkach skoro nie oparli się ani zaborcom, ani nazistom, ani komunistom. Co roku o tej porze powraca moda na rozmowy o współczesnym patriotyzmie. Przy tej okazji często w telewizji, radiu, prasie pada pytanie: Dziś nie musimy walczyć o wol-

Święto Niepodległości przypomina nam o konieczności ciągłej walki o wolność

ność, więc w jaki sposób możemy okazywać miłość do Ojczyzny? Nie zamierzam na nie odpowiadać, ale udowodnić , że jest źle postawione. Czy naprawdę dziGOODNEWS

Wolność… i co dalej? 11 listopada – pamiątka przeszłości i wyzwanie przyszłości, czyli przemyślenia własne na temat wolności. siaj nie musimy walczyć o wolność? Tak, oczywiście, nie oddajemy życia w okopach, ale czy nasza wolność nie jest zagrożona? Dzisiaj naszej wolności, osobistej oraz wolności w skali narodu zagraża inny wróg. Trudniejszy do rozpoznania, bo ukrywający się pod świetnym kamuflażem. Wróg udający naszego przyjaciela, który oferuje nam to czego tak pragniemy – wolność, ale wolność bez ograniczeń. „Róbta co chceta!” – to jedno z bardziej chwytliwych haseł naszych czasów, ale niestety również jedno z najbardziej szkodliwych. Dzisiaj w bardzo wielu instytucjach słowo wolność odmieniane jest we wszystkich możliwych kombinacjach. Niestety, wiele osób i organizacji używa go bez zrozu-

mienia. W imię wolności zabija się dziś nienarodzone dzieci, w imię wolności legalizuje się aborcję, w imię wolności wyśmiewa się krzyż. W imię wolności i nowoczesności zezwala się na promocję homoseksualizmu i głupoty rodem z MTV. Janowi Pawłowi II słusznie przypisuje się tytuł Papieża wolności. Przed rokiem 1989 r. był ikoną walki o suwerenność narodu. W tych trudnych czasach, był osobą, która nie bała się krytykować rządu, nie przejmującego się losem społeczeństwa. Nie szczędził przy tym ciepłych słów otuchy dla Rodaków tłamszonych przez komunistyczne państwo. Jednak gdy przyjechał do Ojczyzny w 1991 r. nie zawahał się wygarnąć tym, których pocieszał. Nie wahał się zapytać co zrobiliśmy z wolnością?! Czy wolna Polska nie pamięta już


9.11.2010,

NR

6

o Bogu i prawdziwych wartościach? Widząc zachłyśniętą wolnością Polskę, zaniedbane rodziny, złamane rozwodami i aborcją, zwracając się do elit rządzących, z wielką mocą wykrzyczał w Kielcach: Chciałbym

STR.

tu zapytać, tych wszystkich, którzy za tę moralność małżeńską, rodzinną mają odpowiedzialność: czy wolno im lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie?! Nie można tutaj mówić o wolności człowieka, bo to jest wolność, która zniewala! Tak, trzeba wychowania do wolności, trzeba dojrzałej wolności. Tylko na takiej może się opierać społeczeństwo, naród, wszystkie jego dziedziny życia. Ale nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia! Z tego trzeba zrobić rachunek sumienia u progu III RP! Te słowa są aktualne i dzisiaj. Przejęliśmy zachodni sposób postrzegania wolności. Oznacza ona dla wielu możliwość robienia wszystkiego co tylko się podoba. Ale to nie jest

7

wolność, lecz jak mówił Ojciec Święty fikcja wolności. To wolność, która prędzej czy później wprowadza do więzienia rozpaczy, nałogu, uzależnienia… To wolność, która narusza wolność innych, nie liczy się z innymi. To wolność, która za nic ma miłość, bo kieruje się egoizmem. Na koniec, to wolność, która nie przynosi szczęścia i życia, ale niespełnienie i duchowy rozkład. Powtórzę pytanie: czy dziś nie musimy walczyć o wolność? Święto Niepodległości przypomina nam o konieczności ciągłej walki. Bo wolność nie jest dana, ale zadana – trzeba powtórzyć za Janem Pawłem II. Wolność to bardziej misja i zadanie niż dar. Bez pielęgnowania jej i dbania o nią, zmarnujemy to o co walczyły pokolenia naszych przodków. szary

Święto Niepodległości - uroczystości 11 listopada w Krakowie Program obchodów Święta Niepodległości: godz. 10.00 Msza św. w katedrze na Wawelu godz. 11.15 Złożenie wspólnego wieńca od społeczności Krakowa i Małopolski pod Krzyżem Katyńskim pl. o. Adama Studzińskiego godz. 11.30 Pochód patriotyczny Drogą Królewską z Wawelu na plac Matejki ok. godz. 12.00 Uroczystość patriotyczna przed Grobem Nieznanego Żołnierza pl. Matejki godz. 17.00 39. lekcja śpiewania Radosna Niepodległości, przygotowana przez Loch Camelot we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Polskiej Piosenki „Refren” i Biblioteką Polskiej Piosenki Rynek Główny


STR.

8

Moje studia: Paulina Statek

ADMINISTRACJA Bonjour, Się masz! Nazywam się Paulina Statek i jestem absolwentką RN ’09, z czego jestem bardzo dumna. Dziś powracam dla Was do początku alfabetu studiuję administrację na Uniwersytecie Pedagogicznym i troszkę Wam o tym teraz opowiem. Jest to kierunek, którego sama nazwa sprawia, że w otoczeniu robi się zwyczajnie nudno i nieprzyjemnie (przynajmniej takie odnoszę wrażenie). Jest tak zapewne dlatego, że kojarzymy ją ze znudzonymi urzędnikami i tonami niepotrzebnych dokumentów pisanych w nieludzkim wręcz języku. Mimo to, administracja staje się coraz bardziej popularna. Na samym Uniwersytecie Pedagogicznym, wybierano szczęśliwców spośród całkiem ładnej liczby, ponad siedmiuset osób. Okazuje się bowiem, że w praktyce nudno nie jest. Wiadomo, że zawsze wiele zależy od wykładowców. Wiadomo, że zawsze trafi się na przedmiot, którego sympatią nie darzymy, ale dziś śmiało mogę powiedzieć, że admini-

GOODNEWS

stracja to dobry wybór i wszystkim ją polecam (choć bez przesady, zostawcie trochę pracy w zawodzie dla mnie). Zaczyna się powoli i trochę mozolnie, ponieważ zajęcia będące wstępami-do-innych, nie są jakoś szalenie ciekawe. Ale wystarczy trochę cierpliwości, kilka westchnień na zajęciach z Historii Ustroju i Prawa w Polsce, choćby drobna próba ogarnięcia Nauki Administracji i zaczyna być naprawdę interesująco. Nawet sesja okazuje się nie być taka straszna, jak się słyszy, choć wymagająca oczywiście była. Zajęcia z dziedziny prawa (a jest ich przez całe studia dość sporo np. prawo konstytucyjne, cywile czy karne) są chyba najciekawsze, przynajmniej dla mnie. Do tego jest cała masa miejsc, w których można odbywać praktyki, a później pracować. Łatwo się domyślić, że są to wszelakie urzędy administracji rządowej i samorządowej, a ponadto najróżniejsze stanowiska w instytucjach UE, służbach dyplomatycznych, w ABW, w firmach prywatnych i państwowych jako doradcy finansowi lub eksperci do spraw podatków, w policji i w wielu, wielu innych miejscach. Bardzo Wam ten kierunek polecam, szczerze i bez próby nadmiernego zachwalania własnych wyborów. Tematyka prawno – administracyjna, to coś, co chcę robić przyszłości i z każdym dniem na uczelni, coraz bardziej mnie to interesuje. Niech studia nie kojarzą Wam się tylko z nauką. Poza zaję-

ciami jest jeszcze mnóstwo wolnego czasu, który można przeznaczyć, na pogłębianie swoich zainteresowań, nie tylko związanych z wybranym kierunkiem. Kraków, miasto studentów, oferuje nam całą gamę różnych możliwości, od Duszpasterstwa Akademickiego, przez morze klubów, aż do bogatych repertuarów teatralnych. Na koniec rzecz oczywista: wybór studiów nie jest sprawą prostą, ale jak najbardziej do przejścia. Możecie trafić na kierunek, który pomimo zachwalania przez starszych kolegów okaże się czymś nie dla Was. Pamiętajcie jednak, że nasze rady, zupełnie przecież subiektywne, mogą także bardzo pomóc. Cokolwiek wybierzecie – nie żałujcie. Zawsze na początku jest tak, że wszystko jest nowe, poznajesz zasady panujące w danym miejscu mniej lub bardziej boleśnie. Twoje wyobrażenia zderzają się z rzeczywistością. Oby nie były to bolesne zderzenia. Paulina Statek


9.11.2010,

NR

6

STR.

Boże bliski cz. 6 – Rozdział V:

Bo do tanga trzeba dwojga! Dobrze, że jesteś, bo ja już powoli wysiadam. Oczywiście, wszystko zaczyna mi się układać, ale czuję, że sam tego nie ogarnę. Wiesz, chciałbym Cię dzisiaj z kimś poznać. Dzisiaj na świadków powołałem moich przyjaciół. Dziwisz się, że tym razem bez herbaty, prawda? Gdybym zaczął ją parzyć nigdy nie zaczęlibyśmy przesłuchania. Spójrz, to mój Kościół. Lampka chyba nie wystarczy… Bóg tak! – Kościół nie! Nie wierzę w Kościół, który przepija moją kasę. Po co mi jakieś czary mary w kościele, jak mogę pomodlić się w domu?! Dziś w wielu miejscach obraża się Kościół. Często robią to nawet Ci, którzy do niego należą. Lecz mimo ewidentnych wykroczeń i zgorszeń, których nie można lekceważyć, Jezus chciał, aby Kościół istniał. Sam stworzył wspólnotę i jednoczył ludzi. Swego Ducha zesłał tym, którzy modlili się wspólnie na jednym miejscu (por. Dz 2). Bóg staje się nam bliski, w dużej mierze, właśnie w Kościele. To Kościołowi, którym kieruje Duch Święty pozostawiony został skarb wiary. W naszej wspólnocie znajdziemy wszystko czego potrzebujemy, aby przybliżyć się do Boga. Dlatego szukanie Boga na własną rękę jest skazane na niepowodzenie. Ruszajmy, więc razem, bo single z wyboru, podpierają ściany. Każdy w Kościele ma swoje miejsce. Nie ma miejsc ważniejszych i mniej ważnych. Oczywiście nie oznacza to anarchii, bo w Kościele istnieje ściśle określona hierarchia gwarantują-

ca porządek, ale miałem na myśli, że każdy bez względu na swoją pozycję we wspólnocie, jest równy w oczach Boga. W ramach jednego Kościoła istnieje tak wiele dróg prowadzących do Stwórcy, że każdy z nas znajdzie tu coś dla siebie. Kościołowi Bóg pozostawił „Przewodnik do Nieba” z zaznaczonymi szlakami, wypróbowanymi drogami, wykazanymi niebezpiecznymi miejscami. Ten

9

niu. Pokrzepia swoją mocą w chorobie. Uświęca naszą miłość do innych błogosławiąc małżeństwo lub udzielając mocy kapłaństwa. W Kościele Bóg przychodzi do nas w innych ludziach. Nie zawsze są tacy jakbyśmy to sobie wyobrażali. Ale to Bóg stawia ich na naszej drodze, więc najwyraźniej ma w tym jakiś plan. Kościół kojarzy mi się z ciepłem. Z chwilami wstydu wyznania grzechów i radością rozgrzeszenia. Kojarzy mi się z cichą Komunią i głośnym śpiewem. Wreszcie z godzinami rozmów ze spowiednikiem, twarzami znajomych, z którymi trwam na adoracji i z którymi wygłupiam się „po godzinach”. Nie jestem ślepy na błędy Kościoła, czyli także i moje. Widzę pijanych księży, katolików, którzy zostawili swoje żony, matki zabijające nienarodzone dzieci i wiele innych gorszących spraw. Ale ludzkie błędy nie przesłaniają mi tego co Boskie. Wiem, że to nie moja zasługa, ale dar. Dzisiaj na pewno potrzebujesz dużo więcej czasu na dokończenie spisywania zeznań. Jak się z tym uporasz to przyjdź do mnie jeszcze. Przedstawię Ci kogoś wspaniałego. Myślę, że ta osoba wniesie dużo cennych spostrzeżeń do naszego śledztwa. CDN…

przewodnik to Pismo Święte. Ponad to mamy w naszej wspólnotowej bibliotece jeszcze wiele zapisków podróżników, którzy przed nami wyruszyli w trasę. Są nimi nasi święci Patronowie, tworzący tradycję Kościoła. Żebyśmy już teraz mogli być szczególnie blisko Boga, Jezus sam odwiedza nas w Kościeszary le. Tymi szczególnymi momentami odwiedzin są sakramenty święte. Bóg przygarnia nas jako synów i córki w chrzcie. Otula PS. Masz jakieś uwagi, sponas miłosierdziem odpuszczając strzeżenia? Podziel się nimi z grzechy. Przychodzi na naszych autorem! Pisz na : bili7@interia.pl serc w Komunii św.. Umacnia nas darami Ducha w bierzmowa-


STR.

10

W rytmie Zasti i Łabi Dzisiejszy rynek muzyczny oferuje niezliczoną ilość płodnych i nietuzinkowych zespołów bazujących na dorobku protoplastów muzyki. W tej rubryce nie sposób będzie się nam skupić na jednym nurcie. Będziemy starały się przybliżyć twórczość artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne, poczynając od bluesa i jazzu poprzez hard rock, punk rock, post punk, grunge aż po alternatywę, electro i reggae. Nie zapomnimy także o klasycznych kompozytorach. Nasza wędrówka nie będzie monotonna, co tydzień zaglądniemy w inną szufladę. W zmieszczonych artykułach obok legend zagoszczą i niszowi muzycy, którzy nie wybili się jeszcze do mediów. Mamy nadzieję, że zaciekawimy nie tylko fanów muzyki, ale i laików. Nie jesteśmy hermetycznie zamkniętą puszką śledzi w oleju i nie utożsamiamy się z jednym nurtem, więc oczekujemy na Wasze sugestie, propozycje bądź żale i konstruktywną krytykę. Czekamy na maile. Nasz adres to zasti.labi@gmail.com Zasti & Łabi

Najlepsi fotografowie + najgorętsze wydarzenia roku = World Press Photo 2010 Najlepsze zdjęcia tego najbardziej prestiżowego konkursu fotograficznego na świecie po raz kolejny możemy zobaczyć w bunkrze sztuki, na Placu Szczepańskim 3a. Fotografie podzielone są na kilka dziedzin – począwszy od polityki, poprzez sport a na przyrodzie kończąc. Wejście to jedyne 5 zł a zdjęcia są fantastyczna a zarazem szokujące. Warto zarezerwować sobie dwie chwile i nieco zadumać się przy tej niezwykłej wystawie. Eugene Richards “War is a personal thing”

Wyjątkowy film dokumentalny Jako że Brazylia jest mi niezmiernie bliskim krajem, chciałem Wam opowiedzieć o filmie, na którym jeszcze nie byłem, a na który z pewnością iść warto. Jest to „Śmietnisko” w reżyserii Lucy Walkera. O co w filmie chodzi? Dokument Śmietnisko jest zapisem podróży słynnego artysty Vika Muniza, nowojorskiego twórcy pop-artu, który opuszcza swój dom na Brooklynie, aby wyruszyć do ojczystej Brazylii na największe na świecie wysypisko śmieci, Jardim Gramacho, mieszczące się na peryferiach Rio de Janeiro. Wraz z zepchniętymi na margines społeczeństwa mieszkańcami okolicznych faweli komponuje ze znalezionych na śmietniku odpadków ich gigantyczne portrety. Zdjęcia portretów "catadores", jak nazywa się samozwańczych zbieraczy materiałów nadających się do recyklingu, sprzedaje w największych galeriach sztuki za sumy dorównujące dziełom Basquiata czy Andy Warhola. Zarobione w ten sposób pieniądze oddaje sportretowanym, zmieniając ich los, dając im nadzieję i szansę na lepsze życie. Film można zobaczyć w Kinie Pod Baranami, na Rynku Głównym 27. Cena biletu 14 zł (weekend). roman.polaco GOODNEWS


9.11.2010,

NR

6

STR.

Empty spaces - what are we living for? Abandoned places - I guess we know the score... On and on! Does anybody know what we are looking for? Another hero - another mindless crime. Behind the curtain, in the pantomime. Hold the line! Does anybody want to take it anymore? The Show must go on! The Show must go on! Inside my heart is breaking, My make-up may be flaking, But my smile, still, stays on!

Queen are a British rock band formed in London in 1971, originally consisting of Freddie Mercury, (lead vocals, piano), Brian May (guitar, vocals), John Deacon (bass guitar), and Roger Taylor (drums, vocals). Queen's earliest works were heavily influenced by progressive rock; in the mid-1970s, the band ventured into more conventional and radio-friendly works, bringing them greater success. It also became something of a trademark to incorporate more diverse and innovative styles in their music, exploring the likes of vaudeville, gospel music, electronic music and funk. The band has released a total of 18 number one albums, 18 number one singles and 10 number one DVDs, and have sold over 300 million albums worldwide, making them one of the world's best-selling music artists. They have been honoured with seven Ivor Novello awards and were inducted into the Rock and Roll Hall of Fame in 2001.

Whatever happens, I'll leave it all to chance. Another heartache - another failed romance. On and on! Does anybody know what we are living for? I guess I'm learning I must be warmer now.. I'll soon be turning round the corner now. Outside the dawn is breaking, But inside in the dark I'm aching to be free! The Show must go on! The Show must go on! Yeah! Ooh! Inside my heart is breaking! My make-up may be flaking! But my smile, still, stays on! Yeah! oh oh oh My soul is painted like the wings of butterflies, Fairy tales of yesterday, will grow but never die, I can fly, my friends! The Show must go on! Yeah! The Show must go on! I'll face it with a grin! I'm never giving in! On with the show! I'll top the bill! I'll overkill! I have to find the will to carry on! On with the, On with the show! The Show must go on.

11


Drogi Uczniu, Drogi Absolwencie! „GoodNews” może stać się również Twoim dziełem! Potrzebujemy Twoich pomysłów, obserwacji i talentów! Kształt tego tygodnika, który ma ambicje stać się forum poglądów uczniów oraz absolwentów „Radosnej Nowiny”, zależy wyłącznie od naszego entuzjazmu i talentu! Uczestniczyłeś w ciekawym wydarzeniu? Tworzysz poezję? Chciałbyś podzielić się z innymi swoimi spostrzeżeniami? – opowiedz nam o tym na łamach „GoodNewsa”! KAŻDY może nadesłać swój tekst! Nie zatrzymuj swoich talentów i błyskotliwych myśli tylko dla siebie. Podziel się tym z innymi, a będziesz miał z tego ogromną satysfakcję. Być może Twój artykuł, esej, wiersz pozwoli komuś spojrzeć z innej perspektywy na życiowe wybory, pozwoli się uśmiechnąć lub wzbudzi czyjąś ciekawość? Zatem do dzieła! Jeśli tylko znajdziesz w sobie odrobinę dobrych chęci i stworzysz coś ciekawego napisz do nas: redakcjagoodnews@gmail.com. Za wszystkie nadesłane teksty już teraz serdecznie dziękujemy!

Zespół redakcyjny: Marcin Sawczak: marcin-sawczak@wp.pl Jakub Biel: kubabiel@interia.eu Roman Klin: .roman.polaco@hotmail.com redakcjagoodnews@gmail.com

Redakcja

numer 6 got  

Strażnicy pa- mięci PONADTO W NUMERZE:: 9.11.2010, NR 6 Moje studia - administracja Ot, kultura! ga, zachowując jednocześnie szczerą po- kor...