Page 1

Læs om: 1

Vores nye tilbygning – den blå container.

2

Måske bliver grus til græs.

3

Seniorherrerne skal have ny

Med dette første nyhedsbrev fra bestyrelsen i Romalt IF sætter vi gang i et nyt initiativ for at holde jer alle opdateret med, hvad der rører sig af stort og småt i klubben.

træner. 4

Indendørssæsonen er godt i gang.

5

6

Vi vil bestræbe os på, at nyhedsbrevet udkommer med passende mellemrum, og vi hører gerne fra jer, hvis I har noget, som I tænker vil være godt at få med i Romalt IF Nyt.

C1-trænerkursus lokalt i Romalt IF.

Vores nye tilbygning - den blå container

Et skridt mod styrket

Som nogle af jer måske allerede har bemærket, er der opstillet en ny container bag klubhuset. Containeren skal bruges til opbevaring af forskelligt materiel, således at vi får mere plads i selve klubhuset.

kvindefodbold i Randers. 7

Fra Sponsorudvalget.

8

Nyt år – ny hjemmeside.

9

Træningsophold under lunere himmelstrøg.

10

Vigtige datoer til kalenderen.

11

Nyttige kontaktoplysninger.

Inden forårssæsonen 2019 går i gang, skal vi sammen med viceværten have en snak om, hvad der med fordel kan placeres i vores nye tilbygning. Indkøb af containeren har kunnet lade sig gøre med støtte fra DIF og DGI's Foreningspulje, og vi er meget taknemmelige for, at vores ansøgning er imødekommet.

Måske bliver grus til græs Vores grusbane er ikke klubbens stolthed ☺ og vi mangler et sted at kunne træne, når mørket falder på tidligt, og inden foråret helt er slået igennem. Derfor har vi rettet henvendelse til Randers Kommune med en forespørgsel om at få etableret græsbane på den nuværende grusbane. Kommunen har i første omgang tilkendegivet, at de ser velvilligt på vores forespørgsel og har forståelse for vores udfordring – så langt så godt. Vi fortsætter vores dialog med kommunen og håber på det bedste. Hvis vores ønske bliver opfyldt, vil der blive sået græs i starten af april, og vores nye græsbane vil så være klar til brug efterår 2019. I samme henvendelse til kommunen har vi også bedt om en opgradering af vores lysmaster med udskiftning til nye og mere tidssvarende pærer. Vi krydser fingre.

U6 og U7 drengene til indendørs stævne i nye spillesæt


SIDE 2

ROMALT IF NYT – NOVEMBER 2018

Seniorherrerne skal have ny træner Sammen med et spillerudvalg arbejder bestyrelsen i øjeblikket på at finde en ny træner til vores herrehold, som netop er rykket op i Serie 4. På et spillermøde i slutningen af oktober havde bestyrelsen en god dialog med spillertruppen, hvor der blev sat ord på en kommende trænerprofil. Vi håber at kunne præsentere en ny træner senest den 1. januar 2019.

Indendørssæsonen er godt i gang Det er dejligt at konstatere, at mange af vores spillere gerne vil spille fodbold hele året. Vi er for en stund rykket indendørs i Romalt-hallen, og vi har mange hold tilmeldt forskellige indendørsturneringer. Da vores træningstider indendørs er placeret fredag, lørdag og søndag har vi i opstarten været ramt af en del aflysninger af træningspas på grund af andre arrangementer i hallen. Bestyrelsen er i dialog med Tommy (vores halinspektør) om udfordringen, og vi er blevet lovet, at der efter november ikke vil være mange aflysninger. For Romalt IF er det vigtigt, at vi træner indendørs lokalt i Romalt-hallen, og i fællesskab bestræber vi os meget på at finde løsninger, som tilgodeser alle i videst muligt omfang.

C1-trænerkursus lokalt i Romalt IF I samarbejde med DBU arbejder vi på at kunne afholde et C1-trænerkursus lokalt i klubben i marts/april 2019. Kurset vil være rettet mod vores trænere på børneholdene og vil blive afviklet som weekendkursus – formentlig to lørdage. Vi vil i løbet af kort tid kunne udmelde datoer for trænerkurset og håber på stor opbakning fra vores mange børneholdstrænere. Samtidig vil vi gerne opfordre alle vores trænere i Romalt IF til at søge relevante DBU-trænerkurser – vi ønsker en trænerstab, som er godt rustet til trænerjobbet. Henvend jer endelig til bestyrelsen, hvis I ønsker at komme på trænerkursus.

Et skridt mod styrket kvindefodbold i Randers Vorup FB og Romalt IF har haft en drøftelse af et muligt samarbejde mellem de to klubber på kvindesenior-niveau for at styrke kvindefodbolden i Randers. Dialogen har været positiv, og begge klubber ser gode muligheder for et samarbejde på sigt. Romalt IF har gennem det seneste halve år gennemført markante ændringer i bestyrelsen, nyt trænerteam i dameseniorafdelingen og oprykning af mange U18-spillere til seniorniveau, og derfor er det nødvendigt for klubben at få disse ændringer godt gennemført, før vi kan arbejde videre med et muligt klubsamarbejde. Begge klubber er dog enige om, at samarbejde er vejen frem mod en stærkere profil for kvindefodbolden i Randers.

U10-U13 pigerne holder juleafslutning med æbleskiver og pakkespil


ROMALT IF NYT – DECEMBER 2018

SIDE 3

Fra Sponsorudvalget Sponsorudvalget er lige nu ved at lægge sidste hånd på at færdiggøre sponsorpakker, så vi har forskellige pakker at tilbyde såvel nuværende som nye sponsorer.

Hvis du har emner til næste nyhedsbrev, skal de sendes til Rita Nøddelund på mail: Rita.Noeddelund@vest. rm.dk eller sms til 21337547 – senest den 15. februar 2019

Der er allerede flere sponsorer, som har tegnet sig for et skilt på gavlen af klubhuset ud mod stien og på vores nye hjemmeside, og i løbet af 2019 vil vi arbejde på at få flere sponsorer med skilte på kampbanen ved hallen. Vedr. mulige sponsorer skal Jesper eller Steffen kontaktes, jf. kontaktoplysningerne nedenfor.

Nyt år - ny hjemmeside Med virkning fra 1. februar 2019 er vores nye hjemmeside klar. Den vil blive med et helt nyt design og flere funktionaliteter. Vi ser frem til præsentationen.

Træningsophold under lunere himmelstrøg Trænerteamet i dameseniorafdelingen har taget initiativ til at arrangere et træningsophold i Malaga for dameseniorerne – nærmere betegnet på træningsresortet Finca Naundrup. Træningsopholdet finder sted fra 28. februar til 5. marts 2019. Træningsopholdet er til fuld egenbetaling. Det er et supergodt initiativ, og fra bestyrelsens side vil vi gerne bakke op om, at et træningsophold i udlandet bliver en årlig aktivitet på tværs af ungdoms- og seniorrækkerne.

Vigtige datoer til kalenderen 26. januar 2019: nytårsappel for U16 og alle seniorer. 30. januar 2019: generalforsamling. 30. marts 2019: nytårsappel for alle børneholdene.

Vi ønsker alle spillere, trænerteams, forældre og sponsorer en rigtigt glædelig jul og et godt nytår

Nyttige kontaktoplysninger Bestyrelsen Rita Nøddelund – formand Morten Hyldgaard - næstformand og ungdom: Jakob Pilgaard – sekretær og seniorer: Jesper Høj Jørgensen – sponsorudvalg: Steffen Andersen – sponsorudvalg: Bente Sølvsten – kasserer: Nanna Petersen – suppleant og spillerepræsentant: Leni Hansen – suppleant:

tlf. tlf. tlf. tlf. tlf. tlf. tlf. tlf.

Vicevært Christian Nøddelund: mail: jcn@c.dk

tlf. 92437302

21337547 50576137 20617383 29292677 26350706 41961640 20894241 30227981

Bestilling af rekvisitter Kontakt Rita Nøddelund eller Morten Hyldgaard. Lån af klubhus: kontakt Rita Nøddelund. Og i øvrigt er I altid velkomne til at kontakte bestyrelsen om stort og småt.

Nyhedsbrev, December 2018  
Nyhedsbrev, December 2018  
Advertisement