Page 1

www.romagazine.nl +BBSHBOHtOS juli/augustus 2013

ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur en milieu

Bits, Burgers en Burbs

Herstructurering bedrijventerreinen

Carolien Schippers

Slechts 20 procent van de

vastgoed behoorlijk achter te

verouderde terreinen aangepakt

laten’

’Het is onze plicht om het rijks-

Vernieuwend wegbeheer

Lochem kiest voor functioneel en integraal beheer van de weginfrastructuur


Redactioneel

Inhoud

Zegeningen 1 Soms vallen dingen op z’n plek. Bijvoorbeeld toen we dit nummer aan het maken waren met de smart city als hoofdonderwerp. We zochten nog naar een actueel, goed te visualiseren voorbeeld van de trend die we signaleren. De smart city is een grootstedelijk netwerk waar digitalisering het leven sneller en efficiënter maakt, maar waar vooral het initiatief bij ondernemers en burgers ligt. Een slimme stad is een stad waarin wordt samengewerkt om innovatief, creatief en efficiënt te zijn. En ineens was daar het nieuws van iSpex. Burgers, overal in het land, deden op de eerste fijnstofmeetdag duizenden eigen metingen door een opzetstukje op de iPhone te zetten. De gegevens worden op een centrale website verzameld door een onderzoeksteam van de Universiteit Leiden, dat al droomt van een Europees en wereldwijd netwerk. Natuurlijk moeten de metingen worden vergeleken met professionele apparatuur om te beoordelen of de telefoons een betrouwbaar beeld van de luchtkwaliteit geven. Maar de betekenis is duidelijk: de overheid heeft de wijsheid niet meer in pacht in de slimme stad. Laat staan, dat ze nog de autoriteit heeft om te sturen op het maatschappelijk belang. Opmerkelijk was de betrokkenheid van mensen bij dit onderwerp, in steden en dorpen. De digitalisering zet de wereld op z’n kop. Neem de volksprotesten dankzij de mobiliserende kracht van de sociale media, vorig jaar in Arabische landen en deze zomer in Brazilië. Dankzij dezelfde technologie waarmee de autoriteiten ons bespieden en trachten te controleren, liggen staatsgeheimen op straat. Traditionele media verliezen in razendsnel tempo veld ten gunste van de nieuwe media. Wie heeft er nog controle over nieuwsstromen, over gevoelige informatie? Overduidelijk is de rol van de overheid aan het veranderen in deze digitale wereld, en niet omdat er geen geld meer is. Het besef dat er meer kennis buiten de overheid is te vinden, was er al. Nu wordt die ook steeds gemakkelijker gemobiliseerd en georganiseerd. De samenleving kantelt. Een boeiende ontwikkeling om tijdens deze zomermaanden over na te denken. é Marcel Bayer

hoofdredacteur

juli/augustus 2013 2

4

ROm2 - Energieakkoord zorgt voor doorbraak duurzaam ontwikkelen - Snelle opkomst onderling autodelen - 24 Natura 2000 gebieden erbij - Rommers reageren: externe veiligheid

8

Ruimtelijk bekeken

Herstructurering bedrijventerreinen komt nauwelijks van de grond Tot nog toe is slechts 20 procent van de verouderde terreinen aangepakt. De kansen en mogelijkheden.

pag.

8

11 Flexibel en veerkrachtig bestemmen De rechtszekerheid voor de burger en de regiefunctie van de overheid hoeven bij flexibel bestemmen niet onder druk te komen, zo blijkt uit onderzoek.

14 Trend

Bits, Burgers en Burbs

Steden worden nog aantrekkelijker en compacter in het digitale tijdperk. Hoe de overheid kan inspelen op burgers die zelf het initiatief nemen. Een beschouwing.

Digitale Steden Agenda: sympathiek maar vrijblijvend

pag.

14


20 ‘Tijdelijk en flexibel ruimtegebruik wordt structureel’

Martijn de Waal over stedelijk ruimtegebruik in het digitale tijdperk

22

Nu al eenvoudig beter

Uitnodigingsplanologie Eiland van Schalkwijk

pag.

28

28 Praktijk

Een nieuwe weg in Lochem

pag.

22

Met de minister op bezoek in een experimenteergebied waar ruimte is voor burger- en ondernemersinitiatieven.

Lochem kiest voor integraal en functioneel wegbeheer om de infrastructuur betaalbaar te houden.

32 Bevi, Revi en de brandveiligheid Hoe om te gaan met brandveiligheidsafstanden bij PGS 15 inrichtingen.

34 Boegbeelden van transitie Jan Oomkes, wethouder Gemeente Zuidhorn, over de duurzame starterswoningen in nieuwbouwwijk De Oostergast.

24 Bruggenbouwers 36

Valkuilen in het ruimtelijk bestuursrecht Afstand houden! Bedrijven en milieuzonering

38

Podium

Vakantieparken aan zee Het wordt tijd om vakantieparken aan de kust stedenbouwkundig te integreren met bestaande nederzettingen en deze zodoende te versterken.

pag.

24

Carolien Schippers De Directeur ontwikkeling van het Rijksvastgoed en Ontwikkelbedrijf is realistisch: ‘We gaan nergens subsidiëren. De markt moet de waarde bepalen.’

27

Uitgesproken

Splitsen van bouwplannen 2 Opnieuw aandacht voor het ‘creatief’ gebruik van vergunningvrije bouwmogelijkheden. Voorpagina Beeld iSpex

pag.

42

VVM

43

RO Snippers

38

Agenda, recensies

juli/augustus 2013 3

ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur en milieu

Rom 7 8 2013  
Rom 7 8 2013  

ROmagazine, ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur en milieu (ROm) is het maandelijkse vakblad voor de professionals bij de gemeente, prov...

Advertisement