Page 1

www.romagazine.nl +BBSHBOHtOS februari 2012

ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur en milieu

De worsteling met Elverding

Verwarring over de infrastructuurautoriteiten

De kracht van de combinatie ruimte, milieu, mobiliteit

Lelystad geeft ruimte met globale en flexibele bestemmingsplannen


Redactioneel

Inhoud 4

ROm2 - Permanent maken Crisis- en herstelwet - WATERgraafsmeer boven water - SEV experiment Flexibele bestemmingsplannen - Stadsregio Arnhem Nijmegen faseert plannen bedrijventerreinen - BleiZo, van knooppunt weer knelpunt? - Dubbelbaans naar Dokkum mag - De Vrije Ruimte Column: De omgevingsmanager

8

Ruimtelijk bekeken

Wegen Ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur, milieu - de nieuwe ondertitel van ROm. Waarmee we als vakblad aansluiten op de ontwikkeling in de beleidspraktijk, niet alleen nationaal door de samenvoeging van twee ministeries, ook bij provincies en gemeenten. Afwegingen op ruimtelijk gebied zijn per definitie afwegingen, die vragen om afstemming en inpassing. Dat geldt zeer zeker bij verkeer- en vervoerskwesties en bij waterveiligheid. De ogenschijnlijke vanzelfsprekendheid hiervan is echter in tegenspraak met het ingewikkelde stelsel van wetten en regels dat we in de loop der jaren hebben laten ontstaan. Allemaal met de beste bedoelingen overigens, om te borgen en te beschermen, maar wel tot stand gekomen vanuit het denken en werken in strikt gescheiden beleidsectoren. Het concept gebiedsontwikkeling is al een tijdje in de mode, maar echte vooruitgang bij al die mooie projecten wordt niet of nauwelijks geboekt, of gaat tergend langzaam. Nu ruimtelijke plannen vastlopen in eindeloze procedures en de economie tot stilstand is gekomen, beseft iedereen dat er wat moet gebeuren. Een belangrijke eerste stap om werkelijk te gaan denken en aan te pakken vanuit samenhangende concepten en visies - ik wil die verschrikkelijke nietszeggende term ‘integraal’ mijden - is de organisatieverandering. Weg met de schotten! Weg met het denken in puur sectorale belangen! Elke organisatie schept natuurlijk weer z’n eigen kijk op de werkelijkheid, en in samenhang werken aan gezamenlijke opgaven gaat niet meteen crescendo, maar het samenvoegen van diensten verkeer en vervoer, ruimtelijke ontwikkeling en milieu zou al een enorme stap in de goede richting zijn. Het werkt efficiënter en het komt ten goede aan de kwaliteit van de ruimte. ROm laat als vakblad zien waar de gezamenlijke kansen en opgaven liggen, waar er al vruchtbare samenwerking plaatsvindt. Maar ook waar het nog knelt en wat veranderingen in organisatie en wetgeving teweeg brengen. We bieden u als lezer daarmee de nodige achtergrondinformatie en inspiratie.

Nabij, en toch ver weg Bereikbaarheid precaire factor bij concurrentiekracht van steden

pag.

10 Verwarring over de infrastructuurautoriteiten

Debat teveel gericht op bestuurlijke verhoudingen

12 Trend

Worstelen met Elverding

- Nieuwe Westelijke Oeververbinding - Aanpak Ring Zuid Groningen - Opluchting bij de Afsluitdijk

é Marcel Bayer

hoofdredacteur

januari 2012 II

8

pag.

12


19 Bundelen in de stad Kansrijke nieuwe stadscentra vragen om hoogwaardig en snel OV

22 Bruggenbouwers

Lidewijde Ongering

Een goede balans in ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit en leefbaarheid

pag.

30

30 Lelystad geeft lucht Actuele globale en flexibele bestemmingsplannen

pag.

25

35

Uitgesproken

36

Podium

Provinciale reactieve aanwijzing

Raad van State kiest in ‘bermschadearrest’ voor verkeersveiligheid

Ontsluiting landelijke locaties

22

100% Inspiratie

De Vurige Stad Industriestad Luik in een opmerkelijke metamorfose

26 Praktijk

A2 Maastricht: omgaan met fricties in wet- en regelgeving

pag.

Is integrale gebiedsontwikkeling te vangen in procedures?

36

38 Afschaffing van de WGR+ regio is geen ramp

Van WGR+ naar hybride en flexibele regionale netwerken

40

43

pag.

26

ROm Snippers

Agenda, recensies RO-beroepsgroepen

VVM Voorpagina Afsluitdijk Beeld Rijkswaterstaat

januari 2012 1

ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur en milieu

1/2 2012 pagina 1-3  

Inhoudsopgave ROm 1/2 2012

Advertisement