Rölunda Katalog 2021

Page 1

2021


Välkommen till Rölunda! Rölunda Gård, utanför Bålsta i Uppland, har anor ända bak till vikingatiden. Det var här allting började. ”– Det var vädrets makter som 1971 ledde in oss på den väg vi i dag följer. Det var en regnig höst och pappa fick inte in någon halm till att ströa i ladugården. Korna var ju tvungna att ha något skönt att ligga på, så vi använde oss av torvströ. När våren sen kom och den stora gödselhögen skulle ut på åkern, insåg vi att gödseln var alldeles för värdefull för att spridas ut. Istället såldes den på påse vidare till återförsäljare. ” Den första “fabriken” bestod av en avskuren mjölkkanna som vi öste jorden genom. Hela familjen var engagerad och vi packade för hand under många år som underleverantör. Länge skedde all produktion på Rölunda Gård.

Utöver Rölunda Gård där det än idag bedrivs jordbruk bestående av 300 hektar spannmålsodling och ett 50-tal djur, finns Rölunda även representerat på ytterligare fyra orter i Sverige: Karlstad, Gävle, Luleå och Ängelholm. Tillsammans är vi ett 40-tal engagerade medarbetare. Vi levererar våra produkter från Haparanda i norr till Ystad i söder. Rölunda Gårds produkter hittar du bland annat i livsmedelsbutiker, stormarknader samt i ett stort antal trädgårdsbutiker och handelsträdgårdar landet över. Vi finns även representerat i Norge och varje år levererar vi ca åtta miljoner säckar. Jorden ser vi som ett kapital som skall förvaltas och vårdas med omsorg och är övertygade om att ett ansvarsfullt jordbruk är något som både miljön, växterna och människorna mår bra av. Med den tanken föddes Rölundas slogan ”Med känsla för jorden”.

Alf och Magnus Nobel

Innehåll

Inledning 2 Elit 3 Natur 5 Lantliv 7 Special 9

2

Yrkesjord Inomhus Gräs Trädgårdsapoteket Övriga produkter

11 13 14 1 5 16

Fågelmat Joprdgaranti Rölunda & miljön

17 18 19


Rölunda Elit

BÄST - Vår finaste jord. Till våra Elitjordar har vi använt våra bästa råvaror för att skapa jordar som ger växterna optimala förhållanden. Jordarna har berikats med långtidsverkande näring samt lera vilket gör att behovet av regelbunden gödsling och vattning minskar.

Elit Plantjord

Elit Blomjord

Naturgödslad jord med tillsats av lera, långtidsverkande gödning samt Mineralkraft.

Extragödslad jord med tillsats av lera, leca, långtidsverkande gödning samt Mineralkraft.

ANVÄNDNING För plantering av träd, buskar och perenner.

ANVÄNDNING Lämplig för plantering av såväl inomhusväxter som sommarblommor.

50 L

18 L

Elit Urnjord Naturgödslad jord med tillsats av lera, leca, långtidsverkande gödning samt Mineralkraft. ANVÄNDNING Lämplig för plantering av sommarblommor i urnor, krukor och balkonglådor.

50 L

53


“Det är inte vi som tillverkar jorden, det gör naturen, vi bara hjälper den lite på traven” 4


Rölunda Natur

BÄTTRE- Alla produkter i Natur-serien innehåller enbart naturliga råvaror och har ett högt innehåll av näringsämnen samt nyttiga mikroorganismer. På ett miljövänligt sätt skapar dessa jordar de bästa förutsättningarna att lyckas med dina växter.

Natur Natur kogödsel kogödsel

Natur plantjord Plantjord som berikats med KRAV-tillåten naturgödselkompost. Stort innehåll av lättillgänglig näring samt ett balanserat mikroliv.

Natur kogödsel är en välkomNatur kogödsel är en välkomposterad KRAV-tillåten kogödposterad KRAV-märkt kogödsel sel med tillsats av naturgödsel. med av naturgödsel. Naturtillsats kogödsel har ett stort Natur kogödsel harsamt ett stort innehåll av näring ett rikt innehåll av näring samt ett rikt mikroliv. mikroliv.

Godkänd för ekologisk odling.

Godkänd för för ekologisk ekologisk odling. odling. Godkänd ANVÄNDNING ANVÄNDNING För För gödsling gödsling och och jordförbättring jordförbättring av av hela hela trädgården. trädgården.

ANVÄNDNING Lämplig för plantering av normalt krävande växter utomhus. Blandas med uppgrävd jord.

50 L 50 L

50 L

Natur Täckbark Sorterad, ogödslad furu- och Natur Täckbark

Natur Barkmull Natur Barkmull Finsorterad komposterad bark Finsorterad bark med tillsats komposterad av naturgödsel. med tillsats av naturgödsel. ANVÄNDNING ANVÄNDNING För jordförbättring av såväl För jordförbättring av såväl leriga som lätta jordar. leriga som lätta jordar.

granbark.ogödslad furu- och Sorterad, granbark. ANVÄNDNING Lämplig för skydd mot ogräs, ANVÄNDNING köld och torka. Lämplig för skydd mot ogräs, köld och torka. 50 L 50 L

50 L 50 L

Natur Dressjord Naturgödslad och finsållad jord med tillsats av sand och kalk. Godkänd för ekologisk odling. ANVÄNDNING Lämplig för reparation och toppdressning av befintliga gräsmattor, nyanläggning samt underlag för färdig gräsmatta.

50 L

Läs mer om Rölundas jordgaranti på sidan 18

57


6


Rölunda Lantliv

BRA - Lantliv-serien innehåller en balanserad mängd av lättgänglig näring. Serien lämpar sig väl för odling och jordförbättring i hela din trädgård.

Plantjord

Naturgödsel

En välgödslad jord med högt näringsinnehåll.

Välkomposterad, näringsrik gödsel med tillsats av naturgödselkompost. Stort innehåll av mikroorganismer.

ANVÄNDNING För plantering av normalt krävande växter utomhus.

ANVÄNDNING För gödsling och jordförbättring av hela trädgården.

40 L

40 L

Barkmull

Toppdress

Finsorterad komposterad bark med tillsatt näring.

Finsorterad jord med tillsats av sand och kalk.

ANVÄNDNING För jordförbättring av såväl leriga som lätta jordar.

ANVÄNDNING Lämplig för reparation och toppdressning av befintliga gräsmattor, nyanläggning samt underlag för färdig gräsmatta.

40 L

40 L

Täckbark Sorterad, ogödslad furu- och granbark. ANVÄNDNING Lämplig för skydd mot ogräs, köld och torka.

40 L

Du vet väl om att du hittar fler trädgårdstips och mer inspiration på www.rolunda.se

7


8


Rölunda Special

Rölundas specialserie har egenskaper som är anpassade för växter med specifika krav. Till de flesta produkterna i serien som är gödslade har vi använt hönsgödselkompost.

Balkongjord

Rhodojord

Naturgödslad jord med tillsats av lera och leca. Stort innehåll av lättillgänglig och långtidsverkande näring samt ett balanserat mikroliv.

Naturgödslad jord med grov och spänstig struktur som ger jorden en god förmåga att hålla lagom mängd luft och vatten. Okalkad.

ANVÄNDNING För plantering i balkonglådor, urnor och amplar.

ANVÄNDNING För plantering av surjordsväxter typ blåbär, Rhododendron, Astilbe m.fl. Vid plantering av barrväxter blandas hälften Rhodojord och hälften plantjord.

50 L

50 L

Rosjord

Gödslad Torvmull

Kraftigt naturgödslad jord med tillsats av lera. Stort innehåll av lättillgänglig och långtids-verkande näring samt ett balanserat mikroliv.

Gödslad spänstig vitmoessetorv. ANVÄNDNING För jordförbättring samt plantering av normalt krävande växter.

ANVÄNDNING För plantering av rosor och andra näringskrävande växter.

50/150 L

50 L

Naturell Torvmull

Torvblock

Ogödslad, spänstig vitmossetorv.

Grävd, torkad vitmossetorv i blockformat.

ANVÄNDNING Lämplig för jordförbättring av lätta jordar samt plantering av surjordsväxter.

ANVÄNDNING För byggande av dammkanter, murar och rabattkanter.

20x25x40 cm

50/150 L

9


10


kan erbjuda dig som yrkesodlare ett brett sortiment av jordar både i Rölunda Yrkesjord Vi50pålitersRölunda säck , storsäck och i bulk. Vi levererar idag jord till flera odlare i Sverige vilka använder sig av både våra standardblandningar och egna recept. Låt oss gemensamt se vilka som passar dina behov.

Standard

Med 80 kilo lera

Normalgödslad jord med tillsats av 15% sand. Stort inslag av ljus vitmossetorv.

Normalgödslad jord med tillsats av 15% sand och 80 kg lera /m3. ANVÄNDNING För mer krävande växthuskulturer.

ANVÄNDNING För normalt krävande växthuskulturer.

Tillverkas på beställning från 8 pall.

50 L

50 L

Elit Normalgödslad jord med tillsats av 10% leca, 5% sand och 80 kg lera/m3. Stort inslag av ljusvitmossetorv. ANVÄNDNING För mer krävande växthuskulturer. Mycket lämplig för vattning ovanifrån. Tillverkas på beställning från 8 pall.

50 L

Fråga oss gärna om råd vilken produkt som passar dig bäst!

11


12


Rölunda Inomhus

Rölundas inomhussortiment är jordar speciellt anpassade efter de krav som ställs av inomhusväxter. När vi skapat dessa jordar har vi därför tagit hänsyn till växternas krav på näringsinnehåll och god struktur.

Blomjord

Blomjord med leca

Normalgödslad jord med tillsats av sand.

Normalgödslad jord med tillsats av sand och lecakulor.

ANVÄNDNING Lämplig för plantering av normalt krävande krukväxter.

ANVÄNDNING Lämplig för plantering av normalt krävande krukväxter, gröna växter och balkonglådor.

4/8/18/50 L

18/50 L

Lecakulor

Medelhavsjord

Granulerad bränd lera. Storlek 8-12mm.

En strukturfast jord med god luftighet med tillsats av scoria och pimpsten.

ANVÄNDNING För yttäckning samt dränering av krukor och balkonglådor.

ANVÄNDNING Specialjord för citrus, oliver, fikon och övriga medelhavsväxter.

4/7/14/40 L

18 L

Orkidéjord Grov jord med pinjebark och torv. ANVÄNDNING För Orkideér mfl kalkskyende växter.

4L

Natur Såjord Lättgödslad finsorterad jord Såjord med tillsats av sand. Lättgödslad finsorterad jord Innehåller med tillsats KRAV-tillåten av sand. gödsel och är godkänd för ekologisk odling. ANVÄNDNING För sådd av frön samt planterANVÄNDNING ing av kaktusar och fetbladsFör sådd av frön samt planterväxter. ing av kaktusar och fetbladsväxter. 8/50 L

8L Finns även som konstgödsel i 8/50 L

13


Rölunda Gräs

Rölundas gräsfröblandningar är utvalda för att passa varje typ av trädgård. Gräsfröna passar utmärkt både till reparation av befintlig gräsmatta samt anläggning av ny.

Rölunda Gräsfrö

Elit Gräsfrö

Vanligt gräs till villagräsmattan. Snabbgroende gräsfrö som ger en slitstark yta.

En blandning av marknadens bästa sorter av rödsvingel och ängsgröe. Ger en fantastisk tät och fin gräsmatta.

ANVÄNDNING Lämplig till villagräsmattan och renovering av gräsytor.

ANVÄNDNING Lämplig till den eleganta gräsmattan, långsamväxande och vinterhärdig.

1 kg 30-40 m2 3 kg 90-120 m2 10 kg 300-400 m2

1kg 40-50 m2 Kapsel. 3 kg 120-150 m2 Påse.

Rölunda Gräsfrö Kapsel

Rölunda Natur Gräsfrö

Vanligt gräs till villagräsmattan. Snabbgroende gräsfrö som ger en slitstark yta.

En tålig gräsblandning för både torra och skuggiga lägen. Ger en lättskött gräsmatta.

ANVÄNDNING Lämplig till villagräsmattan och renovering av gräsytor.

ANVÄNDNING Lämplig till sommartorpet eller naturtomten.

1 kg 30-40 m2

1 kg 50-75 m2.

Fråga oss gärna vilket gräsfrö som passar bäst till just ditt behov!

14


Trädgårdsapotek

Rölundas trädgårdsapotek är en serie gödningar som hjälper dina växter att trivas och må bättre. Serien innehåller specialgödningar för alla typer av trädgårdsväxter.

Rölunda Grönsaksgödsel

Rölunda Blodmjöl Organiskt och kväverikt gödsel.

Pelleterad specialgödsel baserad på naturgödsel.

ANVÄNDNING För gödsling av växter som vill ha mycket kväve.

ANVÄNDNING För gödsling av grönsaker och rotfrukter.

1,7 L

1,7 L

Rölunda NPK

Rölunda Benmjöl

Pelleterad fullgödsel med balanserat näringsvärde 11-5-18.

Organiskt gödsel och jordförbättringsmedel som är rikt på fosfor.

ANVÄNDNING För gödsling av buskar ,träd, perenner och grönsaksland.

ANVÄNDNING För gödsling av blomsterlökar och klematis.

1,7 L

1,7 L

Rölunda Rhodogödsel

Rölunda Hönsgödsel

Pelleterad specialgödsel baserad på naturgödsel.

Pelleterad gödsel med högt innehåll av lättilgänglig och långtidsverkande näring. ANVÄNDNING För gödsling och jordförbättring av hela trädgården.

ANVÄNDNING För gödsling av Rhododendron, Azalea och andra kalkskyende växter.

1,7 L

1,7 L

Rölunda Rosgödsel Pelleterad specialgödsel baserad på naturgödsel. ANVÄNDNING För gödsling av rosor, klängväxter och prydnadsbuskar som t ex Gullregn, Forsythia och Syrén.

1,7 L

15 14


Övriga produkter

Bland våra övriga produkter finner ni bland annat vår dammfria kalk samt den unika Biokolen.

Rölunda Trädgårdskalk

Rölunda Hönsgödsel

Dammfri svensk krossad kalk med magnesium. Struktur som strösocker.

Svensk pelleterad hönsgödsel med högt innehåll av lättilgänglig och långtidsverkande näring.

ANVÄNDNING För kalkning i hela trädgården. Går att sprida i spridarvagn.

ANVÄNDNING För gödsling och jordförbättring av hela trädgården.

11 kg

15 L

Rölunda NPK Rölunda NPK

Kompostströ

7 kg kg

ANVÄNDNING Suger upp vätska i utedass samt komposter. Reglerar kväve och kolbalansen i din kompost för att ge en optimal kompostering.

Kompostströ innehåller enbart naturliga råvaror av torv, bark och spån.

Granulerad fullgödsel med högt Granulerad fullgödsel med högt kväveinnehåll. Snabbverkande. kväveinnehåll. Snabbverkande. ANVÄNDNING ANVÄNDNING För gödsling av buskar, träd, För gödsling av buskar träd, perenner och grönsaksland. perenner och grönsaksland.

18 L

Rölunda Biokolskompost

Kompostjord

Biokol är en blandning av träkol och hönsgödselkompost. Biokol har en unik förmåga att hålla vatten och näring tills dess växten behöver det.

Välgödslad torvfri jord som enbart innehåller naturliga råvaror.

ANVÄNDNING För plantering av normalt krävande växter utomhus.

Kolen i påsen är EBC-certifierad.

40 L

ANVÄNDNING För jordförbättring av tunga och lätta sandjordar. Fungerar utmärkt även i grönsaksland.

40 L

Backa Plantjord

Backa Kogödsel

Naturgödslad plantjord som berikats med gödselkompost. Stort innehåll av lättillgänglig näring samt ett balanserat mikroliv.

Välkomposterad, näringsrik gödsel med tillsats av gödselkompost. Stort innehåll av välbehövliga mikroorganismer.

ANVÄNDNING För gödsling och jordförbättring av hela trädgården.

ANVÄNDNING Lämplig för plantering av normalt krävande växter utomhus. Blandas med uppgrävd jord.

50 L

50 L

16


Rölunda fågelmat

Fågelmatssortimentet är utvecklat med stor kunskap om hur frön hanteras och även om vad fåglar behöver för föda. Vi använder bara naturliga råvaror i fågelmaten.

Strimmigt Solrosfrö

Svart Solrosfrö

Det strimmiga solrosfröet är det mest populära fröet vid fågelmatningarna.

Svart solrosfrö är liksom strimmigt solrosfrö ett energirikt frö som passar de flesta fågelarter.

Det är ett energirikt frö som passar de flesta fågelarter. Med sin höga fetthalt är solrosfröet den viktigaste födan under kalla vintrar.

Svart solrosfrö och strimmigt solrosfrö är det mest omtyckta fröerna vid alla fågelmatningar. Tillsammans blir de en bra kombination.

4kg, 10kg, 20kg

20kg

Vildfågelfrö

Jordnötter

Vildfågelblandningen bidrar till att locka många olika fåglar till trädgården. En varierad blandning av fettrika och traditionella fröer.

Jordnötter är mycket uppskattad föda hos många fåglar. Nötterna är ett utmärkt året runt foder till alla vilda fåglar. Använd anpassad automat för jordnötter.

5 kg, 10kg och 25kg

480g, 3 kg, 5kg och 10 kg

Talgbollar

Hampfrö

Talgbollar är en variationsrik föda med både fettrikt talg och stort fröinnehåll. De är lämpliga att placera i många olika fågelautomater.

Hampfröet är ett litet, fettrikt frö som passar de minsta näbbar. Hampfröet är också lämpligt att blanda med andra fröer för att få en mer varierad blandning. Det lockar fler fåglar, tex Blåmes och Grönsiska.

Många fåglar föredrar att äta hängandes i en talgboll. Innehåller: Oxtalg, solrosfrö, krossad vete, majs och jordnötter.

2kg

90gr - 10pack, 50pack 500gr - 4pack

Kokosnöt Kokosnöten är fylld med en ny blandning med ett extra rikt fettinnehåll. Med 43 % fett är det den mest fettrika fågelmaten . Det gör den mycket lämplig som föda i sträng kyla. Många fåglar föredrar att äta hängandes i en kokosnöt.

250 gr

17


Rölunda Jordgaranti Garanterar att: • Alla råvaror deklareras i innehållsdeklarationen. • Alla tillsatser är till för att förbättra odlingsegenskaperna. • Alla ingående råvaror är sånt som vi skulle kunna använda i vårt eget jordbruk. • All animalisk gödsel är från frigående nordiska djur. • All vegetabilisk gödsel är av nordisk KRAV-tillåten kvalite. • Jordarna är garanterat fria från industriella restprodukter och rötslam från reningsverk. • Eventuell mineralgödsel har garanterat lågt innehåll av tungmetaller.

18


Rölunda & Miljön Rölunda och miljön Vår historia finns i jordbruket och därför känner vi ett stort ansvar för att bruka naturens resurser på ett miljöriktigt sätt. Vårt arbete med att bidra till en bättre miljö pågår ständigt, nedan följer några av de processer som vi arbetar med. Transporter För att minska utsläppen från våra transporter har vi valt att sprida produktionsplatserna över landet. Våra anläggningar ligger i Luleå, Gävle, Bålsta, Karlstad och Ängelholm. Tack vare att vi samkör transporterna så går lastbilarna alltid fullastade vilket innebär att vi kan nyttja frakterna på bästa sätt. Råvaror För oss är det en självklarhet att bruka naturens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Vi använder så långt det går enbart naturliga råvaror. De flesta av våra jordar är naturgödslade och gödseln kommer från svenska frigående djur och vår ambition är att de flesta av våra produkter skall vara producerade på detta sätt. Vi har som enda producent i Sverige även infört en jordgaranti, vilket du kan läsa mer om på sidan 18. Kompostering Som ytterligare ett led i vårt miljöarbete har vi som första producent i landet startat en unik anläggning som tar tillvara på stallgödsel och avfall. Detta omvandlas sedan till en ren och energirik kompost. Energianvändning Vi arbetar målmedvetet för att minska vår energikonsumtion och utnyttja den energi som vi använder på ett optimalt sätt. Därför investerar vi löpande i energieffektiva maskiner och våra säckar har plast av hög kvalitet. Alla påsar tillverkas av minst 25% återvunnen plast.

19


Orderkontor BÅLSTA Rölunda Gård 746 94 Häggeby Tel +46 (0) 18 34 42 70

LULEÅ Makadamvägen 17 973 45 Luleå Tel +46 (0) 920 250 002

VÅLBERG Älvenäsvägen 110 664 94 Vålberg Tel +46 (0) 54 55 56 90

Fabrik LULEÅ Makadamvägen 17 973 45 Luleå Tel +46 (0) 920 250 002

VALBO Hedesundavägen 239 818 91 Valbo Tel +46 (0) 263 60 56

VÅLBERG Älvenäsvägen 110 664 94 Vålberg Tel +46 (0) 54 55 56 90

ÄNGELHOLM Ausåsvägen 152 262 92 Ängelholm

www.rolunda.se - info@rolunda.se - följ oss på Facebook och Instagram.