Page 1

TAKAT

Danish Design Forever


SISÄLLYSLUETTELO Historia...........................................................................4 Morsö tekee elämästä paremman...................6 Se alkuperäinen valurautatakka........................9 8800 -sarja................................................................10 8200 -sarja................................................................ 13 8100 -sarja.................................................................14 7900 -sarja................................................................ 17 7800 -sarja................................................................19 7600 -sarja...............................................................20 7400 -sarja................................................................ 22 7300 -sarja .............................................................. 25 6600 -sarja............................................................... 27 6800 -sarja...............................................................28 6100 -sarja................................................................30 5660 takkakasetti................................................. 32 5400 -sarja............................................................... 33 3600 -sarja...............................................................34 3440 tulisija.............................................................. 35 3100 -sarja................................................................36 2100 -sarja................................................................ 37 1126 tulisija ...............................................................39 1400 -sarja.................................................................41 2B -sarja.....................................................................43 S10 -sarja...................................................................45 S11 -sarja.................................................................... 47 S12-43 tulisija..........................................................48 S50 -sarja...................................................................49 S809-90 takkakasetti.........................................50 S81 takkakasetti...................................................... 51 Tekniset tiedot................................................ 52-66 Takanedus lasit ja pellit....................................... 67 Ympäristö..................................................................68 Takkatarvikkeet......................................................70

3


PITKÄ HISTORIA LYHYESTI KERROTTUNA

EN LÅNG HISTORIA - I KORTHET

Morsøn historia juontaa juurensa vuoteen 1853, jolloin liikemies N. A. Christensen perusti rautavalimon Limfjordiin Morsin saarelle. Ensimmäisinä vuosina muutama työntekijä valmisti kaiken ladon ikkunoista ja muistomerkeistä kamiinoihin, pannuihin ja patoihin. N. A. Christensen ei ollut ihan tavallinen liikemies. Erinomaisen bisnesvaistonsa ja useiden luovien ja innovatiivisten ideoidensa johdosta hän onnistui luomaan valimosta yhden maan menestyneimmistä, ja vuosisadan vaihteeseen tultaessa Morsøn valurautatuotteet tunnettiin ympäri maan. Kamiinoista ja takoista muodostui jo tässä vaiheessa yrityksen tärkeimmät tuotteet.

Morsø Jernstøberis historia går ända tillbaka till 1853, när handelsutbildade N. A. Christensen grundade sitt eget järngjuteri på ön Mors i Limfjord. Under de första åren tillverkade en handfull anställda allt från stallfönster och gravkors till spisar, grytor och pannor. N. A. Christensen var dock inte en vanlig affärsman. Med sin näsa för goda affärer och hans många kreativa och moderna idéer, lyckades han snabbt få verksamheten att blomstra och redan i slutet av 1800-talet var Morsøs gjutgods kända över hela Danmark. Några av de mest populära produkterna var de solida kaminerna och spisarna som nu hade blivit företagets viktigaste varumärke.

Kuninkaallista lämpöä Vuosisadan vaihteessa Morsø alkoi toimittamaan lämmitysjärjestelmiä kirkkoihin, kouluihin ja lukuisiin julkisiin rakennuksiin, kuten rautatieasemille ja ministeriöihin. Imperialismin tyyliset kamiinat löysivät tiensä myös kuninkaallisiin asuntoihin Amalienborgissa. Vuonna 1915 useissa palatseissa ja residensseissä oli jo Morsøn toimittamat kamiinat ja yritys nimettiinkin hovihankkijaksi Tanskan hoviin.

Kunglig värme I slutet av 1800-talet började Morsø leverera värmesystem till kyrkor, skolor och ett antal offentliga byggnader, inklusive de statliga järnvägarna och olika ministerier. I början av 1900-talet hittade de populära kaminerna i imperialstil in till de kungliga bostäderna på Amalienborg. År 1915 hade olika kaminer redan levererats till palatsen på Amalienborg och många andra kungliga residens och företaget tilldelades därför den prestigefulla titeln kunglig hovleverantör av kung Christian X. 1969 ändrades titeln till leverantör till det kungliga danska hovet.


Aina edellä Heti perustamisesta lähtien tuotekehitys ja innovaatio ovat olleet eteenpäin vievä voima Morsølle. Monet historiaa tekevät tuotteet ja keksinnöt ovat nostaneet Limfjordin maailmankartalle. Yksi näistä keksinnöistä on kiertoilmaperiaate, joka kehitettiin yhdessä muiden valimoiden kanssa vuosisadan vaihteessa. Kiertoilma on asettanut täysin uudet standardit sille, kuinka tehokkaasti ja kuinka miellyttävällä tavalla taloja voidaan lämmittää puulämmitteisellä takalla.

Alltid på den främsta linjen Redan från början har utveckling och innovation varit en viktig drivkälla för Morsø Jernstøberi. Olika historieskapande produkter och principer har därför satt den vackra ön i Limfjord på kartan. Till exempel konvektionsprincipen, som i början av 1900-talet utvecklades i samarbete med andra gjuterier, har satt helt nya standarder för hur effektivt och speciellt hur behagligt vi kan värma upp våra hem med en robust bränslekamin.

Kun keskuslämmitys ja lämmittimet löysivät tiensä Tanskalaisiin koteihin 1950-luvulla, puulämmitteiset takat eivät olleet suosiossa. Morsø kuitenkin näytti jälleen kerran olevansa ajan hermolla esitellessään mullistavan uutuuden: avoimen kamiinan 1122. Uuden tuotteen myötä Morsø avasi täysin uudet markkinat ja uuden tavan tehdä elämästä lämpimämpää.

När centralvärme och därigenom värmeelement gjorde sitt intåg i de danska hemmen på 1950-talet, blev den solida bränslekaminen omodern. Morsø visade dock ännu en gång att de hade fingret på pulsen när den revolutionerande öppna braskaminen, 1122, lanserades. På detta sätt öppnade Morsø en helt ny marknad och ett helt nytt sätt att göra livet varmare.

Morsø on askel askeleelta näyttänyt esimerkkiä kamiinojen muotoilussa sekä tavoissa yhdistää kauneus ja toiminnallisuus - sekä viime vuosina myös ympäristötietoisuus.

Sammanfattningsvis kan man säga att Morsø steg för steg har banat väg både med nya designer och nya sätt att kombinera form och funktion; effektivitet med skönhet och komfort – och under de senaste åren även med miljömedvetenhet.

5


MORSÖ TEKEE ELÄMÄSTÄ PAREMMAN!

MORSØ GÖR HEMMALIVET BÄTTRE

Morsø on yli 160 vuoden ajan lämmittänyt koteja, luoden eri-

I över 160 år har Morsø spridit värme i våra hem. Skapat min-

tyisiä onnen, läheisyyden, mielenrauhan sekä mukavuuden

nesvärda stunder av ren glädje, närhet, trygghet och komfort.

tunteita. Kun olet tutustunut tähän kuvastoon, olet myyty.

När du har läst igenom katalogen är det mycket troligt att du

Olet rakastunut Morsø tuotteiden ajattomaan tyyliin ja niiden

har blivit fast. Du har fallit för Morsøs tidlösa utseende. Samti-

ruostumattoman teräksen uniikkeihin ominaisuuksiin sekä ym-

digt kommer du att kunna glädja dig över våra kaminers förde-

päristöystävällisyyteen. Morsø tulisija on luotettava lämmön-

lar när det gäller miljön. Morsø kaminen är en pålitlig källa till

lähde, jonka helppokäyttöisyys ja tulen hehku saavat sinut ym-

värme, och för den glödande lycka som den har spridit i huset

märtämään, että Morsø tuotteet kestävät läpi elämän!

år efter år.


Morsø Living - Kodin tuntua ulkotiloissa

Morsø utomhusliv – känn dig hemma utomhus

Morsø Living tuotteet on kehitetty tuomaan lämpöä ulkoti-

Med Morsøs nya utomhusprodukter får du ny energy för dina

loihin. Uniikit tuotteet tekevät ulkotiloista mukavampia, kau-

utomhusevenemang. Vi har utvecklat en unik produktserie

niimpia ja yksilöllisempiä. Vahvojen traditioidemme mukaisesti

som gör utomhuslivet bekvämare och vackrare. Vi har använt

olemme kehittäneet innovatiivisen ulkotulimaailman, jossa si-

våra starka traditioner och skapat en innovativ utomhusvärld

nun perheesi ja ystäväsi voivat nauttia kerta toisensa jälkeen.

åt dig, din familj och dina vänner – en värld som du kan njuta av om och om igen

Morsø ruoanlaitto ja ruokailu Morsø on valmistanut 160 vuoden aikana ruuanlaittovälineitä

Matlagning och måltider med Morsø

ruostumattomasta teräksestä korostaen sen mahtavia ominai-

Morsø har skapat köksredskap i gjutjärn i 160 år. Det här

suuksia materiaalina. Morsø on lanseerannut tyylikkään ruo-

materialet har visat sig vara ypperligt för matlagningskonsten

anlaittovälineiden sarjan, joka sisältää käytännöllisiä astioita ja

och har använts under många decennier. Morsø har vi tagit

pannuja Skandinaavista muotoilua mukaillen.

fram en ny stilren serie köksredskap i form av funktionella gjutjärnspannor och grytor i skandinavisk design.

7


SE ALKUPERÄINEN VALURAUTATAKKA

DEN URSPRUNGLIGA GJUTJÄRNSKAMINEN

Valitse 100 tanskalaista kadunkulkijaa ja kysy heiltä takka-

Om du bad 100 slumpvist utvalda danskar att uppge ett ka-

merkkiä – yli 90 heistä vastaa ”Morsø”. Eikä syyttä. Jo suku-

minmärke, skulle över 90 av dem utan tvekan säga “Morsø”.

polvien ajan Morsø on edustanut tanskalaista takkamuotoilua.

Och inte utan orsak. I generationer har Morsø varit urtypen för

Ajatonta ja samalla modernia. Tehokasta, kodikasta ja valurau-

danska kaminer. Tidlös och samtidigt modern. Effektiv. Hem-

dasta käsityönä valmistettua.

trevlig och tillverkad av gjutjärn.

HYVÄ TIETÄÄ VALURAUDASTA

VÄRT ATT VETA OM GJUTJÄRN

• Kaikki takat laajenevat lämmetessään. Valurauta materiaa-

• Alla kaminer utvidgar sig när det blir heta. Gjutjärn har dock

lina sopii kuitenkin erityisen hyvin vaihtuviin lämpötiloihin,

en termisk töjning som gör materialet speciellt lämpat för

sillä se ei elä käytössä.

temperaturförändringar.

• Morsøn takoissa ei ole hitsattuja saumoja vaan osat on liitetty toisiinsa ruuveilla ja keraamisilla tiivisteillä. Näin takka on aina tiivis ja täydellinen sija tulelle.

• Resultatet är att en Morsø gjutjärnskamin varken vrids eller blir sned när den värms upp. • Morsøs kaminer är inte svetsade utan sätts ihop med kera-

• Valurauta ei pala läpi.

misk tätning och skruvas ihop med bultar så den är alltid helt

• Takoissa käytetyn valuraudan paksuus varmistaa hyvän läm-

tät och klar för eldning.

mön talteenottokyvyn.

• Gjutjärn är mycket motståndskraftig mot genombränning.

• Valuraudan kyky välittää lämpöä on erinomainen. Tämän

• Tjockleken på det gjutjärn som vi använder för våra kaminer

johdosta Morsø valurautatakan tuottama lämpö tuntuu aina

säkrar att våra kaminer håller kvar värmen under en lång tid.

miellyttävältä. • Morsø takoilla on 10 vuoden takuu koskien valuvikoja ja mahdollisia tuotantovikoja Morsøn takuuperiaatteiden mukaisesti.

• Gjutjärnet har en stor värmedistribueringsförmåga. Det här innebär att värme från en Morsø gjutjärnskamin alltid känns behaglig. • Vi beviljar 10 års garanti mot gjutningsfel och andra produktionsfel enligt Morsøs garantivillkor. 9


8800 -SARJA Morsøn 8800-sarja on yksi tehokkaimmista Morsøtakoista. Isokokoinen ja uljas valurautatakka on luotettava lämmönlähde, joka on saatavissa jalustalla, avoimella puutilalla tai puulaatikolla. Tulisijan kahva säilyy huoneenlämpöisenä takan käytönajan, lisäksi ovi sulkeutuu itsestään ja sitä on helppo käyttää.

Lämmitysala 45 - 120 m2

8800 -SERIEN Morsø 8800- serien är en av de effektivaste Morsø kaminerna. Den stora och stiliga gjutjärnskaminen är en pålitlig värmekälla. Kamnien leveraras med pedestal fot eller sockel som förses med vedmagasin eller låda. Den användarvänliga kaminens handtag blir inte varmt då kaminen används och dörren stängs automatiskt.

Värmer upp 45 - 120 m2

8842 - puulaatikolla

8843 - avoimella puutilalla


8848

11


8200 -SARJA Morsø 8200 on kehitellympi versio suositusta 8100-sarjasta, joka korostaa eleganssia ja keveyttä tilassa. Sen avoin puutila tuo tilaan koristeellisuutta ja sen iso ikkuna mahdollistaa hyvän näkyvyyden liekkeihin. Morsø 8229 ja Morsø 8259 tulisijat on varustettu leivinuunilla, jota voidaan käyttää ruoan hauduttamiseen ja lämmitykseen.

Lämmitysala 45 - 120 m2

8200 -SERIEN Morsø 8200 är en vidareutveckling av den mycket populära kaminserien Morsø 8100, som elegant och smidigt passar in i rummet, samtidigt som vedmagasinet fungerar som en dekorativ fot för kaminen. Morsø 8229 och 8259 modellerna har en bakugn som kan användas till att värma mat och hålla maten varm.

8243 - avoimella puutilalla

Värmer upp 45 - 120 m2

8229 - leivinuuni

13

8259 - leivinuuni & vuolukivi


8140 8148

8142 - puulaatikolla

8170 seinämalli

8100 -SARJA 8190 8145 - hiekkakivi

Morsø 8100-sarjassa on puhdas ja yksinkertainen tyyli, jossa yhdistyvät pehmeät, pyöristetyt kulmat ja selkeät yksityiskohdat, antaen tulisijoille kevyen ja ajattoman ilmeen. Morsø 8100 sarjan klassisen kauniit takat kestävät aikaa ja valurauta tuo ilmeeseen rustiikkisuutta ja eksklusiivisuutta.

Lämmitysala 45 - 120 m2

8100-SERIEN I 8100- serien har estetik och funktion blivit två sidor av samma sak - den enkla designen gör kaminen både vacker och intuitiv att använda. Kaminens luftintag och därigenom förbränning och värmeutbyte styrs från ett enkelt och diskret handtag.

Värmer upp 45 - 120 m2 8150 - vuolukivi

Saatavana korkeampi kansi kaikkiin 8100 -sarjan takkoihin.


8143 - avoimella puutilalla

15


7943 - avoimella puutilalla


7900 -SARJA Morsøn 7900-sarja on Monica Ritterbandin suunnittelema ja kehittämä sarja valurautatakoille, joiden käytännöllisyys ja muotoilu soveltuvat jokaiseen kotiin, laatua unohtamatta. Morsø 7900 -sarja perustuu moduulien käyttöön, mikä mahdollistaa sarjan takkojen soveltumisen moneen eri tilaan.

Lämmitysala 45 - 120 m2

7900 -SERIEN Morsø 7900 serien framträder ljus och elegant, oavsett vilken modulkombination av kaminen som man väljer. Detta beror inte minst på att Morsø med den lilla insnörda sockeln också visuellt lyckats lyfta ugnen så att det gedigna och robusta gjutjärnet uppfattas som lätt, nästan svävande.

7940

7948

7950 vuolukivi kansi

Värmer upp 45 - 120 m2

7970 - seinämalli

7990 avoimella puutilalla

7990 puulaatikolla

17

7943 sileällä sokkelilla

7943 puulaatikolla

Saatavana lämmönvarauskivet kaikkiin 7900 -sarjan malleihin.


7840


7800 -SARJA Morsøn 7800-sarjan tulisijoissa on puhdaslinjainen ja yksinkertainen muotoilu, joka antaa tulisijoille klassisen kauniin ilmeen, joka kestää aikaa. Sarjan tulisijoissa on suuri tulipesä, mikä mahdollistaa normaalia suuremman puumäärän polton yhdellä tulipesällisellä. Tulisijoissa on uusi itsestään sulkeutuva ovi, joka lisää käyttömukavuutta.

Lämmitysala 45 - 120 m2

7800 SERIEN Morsø 7800 serien är en modulbaserad kaminserie med en ren och enkel design, där kombinationen av en enkel och välproportionerad design ger kaminen ett klassiskt och tidlöst utseende. Morsø 7800 serien kännetecknas bland annat av en stor brännkammare med en exceptionellt god prestanda. Komfortabiliteten är slående och inte minst det nya låssystemet med automatisk självstängning gör kaminen mycket användarvänlig.

7848

7850 vuolukivikansi

7870 seinämalli

Värmer upp 45 - 120 m2

7890 sileällä sokkelilla / puulaatikolla

7890 avoimella puutilalla

19

7843 sileällä sokkelilla / puulaatikolla

7843 avoimella puutilalla

Saatavana lämmönvarauskivet kaikkiin 7800 -sarjan malleihin.


7600 -SARJA Morsøn 7600-sarjassa ominaista ovat sen pyöreä muotoilu ja suuri lasi-ikkuna. Nämä ominaisuudet tekevät takoista persoonalliset, unohtamatta niiden vankkaa ja lähes voittamatonta materiaalia, valurautaa. Morsø 7600 -sarjan tulisijojen käyttö perustuu kiertoilmauunin periaatteeseen, varmistaen tulisijan puhtaan ja tehokkaan palamisen.

Lämmitysala 45 - 120 m2

7600 -SERIEN Morsø 7600 serien är helt sin egen - med den cirkelrunda formen, de runda feminina övergångarna och den extra stora glasrutan som är den största i Morsøs historia. Dessa designelement är ensamma i sitt slag, och ger kaminen en personlig stil med en mjuk organisk touch, men samtidigt i det stabila och nästan outslitliga materialet gjutjärn.

Värmer upp 45 - 120 m2

7642

7650 - vuolukivi

7644

7690 lämmönvarauskivillä. Saatavana myös ilman lämmönvarauskiviä.


7648

21


7400 -SARJA Morsøn 7400-sarja on hyödyntänyt parhaat ominaisuudet moderneista puuta polttavista tulisijoista. Sarja on valmistettu juhlistamaan Morsøn 160-vuotista taivalta ja tulisijojen kylkiä koristaakin uudistettu oravakuvio, joka kuvastaa 160 vuoden aikana opittua taitoa valmistaa laatutulisijoja.

Lämmitysala 45 - 105 m2

7440

7442 - puulaatikolla

7400 -SERIEN Morsø 7400 serien sammanför den moderna braskaminens bästa egenskaper. Samtidigt markerar kaminen Morsøs 160-årsjubileum och presenterar för första gången det legendariska Morsø ekorrmotivet i en omdesignad version. Den ”nya” ekorren pryder kaminens mattsvarta sida och understryker det gedigna utseendet med en hälsning tillbaka till företagets 160-åriga historia som tillverkare av kvalitetskaminer i gjutjärn.

Värmer upp 45 - 105 m2

7443 - sileällä sokkelilla

7470 - seinämalli

7448

7449

7493 - avoimella puutilalla


7443 - avoimella puutilalla

23


7370 - seinämalli


7300 -SARJA Morsøn 7300-sarja tuo tyyliä tilaan ja antaa valinnanvaraa eri sokkelivaihtoehtojensa avulla. Jos haluat sisustuksellisia yksityiskohtia tilaan, voit valita 7393-takan avoimella puutilalla. Jos taas haluat hienovaraisen ilmeen, voit valita 7343-tulisijan, jonka puulaatikon avulla saadaan elegantti ja selkeä ilme.

Lämmitysala 45 - 105 m2

7300 -SERIEN Morsø 7300 ger hemägaren stor designfrihet för att anpassa kaminen direkt till rummets stil. Om vedtraven ska skapa stämning, välj en modell med vedmagasin som låter det ljusa träet träda fram synligt i rummet. Kräver stilen istället diskret charm, välj en modell med en låda som glider elegant in för att forma en del av kaminens svarta utseende.

7340

7342 - puulaatikolla

7343 sileällä sokkelilla / avoimella puutilalla

7393 - avoimella puutilalla

Värmer upp 45 - 105 m2

25

7348

7349


6643 - avoimella puutilalla 6670 - seinämalli

6600 -SARJA Morsøn 6600-sarja kuvastaa, kuinka Morsø on brändinä luonut tulisijan, joka asettaa täysin uusia standardeja. Tulisija vangitsee katsojansa tyylikkyydellä ja keveydellä sekä suurella lasi-ikkunalla. Tulisijojen elliptinen muotoilu ja tuplalasi-ikkuna maksimoivat lasialueen ja liekkien 180 asteen näkyvyyden.

Lämmitysala 45 - 120 m2

6600 -SERIEN Morsø har haft ett nära samarbete med formgivaren och tillsammans skapat en kamin som fungerar som mycket mer än bara en nyttoprodukt. Den här kaminen skiljer sig från mängden i sitt formspråk. Kaminens ellipsform inramas av en diskret dubbellucka som genom sitt enkla gjutjärnsgaller maximerar glasytan och ger en spektakulär 180 grader bred inblick över flammorna.

Värmer upp 45 - 120 m2

27


6800 -SARJA Morsøn 6800-sarja on rakastettu, ellipsin muotoinen valurautatulisija, jonka elegantit, pyöristetut reunat korostavat sen orgaanista muotoilua. Kaunis, rustiikkinen valurautatulisija sopii jokaiseen kotiin. Ovenkahva pysyy viileänä käytön aikana ja sen itsesulkeutuva ovi lisää tulisijan tyylikkyyttä.

Lämmitysala 45 - 90 m2

6800 –SERIEN Morsø 6800-serien representerar Morsøs älskade ovala gjutjärnskamin med elegant avrunde hörn som framhäver dess organiska form. Den användarvänliga kaminens handtag blir inte varmt då kaminen används och dörren stängs automatiskt.

Värmer upp 45 - 90 m2

6848

6870 - seinämalli


6843 - avoimella puutilalla

29


6100-SARJA Morsøn 6100-sarjan tulisijoissa on uniikki palamisjärjestelmä, joka varmistaa palopesäkkeen korkean lämpötilan polttaen samalla palokaasut. Tekniikka mahdollistaa normaalia puhtaamman ja ympäristöystävällisemmän palamisen sekä korkean palamistehokkuuden. Suuri lasi-ikkuna mahdollistaa hyvän näkyvyyden liekkeihin. 6100 -sarjan palamistehokkuus on 80.1 % ja sen savupäästöt ovat pienet.

Lämmitysala 45 - 90 m2

6140

6100 -SERIEN Morsø 6100 är en tidlös och minimalistisk kamin där det stora glaset ger komplett insyn till de dansande lågorna. Bakom glaset har Morsø utvecklat en förbränningsteknik som genom förvärmd luft ser till att temperaturen blir högre i förbränningskammaren där alla rökgaser förbränns. Det betyder att du dels får en mer miljövänlig förbränning och dels bättre bränsleekonomi.

Värmer upp 45 - 90 m2 6141

6148

6143 - avoimella puutilalla

6150 - vuolukivi

6143 - sileällä sokkelilla

6170 - seinämalli

Saatavana lämmönvarauskivet kaikkiin 6100 -sarjan malleihin.


6190

31


5660 - lasikehyksellä

5660 Morsø 5660 on kehittynyt takkasydän, joka edustaa Morsøn perinteitä tulisijojen valmistuksessa. Takkasydämen muotoilu on moderni ja tyylikäs. Innovatiivisessa takkasydämessämme on kehittynyt polttojärjestelmä, jonka ansiosta takkasydän täyttää tiukimmatkin ympäristövaatimukset Takkasydämen tulipesän suuren koon ansiosta takkasydämeen voidaan sijoittaa jopa 50 cm pitkiä puita.

Lämmitysala 60 - 120 m2

Morsø 5660 är en avancerad spiskassett som helt lever upp till Morsøs hantverkartraditioner. Designen är strikt, modern och snygg, medan gjutjärnets råa och levande struktur ger kassetten en rustik stil. Vår innovativa kassett har ett avancerat förbränningssystem med tillförsel av tertiär luft, vilket gör att den klarar de allra strängaste kraven på miljöriktig eldning. Spisen har en extra stor förbränningskammare som klarar vedträn på upp till 50 cm.

Värmer upp 60 - 120 m2

5660 - ilman lasikehystä


5443 - avoimella puutilalla

5400 -SARJA Morsøn 5400-sarja on saanut inspiraationsa raskaista koneista vanhoissa tehtaissamme yhdistäen modernin muotokielen puhtaine linjoineen ja suurine lasiovineen. Kaikki kaikessa, Morsø on yhdistänyt vanhat perinteet uuteen luoden valurautaisen takkasydämen, joka yhdistää perinteet ja innovaatiot saumattomasti.

Morsø 5400 baserar sig på konvektionsprincipen vilket ger en fantastiskt ren och effektiv förbränning. Den är både logisk och enkel att använda på så sätt att ugnens luftintag, och därmed förbränning och värme, styrs från en enda ventil. Kaminen kan värma upp bostäder på upp till 120 kvadratmeter.

Lämmitysala 45 - 120 m2

Värmer upp 45 - 120 m2

33


3610

Takan täyttö sivusta ja/tai edestä. Takkamalli suurille klapeille.

3600 -SARJA

3640

Morsøn 3600-sarjan lämpöä säteilevät tulisijat ovat isoja, hyvin suunniteltuja lämmönlähteitä, kun tarvitaan suuren tilan lämmittäjää. Studio Levien, tunnetun Englantilaisen yrityksen, suunnittelemat yksityiskohdat, kuten tulisijan sivussa oleva ovi, helpottavat käyttöä. Tulisijaan on saatavissa raitisilmaliitäntä lisävarusteena.

Morsø 3600-seriens kaminer kan värma upp stora sammanhängande ytor. Det är en konvektionskamin med extra stor förbränningskammare. En sidolucka i kaminens brännkammare gör det möjligt att elda med vedträn som är nästan 60 cm långa.

Lämmistysala 90 - 210 m2

Värmer upp 90 - 210 m2


3440 - sileät sivut 3440 - orava kuviolla

3440 Morsø 3440-tulisijan on suunnitellut Queensbury Hunt Levien, tunnettu Englantilainen yritys, joka on sisällyttänyt suunnitelmaansa klassiset Morsø-linjat ja tyylikkään ilmeen yhdistettynä kehiteltyyn palamistekniikkaan. Tulisijan leveä ovi suurella lasi-ikkunalla tuo tunnelmaa ja lämpöä kotiin.

Morsø 3440 är en välutrustad gjutjärnskamin med ett avancerat förbränningssystem inklusive tillförsel av tertiärluft som ger optimal styrning av förbränningsprocessen. Tack vare den välbalanserade lufttillförseln förbränns alla frigjorda gaser, vilket betyder att kaminerna klarar även de allra strängaste miljökraven.

Lämmitysala 60 - 105 m2

Värmer upp 60 - 105 m2

35


3142

3100 -SARJA/SERIEN Perusteellisen kasvojen kohotuksen ja teknisen päivityksen läpikäynyt 3100 -sarja on nyt upeampi kuin koskaan! Morsø 3142-tulisijassa yhdistyy kaikki klassisten Morsø-tulisijojen ominaisuudet, tehokas polttojärjestelmä sekä suuri lasi-ikkuna, joka takaa esteettömän näkymän tuleen.

Morsø 3142 har behållit det bästa av Morsøs klassiska design, men den har fått nya former och har byggts efter de allra senaste förbränningsprinciperna.

Lämmitysalue 45 - 90 m2

Värmer upp 45 - 90 m2

3112


2140_miljo

2140

2100 -SARJA/SERIEN Nostalginen ulkonäkö, joka kuvastaa Englantilaista tunnelmaa. Morsø 2100-sarjan tulisijat ovat tilavia ja tehokkaita valurautatulisijoja, joiden suuren tulipesän ansiosta voidaan sijoittaa suurikokoisia klapeja.

Morsø 2100 –seriens gjutjärnskaminer är lämpliga som huvudvärmekälla i en bostad. Kaminen har extra bred förbränningskammare vilket betyder att det går att använda stora vedstycken. Luckorna har stora glasrutor som ger en fin insyn till elden.

Lämmitysala 60 - 120 m2

Lämmitysala 60 - 120 m2

37


1126 Morsø 1126 on suosittu klassikkotakka, jonka muotoilu on kehitetty suositusta 1124 tulisijasta. Morsø 1126 tulisijassa on suuri lämmitysteho ja se on suurin valikoimasta löytyvä kiertoilmatakka.

Lämmitysala 60 - 150 m2 Morsø 1126 är en vidareutveckling av den populära kaminklassikern 1124. Morsø 1126 har hög verkningsgrad och är en av Morsøs största konvektionskaminer.

Värmer upp 60 - 150 m2

1126


39


1442


1400 -SARJA Morsøn 1400 -sarja kuvastaa viehättävää tulisijaa, joka on lapsuuden muistojemme mukaisesti kodin sydän. Näiden klassisten tulisijojen polttotekniikkaa on kehitetty täyttämään tämän päivän tiukat ympäristövaatimukset ja tulisijat ovat Joutsen-merkittyjä. Tulisijoja on saatavissa myös uurretuilla sivuilla.

Lämmistysala 45 - 75 m2

1400 -SERIEN

1416

1412

1446

1452 - vuolukivi

Morsø 1400 är urtypen för en charmig kamin, något som vi känner igen och minns från vår barndom. Förbränningsteknologin i dessa klassiska kaminer har sedan dess utvecklats och förbättrats så att skadliga partiklar och extragaser bränns bort. Därför uppfyller kaminerna de strängaste miljökraven och den nordiska svanen märkningen.

Värmer upp 45 - 75 m2

1448

41


2B Classic


2B -SARJA Morsøn 2B-sarjan suosio on pysynyt korkeana vuosien ajan ja tulisijat ovat tyyliltään täydellisiä maatilaympäristöön. Morsø 2B-sarjan tulisijojen palamistekniikka on uudistettu tämän päivän vaatimuksia vastaavaksi ja se täyttää tiukimmatkin ympäristövaatimukset. Morsø 2B standard -tulisijan suureen tulipesään voidaan sijoittaa jopa 45 cm pitkiä klapeja. Tulisijoja on saatavana sekä kiertoilmamekanismilla että säteilylämmöllä.

Lämmitysala 2B Classic 90 - 150 m2 2B Standard 45 - 90 m2

2B -SERIEN I början av 1930-talet skapade skulptören Constantin Sørensen en imponerande strålningskamin med Morsøs välkända ekorre och eklöv. Då, liksom nu, finns det stor efterfrågan på 2B -serien, och med dess nästan pampiga utseende, är kaminen perfekt för hus i adlig och lantgårdsstil. Kaminens specialegenskap är dess förbränningskammare som klarar vedträn på upp till 45 cm. Kaminen kan fås både som strålnings- och konvektionsversion.

Värmer upp 2B Classic 90 - 150 m2 2B Standard 45 - 90 m2

43

2B Standard


S10-70 - seinämalli


S10-SARJA Morsøn filosofiana on luoda muotoilun, laadun ja materiaalien optimaalinen yhdistelmä. Morsøn S10-sarja muodostuu laadukkaista puutulisijoista, joiden kevyt ja elegantti muotoilu kuvastavat skandinaavisuutta.

Lämmitysala 45 - 105 m2

S10 -SERIEN På Morsø har vi en filosofi om att skapa den optimala kombinationen av design, kvalitet och material. Morsø S10 serien reprensenterar det här. Vi har utvecklat ett sortiment av högkvalitativa kaminer i stål, där designen ligger i fokus. Stilen är lätt, elegant och mycket skandinavisk.

Värmer upp 45 - 105 m2

45

S10-40


S11-43


S11-SARJA Morsøn S11 -sarja on ajattoman ja yksinkertaisen muotoilun ruumiillistuma. Tulisijaa suunniteltaessa on koettu tärkeäksi luoda tulisijaan jännittäviä kontrasteja - tiukkoja linjoja ja pehmeitä kaaria.

Lämmitysala 30 - 75 m2

S11 -SERIEN S11 stålkaminen har en tidlös och enkel design. Den är designad med spännande kontraster – raka linjer kombinerade med mjuka kurvor.

Värmer upp 30 - 75 m2

S11-70 seinämalli

47

S11-43

S11-90


S12-43 Morsø S12-43 tulisijassa on uniikki moderni muotoilu, jonka puhtaat linjat tulevat sen teräsrakenteesta. Tulisijan ovi on Morsølle ominaisesti valmistettu valuraudasta.

Lämmitysala 45 - 135 m2

Morsø S12-43 kaminen har en unik modern design och dessa rena linjer kommer från dessa stålstomme. Kaminens dörr är tillverkad av gjutjärn.

Lämmitysala 45 - 135 m2


S50-SARJA Morsøn S50-sarjan tulisijat ovat elegantteja ja hyvin mitoitettuja tulisijoja koristamaan kotia. Tulisijan vino ovi antaa sille luonnetta ja korostaa kaunista lasiovea. Tulisijan ergonomisesti suunniteltu oven kahva pysyy viileänä tulisijan käytön aikana.

Lämmitysala 45 - 135 m2

S50 - SERIEN Morsø S50 framträder som en fulländad och välproportionerad möbel som passar varje hem. Den sneda luckan ger kaminen karaktär och framhäver samtidigt det snygga och generöst utformade glaset på framsidan. Kaminens ergonomiskt utformade handtag förblir kallt under hela eldningen.

Lämmitysala 45 - 135 m2

49


S80-90 Morsø S80-90 on suunnittelultaan yksinkertainen. Sen kauniisti erottuva kehys sulkee sisäänsä liekit tyylikkäästi. Tulisijan lasi-ikkuna on suunniteltu korostamaan keveää kokonaisuutta. Tuotteen muotokieli on ammennettu laajakuva tv:stä, jonka keveys luo illuusion kauniista kuvasta roikkumassa seinällä.

Lämmitysala 75 - 135 m2

Den är inbyggd, den är enorm och liknar främst en exklusiv platt-TV. S80 är en kamininsats som effektivt sprider värme och trevnad i hemmet. Gångjärnen är diskret dolda i kaminens design, medan en stor och sotfri glasdörr ger en vacker och ostörd insyn i lågorna. Kaminen ser ut som ett exklusivt och ultramodernt konstverk som sätter väggen lågor och ger inredningen stil.

Värmer upp 75 - 135 m2


S81 Morsø S81 on kompakti tulisija laadukkaalla valurautaovella. Tämä kaunis takkasydän sopii pienenpiinkin tiloihin ja sen kolme tai neljä sivuisen kehyksen ansiosta se soveltuu kotiin kuin kotiin

Lämmitysala 30 - 75 m2

Denna stilrena brasinsats utmärker sig med ett modernt uttryck, där stål och gjutjärn kompletterar varandra på bästa sätt. Luckan är av den kända gjutjärnskvaliteten från Morsö medans ramen runt kan fås i mörk antracit eller borstat stål.

Värmer upp 30 - 75 m2

51


8800 -SARJA / 8800 -SERIEN Keskim. lämmitysteho / Nominell effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,3 kW Lämmitysteho / Drifteffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 8 kW Lämmitysala / Värmer upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 - 120 m2 Tulipesän syvyys / Brännkammare bredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 cm Savunpoistoputken halkaisija/ Rökutgång topp/bak, passar för Ø150 mm Paino / Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 - 201 kg Hyötysuhde / Verkningsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,8%

209

530

Asennusetäisyys palavaan materiaaliin sivulle / Avstånd t/brännbart mtrl. på sidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 mm Asennusetäisyys palavaan materiaaliin taakse / Avstånd t/brännbart mtrl. bakom kamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 mm

450

395

98

Tulisijassa on raitisilmaliitäntä. / Kaminen har frisk lufts anslutning.

851

1045

R800

294

0 R7

8843

Korkeus / Höjd 8842�������������������������������������������������������������������������������������������������� 1045 mm – 851 mm 8843�������������������������������������������������������������������������������������������������� 1045 mm – 851 mm 8848��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1131 mm – 939 mm

Date of print: 09-06-2015

8200 -SARJA / 8200 -SERIEN

R511

R1 0

0

250

406

R350

Rev. Revisions

Weight kg.:

Model no. Drawingtype:

Dimension Sketch

Location of file:

C:\Working\8100 Samling.SLDASM

Construction:

Målskitse 8843

Released: Format:

Morsø 8800

Date:

Sign.:

Title:

Material:

Scale:

RSV

09.06.2015

A2 1:5

Itemno.: Drawing no.:

8100-382 a

This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company.

Keskim. lämmitysteho / Nominell effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,3 kW Lämmitysteho / Drifteffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 8 kW Lämmitysala / Värmer upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 - 120 m2 Tulipesän syvyys / Brännkammare bredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 cm Savunpoistoputken halkaisija/ Rökutgång topp/bak, passar för Ø150 mm Paino / Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 - 333 kg Hyötysuhde / Verkningsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,8%

433

Asennusetäisyys palavaan materiaaliin sivulle / Avstånd t/brännbart mtrl. på sidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 mm Asennusetäisyys palavaan materiaaliin taakse / Avstånd t/brännbart mtrl. bakom kamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 mm

195

447

127 990

1164

546

Tulisijassa on raitisilmaliitäntä. / Kaminen har frisk lufts anslutning. 407

8243

Korkeus / Höjd 8229 ������������������������������������������������������������������������������������������������ 1483 mm – 1322 mm 8243 ��������������������������������������������������������������������������������������������������1164 mm – 990 mm 8259 ������������������������������������������������������������������������������������������������� 1519 mm – 1323 mm

442

R7


8100 -SARJA / 8100 -SERIEN Keskim. lämmitysteho / Nominell effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,3 kW Lämmitysteho / Drifteffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 8 kW Lämmitysala / Värmer upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 - 120 m2 Tulipesän syvyys / Brännkammare bredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 cm Savunpoistoputken halkaisija/ Rökutgång topp/bak, passar för Ø150 mm Paino / Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 - 230 kg Hyötysuhde / Verkningsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,8% Asennusetäisyys palavaan materiaaliin sivulle / Avstånd t/brännbart mtrl. på sidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 mm Asennusetäisyys palavaan materiaaliin taakse / Avstånd t/brännbart mtrl. bakom kamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 mm

8143

Korkeus / Höjd 8140 ���������������������������������������������������������������������������������������������������869 mm – 689 mm 8142����������������������������������������������������������������������������������������������������� 1031 mm – 851 mm 8143����������������������������������������������������������������������������������������������������� 1031 mm – 851 mm 8145 �������������������������������������������������������������������������������������������������� 1042 mm – 831 mm 8148���������������������������������������������������������������������������������������������������� 1119 mm – 939 mm 8150���������������������������������������������������������������������������������������������������� 1042 mm – 831 mm 8170����������������������������������������������������������������������������������������������������� 770 mm – 590 mm 8190����������������������������������������������������������������������������������������������������1177 mm – 997 mm

Tulisijassa on raitisilmaliitäntä. / Kaminen har frisk lufts anslutning.

7900 -SARJA / 7900 -SERIEN Keskim. lämmitysteho / Nominell effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,3 kW Lämmitysteho / Drifteffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 8 kW Lämmitysala / Värmer upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 - 120 m2 Tulipesän syvyys / Brännkammare bredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 cm Savunpoistoputken halkaisija/ Rökutgång topp/bak, passar för Ø150 mm Paino / Vikt����������������������������������������������������������������������������������������� 159 - 204 kg Hyötysuhde / Verkningsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79% Asennusetäisyys palavaan materiaaliin sivulle / Avstånd t/brännbart mtrl. på sidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 mm Asennusetäisyys palavaan materiaaliin taakse / Avstånd t/brännbart mtrl. bakom kamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 mm

435

504

757

Korkeus / Höjd 7940 ��������������������������������������������������������������������������������������������������1032 mm – 854 mm 7943 ���������������������������������������������������������������������������������������������������1157 mm – 979 mm 7948 ���������������������������������������������������������������������������������������������������1157 mm – 979 mm 7950����������������������������������������������������������������������������������������� 1184 mm - 981 mm 7970 ����������������������������������������������������������������������������������������������������757 mm – 589 mm 7990 ������������������������������������������������������������������������������������������������� 1357 mm – 1179 mm

184

53

979

329

400

98

1157

7943

Tulisijassa on raitisilmaliitäntä. / Kaminen har frisk lufts anslutning.

502

89 94

Date of print: 03-03-2015

Dim. without indication of margin acc. to DS/ISO 2768-1 Material:

R252

Weight kg.: Model no. Drawingtype:

Location of file:

C:\Working\7900 Assembly.SLDASM

This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' prope


7800 -SARJA / 7800 -SERIEN Keskim. lämmitysteho / Nominell effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,3 kW Lämmitysteho / Drifteffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 8 kW Lämmitysala / Värmer upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 - 120 m2 Tulipesän syvyys / Brännkammare bredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 cm Savunpoistoputken halkaisija/ Rökutgång topp/bak, passar för Ø150 mm Paino / Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 - 202 kg Hyötysuhde / Verkningsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79% Asennusetäisyys palavaan materiaaliin sivulle / Avstånd t/brännbart mtrl. på sidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 mm Asennusetäisyys palavaan materiaaliin taakse / Avstånd t/brännbart mtrl. bakom kamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 mm

435

504

184

979

98

Tulisijassa on raitisilmaliitäntä. / Kaminen har frisk lufts anslutning.

400

7843

1157

757

Korkeus / Höjd 7840 ��������������������������������������������������������������������������������������������������1032 mm – 854 mm 7843 ���������������������������������������������������������������������������������������������������1157 mm – 979 mm 7848 ���������������������������������������������������������������������������������������������������1157 mm – 979 mm 7850����������������������������������������������������������������������������������������� 1184 mm - 981 mm 7870 ����������������������������������������������������������������������������������������������������757 mm – 589 mm 7890 �������������������������������������������������������������������������������������������������� 1357 mm –1179 mm

R252 502

89 94

Date of print: 04-07-2013

Rev. Revisions Construction:

Målskitse 7943

Released:

Dimensions 7843

Format:

Weight kg.:

232354.74

Model no. Drawingtype:

Dimension drawing

Location of file:

C:\Working\7900 Assembly.SLDASM

Morsø 7800

Date:

Sign.:

Title:

Dim. without indication of margin acc. to DS/ISO 2768-1 m Material:

Scale:

RSV

03.07.2013

A2 1:5

Itemno.: Drawing no.:

7900-184 a

This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company.

7600 -SARJA / 7600 -SERIEN Keskim. lämmitysteho / Nominell effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,2 kW Lämmitysteho / Drifteffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 8 kW Lämmitysala / Värmer upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 - 120 m2 Tulipesän syvyys / Brännkammare bredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 cm Savunpoistoputken halkaisija/ Rökutgång topp/bak, passar för Ø150 mm Paino / Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 - 185 kg Hyötysuhde / Verkningsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,9% Asennusetäisyys palavaan materiaaliin sivulle / Avstånd t/brännbart mtrl. på sidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 mm Asennusetäisyys palavaan materiaaliin taakse / Avstånd t/brännbart mtrl. bakom kamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 mm

7642

Korkeus / Höjd 7642 ����������������������������������������������������������������������������������������������������950 mm – 763 mm 7644 ������������������������������������������������������������������������������������������������� 1035 mm – 848 mm 7648 �������������������������������������������������������������������������������������������������� 1012 mm – 825 mm 7650 ����������������������������������������������������������������������������������������������������972 mm – 263 mm 7690 �������������������������������������������������������������������������������������������������� 1150 mm – 963 mm

Tulisijassa on raitisilmaliitäntä. / Kaminen har frisk lufts anslutning.


7400 -SARJA / 7400 -SERIEN Keskim. lämmitysteho / Nominell effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3 kW Lämmitysteho / Drifteffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 7 kW Lämmitysala / Värmer upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 - 105 m2 Tulipesän syvyys / Brännkammare bredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 cm Savunpoistoputken halkaisija/ Rökutgång topp/bak, passar för Ø150 mm Paino / Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 - 137 kg Hyötysuhde / Verkningsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,4% Asennusetäisyys palavaan materiaaliin sivulle / Avstånd t/brännbart mtrl. på sidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 mm Asennusetäisyys palavaan materiaaliin taakse / Avstånd t/brännbart mtrl. bakom kamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 mm

7440

Korkeus / Höjd 7440 ����������������������������������������������������������������������������������������������������896 mm – 719 mm 7442 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 997 mm – 819 mm 7443������������������������������������������������������������������������������������������������������ 997 mm – 819 mm 7448 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 997 mm – 819 mm 7470����������������������������������������������������������������������������������������������������� 696 mm – 532 mm 7493�����������������������������������������������������������������������������������������������������1118 mm – 940 mm

Tulisijassa on raitisilmaliitäntä. / Kaminen har frisk lufts anslutning.

7300 -SARJA / 7300 -SERIEN Keskim. lämmitysteho / Nominell effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3 kW Lämmitysteho / Drifteffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 7 kW Lämmitysala / Värmer upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 - 105 m2 Tulipesän syvyys / Brännkammare bredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 cm Savunpoistoputken halkaisija/ Rökutgång topp/bak, passar för Ø150 mm Paino / Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 - 137 kg Hyötysuhde / Verkningsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,4% Asennusetäisyys palavaan materiaaliin sivulle / Avstånd t/brännbart mtrl. på sidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 mm Asennusetäisyys palavaan materiaaliin taakse / Avstånd t/brännbart mtrl. bakom kamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 mm 379

440

159

719

896

7340

Korkeus / Höjd 7340 ����������������������������������������������������������������������������������������������������896 mm – 719 mm 7342 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 997 mm – 819 mm 7343 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 997 mm – 819 mm 7348 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 997 mm – 819 mm 7370 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 696 mm – 532 mm 7393�����������������������������������������������������������������������������������������������������1118 mm – 940 mm

55

314

250

Tulisijassa on raitisilmaliitäntä. / Kaminen har frisk lufts anslutning.

-2014

Dim. without indication of margin acc. to DS/IS Material:

ERROR!:materiale


6800 -SARJA / 6800 -SERIEN Keskim. lämmitysteho / Nominell effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 kW Lämmitysteho / Drifteffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 6 kW Lämmitysala / Värmer upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 - 90 m2 Tulipesän syvyys / Brännkammare bredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 cm Savunpoistoputken halkaisija/ Rökutgång topp/bak, passar för Ø120 mm Paino / Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 - 125 kg Hyötysuhde / Verkningsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,1%

386

Korkeus / Höjd 6843 ����������������������������������������������������������������������������������������������������950 mm – 777 mm 6848����������������������������������������������������������������������������������������������������950 mm – 777 mm 6870 ����������������������������������������������������������������������������������������������������630 mm – 457 mm

9

R261

98 777

Tulisijassa on raitisilmaliitäntä. / Kaminen har frisk lufts anslutning.

R172

471 325

950

6843

301

274

R2 3

193

451

Asennusetäisyys palavaan materiaaliin sivulle / Avstånd t/brännbart mtrl. på sidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 mm Asennusetäisyys palavaan materiaaliin taakse / Avstånd t/brännbart mtrl. bakom kamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 mm

Rev. Revisions

Date of print: 02-06-2015

Dim. without indication of margin acc. to ISO Norm No.: 8062 CT9

Title:

Construction:

Målskitse 6843 åben sokkel

Released:

Material:

Format:

Weight kg:

Morsø 6800

Model no. Drawingtype:

Dimension drawing

Location of file:

C:\Working\6100 Assembly.SLDASM

Scale:

Sign.:

Date:

RSV

02.06.2015

A3 1:6

Itemno.: Drawing no.:

6100-233 a

This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company.


6600 -SARJA / 6600 -SERIEN Keskim. lämmitysteho / Nominell effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,9 kW Lämmitysteho / Drifteffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 8 kW Lämmitysala / Värmer upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 - 120 m2 Tulipesän syvyys / Brännkammare bredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 cm Savunpoistoputken halkaisija/ Rökutgång topp/bak, passar för Ø150 mm Paino / Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 - 123 kg Hyötysuhde / Verkningsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00% Asennusetäisyys palavaan materiaaliin sivulle / Avstånd t/brännbart mtrl. på sidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 mm Asennusetäisyys palavaan materiaaliin taakse / Avstånd t/brännbart mtrl. bakom kamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 mm

500 190

Ø100

490

350

840

1016

Tulisijassa on raitisilmaliitäntä. / Kaminen har frisk lufts anslutning.

382

6643

Ø100

Korkeus / Höjd 6643 ��������������������������������������������������������������������������������������������������1016 mm – 840 mm 6670 ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 675 mm – 500 mm

93

Keskim. lämmitysteho / Nominell effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 kW Lämmitysteho / Drifteffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 6 kW Lämmitysala / Värmer upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 - 90 m2 Tulipesän syvyys / Brännkammare bredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 cm Savunpoistoputken halkaisija/ Rökutgång topp/bak, passar för Ø120 mm Paino / Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 - 233 kg Hyötysuhde / Verkningsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,1%

Date of print: 03-11-2014

6100 -SARJA / 6100 -SERIEN

Asennusetäisyys palavaan materiaaliin sivulle / Avstånd t/brännbart mtrl. på sidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 mm Asennusetäisyys palavaan materiaaliin taakse / Avstånd t/brännbart mtrl. bakom kamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 mm

Tulisijassa on raitisilmaliitäntä. / Kaminen har frisk lufts anslutning.

6140

Korkeus / Höjd 6140������������������������������������������������������������������������������������������������������753 mm – 580 mm 6141 ������������������������������������������������������������������������������������������ 850 mm - 677 mm 6143����������������������������������������������������������������������������������������������������� 944 mm – 777 mm 6148������������������������������������������������������������������������������������������������������950 mm – 777 mm 6150���������������������������������������������������������������������������������������������������� 1016 mm – 779 mm 6170������������������������������������������������������������������������������������������������������630 mm – 457 mm 6190����������������������������������������������������������������������������������������������������1097 mm – 930 mm

57


5660 Keskim. lämmitysteho / Nominell effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 kW Lämmitysteho / Drifteffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 8 kW Lämmitysala / Värmer upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 - 120 m2 Tulipesän syvyys / Brännkammare bredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 cm Savunpoistoputken halkaisija/ Rökutgång topp/bak, passar för Ø150 mm Paino / Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 kg Hyötysuhde / Verkningsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75% Asennusetäisyys palavaan materiaaliin sivulle / Avstånd t/brännbart mtrl. på sidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 mm Asennusetäisyys palavaan materiaaliin taakse / Avstånd t/brännbart mtrl. bakom kamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 mm From floor���������������������������������������������������������������������������������������������������300 mm

Tulisijassa on raitisilmaliitäntä. / Kaminen har frisk lufts anslutning.

5660

5400 -SARJA / 5400 -SERIEN Keskim. lämmitysteho / Nominell effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,2 kW Lämmitysteho / Drifteffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 8 kW Lämmitysala / Värmer upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 - 120 m2 Tulipesän syvyys / Brännkammare bredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 cm Savunpoistoputken halkaisija/ Rökutgång topp/bak, passar för Ø120 mm Paino / Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 - 201 kg Hyötysuhde / Verkningsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81% Asennusetäisyys palavaan materiaaliin sivulle / Avstånd t/brännbart mtrl. på sidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 mm Asennusetäisyys palavaan materiaaliin taakse / Avstånd t/brännbart mtrl. bakom kamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 mm Korkeus / Höjd 5443 ���������������������������������������������������������������������������������������������������985 mm – 862 mm

5443

Tulisijassa on raitisilmaliitäntä. / Kaminen har frisk lufts anslutning.


3600 -SARJA / 3600 -SERIEN Keskim. lämmitysteho / Nominell effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 kW Lämmitysteho / Drifteffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 14 kW Lämmitysala / Värmer upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 - 210 m2 Tulipesän syvyys / Brännkammare bredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 cm Savunpoistoputken halkaisija/ Rökutgång topp/bak, passar för Ø150 mm Paino / Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 kg Hyötysuhde / Verkningsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00% Asennusetäisyys palavaan materiaaliin sivulle / Avstånd t/brännbart mtrl. på sidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 mm Asennusetäisyys palavaan materiaaliin taakse / Avstånd t/brännbart mtrl. bakom kamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 mm Korkeus / Höjd 3610������������������������������������������������������������������������������������������ 796 mm - 661 mm 3640������������������������������������������������������������������������������������������ 796 mm - 661 mm

3640

Tulisijassa on raitisilmaliitäntä. / Kaminen har frisk lufts anslutning.

3440 Keskim. lämmitysteho / Nominell effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 kW Lämmitysteho / Drifteffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 7 kW Lämmitysala / Värmer upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 - 105 m2 Tulipesän syvyys / Brännkammare bredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 cm Savunpoistoputken halkaisija/ Rökutgång topp/bak, passar för Ø150 mm Paino / Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 kg Hyötysuhde / Verkningsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,1% Asennusetäisyys palavaan materiaaliin sivulle / Avstånd t/brännbart mtrl. på sidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 mm Asennusetäisyys palavaan materiaaliin taakse / Avstånd t/brännbart mtrl. bakom kamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 mm Korkeus / Höjd 3440 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 739 mm – 613 mm

3440

Tulisijassa on raitisilmaliitäntä. / Kaminen har frisk lufts anslutning.

59


3100 -SARJA / 3100 -SERIEN Keskim. lämmitysteho / Nominell effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 kW Lämmitysteho / Drifteffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 6 kW Lämmitysala / Värmer upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 - 90 m2 Tulipesän syvyys / Brännkammare bredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 cm Savunpoistoputken halkaisija/ Rökutgång topp/bak, passar för Ø120 mm Paino / Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 - 110 kg Hyötysuhde / Verkningsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81% Asennusetäisyys palavaan materiaaliin sivulle / Avstånd t/brännbart mtrl. på sidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 mm Asennusetäisyys palavaan materiaaliin taakse / Avstånd t/brännbart mtrl. bakom kamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 mm Korkeus / Höjd 3112 ������������������������������������������������������������������������������������������688 mm - 578 mm 3142������������������������������������������������������������������������������������������������������739 mm – 629 mm

3142

Tulisijassa on raitisilmaliitäntä. / Kaminen har frisk lufts anslutning.

2100 -SARJA / 2100 -SERIEN Keskim. lämmitysteho / Nominell effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 kW Lämmitysteho / Drifteffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 8 kW Lämmitysala / Värmer upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 - 120 m2 Tulipesän syvyys / Brännkammare bredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 cm Savunpoistoputken halkaisija/ Rökutgång topp/bak, passar för Ø150 mm Paino / Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 - 141 kg Hyötysuhde / Verkningsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76% Asennusetäisyys palavaan materiaaliin sivulle / Avstånd t/brännbart mtrl. på sidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 mm Asennusetäisyys palavaan materiaaliin taakse / Avstånd t/brännbart mtrl. bakom kamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 mm Korkeus / Höjd 2110 �����������������������������������������������������������������������������������������705 mm - 590 mm 2140�����������������������������������������������������������������������������������������������������805 mm – 690 mm

2140


1126 Keskim. lämmitysteho / Nominell effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 kW Lämmitysteho / Drifteffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 10 kW Lämmitysala / Värmer upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 - 150 m2 Tulipesän syvyys / Brännkammare bredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 cm Savunpoistoputken halkaisija/ Rökutgång topp/bak, passar för . Ø150 mm Paino / Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 kg Hyötysuhde / Verkningsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,7% Asennusetäisyys palavaan materiaaliin sivulle / Avstånd t/brännbart mtrl. på sidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 mm Asennusetäisyys palavaan materiaaliin taakse / Avstånd t/brännbart mtrl. bakom kamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 mm Korkeus / Höjd 1126 ����������������������������������������������������������������������������������������� 860 mm - 730 mm

Tulisijassa on raitisilmaliitäntä. / Kaminen har frisk lufts anslutning.

1126

HEARTH PLATE - 7900 / 7800 / 7400 / 7300

61


1400 -SARJA / 1400 -SERIEN(12/42/52) Keskim. lämmitysteho / Nominell effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 kW Lämmitysteho / Drifteffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 5 kW Lämmitysala / Värmer upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 - 75 m2 Tulipesän syvyys / Brännkammare bredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 cm Savunpoistoputken halkaisija/ Rökutgång topp/bak, passar för . . . Ø120 mm Paino / Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 - 241 kg Hyötysuhde / Verkningsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76% Asennusetäisyys palavaan materiaaliin sivulle / Avstånd t/brännbart mtrl. på sidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 mm Asennusetäisyys palavaan materiaaliin taakse / Avstånd t/brännbart mtrl. bakom kamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 mm

1442

Korkeus / Höjd 1410������������������������������������������������������������������������������������������������������ 703 mm - 594 mm 1412������������������������������������������������������������������������������������������������������ 703 mm - 594 mm 1442�������������������������������������������������������������������������������������������������������715 mm - 606 mm 1452�������������������������������������������������������������������������������������������������������785 mm - 595 mm

1400 -SARJA / 1400 -SERIEN (1416/46/48) Keskim. lämmitysteho / Nominell effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 kW Lämmitysteho / Drifteffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 5 kW Lämmitysala / Värmer upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 - 75 m2 Tulipesän syvyys / Brännkammare bredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 cm Savunpoistoputken halkaisija/ Rökutgång topp/bak, passar för . . Ø120 mm Paino / Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 - 96 kg Hyötysuhde / Verkningsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.4 % Asennusetäisyys palavaan materiaaliin sivulle / Avstånd t/brännbart mtrl. på sidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 mm Asennusetäisyys palavaan materiaaliin taakse / Avstånd t/brännbart mtrl. bakom kamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 mm

405 425

135

Korkeus / Höjd 1416������������������������������������������������������������������������������������������������������ 703 mm - 594 mm 1418������������������������������������������������������������������������������������������������������ 703 mm - 594 mm 1446������������������������������������������������������������������������������������������������������ 715 mm – 606 mm 1448������������������������������������������������������������������������������������������������������ 715 mm – 606 mm

1446 606

715

Tulisijassa on raitisilmaliitäntä. / Kaminen har frisk lufts anslutning.


2B STANDARD Keskim. lämmitysteho / Nominell effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 kW Lämmitysteho / Drifteffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 6 kW Lämmitysala / Värmer upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 - 90 m2 Tulipesän syvyys / Brännkammare bredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 cm Savunpoistoputken halkaisija/ Rökutgång topp/bak, passar för . . Ø120 mm Paino / Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 kg Hyötysuhde / Verkningsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,9% Asennusetäisyys palavaan materiaaliin sivulle / Avstånd t/brännbart mtrl. på sidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 mm Asennusetäisyys palavaan materiaaliin taakse / Avstånd t/brännbart mtrl. bakom kamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 mm Korkeus / Höjd 2B Standard ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 708 mm

2B Standard

2B CLASSIC Keskim. lämmitysteho / Nominell effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 kW Lämmitysteho / Drifteffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 10 kW Lämmitysala / Värmer upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 - 150 m2 Tulipesän syvyys / Brännkammare bredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 cm Savunpoistoputken halkaisija/ Rökutgång topp/bak, passar för . . Ø120 mm Paino / Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 kg Hyötysuhde / Verkningsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,2% Asennusetäisyys palavaan materiaaliin sivulle / Avstånd t/brännbart mtrl. på sidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 mm Asennusetäisyys palavaan materiaaliin taakse / Avstånd t/brännbart mtrl. bakom kamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 mm Korkeus / Höjd 2B Classic������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1090 mm

2B Classic 63


S10 -SARJA / S10 -SERIEN Keskim. lämmitysteho / Nominell effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 kW Lämmitysteho / Drifteffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 7 kW Lämmitysala / Värmer upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 - 105 m2 Tulipesän syvyys / Brännkammare bredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 cm Savunpoistoputken halkaisija/ Rökutgång topp/bak, passar för Ø150 mm Paino / Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 - 169 kg Hyötysuhde / Verkningsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,4% Asennusetäisyys palavaan materiaaliin sivulle / Avstånd t/brännbart mtrl. på sidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 mm Asennusetäisyys palavaan materiaaliin taakse / Avstånd t/brännbart mtrl. bakom kamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 mm Korkeus / Höjd S10-40 �����������������������������������������������������������������������������������������������980 mm – 838 mm S10-70�������������������������������������������������������������������������������������������������� 735 mm – 593 mm

S10-40

Tulisijassa on raitisilmaliitäntä. / Kaminen har frisk lufts anslutning.

S11 -SARJA / S11 -SERIEN Keskim. lämmitysteho / Nominell effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 kW Lämmitysteho / Drifteffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 5 kW Lämmitysala / Värmer upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 - 75 m2 Tulipesän syvyys / Brännkammare bredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 cm Savunpoistoputken halkaisija/ Rökutgång topp/bak, passar för Ø120 mm Paino / Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 - 95 kg Hyötysuhde / Verkningsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83% Asennusetäisyys palavaan materiaaliin sivulle / Avstånd t/brännbart mtrl. på sidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 mm Asennusetäisyys palavaan materiaaliin taakse / Avstånd t/brännbart mtrl. bakom kamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 mm

S11-43

Korkeus / Höjd S11-40 ���������������������������������������������������������������������������������������583 mm - 481 mm S11-42 �������������������������������������������������������������������������������������� 585 mm - 483 mm S11-43���������������������������������������������������������������������������������������������������773 mm – 671 mm S11-70 ���������������������������������������������������������������������������������������������������533 mm – 431 mm S11-90�������������������������������������������������������������������������������������������������� 883 mm – 781 mm

Tulisijassa on raitisilmaliitäntä. / Kaminen har frisk lufts anslutning.


S12-43 -SARJA / S12-43 -SERIEN Keskim. lämmitysteho / Nominell effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 kW Lämmitysteho / Drifteffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7 kW Lämmitysala / Värmer upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-105 m2 Tulipesän syvyys / Brännkammare bredd 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 cm Savunpoistoputken halkaisija/ Rökutgång topp/bak, passar för halk. 150 mm Paino / Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 kg Asennusetäisyys palavaan materiaaliin sivulle / Avstånd t/brännbart mtrl. på sidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 mm Asennusetäisyys palavaan materiaaliin taakse / Avstånd t/brännbart mtrl. bakom kamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 mm

S12-43

Korkeus / Höjd�����������������������������������������������������������������������������������������1041 mm mm

Tulisijassa on raitisilmaliitäntä. / Kaminen har frisk lufts anslutning.

S50 -SARJA / S50 -SERIEN Keskim. lämmitysteho / Nominell effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 kW Lämmitysteho / Drifteffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 9 kW Lämmitysala / Värmer upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 - 135 m2 Tulipesän syvyys / Brännkammare bredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 cm Savunpoistoputken halkaisija/ Rökutgång topp/bak, passar för Ø150 mm Paino / Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 - 159 kg Hyötysuhde / Verkningsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,3% Asennusetäisyys palavaan materiaaliin sivulle / Avstånd t/brännbart mtrl. på sidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 mm Asennusetäisyys palavaan materiaaliin taakse / Avstånd t/brännbart mtrl. bakom kamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 mm Korkeus / Höjd S50-40������������������������������������������������������������������������������������1050 mm - 883 mm S50-45������������������������������������������������������������������������������������1090 mm - 883 mm

S50-40

Tulisijassa on raitisilmaliitäntä. / Kaminen har frisk lufts anslutning.

65


S80-90 Keskim. lämmitysteho / Nominell effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 kW Lämmitysteho / Drifteffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 9 kW Lämmitysala / Värmer upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 - 135 m2 Tulipesän syvyys / Brännkammare bredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 cm Savunpoistoputken halkaisija/ Rökutgång topp/bak, passar för Ø150 mm Paino / Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 kg Hyötysuhde / Verkningsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76,7% Asennusetäisyys palavaan materiaaliin sivulle / Avstånd t/brännbart mtrl. på sidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 mm Asennusetäisyys palavaan materiaaliin taakse / Avstånd t/brännbart mtrl. bakom kamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 mm 451 285

Tulisijassa on raitisilmaliitäntä. / Kaminen har frisk lufts anslutning.

100

45°

105 99

364

564 344

S80-90

539 533

13

8

892 666

451

866

b

Diverse mål ændret.

RSV

Rev. Revisions

Date of print: 26-02-2015

Format: Scale:

Morsø S80-90

Drawingtype:

Dimension Sketch

Location of file:

U:\udv\Tegninger\Pladejernsovne 2010\S80-90\S80-90.SLDASM

Date:

RSV

03.06.2010

Released:

Weight kg.: Model no.

2011.03.28

Sign.: Construction:

Title:

Målskitse Material:

A2 1:5

Itemno.: Drawing no.:

Side 1 of 2

S-80-01 b

This drawing is Morsø Jernstøberi A/S' property and must not be sold, lended or copied without any written authorization from the company.

S81 Keskim. lämmitysteho / Nominell effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 kW Lämmitysteho / Drifteffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 5 kW Lämmitysala / Värmer upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 - 75 m2 Tulipesän syvyys / Brännkammare bredd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 cm Savunpoistoputken halkaisija/ Rökutgång topp/bak, passar för Ø120 mm Paino / Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 kg Hyötysuhde / Verkningsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88%

482 232

50°

Asennusetäisyys palavaan materiaaliin sivulle / Avstånd t/brännbart mtrl. på sidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 mm Asennusetäisyys palavaan materiaaliin taakse / Avstånd t/brännbart mtrl. bakom kamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 mm

325 182

98-138

567 257

490-530

88

S81 325

398

Rev. Revisions

ate of print: 13-08-2014

Title:

Målskitse

Format:

55.2

Scale:

Drawingtype:

Dimension drawing

Location of file:

U:\udv\Tegninger\S81-90\Filer fra Romotop 2012.07.02\128a_0000_001.sldasm

Morsø S81

LAH

09.02.12

Released:

ERROR!:materiale

Weight kg.: Model no.

Date:

Sign.: Construction:

Material:

Itemno.: Drawing no.:

A2 1:5


TAKANEDUS PELLIT JA LASIT / GOLVPLÅTAR

GLASS HEARTH PLATE, 8 MM W/FACETED

100 cm

120 cm

84 cm

101 cm

85 cm

110 cm

70 cm

115 cm

65 cm 100 cm

90 cm

70 cm

65 cm

MORSØ NO.

85 cm

Half-circle, 100 x 120 cm

62919600

Teardrop shape, 84 x 101 cm

62919000

Rectangular with arched front, 85 x 110 cm

62919800

Rectangular for corner, 115 x 70 cm

62919300

Rectangular for corner, 100 x 65 cm

62919200

Rectangular, 90 x 70 cm

62918900

Rectangular, 85 x 65 cm

62918800

All 8 mm will discontinue when out of stock

GLASS HEARTH PLATE, 6 MM W/LOGO

100 cm

100 cm

100 cm

120 cm

110 cm

130 cm

Square, 100 x 100 cm

62928100

Half-circle, 100 x 120 cm

62928200

Teardrop shape, 110 x 130 cm

62928300

Rectangular, 80 x 100 cm *

62929100

Rectangular with arched front, 85 x 110 cm *

62929200

Circle with straight rear edge, 100 x 90 cm *

62929300

80 cm

100 cm

80 cm

100 cm 90 cm

60 cm

100 cm

* without logo

MOVABLE GLASS HEARTH PLATE, 6 MM 69 cm 92 cm 103 cm 110 cm 103 cm 110 cm 72 cm 89 cm 72 cm 89 cm 75 cm 97 cm 75 cm 97 cm

100 cm

100 cm

100 cm

120 cm

110 cm

130 cm 90 cm 100 cm

85 cm

110 cm

60 cm

62928600

For 6600 - black glass: Glass hearth plate with hole 110 x 103 cm

62929000

For 6600 - transparent glass: Glass hearth plate without hole 110 x 103 cm

62928400

For 73/7400: Half-circle 89 x 72 cm - not for 7348/7448

62929400

For 73/7448: Half-circle 89 x 72 cm

62928800

For 78/7900: Half-circle 97 x 75 cm - not for 7848/7948

62919900

For 78/7948: Half-circle 97 x 75 cm

62928700

Silicone band for glass hearth plates, 4,5 meter

79601700

BLACK STEEL HEARTH PLATE, 2 MM

80 cm

100 cm

For 61/6800: Half-circle 92 x 69 cm - not for 6140/6148

Rectangular, 80 x 100 cm

62901321

Square, 100 x 100 cm

62901421

Half-circle, 100 x 120 cm

62901521

Teardrop shape, 110 x 130 cm

62901621

Rectangular with arched front, 85 x 100 cm

62911721

Circle with straight rear edge, 90 x 100 cm

62917821

67


YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN PALAMINEN/ MILJÖVÄNLIG FÖRBRÄNNING Ympäristöystävälliset savukaasut

Lämmin kiertoilma

Hormiliitos päältä tai takaa

Puhdas lasi ilmankierron ansiosta

Lämpösäteily (vermikuliittikivet) Kanava polttoilman esilämmitykseen Kanava kiertoilman lämmittämiseen Raitisilmaliitäntä-mahdollisuus

Eristetty tulipesä (vermikuliittikivet) Kiertoilman sisäänotto

Tuhka-arina

Morsö -takkojen ainutlaatuisen palamistekniikan johdosta palaminen on puhtaampaa, eikä hiukkaspäästöjä synny. Nerokkaan ilmanvaihdon ja puhtaan palamisen ansiosta takan suuri lasiovi pysyy puhtaana varmistaen tulen ja liekkien upean näkyvyyden. Yllä olevasta läpileikkauskuvasta voidaan nähdä kiertoilmaperiaatteen toiminta takan sisällä. Tvärsnittet av kaminen visar kaminens andningssystem,där kanalerna säkerställer korrekt uppvärmning av luften. Kalluft dras in i kaminen och matas genom kaminens kanaler så att all luft värms upp. Den upphettade luften tvättar rutorna optimalt, vilket betyder att glaset hålls rent och fritt från sot. Den upphettade luften matas även upp på lågorna. Det kallas här tertiär luft. Den tertiära luften skapar automatiskt en miljökonsumtion och tänder gaserna i veden.


Intohimomme tuleen on suuri. Yksi kaikkein tärkeimmistä osaamisalueista on ympäristöystävällisten tulisijojen valmistaminen ja voimme onneksemme todeta, että olemme palamistekniikan asiantuntijoita. Vi brinner för eld. Ett av våra viktigaste expertisområden är tillverkningen av miljömedvetna kaminer och vi kallar oss gärna experter i förbränningsteknologi.

69


MORSØ TAKKATARVIKKEET / MORSØ TILLBEHÖR

CURVA TAKKAVÄLINEET/ CURVA ELDSTÄLL

CURVA Morsø on luonut toiminnallisen ja esteettisesti kauniin takkavälinesarjan, joka sisältää kaikki tarvittavat takkavälineet. Morsø har med ”CURVA ” skapat en funktionell och estetiskt vacker enhet som samlar spistillbehör så att alla produkter i serien har en funktion, ingenting är överflödigt. Skålen förvarar tändtillbehören – sopskyffeln håller ordning på borsten och fungerar samtidigt som lock till förvaringsskålen. Eldgaffeln placeras bakom kaminen medhjälp av en magnet - medan vedhållaren förvarar veden.

MORSØ RIKKALAPIO JA HARJA Rikkalapio on 20 cm leveä ja käynnöllisesti toteutettu. Kahvassa on kuminen kädensija. MORSØ SOPSKYFFEL OCH BORSTE Sopskyffeln är 20 cm bred med en svart pulverlackerad yta och ett ergonomiskt utformat handtag i gummimaterial. Borsten är svart med fina svarta naturhår och med Morsøs namn ingraverat.

CURVA HIILIHANKO / CURVA ELDRAKA

MORSØ KOSTEUSMITTARI/ MORSØ FUKTMATARE MORSØ PUULAATIKKO ISO & PIENI / STOR OG LITEN RUND VEDHINK Morsø puulaatikko on maalattu mattamaalilla, joten sen pinta vastaa Morsø tulisijan pintaa.

Kosteusmittarilla tarkistat, että poltettava puu on kosteustasoltaan oikea parhaan mahdollisen palamisen toteutumiseksi. Med fuktmätaren mäter du vedens fuktighet för en renare och mer effektiv förbränning.

Vedhink i enkel design målad med mattsvart strukturlack och med en liten präglad Morsø-logotyp på sidan.

En stilren redskapssats tillverkat i kvalitetsmaterial med sköna gummihandtag. H: 40 x W: 20 x D: 10,7 cm.

Iso/Stor: H x Ø: 34 x 45 cm. Pieni/Liten: H x Ø: 32 x 40 cm.

MORSØ ILMANKOSTEUTTAJA/ MORSØ LUFTFUKTARE Morsøn ruostumattomasta teräksestä valmistettu ilmankosteuttaja, jota on saatavana kahdessa koossa: 2 L tai 4,5 L. Kittlar i gjutjärn. Dekorativ och skapar en behaglig luftfuktighet. Kittlarna finns i storlekarna 2,0 l och 4,5 l.

COMPLETE TAKKAVÄLINESARJA/ COMPLETE ELDSTÄLL Complete takkavälinesarja on puhdaslinjainen, joten se on täydellinen kumppani Morsøn minimalistisille tulisijoille. Takkavälineissä on laadukkaat kumiset kädensijat.

SIMPLICA ILMANKOSTEUTTAJA/ SIMPLICA LUFTFUKTARE Morsøn Simplica on valuraudasta ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu ilmankosteuttaja, jonka koko on 1,5 L. Stål skapar en kontrast mot det svarta emaljerade gjutjärnet och greppet i hårt gummi gör att man alltid kan flytta kitteln säkert och bekvämt. 1,5 l.

MORSØ TAKKAVÄLINESETTI CLASSIC/ ELDSTÄLL CLASSIC Klassinen takkavälinesetti, jonka korkeus on 69 cm. Classisk redskapssats, vars höjd är 69 cm

MORSØ FIREWOOD BOX/ MORSØ VEDLÅDA Morsö polttopuu kori on kooltaan K30 x P38 x L45 cm.

MORSØ PUUNKANTOKASSI/ MORSØ VEDBÄRARE

MORSØ TUHKAÄMPÄRI/ ASK- OCH FÖRVARINGSHINK Morsö tuhkaämpärin koko K37 x halk. 30 cm.

Vedlåda i enkel design målad med mattsvart strukturlack och med en liten präglad Morsø-logotyp på sidan. Morsø Vedbärare ingår. H x B x L: 30 x 38 x 45 cm.

Musta polttopuiden kantokassi helpottaa puiden kuljettamista. Praktisk vedbärare i svart kanvas.

Rymlig askhink med lock som ävenkan användas till tändved.


MORSØ PANNUNALUNEN/ MORSØ TRIVET GRYTUNDERLAG

MORSØ KÄSINE/ MORSØ KAMINHANDSKE

TUOTTEITA HUOLTOON JA KOKOAMISEEN/ MONTERING OCH UNDERHÅLL

Halk. 25,4 cm Materiaali: Valurauta

Paino 0,25 kg Materiaali: Mokkanahka

Diam. 25,4 cm Material: gjutjärn

Praktisk skyddshandske i kraftigt läder. Finns för både höger och vänster hand.

Morsöltä on saatavana erilaisia tuotteita takkojen kokoamiseen ja huoltoon. Tiedustele lisää Roltradesta!

MORSØ LOOP PUUTELINE/ LOOP VEDHÅLLARE

MORSØ CONFORM TAKKAVÄLINEET/ MORSØ CONFORM ELDSTÄLL

K53 cm x L61 cm x S38 cm

Morsø Conform takkavälinesarja on Karsten Aagaardin suunnittelema moderni versio perinteiselle Classic takkavälinesarjalle. Morsø Conform eldstället har designats av Karsten Aagaard och är en modern version av den traditionella Classic serien.

MORSØ LAPSIPORTTI/ MORSØ BARNGALLER

MORSØ TAKAN EDUSPELLIT JA -LASIT/ MORSØ GOLVSKIVA

K50 cmx L110 cmxS110 cm H50 cm x B110 cm x D110 cm

Morsöltä on tilattavissa takan eduspeltejä - ja laseja suojaamaan takan ympärillä olevaa lattiapintaa. Kokovaihtoehdot: K 6 mm , L 888 mm , S 721 mm K 6 mm , L 965 mm , S 750 mm

MORSØ ELLIPSE TAKKAVÄLINESARJA/ MORSØ ELLIPSE ELDSTÄLL Morsø Ellipse takkavälinesarja sisältää harjan, lapion ja tuhkatyöntimen sekä ämpärin. Takan siivous ei ole koskaan ollyt näin helppoa! Morsø Ellipse redskapssettet består av en borste, skyffel, eldraka och ett ämbar.

Morsø har ett stort utbud av golvplattor i såväl glas som svartlackerat stål. 84 cm

89 cm

100 cm

110 cm

70 cm

130 cm

100 cm

100 cm

100 cm 100 cm

85 cm

72 cm

101 cm

115 cm 65 cm

60 cm

90 cm

70 cm

90 cm

H53 cm x B61 cm x D38 cm

Morsø har ett brett urval av produkter för montering och löpande underhåll. Kontakta Roltrade för tilläggsinformation.

80 cm

65 cm

71

100 cm

85 cm

120 cm

110 cm


Danish Design Forever

Oy Roltrade Ab, Vattuniemenkatu 3, 00210 Helsinki Puh. +358 (0)10 322 0500 Myynti: roltrade@roltrade.com • www.roltrade.com

Morsö 2016 esite fi se  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you