Page 1

GeĂŻntegreerde proef

H. Pius X-instituut Antwerpen Abdijstraat 128 2020 ANTWERPEN

CyclePack

Rolly Mbaki Studierichting Boekhouden-Informatica Schooljaar 2018 - 2019


GeĂŻntegreerde proef

H. Pius X-instituut Antwerpen Abdijstraat 128 2020 ANTWERPEN

CyclePack

Rolly Mbaki Studierichting Boekhouden-Informatica Schooljaar 2018 - 2019


Woord vooraf Beste lezer u heeft nu mijn geïntegreerde proef in handen. Een geïntegreerde proef of afgekort GiP is een eindwerk waaraan je het schooljaar als een laatstejaarsstudent. In de richting die ik volg, Boekhouden-Informatica, kreeg ik de kans om een fictief bedrijf over te nemen. Het bedrijf dat ik overnam met 3 medestudenten heet CyclePack. Het eindwerk bestaat uit taken voor de vakken seminarie, waarvoor ik bijvoorbeeld een financieel analyse opmaakte voor CyclePack, bedrijfseconomie, Engels, enz. Sommige taken maakte ik in groep en andere weer alleen. Bij deze wil ik als eerste TopTeam coördinator, Rob Frederix, bedanken voor de uitnodiging om mee te doen aan het TopTeam bedrijfssimulatiespel. Ik dank ook mijn GiP-coördinatoren, Anja Faber, Erik Walgraef en Annelies Van Haegenbergh, voor hun hulp en goede raad. Tevens wil ik mijn mentor, Ellen Vandepitte, bedanken. Ik weet uit de grond van mijn hart dat als ik hulp aan haar gevraagd had, dat ze er ongetwijfeld voor mij zou zijn. Mijn leerkracht Nederlands, Birgit Bellens, zou ik ook graag willen bedanken. Ze verbeterde mijn volledige GiP-bundel. Als laatste bedank ik mijn teamleden, Karel Decoene, Lotte Verbelen en Simon Daelemans, voor hun medewerking, harde werk en inzet. Zonder hen had ik deze GiP niet kunnen maken. Als u meer te weten wil komen over het bedrijf CyclePack en deze GiP, dan raad ik u zeker aan om verder te blijven lezen.


Inhoudsopgave WOORD VOORAF ........................................................................................ 3 INHOUDSOPGAVE ...................................................................................... 5 INLEIDING ................................................................................................. 9 1.

SEMINARIE .............................................................................................. 11

1.1

OPSTART TOPTEAM ..........................................................................................12

1.1.1 SWOT-analyse .............................................................................................12 1.1.2 Leverbetrouwbaarheid ..................................................................................13 1.1.3 Productiekost ...............................................................................................14 1.1.4 Marktaandeel omzet .....................................................................................15 1.1.5 Aantal maanden eindvoorraad .......................................................................16 1.2

NAAM, LOGO EN HUISSTIJL ..................................................................................17

1.2.1 Naam .........................................................................................................17 1.2.2 Logo en huisstijl ...........................................................................................17 1.2.3 Slagzin........................................................................................................17 1.2.4 Organogram ................................................................................................18 1.3

KAPITAALVERHOGING ........................................................................................19

1.4 S HAREHOLDERANALYSE .......................................................................................22 2.

BEDRIJFSECONOMIE ................................................................................ 27

2.1

FINANCIËLE ANALYSE CONCURRENT ........................................................................28

2.1.1 Introductie concurrent ..................................................................................28 2.1.2 Ratio analyse ...............................................................................................29 2.1.3 Horizontale analyse ......................................................................................32 2.1.4 Over de cijfers .............................................................................................34 2.2

FINANCIËLE ANALYSE CYCLEPACK ..........................................................................35

2.2.1 Ratio analyse ...............................................................................................35 2.2.2 Horizontale Analyse ......................................................................................37 2.2.3 Masterplan 2020 ..........................................................................................39 3.

ENGELS .................................................................................................... 41

3.1

BUSINESS PLAN ...............................................................................................42

3.1.1 Business idea...............................................................................................42 3.1.2 Company objectives .....................................................................................44 3.1.3 Risk analysis ................................................................................................45 3.1.4 Product description .......................................................................................46 3.1.5 Ownership, management and personnel ..........................................................48 3.1.6 Markets and marketing .................................................................................50 3.1.7 Financial forecast .........................................................................................52 3.2

PROMOTIONAL PLAN ..........................................................................................53


3.2.1 Target Customers .........................................................................................53 3.2.2 Promotional tactics .......................................................................................53 3.2.3 Costs ..........................................................................................................54 3.2.4 Defense of the plan ......................................................................................55 4.

FRANS ...................................................................................................... 57

4.1

RÉDIGER UNE OFFRE D’EMPLOI .............................................................................58

4.1.1 Préparation de l’annonce d’emploi pour un assistant .........................................58 4.1.2 L’annonce d’emploi (l’offre d’emploi)...............................................................60 4.2

LES BAROUDEURS ............................................................................................61

4.2.1 Liste des articles essentiels............................................................................61 4.2.2 La brochure .................................................................................................65 5.

GODSDIENST ........................................................................................... 67

5.1

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN ........................................................68

5.1.1 De betekenis ...............................................................................................68 5.1.2 Wat betekent dit voor CyclePack? ...................................................................68 5.1.3 Op welke manier verwezenlijken wij dit? .........................................................69 5.1.4 Hoe passen wij de drie p’s toe in ons bedrijf? ...................................................70 BESLUIT ................................................................................................... 73 BIBLIOGRAFIE ......................................................................................... 74


Inleiding De GiP begon met een bedrijfssimulatiespel genaamd TopTeam. Het spel werd gespeeld in de Thomas More hogeschool te Antwerpen en begeleid door TopTeam coördinator Rob Frederix. We werden in teams van 6 opgedeeld. Binnen onze teams namen we belangrijke keuzes namelijk de verkoopprijs van een product, hoeveel geld van ons budget naar marketing ging of hoeveel producten we produceerden. Zo speelden we 3 rondes van het simulatiespelen en namen we het op tegen de andere teams die aanwezig waren. Elke ronde vertegenwoordigde een boekjaar. Het doel was om zoveel mogelijk omzet te draaien. Samen met 3 klasgenoten kreeg ik de kans om een bedrijf gespecialiseerd in elektrische fietsen over te nemen. Om de onderneming nieuw leven in te blazen bedachten we een nieuwe naam voor de onderneming. Na een lange brainstromsessie kwamen we overeen om het bedrijf CyclePack te noemen. Tijdens dezelfde brainstormsessie besloten we om naast fietsen, ook rugzakken te verkopen. Nadat CyclePack was geboren, werden de functies nog verdeeld onder de 4 leden. De functieverdeling ziet er als volgt uit: Karel Decoene werd als algemene directeur aangeduid oftewel CEO. Lotte Verbelen kreeg de functies financieel en administratief directeur toegewezen. Onze commercieel directeur is Simon Daelemans en tenslotte ben ikzelf de technisch directeur. Het eerste deel van mijn GiP bestaat uit al mijn taken die ik voor het vak seminarie maakte. Deze taken variëren van het berekenen van het aantal maanden eindvoorraad tot aan het bespreken van ons logo, huisstijl en slogan. Voor het vak bedrijfseconomie maakten mijn team en ik een financiële analyse van het eigen bedrijf en van een concurrent. Als u verder leest, komt u te weten of wij het beter doen dan onze concurrent of niet en dan komt u ook te weten wie onze concurrentie is. Voor de taalvakken hielden we ons bezig met marketing. Zo hebben we voor het vak Engels een business plan en een promotion plan opgemaakt. Voor Frans hebben we een vacature opgemaakt en een brochure. Tenslotte vindt u in het onderdeel godsdienst onze deontologische code. Hierin leggen wij, u uit hoe CyclePack omgaat met de 3 P’s. Ik wens u nog veel leesplezier toe.


1. Seminarie

11


1.1 Opstart TopTeam 1.1.1 SWOT-analyse Na het ontvangen van de cijfers van jaar drie waren we verbouwereerd. De cijfers vielen tegen en er was een bikkelharde concurrentiestrijd. In jaar ĂŠĂŠn waren we nog marktleider, daarna gingen onze cijfers achteruit. Wat deden we fout? Om dit na te gaan leek het ons verstandig om een SWOT-analyse te maken, waarin we gingen brainstormen over wat onze sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen zijn als onderneming. Wij vergeleken onze cijfers met die van de concurrentie en hieruit konden we afleiden dat we bij de standaardgoederen de bal hadden misgeslagen. Er was geen goede balans bij het investeren in reclame en winstmarges. De slechte resultaten hadden dan ook effect op onze gunstige bedrijfsresultaten van de luxegoederen.

Strengths

Weaknesses

- Lage gemiddelde productiekost bij

-Hoge productiekosten bij de standaard

luxegoederen

goederen

- Goede investeringsbalans tussen reclame en winstmarges van luxegoederen

- Hoge leverbetrouwbaarheid

Opportunities

Threats

- In jaar 2 waren we geen markt-

- Sterke concurrentie

leider meer, dus werden we ook niet meer geviseerd

- Onze cijfers werden in jaar 1 publiek gemaakt omdat we marktleider waren

- Cijfers van marktleider jaar 2 werden nu publiek gemaakt

- Concurrentie die veel investeert in reclame en ontwikkeling van hun producten

12


1.1.2 Leverbetrouwbaarheid Leverbetrouwbaarheid standaard = 3 816/318 * 12 = 100% Leverbetrouwbaarheid luxe = 2 028/169 * 12 = 100% Aan de cijfers is duidelijk te zien dat onze leverbetrouwbaarheid perfect was en aangezien deze boven de 98% hoort te staan, voldeed ze zelfs aan de verplichtingen van de echte markt. Dit was realiseerbaar doordat wij een grote voorraad hebben en dus geen tekorten kunnen hebben.

Leverbetrouwbaarheid 120% 100%

100%

100% 80% 60% 40% 20% 0% Standaard

Luxe

13


1.1.3 Productiekost Hoe productiekost verlagen en resultaat positief beïnvloeden? Standaard: We kunnen goedkoper. Wanneer we kijken bij groep 2 zien we dat het beter kan. Zij hebben een productiekost die 1,67 EUR lager ligt. Luxe: We produceren al het goedkoopst, mogelijks meer machines of meer reclamebudget.

De berekeningen Standaard:

(2 900 ∗ 22,50) + (2 300 ∗ 22,50) + (2 300 ∗ 22,50) = € 22,50 6 900

Luxe:

(1 000 ∗ 24) + (1 000 ∗ 24) = € 24,00 2 000

Productiekost per eenheid € 24,50

€ 24,00

€ 24,00 € 23,50 € 23,00

22,50 €

€ 22,50 € 22,00 € 21,50 € 21,00 € 20,50 € 20,00 Luxe

Standaard

14


1.1.4 Marktaandeel omzet Marktaandeel omzet standaardproducten = 263 304/3 128 512= 8,42% Marktaandeel omzet luxeproducten = 180 492/2 094 766= 8,62% Het marktaandeel omzet dat we hebben bekomen voor de standaard- en luxeproducten is lager dan verwacht, voor standaardproducten is dat 8,42% en voor luxeproducten is dat 8,62%.

Bijsturen beslissingen Voor de standaardproducten kunnen we de reclame verhogen tot 40 000 EUR en ook de ontwikkeling zal verhoogd worden tot 10 000 EUR. We kunnen ook het aantal machines bij de standaardproducten verlagen naar 2 en voor elke machine een jaarproductie van 2 100 realiseren. Voor de luxeproducten gaan we niets veranderen omdat we in de top 3 stonden.

Grafiek Marktaandeel omzet in %

Jaar 3

Team 10 (Standaard)

8,42 %

Team 10 (Luxe)

8,62%

Martaandeel omzet in % van jaar 3 8,65

8,62

8,60 8,55 8,50 8,45

8,42

8,40 8,35 8,30 Team 10 (Standaard) Standaard

Luxe

15


1.1.5 Aantal maanden eindvoorraad

Standaard In jaar 3 hadden we 9,92 maanden eindvoorraad. Om dit te verbeteren voor het volgende jaar zullen we van 3 naar 2 machines gaan. We zullen 2.700 rugzakken minder produceren. De daling van de eindvoorraad zal onze leverbetrouwbaarheid normaal gezien niet beĂŻnvloeden.

Luxe In jaar 3 hadden we 7,49 maanden eindvoorraad. Om dit te verbeteren voor het volgende jaar zullen we van 3 naar 2 machines gaan. We zullen 1.000 rugzakken minder produceren. De daling van de eindvoorraad zal onze leverbetrouwbaarheid normaal gezien niet beĂŻnvloeden.

Aantal maanden eindvoorraad 12 10

9,92 7,49

8 6 4

1,57

1,43

2 0 Jaar 3

Prognose jaar 4 Standaard

Luxe

16


1.2 Naam, logo en huisstijl Na de opmaak van de externe audit, kregen we bericht dat wij erin geslaagd waren om een onderneming, gespecialiseerd in e-bikes, over te nemen. Als onderneming hebben we ook besloten een klein aanbod van rugzakken op de markt te brengen. Rugzakken lenen zich uitermate als supplementair goed op de e-bikes. De tweede taak bestaat dan ook uit volgende delen, de opmaak van een logo, naam en uiterlijk.

1.2.1 Naam Met trots stellen wij jullie “CyclePack” voor. Cyclepack has your back. Met onze naam willen wij duidelijk maken wat we precies verkopen, gevolgd door een sterke slogan. “Cycle” verwijst naar de e-bikes die we verkopen en “Pack” komt van backpack, het kleine aanbod van rugzakken dat wij aanbieden. Wij kozen voor een Engelse naam, omdat wij in de toekomst onze markt willen uitbreiden buiten België.

1.2.2 Logo en huisstijl Voor het logo dat onze onderneming moet representeren, kozen wij voor groene kleuren. De groene kleuren verwijzen naar de duurzaamheid van onze producten en het milieuvriendelijk ondernemen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij ons dan ook prioriteit en dat willen wij als onderneming uitstralen.

1.2.3 Slagzin CyclePack is een jong en dynamisch bedrijf, dat innovatief denkt. Doordat we een jong bedrijf zijn, staat de beste service bij ons voorop. Dit verwijst ook naar onze slogan “CyclePack has your back”. Wij bieden een levenslange verzekering aan. Hiermee willen we ons onderscheiden van de concurrentie. We investeren in kwaliteitsvol materiaal, waarbij de veiligheid van onze e-bikes cruciaal is.

17


1.2.4 Organogram

Karel Decoene Algemeen Directeur

Lotte Verbelen

Rolly Mbaki

Simon Daelemans

Financieel- en

Technisch Directeur

Commercieel Directeur

Administratief Directeur

18


1.3 Kapitaalverhoging

19


20


21


1.4 Shareholderanalyse

22


23


24


25


26


2. Bedrijfseconomie

27


2.1 FinanciĂŤle analyse concurrent 2.1.1 Introductie concurrent Als onderwerp van onze concurrentiestudie hebben wij Fietsen De Geus gekozen. Dit is een bedrijf gespecialiseerd in stadsfietsen, elektrische fietsen, reisfietsen, snelle pendelfietsen en elektrische vouwfietsen. Ze hebben al ruim 33 jaar ervaring op de fietsenmarkt. Fietsen De Geus is gevestigd op de adressen Marnixplaats 4, 2000 Antwerpen en Grote Steenweg 95, 2600 Berchem. Naast het verkopen van fietsen bieden ze hun klanten ook advies en service aan. De oprichter van het bedrijf is Dirk van Thillo, een man die sinds zijn kindertijd een enorme passie heeft opgebouwd voor fietsen.

Nieuws Facebook, internet, geraadpleegd op 30 januari 2019, (https://www.facebook.com/fietsendegeus/). Fietsen De Geus, internet, geraadpleegd op 30 januari 2019, (https://fietsendegeus.be/de-geus-wint-award-beste-fietsenwinkel-van-2018/). Fietsen De Geus, internet, geraadpleegd op 30 januari 2019, (https://fietsendegeus.be/winter-onderhoud-de-geus/). Fietsen De Geus, internet, geraadpleegd op 30 januari 2019, (https://fietsendegeus.be/e-bike-testdagen-2018/).

28


2.1.2 Ratio analyse Solvabiliteit De solvabiliteit van een bedrijf is de verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen dat het bedrijf ter beschikking heeft. Men spreekt vandaag de dag van een positieve liquiditeit wanneer deze meer dan 33% bedraagt. Dit wil dus zeggen dat het bedrijf 1/3 van haar vermogen haalt uit bijvoorbeeld aandelen, reserves, etc. Het overige deel is meestal afkomstig van vreemd vermogen. Een aantal jaar geleden sprak men pas van een positieve solvabiliteit wanneer deze 50% bedroeg. In het hedendaagse leven komt dit nog wel voor maar, dit zijn uitzonderingen. Vandaar dat men deze grens verlaagd heeft. Bij Fietsen De Geus bedraagt de gemiddelde solvabiliteit over de laatste 3 boekjaren 50%, wat uitstekend is. Dit wil dus zeggen dat bijna de helft van hun totale vermogen, eigen vermogen is en zij zich in een gezonde financiĂŤle situatie bevinden. De solvabiliteit is onder andere belangrijk om te weten voor een bank. Indien Fietsen De Geus graag een bijkomende lening zou willen, moet de bank kunnen nagaan of zij hun geld terug kunnen winnen. Solvabiliteit = (eigen vermogen / totale vermogen) * 100

Solvabiliteit 70% 60% 60% 50%

46%

44%

40% 30% 20% 10% 0% 2015

2016

2017

29


Rentabiliteit De rentabiliteit van een bedrijf is de verhouding van de winst van het boekjaar ten opzichte van het eigen vermogen. Dit percentage drukt uit wat het rendement is van het eigen vermogen op het moment van de berekening. De norm voor een normale rentabiliteit zou tussen de 5 en 10 procent liggen. Ondanks de hoge norm halen veel grote bedrijven slechts een gemiddelde rond de 3%. Fietsen De Geus beschikt over een gemiddelde rentabiliteit over de laatste 3 boekjaren van 39%, wat extreem hoog is in vergelijking met de norm. Dit wil zeggen dat hun eigen vermogen extreem goed rendeert binnen hun bedrijfsactiviteiten. Rentabiliteit = (winst van het boekjaar / eigen vermogen) * 100

Rentabiliteit 70% 60%

59%

50% 40%

33%

30%

25%

20% 10% 0% 2015

2016

2017

30


Liquiditeit De liquiditeit geeft aan in hoeverre een onderneming in staat is om de schulden op korte termijn terug te betalen. Ze wordt berekend door middel van de verhouding van vlottende activa ten opzichte van de schulden op korte termijn, of te wel korter dan 1 jaar. Men maakt een onderscheid tussen de liquiditeit in enge zin en ruime zin. Het verschil tussen de twee is dat men bij de liquiditeit in enge zin de voorraden van de vlottende activa aftrekt omdat deze nog niet zijn omgezet in opbrengsten voor de onderneming. Men kan deze dus nog niet inzetten om schulden op korte termijn af te betalen. Men spreekt van een positieve liquiditeit wanneer de verhouding tussen vlot actief en schulden op korte termijn meer dan 1 bedraagt. Dit wil zeggen dat de onderneming meer dan genoeg in staat is om de schulden op korte termijn af te betalen en dus niet in de problemen zit met de cashflow. De onderneming is met andere woorden in een gezonde financiĂŤle situatie. Fietsen De Geus heeft over de laatste 3 jaar een gemiddelde liquiditeit in ruime zin van 2,83 en in enge zin van 1,05. Beide ratioâ&#x20AC;&#x2122;s zijn positief, maar uit de cijfers kunnen we afleiden dat Fietsen De Geus over een vrij grote voorraad beschikt, en de liquiditeit in enge zin dus al veel minder is dan in ruime zin. Liquiditeit in ruime zin = (vlottende activa / schulden < 1j) * 100 Liquiditeit in enge zin = (vlottende activa â&#x20AC;&#x201C; voorraden / schulden < 1j) * 100

Current Ratio 4,50

Quick Ratio 1,60

3,99

1,40

4,00

1,40

3,50 3,00 2,50

1,27

1,20 1,00

2,47 2,00

2,00

0,80 0,60

1,50 1,00

0,40

0,50

0,20

0,00

0,48

0,00 2015

2016

2017

2015

2016

2017

31


2.1.3 Horizontale analyse Brutomarge De brutomarge is het verschil tussen alle opbrengsten van een bedrijf (omzet) en alle kosten binnen ĂŠĂŠn bepaald boekjaar. Bij een gezonde onderneming spreekt men van een goede brutomarge wanneer deze positief is. Hoe groter dit getal is, hoe beter (positief uiteraard). De volgende grafiek laat zien dat er een redelijk grote schommeling zit op de brutomarge van Fietsen De Geus. In 2016 daalt de brutomarge met een kwart ten opzichte van het vorige boekjaar. Dit is niet onoverkomelijk veel, maar het is toch een groot genoeg verschil om opgemerkt te worden. Boekjaar 2017 laat dan weer een positieve evolutie zien ten opzichte van het basisjaar 2015. De brutomarge steeg bijna met de helt ten opzichte van boekjaar 2015, en het was bijna het dubbele van de brutomarge van het vorige boekjaar, 2016. Zoals eerder vermeld zitten er dus grote schommelingen op dit getal, maar dat wil nog niet zeggen dat Fietsen De Geus een instabiel bedrijf is. Het is normaal dat een bedrijf het ene boekjaar een beter resultaat heeft dan het andere en zolang het brutomarge positief blijft, is er niks aan de hand.

Brutomarge 160%

138%

140% 120%

100%

100% 76%

80% 60% 40% 20% 0% 2015

2016

2017

32


Omzet De omzet binnen een bedrijf bestaat uit de som van alle inkomsten die en bedrijf heeft, los van alle kosten. Wanneer we deze dan gaan bekijken in een horizontale analyse over de laatste 3 jaren zien we een zelfde beeld als bij de brutomarge. In 2016 een lichte daling ten opzichte van het basisjaar 2015 maar in 2017 dan weer een enorme vermeerdering. Dit zegt opnieuw niet enorm veel aangezien het normaal is dat een onderneming een schommeling heeft bij inkomsten en uitgaven doorheen de boekjaren

omzet 200% 150% 100% 50% 0% 2015

2016

2017

omzet

Cashflow We zien dat de kasstroom in 2016 een forse stijging kende en dat komt omdat we in dat jaar minder inkomende geldstromen hadden en een vrij klein bedrag aan afschrijvingen hadden. Daar moeten we wel bij vermelden dat een afname van de kasstroom niet verschikkelijk is en vaak voorkomt. In 2017 hadden we dan weer een groei ten opzichte van het basisjaar 2015. Hieruit stelden we vast dat een jaar met minder cashflow absoluut geen ramp is en dit relatief snel opgelost is.

cashflow 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2015

2016

2017

cashflow

33


EBIT/EBITDA Wanneer we naar de EBIT kijken van Fietsen De Geus zien we dat deze doorheen de boekjaren toch ook veranderlijk is. Terwijl de EBIT in 2016 een dipje kent, is er in 2017 weer een stijging. Voor de EBITDA geldt hetzelfde, alleen zien we dit hier nog sterker voorkomen. In 2016 is er een lichte dip terwijl er in 2017 een forse stijging is.

EBIT/EBITDA €250.000,00 €200.000,00 €150.000,00 €100.000,00 €50.000,00 €2015

2016 EBIT

2017

EBITDA

2.1.4 Over de cijfers De solvabiliteit van Fietsen De Geus zit met een gemiddelde van 50% over de laatste 3 boekjaren enorm goed. De onderneming heeft dus niet te veel schulden en bevindt zich op dat vlak al in een gezonde financiële situatie. Ook de rentabiliteit is de laatste 3 jaar uitstekend. Een gemiddelde van 39% over de laatste 3 boekjaren is een heel mooi resultaat. Dit geeft aan dat de onderneming steeds nieuwe klanten vindt, en elk jaar opnieuw groeit. Wanneer we gaan kijken naar de liquiditeit zien we dat de liquiditeit in enge zin toch wel wat lager ligt dan de liquiditeit in ruime zin. Dit zou kunnen wijzen op de grote voorraad van de onderneming. In tegenstelling tot de andere ratio’s is de liquiditeit in enge zin een minder mooi resultaat. Met een gemiddelde van 1,05 en in het laatste jaar een getal kleiner dan 1, kunnen we afleiden dat Fietsen De Geus het laatste jaar toch wel wat cashflow problemen had. Over het algemeen doet Fietsen De Geus het dus goed, maar ze moeten opletten dat ze hun schulden op korte termijn steeds kunnen blijven betalen.

34


2.2 Financiële analyse CyclePack In de analyse van de jaarrekening gaan we na hoe onze organisatie er financieel voor staat. Het maken van een financiële analyse is een echte must. Het is pas zinvol een toekomstig financieel kader te schrijven, als we weten hoe de geldmiddelen in de huidige situatie ingezet worden. We gebruiken hiervoor financiële kerngetallen. Dit houdt bv, de liquiditeit in ruime zin, de liquiditeit in enge zin, solvabiliteit, rentabiliteit, cashflow, EBIT in. Met de kennis van onze huidige financiële toestand, kunnen we verder kijken in de toekomst en zo reële doelstellingen voor 2020 opstellen. Dit doen we in een Masterplan 2020.

2.2.1 Ratio analyse In dit deel van de analyse van onze onderneming, overlopen we één voor één de resultaten die uit de ratio analyse gekomen zijn. Dit doen we omdat een getal vaak niet enorm veel vertelt en een woordje uitleg vaak veel meer duidelijk kan maken. Solvabiliteit Om te beginnen is onze gemiddelde solvabiliteit over de laatste 3 boekjaren 63%, wat uitstekend is. Wanneer we bijvoorbeeld graag een bijkomende lening zouden willen aangaan, zal de bank ons dit sneller toestaan dan wanneer onze solvabiliteit minder goed is. Solvabiliteit = (eigen vermogen / totale vermogen) * 100

Solvabiliteit 68%

67%

66% 64%

63%

62% 60%

59%

58% 56% 54% 2015

2016

2017

35


Rentabiliteit CyclePack heeft over de laatste 3 boekjaren een gemiddelde rentabiliteit van 11,67%, wat volgens de norm dus erg goed is. Dit wil zeggen dat het rendement van het eigen vermogen binnen het bedrijf zeer goed is en het bewijst wederom dat CyclePack zich in een zeer goede financiĂŤle situatie bevindt. Rentabiliteit v/h eigen vermogen = (winst van het boekjaar / eigen vermogen) * 100

Rentabiliteit 16%

14%

14% 12%

11%

10%

10% 8% 6% 4% 2% 0% 2015

2016

2017

Liquiditeit CyclePack heeft over de laatste 3 jaar een gemiddelde liquiditeit in ruime zin van 6,15 en in enge zin van 4,51. Zoals hierboven vermeld is dit dus uitstekend en wil dit zeggen dat we meer dan 1 keer in staat zijn om onze schulden op korte termijn te betalen met onze vlottende activa. Dit getuigt van een enorm goede financiĂŤle situatie en daar zijn we bij CyclePack trots op!

Current Ratio 6,80

Quick Ratio 6,00

6,64

5,09

6,60

5,00

4,77

6,40

3,66

4,00

6,20

6,02

6,00

3,00 5,79

5,80 5,60

2,00 1,00

5,40

0,00

5,20

2015 2015

2016

2016

2017

2017

36


2.2.2 Horizontale Analyse Eigen vermogen

Eigen vermogen 120%

117%

115% 110% 104%

105% 100% 100% 95% 90% 2015

2016

2017

Het eigen vermogen kende de laatste 3 boekjaren een kleine schommeling, maar over het algemeen kunnen we zien dat het na 3 jaar licht gestegen is, wat uiteraard goed is. Brutomarge

Brutomarge 120%

115,5%

116,4%

2016

2017

115% 110% 105%

100%

100% 95% 90% 2015

De brutomarge is het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs van een bepaald product van een bepaalde onderneming. Bij CyclePack is de brutomarge over de laatste 3 jaar sterk gestegen, met maar liefst 16,4%. Dit is een sterke stijging en dit ligt uiteraard aan een stijging van de verkoop en dus ook verkoopprijs.

37


Te bestemmen winst/Verlies

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%

165% 139% 100%

2015

2016

2017

De winst van CyclePack kende ook fikse schommelingen de laatste 3 jaren, maar hier is een logische verklaring voor. Aangezien we nog een jong en dynamisch bedrijf zijn, is het normaal dat onze verkoopcijfers per jaar verschillen. Dit kan liggen aan te weinig publiciteit, te kort aan promoties, verandering in productlijn, etc. Maar over het algemeen is de winst hard gestegen en ook dat is uiteraard iets positief. EBIT/EBITDA

Als we dan naar de EBIT gaan kijken, zien we dat de EBIT in 2016 een stijging ondervindt van ongeveer 1 miljoen euro. Wanneer we dit vergelijken met de andere boekjaren is dit een relatief lichte, maar toch noemenswaardig stijging. Dit is uiteraard ook iets positief voor onze onderneming. De EBITDA is over de laatste 3 boekjaren met ongeveer 2 miljoen euro gestegen. Dit is ook een positieve evolutie. Hieruit kunnen we concluderen dat CyclePack de goede richting uitgaat, ondanks de werkpuntjes.

38


2.2.3 Masterplan 2020 Het Masterplan 2020 omschrijft de doelstellingen die wij als bedrijf tegen 2020 willen bereiken. Uit de analyse van de jaarrekening kunnen we afleiden dat CyclePack een gezond bedrijf is zonder financiĂŤle problemen (een positieve liquiditeit en rentabiliteit). Groene batterijen Tegen 2020 willen wij de meest groene en duurzame batterijen op de markt aanbieden. Om dit te kunnen waarmaken, zullen we een groot fundamenteel onderzoek gaan uitvoeren naar groene batterijen. Om dit onderzoek te financieren, moeten we meer aandeelhouders aantrekken die in ons willen investeren.

Liquiditeit in

Uit de analyse van de jaarrekening kan u afleiden

ruime zin

dat CyclePack over de laatste drie boekjaren een Liquiditeit

gemiddelde liquiditeit in ruime zin heeft van 6,15%

in enge zin

en een gemiddelde liquiditeit in enge zin van 4,51%. Deze cijfers duiden op een toch wel vrij hoge liquiditeit. Door onze hoge liquiditeit zullen we

6,15% 4,51%

vlotter vreemd vermogen kunnen aantrekken. Met dit vreemd vermogen van investeerders,â&#x20AC;Ś kunnen we ons onderzoek naar groene batterijen financieren en onze belangrijkste doelstelling behalen.

Rentabiliteit

Ook de rentabiliteit van CyclePack ligt hoog. Met een gemiddelde van 11,67% over de laatste drie boekjaren 11,67%

springen we er echt uit. Met dit cijfer zullen we dus veel aandeelhouders kunnen aantrekken, die in ons willen investeren. Ook dit levert extra kapitaal op waarmee we ons fundamenteel onderzoek kunnen financieren.

39


Service Niet alleen met onze groene en duurzame batterijen willen we ons onderscheiden van de concurrent, maar ook met onze service. Een e-bike bij CyclePack kopen moet een belevenis zijn voor de klant. We willen onze klant ontvangen in een rustig en aangenaam kader waar alle nodige informatie wordt verstrekt, met eventueel een hapje en een drankje. Op deze manier zullen we de klant het gevoel geven dat ze alle tijd hebben om een keuze te maken. We hebben nog een ander een concept dat we tegen 2020 willen omzetten tot werkelijkheid. De na-service willen we verder ontwikkelen. Wanneer de klant in panne valt of moeilijkheden ondervindt met zijn e-bike kan hij/zij steeds bij ons terecht. We willen een systeem creëren waarin CyclePack binnen het halfuur met een busje klaarstaat om de klant gratis te helpen. Uitbreiding CyclePack is financieel gezond en stabiel. Een logische volgende stap is dus uitbreiden. We willen ons bereik vergroten. Tegen 2020 willen we een 2de bedrijf openen in Amsterdam. Hiervoor hebben we en bijkomende lening nodig van een financiële instelling. Voordat de bank ons een lening zal geven, zullen ze eerst onze solvabiliteit controleren.

Uit de analyse van de jaarrekening kan je afleiden dat 63%

CyclePack over de laatste drie boekjaren een gemiddelde solvabiliteit heeft van 63%. Dit is een uitstekend cijfer. De bank zal dus graag een bijkomende lening aan ons verlenen.

De plannen die we hebben tegen 2020 zijn reële en haalbare doelstellingen. Wanneer we deze doelstellingen tegen 2020 behalen, zullen we ons nog meer onderscheiden van de concurrentie. En dat is natuurlijk onze bedoeling, de markt van de e-bikes domineren. Na deze analyse weten we één ding zeker. Er staat CyclePack een mooie toekomst te wachten.

40


3. Engels

41


3.1 Business plan 3.1.1 Business idea The problem We came up with the idea to sell backpacks and e-bikes while we were still students. We were all in the same class and saw each other every day. While we were talking about an upcoming test, Lotte said she was exhausted because she needed to cycle a very long way from home every day with a heavy, uncomfortable backpack. I heard similar problems from other students and thought we could easily solve it. At that moment, we found our business idea, but we didn’t know it yet. When we cycled home that day, we started looking for people with heavy backpacks who probably had the same problems at us. Frustrated people who were making serious efforts to cycle home, with a heavy, uncomfortable backpack. The solution Rolly said: “An electric bike and a nice comfortable backpack would be awesome.” We all agreed and Karel took it seriously and started working on the concept “E-bikes and backpacks”. The next week he showed the whole group a developed concept and said he would like to start his own business. But he wasn’t able to do that on his own. He invited the whole class to join the group and create / take over a company. The class was laughing and thought it was a stupid idea. A few weeks later, Lotte, Rolly and Simon changed their opinion. They believed in the project and “CyclePack” was a fact. Cyclepack So here’s the concept: We are 4 young students who want to turn a long uncomfortable bicycle commute into a nice trip before school, or work ,… We do that by selling the fastest and nicest e-bikes on the market. In addition to the bikes, we also sell backpacks of the highest quality which adjust to the shape of your back.

42


The start We started the company by taking out a loan at the bank to buy a large bicycle shop in Wilrijk. We searched for large companies who sell environmentally friendly e-bikes and backpacks at a reasonably price. Once we had the products we started to design the shop.

43


3.1.2 Company objectives As a company we have different objectives that we want to achieve in the short and the long term. To know if they are feasible, they must be SMART: specific, measurable, achievable and time bound. CyclePackâ&#x20AC;&#x2122;s main mission is to provide the customer with the best e-bikes with the most durable green batteries. Business objectives

o

Achieve steady growth in sales revenues by year three.

o

Offering the best service: customers should choose us, even if our product is similar to that of the competitor, because we offer a better service.

o

We want to stay ahead of the competition by using our well-developed batteries.

o

Improve research and development.

o

Establish a visible, accessible and welcoming storefront and website to position us as the premier choice for our products and services within the marketplace and beyond.

Personal objectives

o

Permanent education of our employees

o

Doing team building once a month

o

More green on the work floor

o

Ergonomics on the work floor

44


3.1.3 Risk analysis We have included a SWOT analysis in our business plan because it gives us a full review of current and future-oriented situations. This enables us to achieve our objectives. It comes down to being ahead of the competition. Know which market position needs to be strengthened and which niches should be examined. This knowledge will lead to the success of our company. Strengths

Weaknesses

S1- Young and dynamic team

W1- Small company

S2- Environmentally friendly

W2- Slightly more expensive products

S3- Green batteries

W3- Little experience

S4- Excellent service Opportunities O1- Our cities becoming less and less car friendly

Threats T1- Fierce competition T2- Low prices of competition

O2- New technologies O3- Increasing consumer need

S1: We are a young and dynamic team, and makes that we think innovative. S3: We have done fundamental research into how we can improve our green batteries. S4: The best service is our first priority. Our customers get a lifetime insurance and repair of the e-bike. W2: Our products are slightly more expensive because we only work with the best materials. This can be detrimental if the competitor only offers cheap products W3: Because we are a young company, we have little experience. As a result, we may be handicapped against our competitors in terms of marketing. O1: Traffic keeps increasing, so people will be forced to look for alternatives to their car. T1: E-bikes have been on the market for a long time, this means that the competition is enormous. 45


3.1.4 Product description Our company CyclePack sells mostly e-bikes as we call them, but we sell also a small amount of backpacks along with them. When yours is broken or you’re out of battery, we can fix that because we have an entire repairing station inside our store. The bikes we sell are most used for long distances because when you do this with a normal bike, you’re getting more exhausted and it’s mostly used by the elder generation, but we also sell them to the younger generation. The e-bikes are made by high tech machines and robots, but not by CyclePack itself. We ship the bikes and backpacks from the United States to Antwerp. The reason why we sell electric bikes instead of normal bikes is that an electric bike has more advantages than a normal bike, for example:

-

You can go longer distances without getting too exhausted and you can do these a lot faster.

-

When you ride a normal bike you always come home very sweaty and with an e-bike is that no longer the case

-

It is also a good replacement for a car because you can use an e-bike instead of a car for shorter distances.

There is only one major disadvantage: an e-bike is more expensive than a normal bike, but with all the advantages it has, it’s still worth buying.

46


This is our most popular backpack. It’s called “The Scholar”, obviously because it’s main use is to pack books for school. It also has the perfect size to fit camera gear inside. We also sell optional Velcro parts you can use to fix everything inside the back. While you are cycling, you don’t want your water bottle to stabbing in your back.

47


3.1.5 Ownership, management and personnel Different people and their functions in the company

Karel Decoene CEO

Lotte Verbelen financial- en administrative director

Rolly Mbaki Technical director

Simon Daelemans Commercial director

With these 4 persons we run the CyclePack company. The CEO, Karel Decoene will divide the big tasks between the directors for financial, administrative, technical and commercial purposes. We created a business with these 4 people because we know we can trust each other, and we have a good connection. 48


Shares Business capital = € 17 500 000,00 Worth of 1 share = € 500,00 Number of shares = € 17 500 000,00 / € 500.00 = 35 000 We have published 35,000 shares with a worth of € 500.00 each. This creates a business assets of € 17 500 000,00. The owners of the shares are free to sell their share(s) at any moment. Management capabilities With Lotte Verbelen as our financial and administrative manager, I think we can save a lot of money in our accountancy. As she is very good with computers and keeping up with all the letters that come in, she is made for this job. Rolly Mbaki is our technical director. He manages all of the technical issues. When something broke, which can be from computer or e-bike or backpack, … you name it, he can fix it. So beside making everything work within the company, he also fixes the clients their E-bikes and backpacks. Simon Daelemans is our commercial director and he makes sure our commercials are just perfect. With our website and social media we try to approach as many people as possible. The more people who know about our product by attractive commercials, the more products we expect to sell. We searched for the actual percent of people who buy stuff online. The result was shocking! It turns out 65% off the Belgians buys products online. This made us realize how important the website, social media and of course the ads are. Last but not least we have our CEO, Karel Decoene. With his knowledge of all departments we are very sure this business will run like a well-oiled machine.

49


3.1.6 Markets and marketing As CyclePack we use the 4P’s of marketing. The 4 P’s stand for product, place, promotion and price. Product Our product assortment is based on 2 types of products. On the one hand we sell electric bikes, and on the other one we sell backpacks. The e-bikes are very convenient and beautiful. The reason why they are convenient is because they will help you go further and faster and they are great for dealing with hills. What’s also not wrong to mention is that our batteries are eco-friendly batteries. The backpacks are split in 2 sections, we have normal and luxurious backpacks. Place Our store is based at the Boomsesteenweg in Antwerp, a busy road in one of the biggest cities in Belgium. The next few years we are willing to expand our reach. We want people in France, Germany, The Netherlands and England to buy our products. We are going to achieve that by opening stores in those countries. Promotion The way we are going to advertise our products is by commercials on the television and radio. Lately most people are constantly using their phone. The thing they do the most on their device is browsing social media. We are going to take advantage of that by advertising on YouTube, Instagram, Snapchat and Facebook. When we do this we can reach a lot of potential customers who could buy one of our products. Last year we sold a lot of products because we had spent 800,000.00 EUR on marketing. Price Like you already read, we have 2 types of backpacks. The standard and luxury backpacks and of course they are being sold at different prices. The luxury backpacks are more expensive, because the quality is way better and you can fit more stuff in the backpack. The e-bikes we sell are relative more expensive than the bikes our competition sells, because we did a big investment in research for eco-friendly batteries. We sent the result to the producers of our batteries. The costs of the research, which was 2,500,000.00 EUR, was a big expense for us. The cost to produce this greener batteries is also higher than the normal e-bike batteries. After all, the target of making an investment is making more profit in process of time. This forces us to sell our bikes at a higher price than the competition.

50


Who are our customers? As a company you need to know your market, you need to know who you’re selling your products to. Our customers are adults, as we don’t sell e-bikes for children. Those people are most likely to buy our products. They also need to have the money and desire to buy an e-bike or one of our beautiful backpacks. Who is our competition? One of our biggest competition is “Fietsenwinkel.nl”. Their store is located in Antwerp like ours. They are well located, easy accessible and they are already well-known. Unlike us they are already located in other big cities like Gent and Amsterdam. But at the end of the day we sell e-bikes with eco-friendly batteries. This shows that we care about the state of our world and that we are innovative. That will set us apart of the others.

51


3.1.7 Financial forecast As CyclePack we are financially healthy but we want to increase our reach. This means that we are going to take our first step to become international. We will do this by opening a store in Amsterdam. Why this specific city? We chose The Netherlands because it’s a country of cyclists par excellence. Also in Amsterdam the bikes are very popular. People in Amsterdam are generally cycling the most in the world. 40% of every displacement is done by bike. What is going to happen? Because we are willing to open a store in Amsterdam, it’s going to bring a lot of costs with it. Costs like the building that we are going to buy, an new employee who will sell the e-bikes and backpacks, we will need to produce more bikes and backpacks, and we will need to transport our bikes also to Amsterdam. The future We hope that by opening this store that we will generate a bigger turnover, but most importantly a far bigger net profit. We know that it won’t happen in the 1st year, but we hope that after the 3rd year our net profit and turnover will skyrocket.

52


3.2 Promotional plan 3.2.1 Target Customers Our company CyclePack exists of young and ambitious workers. We are innovative and care about the environment. The type of customers we want to target are people who love to cycle around the city on sunny days, people who do not want to pollute the environment, but still want a fast way to get around. This is why we have decided that our target customers will be aged 21-80. We chose this age range because usually young people who are 21 years old already have a job, which means that they have a monthly income. This also applies to all the people up to the age of 66. The people who are older than 66 get their money by pension. It is important to us that people have a monthly income because we sell products that are of very high quality and that quality of course comes with a pricy price tag.

3.2.2 Promotional tactics After a long session of brainstorming about the tactics that we are going to use to promote our products we came up with a wonderful idea. The way we are going to promote our products is by placing big ads on loads of buses. Bus advertising is an amazing way to build awareness of our company. Below you will see a few points why bus advertising is effective: 

Buses are on the road between 10 and 18 hours a day, up to seven days a week

Buses take your message out to residential areas, giving the mobile billboard effect

Buses speak to shoppers, workers, and students, as well as other motorists

Buses give your audience the opportunity to see your message time and time again

Buses are visually unavoidable

53


For the ad itself, we are thinking of placing it on the back of the bus and on one of the sides of the bus. The ad will consist of our logo that will be in the middle. On the left of our logo, there will be a photo of our best-selling e-bike and on the right a photo of our best-selling backpack. Under the logo, you will see our slogan. In the left bottom corner, our social media will be showed. This particular ad will be on one of the sides of the bus. The ad that will be shown on back of the bus is going to be our logo on a white background. Under the logo, you will see our slogan. We hope that this ad is going to arouse curiosity and that people will search our name on Google. Like that, they will come on our webpage and see what we sell and what kind of company we are. The period over which we want to stretch this project is 6 months from March until August. We chose this period because people are more likely to buy e-bikes and backpacks when it is warm and not when it is cold.

3.2.3 Costs There are 65 different lines in Antwerp only. That is why we want to start this project in Antwerp first and later expand it all over Belgium. Like we said, there are 65 different lines and we would like to put our ad over 3 lines each. This means that we need put our ad on 195 buses. For the buses, we need to pay €1 190 for 8 weeks, for the sides and €1 130 for 8 weeks, for the back. We are doing this project for 6 months. This means that we will need to pay €754 162,50 for the sides and €716 137,50. This will give us a grand total of €1 470 300,00.

54


3.2.4 Defense of the plan With this promotional tactic, we want increase the sales of our products and thereby the revenue of our company. As a result of this marketing strategy we will get more name recognition and of course our reputation will also rise. It looks like we are spending a lot of money but if you look in our financial report you will see that we sold 3 995 bikes and we sold at â&#x201A;Ź3 295,22 each, this meant â&#x201A;Ź13 164 403,90 revenue. Now that we are going to do this big project a lot of new clients will buy our bikes and we will make even more profit than last year.

55


56


4. Frans

57


4.1 Rédiger une offre d’emploi 4.1.1 Préparation de l’annonce d’emploi pour un assistant Liste de toutes mes activités et responsabilités dans l’exercice de ma fonction                

Rédiger des lettres et courriels Suivre l’actualité Préparer des réunions Être présent à des réunions Avoir une connaissance pointue des systèmes d’information Écouter, percevoir et interpréter les besoins des clients Être ponctuel Être sociable Construire une relation forte avec l’équipe Être capable de traiter avec des clients difficiles Vous devez paraître professionnel Gérer le développement de nouveaux produits Piloter le programme de recherche et développement Être résistant au stress Être capable de travailler sur pression Prendre la responsabilité

Sélection d’activités et responsabilités essentielles         

Être ponctuel Être résistant au stress Disposer d’une solide formation en technologie physique Écouter, percevoir et interpréter les besoins des clients Suivre l’actualité Prendre la responsabilité Être sociable Être capable de travailler sous pression Avoir une connaissance pointue des systèmes d’information

La dénomination du poste Assistant(e) du directeur technique

58


Décrivez le profil auquel doit répondre le sollicitant pour être sélectionné pour le poste     

Vous maitrisez le français, le néerlandais et l’anglais Lorsqu'il y a un problème vous le résolvez d’une manière novatrice Vous avez déjà de 6 à 8 ans d’expérience Vous devez avoir parcouru une formation technique Vous êtes capable de travailler beaucoup plus que l'horaire normal si c’est nécessaire

59


4.1.2 L’annonce d’emploi (l’offre d’emploi) A la recherche d’un(e) assistant(e) du directeur technique (H/F) CyclePack – Anvers CyclePack notre entreprise est à la recherche d’un(e) assistant(e) pour assister notre directeur technique. CyclePack est une entreprise qui vend des vélos électriques et des sacs à dos de luxe. Notre production respecte l’écologie. Description du poste: 

Rédiger des lettres et courriels

Planifier des réunions

Conseiller le personnel

Vérifier la qualité des produits

Assurer la vente des produits

Profil: 

Vous maitrisez le français, le néerlandais et l’anglais

Lorsqu'il y a un problème vous le résolvez d’une manière novatrice

Vous avez déjà de 6 à 8 ans de l’expérience

Vous devez avoir fait une formation technique

Vous êtes disposé à travailler beaucoup plus que l'horaire normal si c’est nécessaire

Vous êtes ponctuel(le)

Vous habitez à Anvers

Vous êtes résistant(e) au stress

Intéressé(e)? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV à l'attention de Monsieur Mbaki à l'adresse suivante: rolly.mbaki@leerling.piustien.net

60


4.2 Les baroudeurs 4.2.1 Liste des articles essentiels Les chausses essentielles: 

Le passeport

Les vaccins

Permis internationale

Sac à dos: 60 litres et 13kg

Tente

Sac de couchage

Matelas de sol

Chaussures: 

Des basket en toile

Une paire de tongs

Des baskets trails

Une paire de randonnée

Les habits: 

Pantashort

Des leggings

Des shorts

Un jean

Des T-shirts

Un pulls

Une chemise

Une robe

Des sous-vêtements (thermique)

Des chaussettes

Un chapeau

Une écharpe

Doudoune

Short de bain

Un t-shirt thermique

Un débardeur

Un sweat à capuche

Un petit pull en mérinos

Des gants

Un cache cou 61


Un polaire

Le maillot de bains

Un pyjama

La trousse à pharmacie: 

Imodium

Antiseptique

Biafine

Pansement

Pour les filles: de choses pour la mycose

Médicaments pour la migraine

Médicaments pour le turista

Des compresses stériles

De l’alcool

Une paire de ciseaux

Des bandages

Accessoire: 

Moustiquaire

Le sac à viande

Poncho de pluie

La lampe frontale

Une couverture de survie

Un masque de plongée

Coussin gonflable

Bâtons de marche

Petit kit de casseroles/bol

Adaptateur bonbonne gaz

Anti-moustiques

Lotion avant

La crème après apaisante

Des allumettes qui résiste à l’eau

Des gommes

Le couteau suisse

Serviette microfibre

La ceinture portefeuille

Des lampes de camping

Des lunettes de soleil

Housse imperméable

Duvet

Kit de mousquetons 62


Adaptateur universel

Multiprise

Lampe à dynamo

Boussole

Cadenas à code

Corde

Kit vélo

Tire-Bouchon

Rislan

Camelback

House étanche

Un Dictionnaire Français/anglais

Batterie externe

Coussin de voyage gonflable

Un sac filet

Des sachets zip

Des boules quies

Des masque de sommeil

Des tablettes de micropur

Spray insecticide

Petit câble (en mode Scooby Doo)

Un parapluie

Thermomètre

Pince à tiques

L’électronique: 

Ordinateur portable

Appareil photo

Caméscope

Go-pro

Smartphone

Une montre

Des chargeurs

La trousse de toilette: 

Savon de Marseille

Savon biodégradable

Déodorant

Petite brosse à dents

Les dentifrices

Les lingettes humides

Le rasoir (électrique) 63


Kit de manucure

Crème solaire

Crème hydratante

Huile essentielle hydratante

Baume à lèvre

Fil dentaire

Coupe ongle

Des rouleaux de papier toilette

Shampoing

64


4.2.2 La brochure

65


66


5. Godsdienst

67


5.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 5.1.1 De betekenis Het spreekt voor zich dat MVO een centrale positie kent in onze onderneming, aangezien dat wij ook ons steentje willen bijdragen om de klimaatverandering te stoppen. Zo zullen onze producten die we aanbieden zijn gemaakt met onuitputbare materialen, en het productieproces wordt bekrachtigd met hernieuwbare energie. Wij willen met CyclePack een onderneming zijn waarbij mensen bewust kiezen om te kopen omdat wij het MVO voorop stellen in onze bedrijfsactiviteiten. Dit willen wij niet alleen omdat we in ons dagelijks leven, zelf ook milieubewust handelen maar ook omdat we met CyclePack en succesvolle onderneming willen zijn. En daarvoor is een stap richting een duurzame wereld cruciaal. Een deontologische code is ĂŠĂŠn van de bekendste instrumenten van een integriteitsbeleid. Het hoofddoel van een code is preventie: het stimuleren van integer gedrag en daarmee het voorkomen van niet-integer gedrag. Daarnaast heeft een deontologische code een controlerende functie. Wanneer de afspraken in een code niet worden nageleefd, kunnen er immers sancties volgen. Een deontologische code wordt vaak gezien als een combinatie van waarden en normen voor goed, integer gedrag. Maar ook zijn het concrete gedragsregels die bij deze waarden en normen horen. Een code vormt een gemeenschappelijk referentiekader voor integer en niet-integer gedrag binnen een organisatie. Daarnaast vormt een code een contract met de maatschappij: waar de organisatie voor staat, wordt erin beschreven en daarop kan de organisatie dan ook aangesproken worden.

5.1.2 Wat betekent dit voor CyclePack? Dit is voor CyclePack prioriteit. Het is dat wat ons onderscheidt van de concurrentie. In tijden van een escalerende milieuproblematiek, het verkleinen van de ecologische voetafdruk en eerlijk handel drijven, willen wij als onderneming een verschil maken. Het is onverantwoord om te werken met pollutieve middelen, producten die een ganse reisweg hebben afgelegd of goederen die gemaakt worden door onschuldige kinderhanden. CyclePack is een onderneming die propere e-bikes en rugzakken produceert onder eerlijke voorwaarden en in juiste omstandigheden. Het is belangrijk dat onze klanten weten wat ze kopen en dat ze met een goed gevoel ons product kunnen gebruiken. Beide partijen halen hier dan ook voldoening uit wetende dat het gekochte product op een verantwoorde wijze is geproduceerd.

68


5.1.3 Op welke manier verwezenlijken wij dit? CyclePack wil op zeer kleinschalige basis haar activiteiten ontwikkelen met weinig negatieve impact op de omgeving. Deze omgeving kan in de ruime zin van het woord geïnterpreteerd worden. Het betreft zowel de omgeving in de ruimtelijke zin van het woord als omgeving in de zin van milieu. We houden hierbij dus ook rekening met de 3 p’s van het duurzaam ondernemen: People, Planet, Profit. We gaan bewust na waar onze productiegoederen vandaan komen en op welke manier deze gemaakt worden. Door wie worden deze goederen gemaakt? Hoe behandelen zij hun werknemers? Dragen zij kwaliteit hoog in het vaandel? Werken zij met pollutieve middelen? Deze vragen stellen wij ons allemaal alvorens met iemand in zee te gaan. Alleen zo kunnen we 100% zeker zijn dat de producten die we aanbieden “proper” zijn.

69


5.1.4 Hoe passen wij de drie p’s toe in ons bedrijf? People Bij de P van people gaat men rekening houden met alle belanghebbenden. Zij worden ook wel de stakeholders genoemd. Het zijn al degenen die op een gegeven moment invloed uitoefenen op of worden beïnvloed door het functioneren van de organisatie. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld: de overheid, leveranciers, buren, personeel,… Eén van de belangrijkste belanghebbenden zijn voor ons, bij CyclePack, de werknemers. Een werkgever heeft zijn werknemers even hard nodig als zij hem. Wij willen een plek creëren waar het personeel graag komt werken. Hier zien we bepaalde aspecten van het humanresourcemanagement terugkomen. Motivatie en beloning zijn een belangrijk aspect. Het motiveren van onze werknemers doen we uiteindelijk met als doel betere prestaties en het behalen van de ondernemingsdoelstellingen. Een van de belangrijkste factoren voor het creëren van enthousiast personeel is ze belonen. Een beloning wordt bij ons veel breder bekeken dan het maandelijkse salaris. Een voorbeeld hiervan is een meerkeuzeplan. De werknemer bepaalt mee wat de verloning en samenstelling is van zijn loonpakket. Zo willen wij onze werknemers een elektrische fiets aanbieden om te vermeiden dat ze de auto nemen naar het werk. Beide partijen halen hier voordeel uit. De kosten blijven voor de werkgever beperkt en de werknemer heeft meer inspraak. CyclePack past het gelijkekansenbeleid toe op de werkvloer. Voor discriminatie is er bij dit bedrijf geen plaats. Niemand wordt vanwege persoonsgebonden kenmerken uitgesloten. Wij creëren een werkplaats waar het welzijn van de werknemers centraal staat. Een tevreden en gezonde werknemer komt liever werken en is daardoor productiever en gemotiveerder. Eerst en vooral willen wij psychosociale belasting zoveel mogelijk vermijden op het werk. Voor vele mensen lijkt het wel alsof ze nooit stoppen met werken en ze door middel van internet hun werk mee naar huis meenemen. Een onevenwichtige balans tussen werk en ontspanning kan leiden tot een burn-out en als bedrijfsleider is dat iets dat je ten alle tijde wil voorkomen. Daarom vragen wij van onze werknemers aan het begin van de week een plan, waarin staat hoe ze hun werk verdelen over de komende dagen en waar ze willen werken. Dit kan thuis of op het werk zijn. Het creëert een overzicht en dus ook rust. Zo is het onmogelijk om na 18u en in het weekend mails te sturen via het systeem van CyclePack. Daarnaast vinden wij de bescherming van de gezondheid van de werknemer zeer belangrijk. Ergonomie en verfraaiing van de werkvloer spelen bij ons dan ook een grote rol. Dit passen wij toe door bijvoorbeeld iedere werknemer op een zitbal te laten werken en overal plantjes te plaatsen. Er zal een ontspanningsruimte zijn waar onze mensen bijvoorbeeld aan ‘tapping’ kunnen doen. Dit is een techniek waarbij verschillende 70


drukpunten op het lichaam worden aangetikt, terwijl men aan stressvolle zaken denkt. Ook willen we een tuin creëren waarin we insectenhuisje zullen plaatsen en waar het personeel in de middag kan lunchen. Niet alleen intern denken wij aan mensen, maar ook extern. Het verschuiven van de productie naar lageloonlanden is dus voor ons geen optie. Daar waar de werknemer niet centraal staat, willen wij geen zaken doen.

Planet De p van planet verwijst uiteraard naar onze planeet. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat het er dan ook om dat men zo min mogelijk CO2 uitstoot. Anno 2019 en gelet op de huidige klimaatproblematiek kunnen wij als bedrijf een verschil maken. Om te beginnen, werken wij niet met pollutieve middelen en productiebedrijven die hier gebruik van maken proberen we ook in het mate van het mogelijke te vermijden. We willen de groenste batterijen op de markt aanbieden. Wanneer de klant zijn fiets beu of kapot is, kan hij die bij ons binnenbrengen, waarna wij het materiaal zullen hergebruiken of recycleren. Bijvoorbeeld banden die te versleten zijn voor fietsgebruik, maar nog perfect kunnen functioneren als materiaal voor een ander goed (handtassen, portemonnees,…). Onder het motto ‘Practise what you preach’ zorgen wij er voor dat intern onze medewerkers zich uiteraard verplaatsen met onze e-bikes. Daarbovenop krijgen ze een verhoogde fietsvergoeding. Zo willen we het fietsgebruik stimuleren en van het excuus ‘de file’ verleden tijd maken. Tegen 2050 wilt CyclePack CO2-neutraal zijn. Dit betekent dat de uitstoot geen impact heeft op het klimaat. We plaatsen zonnepanelen, hier hebben we rechtstreeks energie van bij dagen met zon. Wanneer deze zonnepanelen genoeg energie opleveren om te voorzien voor de energiebehoefte voor een jaar ben je in principe energieneutraal ook al zal je bij winter of slecht weer afhankelijk zijn van andere energieleveranciers, zoals Electrabel. Maar om ook dit weer een stukje te omzeilen zouden we kiezen voor Ecopower als energieleverancier, welke hun stroom opwekken met alles wat natuurlijk is.

Cradle To Cradle Wij geloven dat de meeste mensen meer willen betalen voor een duurzame, kwaliteitsvolle fiets en dat deze markt zal blijven groeien. Take-Make-Waste principe De levensloop van de meeste consumptiegoederen verlopen volgens het take-makewaste principe. In dit geval nemen we als voorbeeld een computer. Een computer gebruiken de meeste bedrijven zo’n 2 à 3 jaar voordat ze vinden dat het economisch versleten is. Zo creëren we juist een heleboel afval, en afval heeft geen waarde maar het

71


kost wel veel geld om het te verwerken. We hebben nu te maken met een te kort aan grondstoffen en fossielen brandstoffen. Voorraden raken op en afvalbergen groeien. Biologische kringloop Om de biologische kringloop uit te leggen gebruiken William McDonough en Michael Braungart in hun boek als voorbeeld een kersenboom. De kersenboom levert elk jaar weer kersen en bladeren op. Aan het einde van het seizoen vallen ze op de grond maar vormen er geen afvalberg. Ze worden volledig omgezet in stoffen die voor de boom weer voedsel zijn. In biologische kringlopen gaat niks verloren. Afval wordt voedsel. Dit is het principe van cradle to cradle. Technologische kringloop Voor consumptiegoederen moeten we een manier vinden om ook hier de materialen in een continue kringloop te houden. Bij het eerste ontwerp van een product moeten we al nadenken over de grondstoffen. Wat kun je op een veilige manier oneindig veel hergebruiken? Zoals eerder vermeld kunnen klanten hun fiets binnenbrengen omdat ze hem niet meer willen of omdat die kapot is. Wij zullen er dan voor zorgen dat hij wordt gerecycled. Een frame van een fiets is gemaakt uit aluminium. Aluminium is een grondstof dat je kan hergebruiken. Het kan dus eerst in een fiets worden gebruikt en daarna in de bouwsector. De kwaliteit van het aluminium moet gelijk blijven. Zo ontstaat er een continue kringloop. Profit Bij deze p is het belangrijk om financieel gezond te zijn. Dat wil zeggen dat je onderneming uiteraard winst maakt, maar dat je niet uit bent op de maximalisatie ervan. Zoals eerder vermeld is het verschuiven van de productie naar de lageloonlanden voor ons geen optie. De productie van onze goederen zal dus duurder zijn, doordat de loonkost beduidend hoger ligt in onze westerse maatschappij. Maar hier wordt voordeel uit gehaald. Zo is er een lagere transportkost en een afwezigheid van importheffingen binnen de Europese Unie. Ook wil CyclePack kwaliteit en geen kwantiteit aanbieden. Wanneer de productiegoederen worden geproduceerd in Europa, kunnen wij vrijwel zeker zijn van een goede kwaliteit en kunnen wij het productieproces zelf op de voet mee opvolgen. De klant zal dit ook ondervinden en uiteindelijk zal dit leiden tot winsttoename. We gaan dus samenwerken met productiebedrijven vanuit Europa. Verder zullen de winsten geherinvesteerd worden in het eigen bedrijf, de ontwikkeling van onze producten en de werknemers.

72


Besluit Als we terug kijken naar de laatste 3 boekjaren van CyclePack, dan zien we dat het 3 succesvolle jaren waren. Wanneer we cijfers van CyclePack vergelijken met die van de concurrent Fietsen De Geus, dan zien we dat we financieel sterker in onze schoenen staan. Ongeacht hun hogere rentabiliteit, hebben wij een hogere solvabiliteit en liquiditeit in enge en ruime zin. Een bedrijf functioneert pas als er goed kan samengewerkt worden en als er communicatie is tussen de leden. Bij ons was dit het geval. Hierdoor verliepen de taken die we in groep maakten vlotjes. Het samenwerken ging ook makkelijk omdat we weinig meningsverschillen hadden en meestal op een lijn zaten. Ik maakte mij eerst zorgen dat er juist veel meningsverschillen zouden voorkomen, want mijn teamleden en ik zijn totaal verschillend van elkaar. We hebben niet allemaal dezelfde interesses, maar uiteindelijk is het allemaal goed verlopen. Waar ik de meeste moeilijkheden bij had, waren de individuele taken. Ik weet van mijzelf dat ik niet kan plannen en dat ik altijd procrastineer. Dit heb ik zoveel mogelijk geprobeerd te vermijden, maar het lukte niet altijd. Een voorbeeld is dat ik voor seminarie mijn shareholderanalyse had uitgesteld tot een dag voor de presentaties waardoor ik een onvoldoende haalde voor mijn presentatie. Tot slot wil ik zeggen dat dit een educatieve uitdaging was. Ik heb veel kennis opgedaan door het maken van deze GiP. Daarnaast heb ik een beter beeld gekregen van hoe het eraan toegaat in het bedrijfsleven. Ik hoop dat u zich heeft vermaakt tijdens het lezen van deze GiP. Ik hoop dat u zich heeft vermaakt tijdens het lezen van deze GiP. Ik wil u, de lezer, bedanken voor het lezen van mijn geĂŻntegreerde proef.

73


Bibliografie Seminarie - Balanscentrale NBB, internet, geraadpleegd op 3 oktober 2018, (https://cri.nbb.be/bc9/web/catalog?execution=e1s1). - CCEP, internet, geraadpleegd op 21 november 2018, (https://www.ccep.com/). - EDP, internet, geraadpleegd op 21 november 2018, (https://www.edp.com/en). - FABER, A., VAN HAEGENBERGH, A. en WALGRAEF, E., GiP Handleiding, interne brochure, 2018, 32 pagina’s - Financieel rapport CyclePack boekjaar 11, interne document, 6 pagina’s - Financieel rapport CyclePack boekjaar 12, interne document, 6 pagina’s - Financieel rapport CyclePack boekjaar 13, interne document, 6 pagina’s - IMMOSCOOP, internet, geraadpleegd op 17 oktober 2018, (https://www.immoscoop.be/te-huur/immo/industrieel/willebroek/mechelen/272385/). - VAN DE SIJPE, P., en VAN DOORNE, O., Boekhouden als beleidsinstrument, eerste druk, VAN IN, Wommelgem, 2018, 204 pagina’s.

Bedrijfseconomie - FABER, A., VAN HAEGENBERGH, A. en WALGRAEF, E., GiP Handleiding, interne brochure, 2018, 32 pagina’s - Financieel rapport CyclePack boekjaar 11, interne document, 6 pagina’s - Financieel rapport CyclePack boekjaar 12, interne document, 6 pagina’s - Financieel rapport CyclePack boekjaar 13, interne document, 6 pagina’s - VAN DE SIJPE, P., en VAN DOORNE, O., Boekhouden als beleidsinstrument, eerste druk, VAN IN, Wommelgem, 2018, 204 pagina’s.

74


Engels - Adverta, internet, geraadpleegd op 18 januari 2019, (https://www.adverta.co.uk/why-bus-advertising/). - Lijncom, internet, geraadpleegd op 18 januari 2019, (http://www.lijncom.be/lijncom/).

Frans - YouTube, internet, geraadpleegd op 1 januari 2019, (https://www.youtube.com/watch?v=x1RImXGHTso). - YouTube, internet, geraadpleegd op 1 januari 2019, (https://www.youtube.com/watch?v=vUPFRKC0ra8). - YouTube, internet, geraadpleegd op 1 januari 2019, (https://www.youtube.com/watch?v=ofPb3TH-). - YouTube, internet, geraadpleegd op 1 januari 2019, (https://www.youtube.com/watch?v=Va7MCaIvo7o).

Godsdienst - Wikipedia, internet, geraadpleegd op 18 maart 2019, (https://nl.wikipedia.org/wiki/Cradle_to_Cradle).

75


76


Bijlagen

77


Bijlage 1 Jaarrekening CyclePack boekjaar 11

78


79


80


81


82


83


Bijlage 2 Jaarrekening CyclePack boekjaar 12

84


85


86


87


88


89


Bijlage 3 Jaarrekening CyclePack boekjaar 13

90


91


92


93


94


95


Bijlage 4 Logboek

96


97

Profile for Rolly Mbaki

Geïntegreerde proef - Rolly Mbaki  

Geïntegreerde proef - Rolly Mbaki  

Advertisement