Page 1

10.trinn torsdag 9.sep

Funksjoner

Prøvetid (1 time)

Navn: _______________________________________________________________ Det er oppgitt hvor mange poeng du maksimalt kan få for hver oppgave. I oppgaver som er merket med skilt for valg, kan du velge mellom flere alternativer. 1. Plasser koordinatene i koordinatsystenet (2p) A (–2, –1) B (4, –1) C (4, 3) D (–2, 3)

2. Velg enten A, B eller C.

1p

1½ p

A 1p

B 1½p

Tegn grafen til

Tegn grafen til

funksjonen y = 2x – 3 for hånd.

x funksjonen y = + 1 2 for hånd.

2p

C 2p Tegn grafen til funksjonen x 1 for hånd. y = + 4 2


10.trinn torsdag 9.sep

Funksjoner

Prøvetid (1 time)

3. a. Skriv funksjonsuttrykkene til følgende funksjoner

y=ax+b (3p)

b. Er det noen graf som er proporsjonal? Hvilke/Hvilken? Svar________________________

A Y=____________________

B Y=_______________

(1p)

C Y=_______________

4. Hvilket stigningstall og konstantledd har følgende funksjoner a. y = 2 x + 1 a=___________b=___________ b. y = −3 x a=___________b=___________ c.

y=

2x −1 3

(3p)

a=___________b=___________

5. Velg enten A eller B (Tegne grafen på millimeterpapiret på andre siden) A 2 1/2 p

B 4p

En blomsterbutikk selger roser for 15 kr per stykk. a Lag en funksjon som viser hvor mye kundene må betale, y kr, når de kjøper x roser. b Tegn grafen til funksjonen for hånd. c Fredrik kjøper roser for 120 kr. Hvor mange roser kjøper han?

Kaja skal ta førerkort og får følgende tilbud fra en trafikkskole: 500 kr for hver kjøretime og til sammen 10 000 kr for teorikurs, førstehjelpskurs og andre ugifter. a Lag en funksjon som viser hvor mye Kaja må betale for førerkortet, y kr, når hun trenger x kjøretimer. b Tegn grafen til funksjonen for hånd. c Hvor mye må Kaja betale hvis hun bruker 23 kjøretimer? d Hvor mange timer kan hun kjøre hvis førerkortet ikke skal koste mer enn 25 000 kr?


10.trinn torsdag 9.sep

Funksjoner

Prøvetid (1 time)

6. Diagrammet viser sammenhengen mellom hvor lenge Toivo har kjørt, og hvor langt han har kommet. (2,5p)

a. b. c. d. e.

Når startet Toivo kjøreturen? Hvor langt hadde han kjørt kl. 10.30? Hva var klokka da han hadde kjørt 240 km? Hva var gjennomsnittsfarten den siste timen? Hvor lenge varte pausene til sammen?

7. Tegn grafene 10 y = og y = x 2 i koordinatsystemet x

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ (3p)

10 klasse Funksjoner  
10 klasse Funksjoner  

Prøve funksjoner 10 klasse Torstad skole

Advertisement