Vakmanschap is meesterschap

Page 1

Vakmanschap Foto-expositie

isMeesterschap Hondsrug College, vakcollege techniek

30 september 14 oktober 2017 Galerie ‘Bij Leth’ Hoofdstraat 18, 7811 EP Emmen (Creatief Mensenpark Emmen) Openingstijden: woensdag t/m zaterdag van 11-17 uur, laatste zondag van de maand van 13-17 uur of op afspraak


Nederland schreeuwt

om vakmensen en het aantal leerlingen in de techniek daalt.

© Aize Schipper

Foto-expositie ‘Vakmanschap is Meesterschap’


Wij leiden jongeren in 4 jaar tijd op in de techniek. Van 8 tot 16 uur les per week in de beroepsvakken

30 sep - 14 okt 2017

Galerie ‘Bij Leth’


Trots! © Jan Kleinheerenbrink

Leren door te doen. Iets ontwerpen en maken. Gevecht met materiaal en apparatuur. Proberen en weer doorgaan.

Foto-expositie ‘Vakmanschap is Meesterschap’


Totdat het goed is. En dan… kun je terecht trots zijn!

30 sep - 14 okt 2017

Galerie ‘Bij Leth’


© Sandra Kip

Foto-expositie ‘Vakmanschap is Meesterschap’


30 sep - 14 okt 2017

Galerie ‘Bij Leth’


© Karin Bazuin

Foto-expositie ‘Vakmanschap is Meesterschap’


30 sep - 14 okt 2017

Galerie ‘Bij Leth’


Vier jaar lang. Lassen, meubelmaken, 3D-tekenen, installeren en monteren, duurzame energie, interieurontwerp en design, warmte- en koudetechniek, CNCtechnieken, hout- en metaalconstructies, enz. Er zijn veel keuzemogelijkheden. Hier wordt de basis gelegd voor vakmanschap!

© Henk Katuin

Foto-expositie ‘Vakmanschap is Meesterschap’


30 sep - 14 okt 2017

Galerie ‘Bij Leth’


© Ina Bloemendal

Foto-expositie ‘Vakmanschap is Meesterschap’


‘Making is fundamental to what it means to be human.’

‘We must make, create, and express ourselves to feel whole. There is something unique about making physical things. Things we make are like little pieces of us and seem to embody portions of our souls’. (Mark Hatch, Maker Movement Manifesto, Rule no.1) 30 sep - 14 okt 2017

Galerie ‘Bij Leth’


De jeugd geen interesse in techniek? Onzin! De interesse is juist heel groot. Maar dan moet je wel onderwijs aanbieden welke inspeelt op deze interesse.

© Ina Bloemendal

Foto-expositie ‘Vakmanschap is Meesterschap’


30 sep - 14 okt 2017

Galerie ‘Bij Leth’


© Martijn van Egmond

Foto-expositie ‘Vakmanschap is Meesterschap’


30 sep - 14 okt 2017

Gallerie‘Bij Galerie ‘BijLeth’ Leth’


© Jan Kleinheerenbrink

Foto-expositie ‘Vakmanschap is Meesterschap’


30 sep - 14 okt 2017

Galerie ‘Bij Leth’


© Gerrit Pomp

Foto-expositie ‘Vakmanschap is Meesterschap’


30 sep - 14 okt 2017

Galerie ‘Bij Leth’


‘Teaching should be done by example… learning is by trial and error’.

Foto-expositie ‘Vakmanschap is Meesterschap’


30 sep - 14 okt 2017

Galerie ‘Bij Leth’

© Karin Bazuin


Vakmanschap = werken met je handen én… met je hoofd! Blokken op constructie berekeningen, werken met 3D-programma’s, materiaalkennis, ontwerpen maken.

© Sandra Kip

Foto-expositie ‘Vakmanschap is Meesterschap’


Stap voor stap ontwikkelen en al doende leren en bijsturen. Daarbij trekken denken en doen gezamenlijk op.

30 sep - 14 okt 2017

Galerie ‘Bij Leth’

© Karin Bazuin


© Sandra Kip

Foto-expositie ‘Vakmanschap is Meesterschap’


Focus!

30 sep - 14 okt 2017

Galerie ‘Bij Leth’


© Aize Schipper

Foto-expositie ‘Vakmanschap is Meesterschap’


30 sep - 14 okt 2017

Gallerie‘Bij Galerie ‘BijLeth’ Leth’


© Johanna Moesker

Foto-expositie ‘Vakmanschap is Meesterschap’


30 sep - 14 okt 2017

Gallerie‘Bij Galerie ‘BijLeth’ Leth’


© Arie Dengerink

Foto-expositie ‘Vakmanschap is Meesterschap’


30 sep - 14 okt 2017

Gallerie‘Bij Galerie ‘BijLeth’ Leth’


is

© Sandra Kip

Foto-expositie ‘Vakmanschap is Meesterschap’


Vakmanschap s Meesterschap

30 sep - 14 okt 2017

Gallerie‘Bij Galerie ‘BijLeth’ Leth’


De commissie Vollebregt/Vierkant voor Werk stelt dat onze regio niet beschikt over een voor de toekomst afdoende opgeleide beroepsbevolking, wat een factor kan zijn in de vestigingskeuzes van bedrijven. De barre realiteit is, dat de technische opleidingen in het VO worden bedreigd in haar voortbestaan. De overheidsfinanciering van het technisch vmbo onderwijs is onvoldoende. Er is met name geen financiële ruimte om te investeren in state-of-the-art machines en apparatuur. Wij leiden leerlingen straks onvoldoende op voor technische banen in de toekomst , in een

© Sandra Kip

gedateerde technologie e welke niet aansluit bij het Hierdoor heeft het technis wervingskracht die het zo Landelijk gezien stoppen met techniek-opleidingen opleidingsrichting is. Zodr technische opleidingen m zeer groot dat leerlingen i op mbo-niveau geen tech het dus vooral om draait i van uitdagende , aantrekk

Foto-expositie ‘Vakmanschap is Meesterschap’


en in een werkomgeving moderne bedrijfsleven. sch onderwijs niet de ou moeten hebben. vmbo’s dus steeds meer n omdat dit een hele dure ra je in het vmbo geen meer aanbiedt, is het risico in hun vervolgopleiding hniek gaan kiezen. Waar is het kunnen aanbieden kelijke en (arbeidsmarkt-)

30 sep - 14 okt 2017

relevante technische onderwijsprogramma’s in ‘state-of-the-art’ praktijkruimtes, welke leerlingen aantrekken. Het wordt de hoogste tijd voor een regionaal technisch (v)mbo-onderwijsprogramma voor ZO-Drenthe, waarin geborgd en gefaciliteerd wordt dat onderwijsinstellingen in staat worden gesteld om de regio op korte als langere termijn te bedienen. Rolf Mulder CvB Hondsrug College Emmen

Gallerie‘Bij Galerie ‘BijLeth’ Leth’


Openingstijden: Woensdag t/m zaterdag van 11-17 uur Laatste zondag van de maand van 13-17 uur Of op afspraak

Leden van FotoFun Emmen hebben een paar dagdelen meegelopen met de leerlingen en docenten van het Hondsrug Vakcollege Techniek. In de foto-expositie Vakmanschap is Meesterschap presenteren zij hun werk. Bij FotoFun Emmen staat het plezier in fotograferen voorop. Ze delen de liefde voor fotograďŹ e en iedereen is welkom, zowel beginners als fotografen met jarenlange ervaring. Steeds om van elkaar te leren en om kennis en techniek verder te ontwikkelen.

Hondsrug College Christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs

Postadres: Postbus 66 7800 AB Emmen Bezoekadres: Emmalaan 25

Emmen T: (0591) 65 79 79 F: (0591) 61 74 69 E: info@hondsrugcollege.nl I: www.hondsrugcollege.nl