Page 1

Jobbanalyse Jobbanalysen gir eierskap til ansettelsen. De som man ønsker å involvere, svarer på spørsmålene. Det tar ca. 20 minutter pr. person å svare på jobbanalysen. Resultatet gås gjennom i plenum. Her finjuster man. Det er også mulig å finne ut hvor enige besvarerne er med hverandre.

Top performer survey 1 De dyktigste i jobben tar testen

57 Spørsmål (minst) fire mennesker som kjenner stillingen godt svarer på 57 spørsmål

2 De blir sortert etter leveringsdyktighet 3 Da vet vi hva de dyktigste har til felles

Resultatet av analysen kan brukes når man går gjennom CV-er og også når man intervjuer. Når jobbanalysen matches mot personlighetstest, får man vite hvor godt kandidaten passer til stillingen.

Jobbanalyse

Man får også innspill til intervjuspørsmål, og til coaching og veiledning. 95% match

Personlighetstest

87% match

58% match

Jobbanalyse 63% match


Jobbanalyse – definer kravene til stillingen Jobbanalysen begynner med at minst fire mennesker som kjenner stillingen godt, svarer på 57 spørsmål om innholdet i stillingen. Spørsmålene blir fylt ut via web. Når alle har svart, blir det generert en rapport som forteller hva stillingen omfatter av krav til tenkemåte, atferdsstil og yrkesmessige interesser. Samtidig som jobbanalysen gir et sammendrag av de egenskapene som trengs Tenkemåte Atferdsstil Yrkesmessige for å klare jobben, har den flere positive interesser bruksmåter. Læringindeks Energinivå Salg

Involvering i prosessen

Siden det bare tar ca. 20 minutter å fylle den ut, betyr det at den normalt kan sendes til svært mange. Alle som kjenner stillingen godt og ønsker å få sin stemme hørt, bør kunne sette av de 20 minuttene, og dermed oppleve eierskap i ansettelsesprosessen.

Enkel kulturanalyse Rapporten inkluderer informasjon om hvor enige besvarerne var med hverandre. Dette gir grunnlag for økt forståelse ikke bare om stillingen, men også om hvordan stillingen blir sett på.

Økt forståelse av stillingen

Verbal ferdighet

Gjennomslagskraft Omgjengelighet

Verbal resonnering Numerisk ferdig- Medgjørlighet het Numerisk reson- Innstilling nering Besluttsomhet

Personlig service Økonomi/administrasjon Teknologisk Mekanisk Kreativitet/nyskaning

Imøtekommenhet Uavhengighet

Når analysen er gjort, bør resultatet gås Objektiv vurdegjennom i plenum for justeringer. Her er ring det mulighet for de involverte å bli enige om hva stillingen faktisk bør inneholde, De egenskapene jobbanalysen vurderer. Personligog å begrunne sine standpunkter. Dersom to hetstesten måler hver kandidat på disse egenskapene. svar er forskjellige kan det skyles ulik erfaring, ulike oppfatninger av hva formålet med stillingen skal være, ulike ønsker om hva stillingen skal bety, osv. Jobbanalysen gir en mulighet for å få fram slike uenigheter og å få diskutert dem.

Grunnlag for personlighetstest Når jobbanalysen er gjort, kan hver kandidat som besvaer selve personlighetstesten målt opp mot resultatet av analysen. Personlighetstesten gir rapport på hvor god match hver kandidat har mot jobbanalysen. Den gir også tips til intervjuspørsmål og til coaching.

Coaching inn i høyere stillinger Når man først har gjort testen, kan jobbanalysen gjøres om igjen dersom kandidaten vurderes til en høyere stilling i firmaet. Da vil man få nye rapporter som match med stillingen uten at kandidaten trenger å ta testen om igjen. Slik kan man bl.a. få en vurdering over hvor mye som skal til for å coache en gitt ansatt inn i en bestemt stilling.

Kort om jobbanalyse  

Rent praktisk hvordan jobbanalysen foregår og

Kort om jobbanalyse  

Rent praktisk hvordan jobbanalysen foregår og

Advertisement