Page 1

EE

Pub. 988-0176-81A

HDS-5x Kiirkasutusjuhend Funktsiooniklahvid HDS töötab samamoodi kui eelmised Lowrance'i tooted, kuid tehtud on paar modifikatsiooni, mis muudavad kasutamise veel lihtsamaks. Lugege seda juhendit, et tutvuda kiiresti oma uue ekraaniga. Täpsema info mis tahes funktsioonide kohta leiate kasutusjuhendist. Noole klahv

Aktiveerib kursori Kajaloodi leheküljel. Vajutage üles, alla, paremale või vasakule, et liigutada kursorit.

ZOUT Vähendab Kajaloodi lehekülge. ZIN Suurendab Kajaloodi lehekülge. EXIT Vajutage, et liikuda tagasi eelmisele leheküljele,

kustutada andmed ja sulgeda menüü.

ENTER Vajutage, et salvestada andmed, muuta väärtuseid ja

aktsepteerida menüü käske.

MENU Juurdepääs Menüü funktsioonidele. PAGES FREQ LIGHT

POWER

Vajutage, et tuua esile Algmenüü valik; vajutage ning hoidke all, et lülitada kontrollpildi ja kombineeritud (poolitatud ekraan) lehekülgedele ja tagasi. Valitakse kajaloodi sagedus, mis kuvatakse Kajaloodi leheküljel. Vajutage, et lülitada seade sisse, kohandada taustvalgustust või lülitada seade säästu- ehk ooterežiimile. Vajutage ning hoidke klahvi all, et seade lülituks välja.

MÄRKUS: See seade on seadistatud automaatseks tegevuseks enamikes tingimustes. Kasutamiseks paksudes vetikate vallides või väga sügaval vees ning mitmes teises kalapüügiga seotud situatsioonides; on saadaval valik spetsiaalseid Kalapüügi režiimi seadeid. Täpsema info saate kasutusjuhendist.


Kajalood Kursori sügavus

Informatsioon kursori Skaala vahemik positsiooni kohta.

Risuhunnik

Kursor

Kala kaared

Ajalooriba

Ulatuspiirkond

Kui kursor on ekraanil aktiivne, kasutage Ajalooriba, et kerida Kajaloodi lehekülg tagasi ja vaadata eelnevaid kajaloodi tulemusi. Kui kursor on ekraanil, siis ei näed kajaloodiga reaalajas saadud tulemusi.

Tundlikkuse ja värvitooni kohandamiseks: 1. V ajutage kajaloodi leheküljel klahvi MENU. Teile kuvatakse Kajaloodi­ menüü. Valige Kajaloodimenüüst funktsioon Kohanda. 2. T eile kuvatakse Tundlikkuse kohandamise menüü. Kasutage kohan­ damiseks vasakut ja paremat noolt. 3. V ärvitooni kohandamiseks kasutage üles ja alla noolt, et valida Värvitooni menüü. Kasutage kohandamiseks üles ja alla noolt. Kajaloodi leheküljel värviskaala valimiseks: 1. V ajutage kajaloodi leheküljel klahvi MENU. Teile kuvatakse Kajaloodimenüü. Valige Kajaloodimenüüs funktsioon Vaade et avada alammenüüd. 2. V alige alammenüüst funktsioon Palett. Selles valikus on 12 Kajaloodiekraani kategooriat, kaasa arvatud halltoonid, öise vaate ja jäise vaate režiim.


Suumimisega, põhja lukustusega või flasher ekraani kuvamiseks: 1. V ajutage kajaloodi leheküljel klahvi MENU. Teile kuvatakse Kajaloodimenüü. Valige funktsioon Vaade, et avada alammenüüd. 2. A lammenüüst valige funktsioon Poolitama, et avada (Ekraani) Poolitamise menüü. Ekraani poolitamise valikud on: Mitte po­oli­ta­da, suurenda, põhja lukustamine ja flasher. •

Mitte poolitada — näitab täit kajaloodiekraani

 uurenda — poolitab ekraani vasakul 2X suumi abil; normaalne vaade S kajaloodiga paremal

 õhja lukustamine — poolitab ekraani vasakul 2X suumi abil; normaalne P vaade kajaloodiga paremal. Alumine osa püsib pidevalt ekraanil.

 lasher — poolitab ekraani vasakul valgussignaalistiilis kajaloodiga; normaalne F vaade kajaloodiga paremal

Kahe sageduse samaaegseks vaatamiseks ja kontrollimiseks: 1. V ajutage klahvi PAGES alammenüüst, et pääseda juurde Algmenüüsse. Algmenüüst valige Kajaloodi valikute hulgast + kajalood kombineeritud lehe­ külje vaatamiseks.

Kala ID Kuvab kalakaja kalasünbolitena kala kaarte asemel koos sügavustega või ilma. Kala ID sümbolite ja sügavuste valimiseks: 1. V ajutage kajaloodi leheküljel klahvi MENU . Teile kuvatakse Kajaloodi­ menüü, valige funktsioonVaade. Teile kuvatakse alammenüü. 2. V alige alammenüüst funktsioon Fish ID (Kala ID), et avada Kala ID menüü nimekiri . Valige Kala ID menüü (Fish ID menu) nimekirjast funktsioon Sümbolid ja vajutage klahvi ENTER, et kuvada kala sümbolid. Sümboliga sügavuse kuva­miseks valige funktsioon Sügavus. Mõlema vaatamiseks valige funktsioon Mõlemad .


Temperatuurigraafik Kasutatakse punase joonega graafikut koos digitaalse ekraaniga, mis on kuvari ülemises osas, et illustreerida temperatuurimuutusi. Temperatuurigraafiku sisse-/väljalülitamiseks: 1. V ajutage kajaloodi leheküljel klahvi MENU . Teile kuvatakse Kajaloodimenüü, valige funktsioon Vaade. Teile kuvatakse alammenüü. 2. V alige alammenüüst funktsioon Tempe­ ra­tuuri­graafik ja vajutage ENTER, et lülitada funktsioon sisse või välja.

Temperatuurigraafik

Sügavusjoon Üle alumise pinna kuvatakse tumedat joont, et muuta kalade, taimede ja muude objektide eristus pinnast lihtsamaks. Sügavusjoone sisse-/väljalülitamiseks: 1. V ajutage kajaloodi leheküljel klahvi MENU . Teile kuvatakse Kajaloodimenüü, valige funktsioonVaade. Teile kuvatakse alammenüü.

Sügavusjoon

2. V alige alammenüüst funktsioon Süga­ vusjoon ja vajutage klahvi ENTER, et lülitada funktsioon sisse või välja.

Ulatuspiirkond Esitab kajaloodiga saadud tulemusi reaalajas. Ulatuspiirkonna sisse-/väljalülitamiseks: 1. V ajutage kajaloodi leheküljel klahvi MENU . Teile kuvatakse Kajaloodi­ menüü, valige funktsioon Vaade. Teile kuvatakse alammenüü. 2. V alige alammenüü funktsioon Ulatu­ spiirkond ja vajutage klahvi ENTER, et lülitada see funktsioon sisse või välja.

988-0176-81A

Ulatuspiirkond

HDS-5x kalaleidja kasutusjuhend  

HDS-5x kalaleidja kasutusjuhend

HDS-5x kalaleidja kasutusjuhend  

HDS-5x kalaleidja kasutusjuhend

Advertisement