Page 1

24

Meer profijt van NPS®Tips en trucs • Vergelijk geen appels met peren De neiging om scores voor alle bedrijfsonderdelen te gaan vergelijken, is groot. Let op dat de gegevens die u vergelijkt ook echt aan elkaar verwant zijn. Door culturele verschillen in andere landen kunnen de uitkomsten zo uiteenlopen dat een eerlijke vergelijking bijvoorbeeld niet opgaat. Ga ook na of het echt zinvol is om verschillende afdelingsscores met elkaar te vergelijken. • Focus op trends Let op trends in de scores die u met elkaar vergelijkt en vergelijk resultaten van onderzoeken die in dezelfde periode zijn uitgevoerd. Zoek in deze trends de bevestiging dat u op de goede weg bent. Let er hierbij op dat de gegevens statistisch gezien valide zijn. • Er is meer dan NPS® alleen NPS® is een zeer goede manier om uit te zoeken of uw klanten blij met u zijn. Maar blije gezichten alleen brengen geen brood op de plank. Let er bij de implementatie dus ook op dat u keuzes maakt die financieel haalbaar zijn en wat opleveren. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan kortere doorlooptijden of

telefoongesprekken in plaats van bezoeken of een multi-channel benadering • Combineer NPS® met uw kwaliteitssysteem Veel bedrijven in de maakindustrie houden zich – naast NPS® – bezig met kwaliteitssystemen als 6 Sigma, Lean 6 Sigma en ISO certificaten. Door deze zaken met elkaar te combineren, wordt vaak een sterke verbetering gerealiseerd. Een hefboomwerking die aan te raden is, dus! Een complete invoering van bijvoorbeeld Lean 6 Sigma is niet nodig: u verdiepen in de belangrijkste onderdelen kan zijn vruchten al afwerpen. Hanteer bijvoorbeeld de plan, do, check, act cyclus of de 5x waarom methode. • Ken de waarde van promoters Zorg dat u weet hoeveel uw promoters opleveren en hoeveel de detractors uw bedrijf kosten aan omzet. Deze waarden zijn al na enkele maanden onderzoek te bepalen. Onmisbare informatie om de business case voor uw Net Promotor® activiteiten te onderbouwen richting management. Zo verlegt u de discussie over de vraag óf NPS® iets oplevert naar hoevéél het oplevert!

Bron: 5 More Best Practices for Net Promoter Implementation van Adam Ramshaw

Best PRACTICE / MANUAL MEDEWERKERSMONITOR

Best Practice Nps tips en trucs  
Best Practice Nps tips en trucs  
Advertisement