Page 1

Programmaboekje

Volante dag

Samen werken aan leren en verbeteren 30 januari 2020

DIMENCE GROEP, TERREIN BRINKGREVEN (DE STEERNE) TE DEVENTER


Wifi : DG-Gast _ Geen wachtwoord nodig


PROGRAMMA 09.30 – 10.00 uur

Inloop en registratie

10:00 – 10.15 uur Opening door gastvrouw en dagvoorzitter Herma van der Wal Voorzitter raad van bestuur Dimence Groep 10.15 – 10.30 uur

Stand van zaken Volante

10.30 – 11.00 uur

Betekenisvolle uitkomsten- voor wie? Prof. Dr. Gerrit Glas, psychiater en opleider psychiatrie- Dimence Groep| Professor of Philosophy of Neuroscience- Amsterdam UMC. Houder van de Dooyeweerd Leerstoel voor Christelijke filosofieVrije Universiteit

11.00 – 11.15 uur

Korte pauze

11.15 – 12.00 uur

Winter is coming! Lucien Engelen, CEO- Transform Health| Edge Fellow- Deloitte Centre for Edge on Global Strategy on Digital Health| Faculty memberSingularity University Sillicon Valley. Oprichter Reshape CenterRadboud UMC

12.00 – 12.30 uur

Betekenisvolle uitkomsten: Angst en Depressie Frank Slagter, klinisch psycholoog – GGZNoordHollandNoord

12.30 – 12.45 uur

Afsluiting ochtenddeel, uitleg programma middagdeel

12.45 – 14.15 uur

Lunch*

14.15 – 15.00 uur

Workshop ronde 1

15.00 – 15.15 uur

Wisseltijd

15.15 – 16.00 uur

Workshopronde 2

16.00 – 16.15 uur

Wisseltijd: terug naar plenaire zaal

16.15 – 16.30 uur

Afsluiting door Herma van der Wal

Vanaf 16.30 uur

Muzikale afsluiting met hapje en drankje


LUNCH 12.45- 14.15 UUR Er is een aantal besloten lunchoverleggen ingepland. Hieronder staan de zalen van deze overleggen weergegeven. ALV Volante

Bestuursgebouw, gebouw nr 14. Eerste verdieping, kamer Herma van der Wal

Projectgroep ASS

De Bongerd, gebouw nr 8A, ruimte 0.33A

Projectgroep Duurzaamheid Henri Dunant, gebouw nr 19. Ingang vastgoed, ruimte 0.15 Projectgroep Angst en Depressie

Schroeder van der Kolk, gebouw nr 5. Ingang directiebureau, grote vergaderruimte

Projectgroep Acute Psychiatrie Bestuursgebouw, gebouw nr. 14. 1e verdieping, kamer Marco Verheul Ondernemingsraden Henri Dunant, gebouw nr 19. Ingang vastgoed, vergaderruimte COR (1e verdieping) Basis GGz Huis aan de Dijk, gebouw nr 22. Binnenplein, ruimte 0.20 Ouderenpsychiatrie

De Steerne, gebouw nr 18. Elisabethskapel

Raden van Toezicht Bestuursgebouw, gebouw nr. 14. Begane grond; bestuurskamer


WORKSHOPS 14.15 – 16.15 UUR Er zijn 2 workshoprondes en vijf onderwerpen waar u uit kunt kiezen. U heeft van tevoren uw keuze doorgegeven, deze staat op uw badge. Heeft u van tevoren uw keuze niet doorgegeven, dan bestaat het risico dat een workshop vol is. De volgende workshops worden gegeven: 1. 2. 3. 4. 5.

Kwaliteitssystemen in de ggz Values Based Healthcare: Whose Values? Beweging van Overvloed: van ‘ja maar’ naar ‘ja doen!’ Betekenisvolle uitkomsten in de Acute Psychiatrie Rondleiding: achter ‘de witte kuizen’


WORKSHOP 1. KWALITEITSSYSTEMEN IN DE GGZ Locatie: vergaderruimte van Transfore, gebouw Schroeder van der Kolk, gebouw nr. 19. Door: Marieke van Geffen (manager innovatie @de Viersprong) en Sandra van Eck (bestuursadviseur @GGZNHN) Kwaliteitssystemen in de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg hebben weinig impact op de praktijk van de zorg. Kwaliteitssystemen zijn een belangrijk en veel gebruikt middel geworden om de kwaliteit van zorg in de ggz te monitoren, transparant te maken en te verbeteren. Echter, de resultaten van recent onderzoek laten zien dat er veel kwaliteitssystemen beschikbaar zijn, terwijl de impact hiervan beperkt is. De huidige inzet van kwaliteitssystemen is daarmee erg inefficiënt. Er is een gebrek aan een gezamenlijke definitie van kwaliteit en de kwaliteitsinformatie uit de systemen is complex. Dit maakt sturing op de kwaliteit van zorg lastig. Daarnaast zorgt het wantrouwen in de sector ervoor dat systemen eerder worden ingezet ten behoeve van controle dan voor kwaliteitsverbetering. GGZ NHN is bezig met het ontwikkelen van een eigen kwaliteitssysteem en heeft de ISO normen losgelaten. Graag nemen we jullie mee in deze ontwikkeling en delen we de ervaringen die we momenteel hebben bij het verkoopproces. WORKSHOP 2. VALUES BASED HEALTH CARE: WHOSE VALUES? Locatie: De Steerne, gebouw 18, Vijverzaal Door: Dr. Derek Strijbos (psychiater @DimenceGroep) en prof. Dr. Gerrit Glas (psychiater @DimenceGroep) Wat is waardengedreven zorg? Zoveel stakeholders, zoveel antwoorden. Hoe kunnen en moeten we verschillende perspectieven met elkaar verbinden om op een zinvolle manier op betekenisvolle uitkomsten te sturen? En zouden we naast uitkomsten niet ook het proces van waardenvorming, -explicitering en -onderhandeling moeten meenemen als indicator van ‘goede zorg’? Tijdens deze workshop onderzoeken we manieren om deze twee aspecten te integreren in de operationalisatie van betekenisvolle - en betekenisgevende - zorg. WORKSHOP 3. BEWEGING VAN OVERVLOED: VAN ‘JA MAAR’ NAAR ‘JA DOEN!’ Locatie: locatie Henri Dunant, gebouw nr. 19, ingang Vastgoed, ruimte 0.15 Door: Hanneke Hermkens (Muziektherapeut Transfore en medecoördinator Beweging van Overvloed @Dimence Groep) en Sabine Raams (directeur bedrijfsvoering @Dimence) De missie van de Dimence Groep is een betere mentale gezondheid voor zoveel mogelijk mensen. Doel van de Beweging van Overvloed is om dit mogelijk te maken door meer, anders en beter gebruik te maken van kennis, ervaring en talent.


Om dit te kunnen bereiken mobiliseren we cliënten, hun naasten, vrijwilligers, medewerkers om hun Overvloed (lees talent, ervaring) te gebruiken, want we zijn ervan overtuigd dat ieder mens die in zich heeft. We willen dit mobiliseren ook meer naar buiten toe de samenleving in en diezelfde samenleving meer naar binnen halen. Dit alles vanuit gelijkwaardigheid, delen en oprechte nieuwsgierigheid. In deze workshop staan we stil bij vragen als: ”Hoe creëer je Overvloed en wat levert dit op?” In het 2e deel van de workshop gaat u actief aan de slag met uw eigen Overvloed en hoe die te delen en te gebruiken binnen Volante en uw eigen organisatie. De volgende vragen zullen daarin als leidraad dienen. Hoe start je een beweging, hoe organiseer je vanuit Overvloed? WORKSHOP 4. BETEKENISVOLLE UITKOMSTEN IN DE ACUTE PSYCHIATRIE Locatie: Huis aan de Dijk, gebouw nr 22, Binnenplein, ruimte 0.20 Door: Jeroen Traas (divisiemanager spoedeisende Ggz@DimenceGroep) Tijdens deze workshop vindt een terugkoppeling plaats over de vorderingen van de werkgroep Acute Psychiatrie en de diverse activiteiten die zijn ondernomen om te leren door te vergelijken en de gezamenlijke zoektocht naar betekenisvolle uitkomsten. WORKSHOP 5. ACHTER ‘DE WITTE KUIZEN’ Verzamelen voor de ingang van De Steerne, gebouw nr. 18 Wandeling en rondleiding op terrein van de Dimence Groep De liefhebbers van wandelen nemen we mee op een wandeling om de schoonheid van Brinkgreven en het park ‘achter de witte kuizen’ te ontdekken. Een wandeling door de zorg in het groen. Deelnemers kunnen genieten van de rijke natuur en historische gebouwen. Onze gids geeft u een indruk van de geestgelijke gezondheidszorg die we ‘op Brinkgreven’ aan onze cliënten bieden. Met hier en daar een beeld van het verleden of een blik op de toekomst. BESLOTEN WORKSHOP RADEN VAN TOEZICHT ‘VAN CONTROLE NAAR DIALOOG’ Locatie: Bestuursgebouw, gebouw nr. 14, 1e verdieping In 2014 ontwikkelde Broosz de eerste Community of Practice voor Nieuw (Rijnlands) Toezicht, samen met de NVTZ, de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn. Deze resulteerde in de publicatie Van Controle naar Dialoog. Deze publicatie vormt de aanleiding en het hart van de workshop waarin de vernieuwing van het toezicht centraal staat. Een ontwikkeling die vanuit meerdere bronnen gevoed wordt, maar die uitdrukkelijk aanwezig is binnen het huidige tijdsgewricht.klachten en zichzelf. In deze workshop maakt u kennis met deze drie benaderingen aan de hand van theorie en oefening.


Heeft u vragen naar aanleiding van deze dag of wil u meer weten over Volante? Kijk op www.volante.nl of neem contact op met Cassandra Koning. E-mail: info@volante.nl

Profile for Roland Heeren

Programma Volantedag januari 2020  

Programma Volantedag januari 2020  

Advertisement