Page 98

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov Eduard Müncner | Ľubomír Masár

96

vždy urobíme len 2 vdychy a ďalej pokračujeme v stláčaní hrudníka 30 x. Ak sú prítomní viacerí záchrancovia, resuscitáciu vykonáva vždy len jeden záchranca a po asi dvoch minútach sa vystriedajú, aby sa predišlo únave. Postup pri oživovaní len s masážou srdca: ak nemôžeme alebo nechceme podávať umelé dýchanie, ihneď začneme poskytovať len samotnú masáž srdca, stláčame hrudník neprerušovane frekvenciou 100/min., masáž prerušíme iba vtedy, ak postihnutý začne spontánne dýchať. V oživovaní pokračovať až pokiaľ: nepríde odborná pomoc, postihnutý nezačne spontánne dýchať, sa nevyčerpáme tak, že ďalej nevládzeme resuscitovať, neobjavia sa nezvratné známky smrti,

6.2.2 Rany Rana je porušenie celistvosti kože alebo sliznice. Tento najbežnejší druh poranenia zapričiňujú rozmanité činitele. Pri náraze vzniká tržná rana, pri porezaní rezná, seknutím sečná, bodnutím predmetom bodná, pohryzením hryzná, nábojom alebo črepinou strelná rana. Rana ohrozuje telo, pretože máva tieto následky: Krvácanie, ktoré pri poranení veľkých ciev môže skončiť vykrvácaním. Poranenie vnútorných ústrojov. Infekcia, ktorá je najčastejšou komplikáciou rany, vzniká pri zanedbaní alebo pri nesprávnom poskytnutí prvej pomoci. Najčastejšie sa vyskytuje hnisavá infekcia. Infekcia rany môže spôsobiť až otravu krvi. Ošetrovanie rany pri prvej pomoci sa má zamerať na tieto základné povinnosti: zastaviť krvácanie a znemožniť vstup infekcie do rany,

okolie rany sa očistí gázou namočenou v dezinfekčnom roztoku, na ranu sa položí gáza, takto ošetrená rana sa obviaže obvínadlom, ak nie sú naporúdzi tieto prostriedky prvej pomoci, ranu obviažeme priamo čistou, nepoužívanou vreckovkou, v krajnom prípade kúskom bielizne.

6.2.3 Krvácanie Existujú tri druhy krvácania: vnútorné, vonkajšie a z prirodzených otvorov. Vo všetkých troch prípadoch, aj keď nie je ranený v smrteľnom nebezpečenstve, je nevyhnutné aby ho vyšetril lekár. Vonkajšie krvácanie nastáva najčastejšie v dôsledku nejakého zranenia, Vnútorné krvácanie je veľmi vážne, pretože krv vyteká do telových dutín (hrudník, brucho) a nie von. Poranený je v šoku (potí sa, je bledý, má rýchly pulz...) Pri krvácaní s prirodzených otvorov vyteká krv z konečníka, z úst, z pošvy a z močových ciest. Postup: v každom prípade treba poskytnúť prvú pomoc. Ak to stav vyžaduje , treba volať lekársku pomoc, postihnutého položte na tvrdú podložku, okrem krvácania z nosa, ak ide o vonkajšie krvácanie, pritlačte ruku na miesto krvácania a urobte tlakový obväz. Ak krvácanie neprestáva, čakajte na pomoc a pritom nájdite tlakové body (pozri ďalej), ak ide o vnútorné krvácanie, okamžite vo-

Obr. č. 107

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  
Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement