Page 92

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

okruhu sa vykonáva bezprostredne po ukončení ohňostroja. Ďalšia ranná prehliadka sa už nevykonáva Nepoužívajú sa ohňopády a im podobné pyrotechnické predmety Ohňostroje sú podstatné menšie ako ohňostroje vykonávané za tmy a vykonávajú sa ojedinele

5.7. Scénická pyrotechnika Medzi scénické pyrotechnické výrobky patria všetky pyrotechnické výrobky väčšinou so zníženou dýmivosťou, ktoré sú vhodné pre interiéry, javiská, uzavreté, alebo otvorené scény v divadlách, koncertných halách a pod. Často sa používajú pre efekty v televízii, vo filme, pri rôznych hudobných, športových a zábavných show. Pyrotechnické zlože sú vyrábané z veľmi kvalitných chemických surovín a laborované do

bezpečných obalov z titulu svojho použitia. Tieto pyrotechnické výrobky sú zväčša iniciované el. palníkmi. Patria sem: INTERIEROVÉ FONTÁNY sú pyrotechnické výrobky prevažne valcového tvaru so zalisovanou, alebo dusanou pyrotechnickou zložou s minimálnou dymivosťou a rôznou dobou horenia, ktoré vyvolávajú stĺpec strieborných, alebo zlatých iskier do rôznych výšok. GEJZÍRE sú pyrotechnické výrobky tvorené prevažné pevnou papierovou dutinkou so zalisovanou špeciálnou zložou, ktoré

Obr. č. 95: Farebné dýmy

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

90

Obr. č. 96: Interierové fontány

Obr. č. 97: Gejzír

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement