Page 91

ukončenia prehliadky odpaľovacích zariadení) je prísne zakázané v priestore odpališťa fajčiť alebo sa pohybovať s horiacimi predmetmi.

5.6 Vykonávanie ohňostrojných prác za denného svetla Vykonávanie ohňostrojných prác za denného svetla sa v zásade nelíši od vykonávania ohňostrojných prác za tmy, ktoré je opísané v tejto kapitole. Medzi hlavné odlišnosti treba uviesť: Pri denných ohňostrojoch sa nepoužívajú pyrotechnické výrobky s bielym oslnivým svetlom, ale hlavne farebné so sýtymi farbami (červené, modré, fialové, zelené) a pyrotechnické výroby vyvolávajúce biely alebo farebný dym. Na obsadenie a kontrolu bezpečnostného okruhu treba menej hliadok. Prehliadka odpališťa a bezpečnostného

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

odpaľovač ohňostroja alebo ním poverený odpaľovač a o ich zničení vyhotoví záznam, ktorý je súčasťou zápisnice o priebehu a výsledku ohňostrojných prác. Až po skončení prehliadky odpaľovacích zariadení môžu odpaľovači odložiť ochranné štíty a prilby. Nakoniec sa urobí dôkladná prehliadka odpališťa a bezpečnostného okruhu. Po skončení prehliadky odpališťa a bezpečnostného okruhu sa na pokyn vedúceho odpaľovača ohňostroja demontujú odpaľovacie zariadenia. Rámy, latky, mažiare a ďalší materiál sa uloží na určené miesto alebo priamo na dopravný prostriedok. Na druhý deň ráno sa pri dennom svetle urobí posledná podrobná prehliadka, ktorej sa zúčastnia všetci odpaľovači. Pre túto prehliadku treba mať pripravené hrable, lopatu, vrecia na zber nespálených zvyškov a odpadu a prípadne ďalšie pomôcky a náradie na likvidovanie všetkých zvyškov papierov a obalov bômb. Nájdené svetličky a tuláky sa odovzdajú vedúcemu odpaľovačovi ohňostroja alebo poverenému odpaľovačovi na ich likvidáciu. Počas montáže ohňostroja a upratania ( do

Obr. č. 94: Ukážky denných bômb

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

89

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  
Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement