Page 85

Program alebo scenár ohňostroja je postupné odpaľovanie pyrotechnických výrobkov podľa vopred stanoveného poradia s cieľom vytvorenia požadovaných svetelných efektov s postupným narastaním gradácie ohňostroja. Scenár ohňostroja sa môže zostaviť aj podľa požiadaviek objednávateľa. Nie je vhodné ak počas ohňostroja dochádza k neplánovaným prestávkam, ktoré kazia celkový dojem diváka. V prípade, že sa pre ohňostroj zriadi viacero odpalíšť, odpaľuje sa z nich súčasne (ak sú tam umiestnené rovnaké druhy pyrotechnických výrobkoch), alebo postupne (musí byť zachované postupne nadväzovanie jednotlivých odpalíšť na seba). Pre každé odpalište však musí byť osobitne určený vedúci odpaľovač ohňostroja. Nie je vhodne aby vysoké svetelné efekty nízke bengálske ohne, strieborné ohňopády, hniezda s bielymi svetlicami) sa odpaľovali najskôr alebo tesne pred odpálením málo svetelných efektov (modré svetlice). Mohli by oslniť divákov a títo by potom nevideli svetelné efekty s menšou intenzitou. Preto je vhodné začínať so svetelnými efektmi s menšou intenzitou, postupne zvyšovať počet a svietivosť efektov a až na záver odpáliť pyrotechnické výrobky s najvyššou svietivosťou. Záver ohňostroja môžu tvoriť aj zvukové efekty. Kombinovanie výškových a prízemných svetelných efektov závisí od reliéfu terénu a charakteru slávnosti, pre ktorú sa ohňostroj pripravil. Prízemné svetelné efekty používame výhrad-

ne pred alebo po efektoch výškových. Nikdy nesmieme v priebehu odpaľovania striedať výškové a prízemné efekty (napr. plamene, blikavé fontány a iné), pretože by sme odpútavali pozornosť divákov. Strieborné vodopády v zásade odpaľujeme až na ukončenie celého ohňostroja. Delové rany spravidla na začiatku a na konci ohňostroja. Môžeme ich však používať aj v priebehu ohňostroja. Cez deň sa používajú iba svetelné efekty veľmi jasných farieb a svietivosti. V noci nikdy nepoužívame efekty dymové. Pri skladbe farebných svetelných efektov sa neodporúča súčasne odpaľovanie svetličiek s nevýraznou farbou svietivosti so svetličkami silného žiarenia. Na zakončenie ohňostroja používame zmes všetkých farieb, t.j. vytvárame záverečné farebné kytice alebo kytice modernej farby „brokát“. Obyčajne v tomto prípade odpálime naraz viac bômb alebo vysokoletových rakiet. Vysokoletové rakyty vytvárajú pri svojom odpálení dva efekty a to svetelnú stopu letiacej rakety od zeme až po kulminačný bod dráhy letu a farebnú kyticu výmetných svetlíc. S touto okolnosťou sa musí počítať pri použití týchto efektov. Pre malé ohňostroje je to prijemné rozšírenie sortimentu použitých efektov. V tomto prípade je vhodné odpaľovať vysokoletové rakety postupne po jednom kuse. Pri veľkých ohňostrojoch je vhodnejšie odpaľovať vysokoletové rakety súčasne v skupinách po 20 až 100 ks. Toto odpálenie vykonávame v dobe keď sa iné predmety neodpaľujú. Diváci tak môžu sledovať v plnom rozsahu od zeme stúpajúci efekt ohňa až k výmetu svetelnej farebnej kytice. Toto odpálenie

83 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

5.1 Program ohňostroja

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

5. PRAKTICKÉ VYKONÁVANIE OHŇOSTROJNÝCH PRAC

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement