Page 84

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

úrovni. Pozostávajú zväčša z hlavnej programovateľnej jednotky (tzv. hlavného odpaľovacieho prístroja) a niekoľko naraz ovládaných svorkovníc či sekvencérov o rôznom počte svoriek. Odporúčame iba tie prístroje, ktoré majú certifikát CE ! Takými sú napr. FIREMASTER III, (obr. č. 56,57) PYRODIGIT, TIG 03 (obr. č. 58), FIREMASTER PLUS IV - v súčasnosti najmodernejšie odpaľovacie zariadenie pyrotechnických výrobkov (obr. č. 88).

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

82

Obr. č. 88: Firemaster Plus IV

Obr. č. 89: Schéma elektrického odpaľovania guľovej bomby pomocou špeciálneho odpaľovacieho zariadenia (1-odpaľovacie zariadenie, 2-svorkovnica - Logger, 3-guľové bomby umiestnené v mažiaroch v kazete, 4-odpálenie bomby z mažiara, 5-let bomby a odpálenie jej efektovej časti)

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement