Page 79

na zvodoch bômb ponechať. Zvody potom len zviažeme dohromady a ďalšími stopinami dôkladne omotáme okolo zápalníc. Hniezdo takto upravené má časový rozptyl v odpálení bômb cca 1 – 2 sekúnd. Hniezda upravené bez zápalníc sa odpaľujú s časovým oneskorením max. 0,5 sekúnd.

Obr. č. 84: Hniezda z oceľových mažiarov Ø 75, 100mm a plastového Ø 125 mm. Vo voľných mažiaroch sú umiestnené rímske sviece

Kompakty Odpaľujeme jednotlivo alebo spájame ich do hniezd, ktoré môžeme odpaľovať samostatne pomocou pyrotechnických zapaľovačov alebo elektrický.

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

bitné stojany do ktorých sa tieto osadzujú zapaľovacou stopinou nahor. Jednotlivé sviece v stojane sa môžu pospájať komunikačným zvodom, čím sa umožní ich odpálenie naraz s vytvorením efektívneho obrazca. Rímske sviece triedy II. sa odpaľujú s trubiek alebo fliaš, nikdy nie z ruky! Zostavovanie a zapojenie hniezd. Po vložení bômb do mažiarov (cca 4 až 8 mažiare), odstrihneme zápalnicu na konci zvodov a do obnažených komunikačných trubíc vložíme do hĺbky cca 5 cm po dvoch stopinách. Konce takto upravených zvodov zviažeme. Vyčnievajúcimi koncami stopín so zvodov omotáme koniec zviazaných trubíc. Ak nám nestačia zvody svojou dĺžkou ( viac ako 4 bomby), nadstavíme ich ďalšími komunikačnými trubicami, do ktorých vložíme po dvoch stopinách. Ich konce opäť zviažeme, omotáme prečnievajúce konce stopín a pripevníme zvod vytvorený zo spojených komunikačných trubíc. Dĺžka takto pripraveného zvodu je 2 až 3 metre. Slúži na bezpečné a rýchle zapálenie hniezda. Takáto úprava zaručuje spoľahlivé, súčasne odpálenie všetkých bômb hniezda. Ak nám nepriaznivé počasie alebo nedostatok času neumožňujú zhotovenie popísaného spojenia komunikačných zvodov, alebo netrváme na súčasnom odpálení, môžeme zápalnice

Obr. č. 83: Rôzne typy stojanov na výmetníky a rímske sviece

Obr. č. 85: Sada kompaktov a ukážka ich prípravy pred odpálením. Na veľkom kompakte je ako ukážka položené odpaľovacie zariadenie s diaľkovým ovládaním

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

77

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  
Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement