Page 78

72 mm

lietavica talianska bomba

guľová bomba 385 mm

papierové tesnenie

výmet

oneskorovač

efektové púzdro

nabíjanie

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

zápalnica

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

76

svetličky

čierny prach drevené dno

železný mažiar

papierový mažiar

Obr. č. 80: Nabíjanie bômb do mažiarov

alebo cylindrická bomba, mína alebo lietavica musí mať pred montážou uvoľnenú komunikačnú trubicu a ochrannú krytku (nie odstránenú). V priestore odpališťa je počas manipulácie s pyrotechnickými výrobkami prísne zakázané jesť, piť a fajčiť ! Guľové bomby, cylindrické bomby, míny, lietavice. Pyrotechnické výrobky určené na nabíjanie prenášajú odpaľovači ohňostrojov v rukách. Pridržiavanie ťažších bômb za komunikačný zvod je neprípustné z dôvodov možného poškodenia alebo vytrhnutia zvodu. Ľahšie bomby môžeme pridržiavať aj za zvod pri súčasnom pridržiavaní špagátom. Pred nabíjaním do mažiara sa komunikačný zvod uvoľní a rozvinie. Súčasne uvoľníme ale neodstraňujeme krytku na konci komunikačného zvodu. Bombu alebo mínu zľahka vsunieme výmetnou časťou (označená na každom predmete) do mažiara a dbáme aby dosadla až na dno. Koniec komunikačného zvodu prehneme cez okraj mažiara a nad krytkou upevníme k vonkajšej stene lepiacou páskou. Rakety. Rakety navliekame do vodiacich očiek alebo trubiek opatrne tak, aby nedošlo k zlomeniu stabilizačnej tyčky. Pri tejto operá-

80 mm

Obr. č. 81: Rez vloženej guľovej bomby v mažiari

cii dbáme, aby nevypadla stopina ( zápalnica) slúžiaca na zapálenie motora. Na horný rám položíme dva až tri stopiny, resp. zápalnicu (podľa požadovaného oneskorenia) a rakety pri nasúvaní do očiek a trubiek tak, aby boli motorom uložené na stopinách. Pri jednotlivom odpaľovaní treba rakety ukladať tak, aby ich zápalnice vyčnievali nad vodiacim očkom, trubkou smerom k odpaľovačovi. Rímske sviece. Pre odpaľovanie rímskych sviec triedy III a triedy IV. sa vyhotovujú osoOdpaľovanie jednotlivo

Skupinové odpaľovanie

Vysokoletové rakety

Obr. č. 82: Montáž a odpaľovanie vysokoletových rakiet

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  
Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement