Page 68

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov Eduard Müncner | Ľubomír Masár

66

použitých na odpálenie aj výpočet istoty el. roznetu. d) použité pomôcky: oceľové a laminátové mažiare, drevené kazety pre papierové mažiare, odpaľovacie rampy pre rakety, stojany pre rímske sviece.... a pod., e) použité ochranné pracovné prostriedky: prilby s ochranným štítom a tlmičom sluchu, pracovný oblek, impregnované plášte, rukavice, pevná obuv alebo čižmy baterky, rádiostanice ... a pod.. Postup ohňostrojných prác Cylindrické (valcové) bomby a guľové bomby triedy III. a IV. budú odpaľované z oceľových a plastových mažiarov o vnútornom priemere .... mm a hrúbke steny ... mm. Mažiare budú vložené, uchytené v špeciálnych kovových rámoch bezpečne upevnených proti prevráteniu vo dvoch radoch, vzdialených od seba 2 m. Počas ohňostrojných prác nebude (bude) vykonávané prebíjanie mažiarov cylindrickými a guľovými bombami. Pyrotechnické výrobky určené na nabíjanie budú uložené v mieste odpališťa v kartónových, resp. drevených debnách s vekom. Vysokoletiace rakety budú odpaľované z drevených alebo kovových odpaľovacích rámp, zhotovených pre tento účel. Delové rany budú pripevnené pomocou textilnej lepiacej pásky na drevené kolíky, ktoré budú zatlčené do terénu do hĺbky 30 cm vo vzdialenosti 1 m od seba, Rímske sviece budú odpaľované z 3 rámov v tvare vejára, vzdialených od seba 10 m e) Kompakty budú odpaľované z pôvodných obalov vzdialených od seba po 1m f ) ..................................................................................................................................

6. Bezpečnostný okruh a manipulačný priestor: (stručný popis) ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ( viď situačný náčrt) a) spôsob vypratania a uzavretia bezpečnostného okruhu: ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................... b) spôsob vypratania a vyznačenia manipulačného priestoru: .............................................................................................................................................................................................. 7. Zdravotnícke zabezpečenie: ..................................................................................................................................... 8. Zabezpečenie ochrany pred požiarmi: ..................................................................................................................................... 9. Opatrenia pri zlyhavkách a spôsob ich zneškodnenia: ..................................................................................................................................... 10. Vykonanie prehliadky odpaľovacích zariadení, odpališťa a ohrozeného priestoru a ich

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement