Page 60

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

elektrické vodiče cez otvory až po koniec konektora. c) použitím klieští zatlačte čiapočku (oranžová časť) konektora k telu konektora. Spájanie vodičov je prevedené pomocou techniky zárezových spojov bez nutného odstraňovania izolácie vodičov. Výhodou týchto rýchlospojok je jednoduché použitie a dokonalý plynotesný spoj. Pre prevedenie dokonalého spoja doporučujeme používať výhradne len kliešte TEK, ktoré zabránia poškodeniu rýchlospojky a zaručujú kvalitu spoja.

3.3.3 Roznetnice Elektrické roznetnice sú zdrojom roznetného prúdu určeného k roznetu elektrických palníkov alebo elektrických rozbušiek. Pri elektrickom odpaľovaní pyrotechnických predmetov a výbušných predmetov sa používajú kondenzátorové roznetnice alebo špeciálne odpaľovacie zariadenia.

Obr. č. 54: Roznetnica kondenzátorová PR-12

Roznetnica je vybavená ochranou, ktorá zabraňuje vykonať roznet okruhu pri nabití na napätie menšie ako 1200 V. Nabitie kondenzátorov sa signalizuje prerušovaným svetlom indikátoru. Nabitú roznetnicu možno vybiť vykonaním roznetu naprázdno, bez skratovania výstupných svoriek. Rozmery 20x7x12,3 cm. Hmotnosť bez brašne 2,2 kg. Energia roznetnice 18 J. Výrobca AUSTIN DETONATOR, s.r.o. Vsetín.

3.3.3.1 Roznetnice kondenzátorové Sú roznetnice s premenlivou amplitúdou prúdu. Roznetný prúd je daný vybíjaním kondenzátorov roznetnice do roznetnej siete. Kondenzátorové roznetnice umožňujú súčasný roznet veľkého počtu štandardných elektrických roznecovadiel, alebo elektrických roznecovadiel so zníženou citlivosťou. Uvádzame iba dva typy, ktoré sa ešte vyrábajú v Českej republike a na Slovensku.

Roznetnica VTR–2 Je kondenzátorová roznetnica napájaná zo vstavaného akumulátorového zdroja o napätí 9,6V. Je to moderné plnoautomatické, procesorom riadené elektronické zariadenie s vlastnou kontrolou napätia akumulátora a kondenzátora. Je určená k roznetu elektrických môstikových roznecovadiel typu ”S” a „Sicca“

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

58 Roznetnica PR –12 Je určená k roznetu elektrických roznecovadiel citlivosti S ( 18 mJ.Ω−1), Sicca ( 60 mJ.Ω−1) v sériovom a sérioparalelnom zapojení pre všetky trhacie práce s výnimkou vo výbušnom prostredí. Môže sa používať aj pri elektrickom odpaľovaní menších ohňostrojov. Plášť roznetnice je vyrobený z hliníkovej zliatiny. Skladá sa zo skrine a z veka na ktorom sú pripevnené všetky diely roznetnice.

Obr. č. 55: Roznetnica kondenzátorová VTR - 2

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement