Page 59

RÝCHLOSPOJKY TEK 2P UY Rýchlospojky TEK 2-P sa používajú pri trhacích prácach na povrchu, v podzemí, vo výbušnom aj nevýbušnom prostredí pri ohňostrojných a pyrotechnických prácach k zapojeniu elektrických rozbušiek do roznetných sietí. Vlastnosti rýchlospojok TEK 2-P: spájajú akékoľvek medené (železné) vodiče o priemere od 0,32 mm do 0,9 mm bez nutného odstraňovania izolácie vodičov, umožňujú spájať aj káble s rozdielnym priemerom medeného (železného) jadra alebo izolácie, vodovzdorné (plnené vazelínou na báze uhľovodíkov) - smú sa používať za mokra i pod vodou v rozmedzí teplôt od +4 °C do +60 °C, smú sa používať v rozmedzí teplôt od -40 °C do +60 °C pri relatívnej vlhkosti prostredia 95%, elektrická pevnosť pre rozmedzie teplôt od -20 °C do +60 °C je 3 kV, izolačný odpor v rozmedzí teplôt od -20 °C do +60 °C ≥20MΩ. Hlavným prínosom rýchlospojok TEK 2-P je jednoduché použitie, uľahčenie a urýchlenie práce pri 100% garancii vodotesného a plynotesného spoja. Návod k používaniu rýchlospojok TEK 2-P (UY): a) elektrické vodiče pred vsunutím do konektora zarovnajte a ponechajte izoláciu. b) konektor držte čiapočkou (oranžová časť) smerom nadol a vložte neodizolované

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

v dvoch druhoch. Podľa miesta určenia pre vlhké a mokré prostredie sa používajú rýchlospojky plnené vazelínou (mb a vb), pre suché postačujú rýchlospojky prázdne (ma a va). Rýchlospojky sú trubičky z mäkkého PVC vyloženého z vnútra prehnutým hliníkovým pásikom. Menšie rýchlospojky (ma a mb) sú dlhé asi 40 mm a majú otvor o priemere do 3 mm. Pre spojenie hlavného roznetného vedenia sa dodávajú väčšie rýchlospojky (va a vb) dlhé asi 55 mm o priemere otvoru 7 mm. Vsunutím spojených oboch koncov drôtu do rýchlospojky a jej prehnutím sa vytvorí elektrický spoj s minimálnym odporom. DS-1, DS-2 - dutinkové rýchlospojky DS-1 ( pre mokré prostredie ) a DS-2 ( pre suché prostredie). Používajú sa k vytvoreniu dokonalého a proti mechanickej sile odolného spojenia a k izolácii týchto spojení pre roznetné vedenia pri trhacích prácach na povrchu a v podzemí v nevýbušnom aj vo výbušnom prostredí ako aj pri ohňostrojných prácach. Rýchlospojka sa skladá z vonkajšieho izolantu, prstencového segmentu a vnútorného izolantu elektrických vodičov proti vlhkosti a vode. Postup pri používaní: Odizolované elektrické vodiče v odizolovanej dĺžke max.3 cm sa po ich stočení zasunú cez otvorenú stranu rýchlospojky a cez izolačnú pastu dovnútra rýchlospojky. Rýchlospojka sa potom prehne v polovici až o 180° do podoby písmena U. Vyrába PROGRES-Engineering, s.r.o. Ostrava, dováža HOMELAND, s.r.o. Bratislava.

Obr. č. 52: Rýchlospojky UY2 (TEK-2P)

Obr. č. 53: Kliešte TEK

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

57

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement