Page 57

Vysokoletová raketa Pomocou ostrého noža uvoľníme viečko telesa rakety, svetličky vysypeme na pripravenú papierovú podložku a zničíme spálením alebo vylúhovaním vo vode. Zo zostavy odstránime stabilizačnú tyčku a vytrhneme zápalnicu. Hnacia časť (motorček) s papierovou dutinkou sa ničí vylúhovaním vo vode.

Japonské slnko Najprv rovnakým spôsobom, ako v prípade vejára odstránime komunikačné zvody, uvoľníme poistný drôt a ohňometnú trubicu opatrne vyberieme z rámu. Sviečky z rámu jednoducho vylomíme. Z dna ohňometnej trubice odstránime viečko a poklepom vysypeme zlož na pripravenú papierovú podložku. Zlož zničíme vylúhovaním v nádobe s vodou. Sviečky zničíme už popísaným spôsobom.

Bomby s vlajkou – denné bomby Delaboraciu bomby a zničenie výmetnej náplne vykonáme rovnako ako v prípade guľovej bomby. Zo spodnej polgule, v ktorej je zalisovaný oneskorovač, odstránime papierové krycie krúžky a tlmiaci materiál. Papierové časti spálime. Delová rana ohňostrojná Zo zostavy uvoľníme viečko a odstránime komunikačný zvod. Zlož z trubice vysypeme na papierovú podložku a zničíme vylúhovaním v nádobe s vodou. Komunikačný zvod a papierové časti spálime. Ohňopád, červená fakľa Zo zostavy uvoľníme viečko a odstránime komunikačný zvod. Zlož z trubice vysypeme na papierovú podložku a zničíme vylúhovaním v nádobe s vodou. Komunikačný zvod a papierové časti spálime. Pyrotechnická sviečka, zapaľovač telies, vetruvzdorný zapaľovač a pyrozapaľovač Pod zapaľovacou stopinou alebo zložou sa papierová dutinka ostrým nožom rozreže a prelomí v rukách. Zlož sa vysype na papierovú podložku a zničí vylúhovaním vo vode. Fontána - vejár, gejzír Ostrým nožom opatrne odrežeme komunikačné zvody a uvoľníme zostavu efektovej časti. Z dna efektovej trubice uvoľníme papierový krúžok a na papierovú podložku vysypeme postupne upchávku a pyrotechnickú zlož.

Vystreľovacie puzdra, kompakty Vnútorné veká jednotlivých trubiek vytiahneme za pomoci mosadzného, alebo bronzového drôtu na konci ohnutého do tvaru ostrého háčika. Takto všetky uvoľnené trubky kompaktu prevrátime a vysypeme efektovú časť na papierovú podložku. Čierny prach a svetličky ničíme vylúhovaním v nádobe s vodou. Pevné papierové elementy naplnené pyrotechnickými efektmi narežeme ostrým nožom, vysypeme na papierovú podložku a vylúhujeme. Ostatné prázdne papierové časti spálime. V prípade, že ničenie kompaktu by bolo príliš komplikované, ponoríme ho celý na min. 48 hod. do vody a po vylúhovaní zakopeme do zeme.

3.3. Pyrotechnické pomôcky 3.3.1 Zapaľovače pyrotechnických výrobkov Červená fakľa (pochodeň) – je pyrotechnický výrobok určený na osvetľovanie terénu a zapaľovanie pyrotechnických a výbušných predmetov pri ohňostrojných prácach. V papierovej trubici s priemerom 25 mm a dĺžkou 300 mm je nalisovaná pyrotechnická zlož, ktorá po zapálení horí cca 8 minút jasným červe-

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Zlož zničíme vylúhovaním vo vode, ostatné časti spálime.

55 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

Rovnakým spôsobom ničíme aj hnacie časti tulákov. Ostatné časti míny spálime v ohni.

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement