Page 55

Obr. č. 45: Pyrotechnická sviečka

Gejzír - Je konštrukčne zhodný s fontánou. Po zapálení vytvára mohutný prúd iskier do

výšky cca 3 m. Do činnosti sa uvedie zapálením zápalnice. Vejár - je zostava troch pevných ohňometov upevnených vejárovito na pevnej podložke. Horením vytvára trojitý vejár ohnivých iskier s dobou horenia cca 1 minúta. Pribíja sa na pevný rám alebo stĺp. Používa sa samostatne alebo v ľubovoľnej zostave s japonským slnkom a fontánami. Ohnivé koleso (lietajúca girlanda) - je obdobou japonského slnka. Pozostáva z troch až šiestich papierových trubíc naplnených efektovou pyrotechnickou zložou, vzájomne prepojených stopinou. Po zapálení sa na hriadeli roztočí a z vyletujúcich iskier sa vytvorí kruh o priemere 1 až 3 m. Doba horenia 15 až 60 sekúnd.

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

molepiacou zápalnicou. Komunikačné trubice priložíme k osadeným sviečkam, označíme ich rozmiestnenie a nožničkami zhotovíme v komunikačnej trubici trujuholníkové zárezy. Do vzniknutých otvorov sa zasunú konce sviečok so stopinami a komunikačná trubica sa k sviečkam pripojí pomocou úzkej textilnej alebo papierovej lepiacej pásky. Nakoniec po úplnom zostavení zvodov nerežeme ostrým nožom komunikačnú trubicu medzi jednotlivými sviečkami, čím zaručíme spoľahlivý prenos plameňa k všetkým sviečkam. Pomocou pyrotechnických sviečok sa súvisle plochy vytvárajú zložito, preto sa obrazce zhotovujú častejšie len v obrysoch.

1.krytka 2.mikrozápalnica 3. veko 4. zápalná zlož 5. prechodová zlož 6.efektová zlož 7.púzdro – efektová komora 9 hliniková zátka, 10 výmetná zlož 11.svetličky 12.výmetná zlož 13.iskrivá zlož Obr. č. 46: Schéma gejzíru

Obr. č. 47: Ohnivé koleso - lietajúca girlanda

Prízemne lietajúce efekty - ( motýľ, včielka a pod.) sú výrobky, ktoré po zapálení vylietavajú do výšky 3 až 20 m a počas letu vytvárajú svetelné alebo zvukové efekty. Odpa-

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

53

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement