Page 54

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov Eduard Müncner | Ľubomír Masár

52

Obr. č. 44: Petardy Megatresk

plameňom alebo škrtnutím o zdrsnenú plochu zápalkovej krabičky a ihneď sa odhodí do vzdialenosti aspoň 5 m.

Obr. č. 43: Delová rana ohňostrojná

vým oneskorením cca 10 – 15 s, opatrená na voľnom konci bezpečnostným krytom. Povrch výrobku býva opatrený etiketou alebo potlačou s uvedením návodu na používanie a ničenie. Delovú ránu pred odpálením upevníme pomocou textilnej pásky k dreveným kolíkom, zatlačeným do zeme. Vzdialenosť medzi kolíkmi má byť min. 1,5 m. Výrobok môže pri neodbornom zaobchádzaní spôsobiť smrteľné zranenie, preto musí byť odpalište po skončení ohňostroja dôkladne prehliadnuté a všetky zvyšky nevybuchnutých predmetov odstránené a odborne zneškodnené. Okrem ohňostrojov sa v poslednom období používajú delové rany aj na spúšťanie snehových lavín vo vysokohorských terénoch. Podrobnejšie v kap. 5. Petarda - je pyrotechnický predmet slúžiaci na vytvorenie silného zvukového a zábleskového efektu. Pozostáva z kratšej papierovej trubice naplnenej výbuškovou zložou. Na jednom konci je upevnená zápalnica s oneskorovačom cca 3 až 6 sekúnd, alebo častejšie zápalková zlož citlivá na trenie. Výrobok sa uvádza do činnosti zapálením zápalnice

Pyrotechnické sviečky - sú tenkostenné papierové dutinky s rôznymi priemermi a dĺžkami naplnené pyrotechnickou zložou s rôznym zafarbením plameňa. Vyrábajú sa s rôznymi dobami horenia, zvyčajne 1 - 2 minúty. Sviečky sa môžu dodávať vo farbách biela, červená, zelená, žltá, modrá a menivá, u ktorej v priebehu horenia dochádza k zmene zafarbenia, napríklad zo zelenej na žltú a červenú. Sviečka je ukončená zapaľovacou zložou v ktorej je upevnená stopina. Opačný koniec sviečky je v dĺžke cca 2 cm vyplnený nehorľavou hmotou a slúži na upevnenie sviečky v obrazovom ráme alebo na podložku. Pyrotechnické sviečky sa používajú najčastejšie na vytváranie svetelných obrazov. Do vopred zhotovených, spravidla drevených rámov sa v kontúrach požadovaného svetelného obrazca vyvŕtajú otvory rôznych priemerov a rozstupe obvykle 15 cm alebo sa v týchto rozstupoch nabijú do rámu klince. Sviečky sa spodným koncom namočia do vhodného rýchlo schnúceho lepidla a zasunú do vytvoreného otvoru alebo sa upevnia páskou na klince, vyčnievajúce z rámu cca 15 mm. Jednotlivé sviečky prepájame medzi sebou pomocou komunikačnej trubice so stopinou alebo sa-

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement