Page 53

30 mm

225mm

papierová zátka

oneskorovač

Pískavý bežec – je výrobok zhotovený z dvoch papierových puzdier. Vo väčšej dutinke je nalisovaná pyrotechnická zlož, ktorá pri horení vydáva pískavý zvuk a súčasne uvádza teleso do pohybu. Druhá dutinka zabezpečuje vedenie telesa po napnutom oceľovom drôte

efektová trubica

prach vyvolávajúci chvostový efekt čierny prach

hlinená zátka

Obr. č. 41: Pískavý bežec 38 mm

Obr. č. 39: Prierez trubkou kompaktu

Ohňopád – pozostáva z lepenkovej trubice naplnenej pyrotechnickou zložou s obsahom hrubého lístkového hliníka, ktorý po zapálení vyvára oslnivo biele a dlho horiace iskry v dĺžke 10 – 20 cm. Spodná časť trubice má nehorľavú náplň. Doba horenia trubice ja cca 1 min. Každá trubica je opatrená dvoma komunikačnými zvodmi so stopinou, preto sa sady trubíc vzájomným prepojením komunikačných zvodov môžu spájať do ľubovoľne dlhých ohňopádov.

alebo lanku. Teleso sa zapaľuje pomocou stopiny, ktorá vyčnieva z dutinky. Na vodiaci drôt sa pripevňuje tak, aby vyčnievajúca stopina bola obrátená proti smeru pohybu telesa po vodiacom drôte. Dĺžka dráhy telesa ja cca 50 – 80 m. Delová rana ohňostrojná – je papierové valcové teleso s priemerom 30-80 mm a dĺžky 50 – 120 mm, naplnené explozívnou zložou. Vo viečku valca je vsadená zápalnica s časo1 2 3

4

5 6 7

8

Obr. č. 40: Ohňopád

Obr. č. 42: Delová rana ohňostrojná - rez (1-zapalovacia zlož, 2-zápalnica, 3-krytka, 4-víko, 5-telo efektovej komory, 6-nálepka, 7-explozívna zlož, 8-dno)

51 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

zápalnica

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

svetličky

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement